Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PŘEZBROJENÍ AČR AUTOMOBILEM TERÉNNÍM STŘEDNÍM (ATS) 15. prosince 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PŘEZBROJENÍ AČR AUTOMOBILEM TERÉNNÍM STŘEDNÍM (ATS) 15. prosince 2006."— Transkript prezentace:

1 1 PŘEZBROJENÍ AČR AUTOMOBILEM TERÉNNÍM STŘEDNÍM (ATS) 15. prosince 2006

2 2 POTŘEBA PŘEZBROJENÍ Náhrada morálně a technicky zastaralých vozidel, která s výjimkou Praga P-V3S, ROSS a TATRA byla vyrobena v bývalém SSSR a jejichž stáří se pohybuje v rozmezí 25 – 30 let a výše; Střední terénní automobily jsou a zůstanou nejrozšířenější kategorií pozemní vojenské techniky v resortu MO; Resort MO nemá v současné době k dispozici, nebo nemá zaveden, jiný vhodný automobilový podvozek pro implementaci účelových nástaveb. Nový typ středního terénního automobilu AČR musí svojí konstrukcí a užitnými parametry odpovídat specifickým potřebám ozbrojených sil, současným vývojovým trendům, platné legislativě a dalším požadavkům resortu MO, a to s perspektivou na minimálně 20 let

3 3 CÍLE PŘEZBROJENÍ J Jde o průřezový modernizační projekt se zásadními dopady na schopnosti AČR a rozvoj jednotlivých druhů sil Je v souladu s Je v souladu s Koncepcí výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR, přepracované na změněný zdrojový rámec (listopad 2003). Jeho cílem je zvýšit schopnosti AČR k plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu: Zvýšení akceschopnosti AČR, její mobility a operačních schopností při řešení krizových situací na území ČR; zabezpečení přípravy a výcviku (zejména při přepravě osob a materiálu, poskytování logistické podpory, při průzkumu, velení a řízení); Zvýšení schopností AČR při aliančních (koaličních) operacích a zahraničních mírových misích (zejména udržitelnost jednotek při nasazení do operací v náročných a nestandardních podmínkách, včetně vedení bojové činnosti).

4 4 ÚČEL PŘEZBROJENÍ ATS budou jediným a hlavním typem vojenských zabezpečovacích vozidel této kategorie v AČR. Nahradí fyzicky a morálně zastaralou techniku. Bude dosaženo snížení typové rozmanitosti podvozků s pozitivním vlivem na zjednodušení logistické podpory a výcvik řidičů. Zabezpečení základních přepravních úkolů u jednotek AČR na stupni družstvo, četa a rota moderním vojenským zabezpečovacím vozidlem. V rámci koncepcí jednotlivých druhů sil je předpokládáno pořizovat na unifikovaných podvozcích ATS nové prostředky k zabezpečení splnění úkolů těchto sil. Jedná se např. o pojízdná spojovací pracoviště, velitelská a štábní pracoviště, pojízdné kuchyně atd.

5 5 ÚČEL PŘEZBROJENÍ Umožnění plnění úkolů AČR bez ohledu na klimatické pásmo a prostor operačního nasazení včetně rizikových zón kde osádky ATS mohou být vystaveny i přímému ozbrojenému útoku protivníkem nebo znepřáteleným obyvatelstvem (Kosovo, Irák, Afganistan). K tomu musí být vozidlo chráněno v některých částech pancéřováním proti účinkům střepin ručních granátů, pěchotních min a ručních střelných zbraní a pro aktivní ochranu musí být vybaveno univerzálním kulometem lafetovaném v otočném karuselu. Vyzbrojení jednotek vozidlem s co nejvyšší průchodivostí, manévrovostí a ochranou osádek proti průmyslovým škodlivinám, které při řešení nevojenských ohrožení státu (živelní pohromy, průmyslové katastrofy) budou nasazovány k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a likvidaci následků.

