Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUVISLÁ PRAXE 2006/2007 Veronika Mikešová Sociální práce se zdrav. profilem 1.ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUVISLÁ PRAXE 2006/2007 Veronika Mikešová Sociální práce se zdrav. profilem 1.ročník."— Transkript prezentace:

1 SOUVISLÁ PRAXE 2006/2007 Veronika Mikešová Sociální práce se zdrav. profilem 1.ročník

2 Ústav sociální péče pro ženy V 1. ročníku jsem vykonávala souvislou praxi v Ústavu sociální péče pro ženy Kokory p.o. V 1. ročníku jsem vykonávala souvislou praxi v Ústavu sociální péče pro ženy Kokory p.o.

3 Historie zařízení Ústav sociální péče pro ženy, bývalá budova kláštera pro sestry dominikánky, se nachází v obci Kokory, která se rozkládá mezi městy Přerov a Olomouc Ústav sociální péče pro ženy, bývalá budova kláštera pro sestry dominikánky, se nachází v obci Kokory, která se rozkládá mezi městy Přerov a Olomouc V roce 1902 přijíždí do kláštera sestry dominikánky, které vyučují kurzy šití, vaření a hospodářskou nauku. V roce 1902 přijíždí do kláštera sestry dominikánky, které vyučují kurzy šití, vaření a hospodářskou nauku. 1931 v tomto roce povolil Zemský úřad v Brně založit chlapecký sirotčinec, který byl v roce 1949 zrušen a chlapci přemístěni do domovů mládeže v Přerově a Šumperku. 1931 v tomto roce povolil Zemský úřad v Brně založit chlapecký sirotčinec, který byl v roce 1949 zrušen a chlapci přemístěni do domovů mládeže v Přerově a Šumperku.

4 Od října 1949 začínají postupně přicházet mentálně postižené ženy, z nichž některé zde dosud žijí. Nástupem KSČ do vlády, byl klášter zrušen a činnost řádových sester se uplatnila v Charitě. Od října 1949 začínají postupně přicházet mentálně postižené ženy, z nichž některé zde dosud žijí. Nástupem KSČ do vlády, byl klášter zrušen a činnost řádových sester se uplatnila v Charitě. Od roku 1951 ústav spravovala Matice náboženská v Praze, která budovu pronajala Charitě. Od roku 1951 ústav spravovala Matice náboženská v Praze, která budovu pronajala Charitě. V roce 1960 byl ústav zestátněn, převzal jej do správy ONV Přerov a přejmenoval na Ústav sociální péče pro mládež. V roce 1960 byl ústav zestátněn, převzal jej do správy ONV Přerov a přejmenoval na Ústav sociální péče pro mládež. V roce 1962 byl pojmenován Ústav sociální péče pro ženy v Kokorách. Do roku 1981 pracovaly a žily v ústavu řádové sestry, Od této doby zde pracují pouze civilní zaměstnanci. V roce 1962 byl pojmenován Ústav sociální péče pro ženy v Kokorách. Do roku 1981 pracovaly a žily v ústavu řádové sestry, Od této doby zde pracují pouze civilní zaměstnanci.

5 1975 – 1991 zřizovatelem Okresní ústav sociálních služeb v Přerově 1975 – 1991 zřizovatelem Okresní ústav sociálních služeb v Přerově V polovině roku 1991 OÚSS zrušen a ústav se stal, až do konce roku 1994, státní rozpočtovou organizací zřízenou Okresním úřadem v Přerově V polovině roku 1991 OÚSS zrušen a ústav se stal, až do konce roku 1994, státní rozpočtovou organizací zřízenou Okresním úřadem v Přerově 1.1.1995 dochází ke změně, kdy z rozpočtové organizace se stává příspěvková organizace, zřizovatel se nemění 1.1.1995 dochází ke změně, kdy z rozpočtové organizace se stává příspěvková organizace, zřizovatel se nemění