6 6 POŘIZOVANÉ POČTY ATS V UZAVÍRANÉM KONTRAKTU Celkem podle kupní smlouvy na roky 2007 - 2009 556 Automobil nákladní terénní střední (ANTS) 552 Z toho: ANTS-V (valník) 536 ANTS-V DO (valník s dvojím ovládáním) 15 ANTS-V P (valník - pancéřovaný) 1* Automobil speciální terénní střední (ASTS) 4* Z toho: ASTS-KP (kontejnerový přepravník) 1* ASTS-NaZ (kontejnerový přepravník s natahovacím zařízením) 1* ASTS-ZČ (valník se zvedacím čelem) 1* ASTS-Sk (podvozek s pevně zabudovanou skříňovou karosérií 1* Celkem556 Poznámka: * Pořízení pro účely zavedení do výzbroje AČR a možnosti následných nákupů pro další projekty

7 7 T y p200720082009 Celkem ANTS - valník 21295220 536 ANTS – valník s dvojím ovládáním195 15 ANTS – valník s pancéřováním1 1 ASTS – se zvedacím čelem1 1 ASTS – kontejnerový přepravník1 1 ASTS – nosič kontejnerových nástaveb s natahovacím zařízením 1 1 ASTS – s pevně zabudovanou skříňovou karosérií1 1 Celkem27304225 556 V letech 2009-2014 se předpokládá pořízení 421 ks speciálních nástaveb na podvozku ASTS zejména s využitím unifikovaného podvozku ASTS-Sk s pevně zabudovanou skříňovou karosérií, ASTS-KP – kontejnerový přepravník a ASTS-NaZ – nosič kontejnerových nástaveb s natahovacím zařízením. PŘEHLED POŘIZOVANÝCH VOZIDEL V LETECH

8 8 ZÁKLADNÍ TAKTICKO-TECHNICKÉ POŽADAVKY Vozidla vojenského typu, konstrukčně uzpůsobená pro úkoly v prostorech bojového nasazení, rizikových zónách a oblastech Prostředky pasivní ochrany: Ochrana proti útoku konvenčními zbraněmi pancéřováním částí vozidla proti účinkům střepin RG, protipěchotních min a střelby do ráže 7,62 mm s možností montáže dodatečných pancéřových prvků, centrální huštění všech pneumatik, ochranný rám; Ochrana osádky a přepravovaných osob proti účinkům ZHN a průmyslových škodlivin filtroventilačním zařízením; speciální povrchová úprava pro dezaktivaci a odmoření, ochrana proti prostředkům elektromagnetického průzkumu. Prostředky aktivní ochrany: Lafetace univerzálního kulometu vz. 59 v pevně zabudovaném otočném střelišti na stropě kabiny. Další specifika: S Speciální úpravy pro radioprostředky, navigaci GPS, průkazníky zamoření, osobní zbraně, střelivo a další vybavení.

9 9 ZÁKLADNÍ DOPROVODNÉ INVESTIČNÍ AKCE Pořízení prostředků učebně výcvikové základny a logistické podpory Výcvikové a učební pomůcky pro výcvik řidičů: Funkční ATS v provedení „valník“ a 3 ks prototypů podvozků pro účelové nástavby a 1 ks vozidlo s pevně zabudovanou skříňovou karoserií, Souprava modelů vybraných částí a dílů soustav, Řidičské trenažéry, Výukové obrazy, učebnice a příručky, Software pro učebny CBTP. Výcvikové a učební pomůcky pro výcvik dílenských specialistů: Dílenské příručky, technologické postupy údržby a oprav, Soupravy pro základní výcvik automechaniků a autoelektromechaniků s úplnou diagnostikou. Soupravy náhradních dílů: Náhradní díly pro zabezpečení údržby a oprav, Náhradní díly pro zabezpečení bojové činnosti. Soupravy pro údržbu a opravy: Souprava automechanika a autoelektromechanika pro I. úroveň údržby a oprav, Souprava automechanika a autoelektromechanika pro II. úroveň údržby a oprav.

10 10 ZAJIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU V mírových podmínkách: Výrobce zajistí výrobu vozidel, záruční a pozáruční servis, prostředky učebně výcvikové základny, prostředky logistické podpory, náhradní díly a přípravu specialistů AČR po celou dobu životního cyklu; Běžnou údržbu a opravy do stupně střední oprava zajistí AČR na základě dodávek náhradních dílů a logistické podpory od výrobce, poskytované po celou dobu životního cyklu; Výrobce zároveň poskytne nezbytnou dokumentaci a součinnost Vojenskému opravárenskému podniku 025, s.p., Nový Jičín (VOP 025). Za krizových stavů státu: Zachování kapacit a zásob výrobce pro mobilizační dodávky; Dodávky náhradních dílů a souprav náhradních dílů výrobcem do AČR; Spolupráce s VOP 025 podle zvláštní smlouvy.

11 11 Jednání mezi Evropskou komisí (DG MARKT – ředitelství pro veřejné zakázky) a Českou republikou (Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor veřejných investic) dne 14. října 2005 zástupci Evropské komise byli informováni o charakteru dodávek automobilů terénních středních do AČR zařazených do kategorie „vojenský materiál“ pro zajištění podstatných zájmů bezpečnosti státu, byly objasněny technické parametry a specifické požadavky AČR na toto „vojenské vozidlo“, bylo poukázáno na stav, že toto pořizované vozidlo pro AČR nelze provozovat v civilním sektoru, zástupci Evropské komise podaný komentář přijali a nevznesli žádné připomínky.

12 12 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2005 č. 1217 k přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními V l á d a I. r o z h o d l a v souladu s § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o způsobu pořízení automobilů terénních středních, uvedených v části III materiálu č.j. 1433/05, včetně prostředků učebně-výcvikové základny a logistické podpory, k přezbrojení Armády České republiky, a to formou zadání zakázky společnosti TATRA, a.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova č. 1163 ; II. u k l á d á ministru obrany postupovat při zadání zakázky podle bodu I tohoto usnesení způsobem uvedeným v části III/3.4. materiálu č.j. 1433/05, tj. přímým zadáním zakázky společnosti uvedené v bodě I tohoto usnesení. Provede: ministr obrany Předseda vlády Ing. Jiří P a r o u b e k, v. r.

13 13 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. dubna 2006 č. 363 k účasti státního rozpočtu České republiky na financování programu reprodukce majetku č. 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky V l á d a I. b e r e n a v ě d o m í zdůvodnění úpravy účasti státního rozpočtu České republiky na financování programu reprodukce majetku č. 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky (dále jen „Program“), souvisejících s přezbrojením Armády České republiky středními terénními automobily, obsažené v části II a III materiálu č.j. 441/06; II. s c h v a l u j e 1. účast státního rozpočtu České republiky, kapitoly Ministerstva obrany, na financování Programu ve výši 6,835 mld. Kč, 2. parametry Programu, uvedené v příloze tohoto usnesení; III. u k l á d á ministru obrany předložit vládě do 31. prosince 2012 zprávu o realizaci Programu. Provede: ministr obrany Předseda vlády Ing. Jiří P a r o u b e k, v. r.

14 14 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. září 2006 č. 1082 o změně usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009 V l á d a I. b e r e n a v ě d o m í důvody úpravy celkových výdajů (včetně výdajů na výzkum a vývoj) rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany pro rok 2007, uvedené v materiálu č.j. 141306; II. m ě n í usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009 tak, že se text bodu II/4 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: „4. Celkové výdaje (včetně výdajů na výzkum a vývoj) kapitoly Ministerstva obrany pro léta 2007 až 2009 takto: rok 2007 53 905 500 tis. Kč rok 2008 53 795 000 tis. Kč rok 2009 54 800 000 tis. Kč, III. u k l á d á 1. Ministru financí zajistit finanční prostředky na realizaci projektu Přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními, 2.ministru obrany realizovat projekt uvedený v bodě III/1 tohoto usnesení v objemu zdrojů uvedených v části III. Materiálu č.j. 1413/06. Provedou: ministři financí, Předseda vlády obrany Ing. Mirek T o p o l á n e k