6 Ústav sociální péče pro ženy Souvislou praxi jsem vykonávala v Ústavu sociální péče pro ženy Kokory p.o. Souvislou praxi jsem vykonávala v Ústavu sociální péče pro ženy Kokory p.o. Posláním této organizace je poskytnout uživatelkám podporu soběstačnosti, zapojení do pracovní činnosti, vytvořit podmínky rodinného prostředí a snaha přiblížit se běžnému způsobu života. Posláním této organizace je poskytnout uživatelkám podporu soběstačnosti, zapojení do pracovní činnosti, vytvořit podmínky rodinného prostředí a snaha přiblížit se běžnému způsobu života. Cílem sociální služby klientům je zůstat součástí přirozeného společenství, dále žít běžným způsobem či zachovávat nebo rozvíjet důstojný život a schopnosti uživatelek. Cílem sociální služby klientům je zůstat součástí přirozeného společenství, dále žít běžným způsobem či zachovávat nebo rozvíjet důstojný život a schopnosti uživatelek.

7 Skladba klientů z hlediska věku a postižení Ústav je určen pro dospělé (nad 26 let) mentálně postižené ženy, mobilní i imobilní. Horní věková hranice je neomezena. Ústav je určen pro dospělé (nad 26 let) mentálně postižené ženy, mobilní i imobilní. Horní věková hranice je neomezena. Současná věková skladba uživatelek žijících v Ústavu sociální péče pro ženy kokory p. o. je 26 – 87 let. Současná věková skladba uživatelek žijících v Ústavu sociální péče pro ženy kokory p. o. je 26 – 87 let. V tomto ústavu jsou ženy s: V tomto ústavu jsou ženy s: LEHKOU MENTÁLNÍ RETARDACÍ IQ 50-69 LEHKOU MENTÁLNÍ RETARDACÍ IQ 50-69 STŘEDNĚ TĚŽKOU MENTÁLNÍ RETARDACÍ IQ 35-49 STŘEDNĚ TĚŽKOU MENTÁLNÍ RETARDACÍ IQ 35-49 TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE IQ 20-34 TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE IQ 20-34 NESPECIFIKOVANÁ RETARDACE IQ 85-69 NESPECIFIKOVANÁ RETARDACE IQ 85-69 SCHIZOFRENIE F 20 SCHIZOFRENIE F 20

8 Personální složení ÚSP Ředitelka (statutární orgán, stupeň řízení 3.) Ředitelka (statutární orgán, stupeň řízení 3.) Úsek provozní (počet úvazků 6) Úsek provozní (počet úvazků 6) Úsek ekonomický (počet úvazků 3) Úsek ekonomický (počet úvazků 3) Úsek stravovací (počet úvazků 5) Úsek stravovací (počet úvazků 5) Úsek zdravotnický (počet úvazků 22) Úsek zdravotnický (počet úvazků 22) Sociální pracovnice (počet úvazků 2) Sociální pracovnice (počet úvazků 2) Úsek sociální péče (počet úvazků 4) Úsek sociální péče (počet úvazků 4)

9 Prostorové vybavení Pokoje, dříve průchozí s velkým počtem klientek, byly zmenšeny a byla vybudována půdní vestavba s dvoulůžkovými pokoji bez sociálního zařízení, které je společné a nachází se na každém poschodí. Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem. Pokoje, dříve průchozí s velkým počtem klientek, byly zmenšeny a byla vybudována půdní vestavba s dvoulůžkovými pokoji bez sociálního zařízení, které je společné a nachází se na každém poschodí. Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem. Klientky využívají čajové kuchyňky, které jsou vybaveny moderními elektrospotřebiči a přizpůsobeny pro přípravu pokrmů. Mají možnost si vyprat jednoduché oblečení v pračce, umístěné v koupelně a vyžehlit soukromé věci, ostatní se pere v ústavní prádelně. Klientky využívají čajové kuchyňky, které jsou vybaveny moderními elektrospotřebiči a přizpůsobeny pro přípravu pokrmů. Mají možnost si vyprat jednoduché oblečení v pračce, umístěné v koupelně a vyžehlit soukromé věci, ostatní se pere v ústavní prádelně.

10 Na zahradě je altánek, skleník pro urychlení pěstování květin pro potřeby ústavu. Pěkná příroda a zákoutí s lavičkami slouží k využití volného času a odpočinku. Do budovy je bezbariérový přístup. Na zahradě je altánek, skleník pro urychlení pěstování květin pro potřeby ústavu. Pěkná příroda a zákoutí s lavičkami slouží k využití volného času a odpočinku. Do budovy je bezbariérový přístup.

11 Metody a techniky práce s klienty ÚSP nabízí svým uživatelkám výchovné a pracovní činnosti a volnočasové aktivity. Tato nabídka vychází z osobních cílů klientek. Hlavním cílem je u mnohých, co nejlepší udržení kvalitního života. ÚSP nabízí svým uživatelkám výchovné a pracovní činnosti a volnočasové aktivity. Tato nabídka vychází z osobních cílů klientek. Hlavním cílem je u mnohých, co nejlepší udržení kvalitního života. Zásadou je zaměření se na přednosti, schopnosti, talent a správnou motivaci s vědomím psychologických zvláštností v projevech jednotlivých uživatelů. Zásadou je zaměření se na přednosti, schopnosti, talent a správnou motivaci s vědomím psychologických zvláštností v projevech jednotlivých uživatelů. Nabídka výchovné, pracovní činnosti a volnočasových aktivit je léčebná a proto ji chápeme jako součást života a pomoc při zachovávání a rozvíjení důstojného života. Nabídka výchovné, pracovní činnosti a volnočasových aktivit je léčebná a proto ji chápeme jako součást života a pomoc při zachovávání a rozvíjení důstojného života.

12 Zdroje informací o klientech a jejich sociální situaci Informace o uživatelkách získává zařízení z osobních spisů uživatelek. Spisy obsahují lékařkou zprávu případně i vyjádření psychiatra. Spis můžete také obsahovat vyjádření rodiny, proč se rozhodli umístit rodinného příslušníka do zařízení. Informace o uživatelkách získává zařízení z osobních spisů uživatelek. Spisy obsahují lékařkou zprávu případně i vyjádření psychiatra. Spis můžete také obsahovat vyjádření rodiny, proč se rozhodli umístit rodinného příslušníka do zařízení. Při nástupu uživatelky do ústavu se do spisu uvádějí věci a majetek, se kterými do ústavu přichází. Rovněž je ve spisu poznamenáno, kdo je jejím opatrovníkem. Při nástupu uživatelky do ústavu se do spisu uvádějí věci a majetek, se kterými do ústavu přichází. Rovněž je ve spisu poznamenáno, kdo je jejím opatrovníkem. Do osobního spisu je také přiřazena smlouva se zařízením, měsíční platba za pobyt a jiné výdaje, dále výše důchodu či výše příspěvku na péči. V osobním spisu se eviduje vše, co se uživatelky bezprostředně týká. Do osobního spisu je také přiřazena smlouva se zařízením, měsíční platba za pobyt a jiné výdaje, dále výše důchodu či výše příspěvku na péči. V osobním spisu se eviduje vše, co se uživatelky bezprostředně týká.

13 Pracovní náplň sociální pracovnice V Ústavu sociální péče, kde jsem absolvovala souvislou praxi, tvoří značnou část pracovního vytížení sociální pracovnice především administrativa. V Ústavu sociální péče, kde jsem absolvovala souvislou praxi, tvoří značnou část pracovního vytížení sociální pracovnice především administrativa. Dále pak práce ekonomického charakteru, vyřizování žádostí o umístění do zařízení, Taktéž vede osobní spisy uživatelek, manipuluje s peněžními fondy uživatelek, vyřizuje sociální důchody. Rovněž se stará o výplatu důchodů, řeší sociálně právní problémy obyvatelek ústavu. Dále pak práce ekonomického charakteru, vyřizování žádostí o umístění do zařízení, Taktéž vede osobní spisy uživatelek, manipuluje s peněžními fondy uživatelek, vyřizuje sociální důchody. Rovněž se stará o výplatu důchodů, řeší sociálně právní problémy obyvatelek ústavu. Sociální pracovnice rovněž dává podněty pro bezmocnost při důchodech, spolupracuje při vymáhání úhrad za pobyt, provádí případná šetření v rodinách klientů, vyřizuje pozůstalostní řízení. Sociální pracovnice rovněž dává podněty pro bezmocnost při důchodech, spolupracuje při vymáhání úhrad za pobyt, provádí případná šetření v rodinách klientů, vyřizuje pozůstalostní řízení.


Stáhnout ppt "SOUVISLÁ PRAXE 2006/2007 Veronika Mikešová Sociální práce se zdrav. profilem 1.ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google