15 15 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2006 č. 1090 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009 V l á d a II. s o u h l a s í s opatřeními na snížení schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007, a to 5. že ke zmírnění dopadů snížení zdrojů na plnění úkolů Armády České republiky bude vláda usilovat o to, aby celkové výdaje (včetně výdajů na výzkum a vývoj) kapitoly Ministerstva obrany pro léta 2008 a 2009 nepoklesly pod úroveň 1,55 % na HDP a jejich minimální výše byla stanovena v roce 2008 ve výši 57 505 000 tis. Kč, tj. o 3 710 000 tis. Kč více oproti limitu výdajů stanovenému usnesením vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 970 a v roce 2009 ve výši 62 031 000 tis. Kč, tj. o 7 231 000 tis. Kč více oproti limitu výdajů stanovenému uvedeným usnesením, Provedou: členové vlády, Předseda vlády Ing. Mirek T o p o l á n e k, v. r. Výpis částí týkajících se PG 207 610

16 16 T y p200720082009Celkem Náklady na dopravní prostředky121,4531 342,7531 026,0452 490,251 Náklady na jiné stroje a zařízení47,20060,801108,021 Rezerva na úhradu investičních nákladů 3,80043,1278,93255,859 SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB172,4731 446,6811 034,9772 654,131 SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ172,4731 446,6811 034,9772 654,131 PŘEHLED INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ PROJEKTU v mil. Kč

17 17 POSTUP REALIZACE PROJEKTU PO UZAVŘENÍ SMLOUVY 1.Uzavření smlouvy s TATRA, a. s. Kopřivnice – listopad - prosinec 2006. 2.Provedení kontrolních zkoušek vozidel, souprav dílenských specialistů a technologických postupů – duben, květen 2007. 3.Provedení vojskových zkoušek vozidel a prostředků logistické podpory – červen, červenec, srpen 2007. 4.Provedení zkoušek ověřovací série vozidel – říjen 2007. 5.Sériové dodávky vozidel:  2007 – 27 ks – listopad,  2008 – 304 ks – únor až listopad,  2009 – 225 ks – únor až listopad. 6.Provedení vojskových zkoušek prostředků UVZ a řidičského trenažéru – červenec – říjen 2008. 7.Dodávky prostředků UVZ a logistické podpory:  2007 – 6 souborů (souprav) logistické podpory – srpen až listopad,  2008 – 3 soupravy UVZ – leden až listopad. 8.Splnění dodávek modifikací vozidel, prostředků UVZ a logistické podpory pořizovaných v rámci projektu „Přezbrojení AČR ATS“ – listopad 2009.

18 18 PŘEHLED ZKOUŠEK ATS PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ V AČR Druh zkouškyProvedeDoba trvání provedení Místo provedení Podnikové zkoušky dodavatelurčí dodavatel Schvalovací zkoušky akreditovaná zkušebna určí akreditovaná zkušebna Kontrolní zkoušky VOP 026 s.p. Šternberk, divize VTÚPV Vyškov dva kalendářní měsíce se zálohou deset pracovních dnů Vyškov na Moravě Vojskové zkoušky 15. záchranná ženijní brigáda dva kalendářní měsíce se zálohou deset pracovních dnů Bechyně, Vojenský újezd Boletice Zkoušky ověřovací série Komise určená odběratelem dva kalendářní měsíce se zálohou deset pracovních dnů u finálního výrobce


Stáhnout ppt "1 PŘEZBROJENÍ AČR AUTOMOBILEM TERÉNNÍM STŘEDNÍM (ATS) 15. prosince 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google