Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stáž v Evropském parlamentu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stáž v Evropském parlamentu"— Transkript prezentace:

1 Stáž v Evropském parlamentu
Práce a stáže v institucích EU Stáž v Evropském parlamentu Mgr. Jakub Utěšený – Ústav politologie FF UK v Praze Placená 5-ti měsíční stáž v EP v Bruselu (1. běh r. 2008) – – Budget Unit v DG IPOL Struktura prezentace (stáže obecně – co, kdy, kde, jak?, vlastní zkušenost, doporučení jak postupovat) Mgr. Jakub Utěšený

2 Práce a stáže v institucích EU
Nabídka stáží v EP (GS) Secretary General Legal Service DG PRES DG IPOL DG EXPO DG COM DG PERS DG IN/LOG DG TRANS DG INTERP DG FIN DG INN/TEC Placené stáže Neplacené stáže obecně zaměřené pro žurnalisty pro překladatele pro zdravotně postižené osoby Stáže v GS: 4600 zaměstnanců, BXL + LUX, 23 – 1, koordinace činnosti a příprava plenárních zasedání a zasedání parlamentních výborů, technická a expertní asistence MEPs + tlumočení a překlad; Placené – absolventi VŠ, až 5 měsíců, důležité reference, potvrzení o písemné práci (publikace), online přihláška ve 3 jazykových verzích (Je státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie nebo kandidátské země (Chorvatska, FYROM nebo Turecka), ke dni zahájení stáže dosáhl věku 18 let, doposud se neúčastnil žádné placené stáže ani nebyl více než čtyři po sobě jdoucí týdny v placeném poměru v orgánech a institucích Evropské unie nebo u poslance či politické skupiny Evropského parlamentu, před termínem pro podání přihlášek má ukončeno alespoň tříleté vysokoškolské studium doložené diplomem, má výbornou znalost jednoho úředního jazyka Evropské unie nebo úředního jazyka země, která se uchází o přistoupení k Evropské unii, a velmi dobrou znalost dvou dalších úředních jazyků Evropské unie.) – 37,5 h / týdně = cca 1130 EUR + 1x plenární zasedání ve Štrasburku (380 EUR) 2 dny Neplacené – absolventi SŠ, až 4 měsíce, stáž musí tvořit součást výuky na vysoké škole nebo škole srovnatelné úrovně či tvořit součást vyššího odborného kurzu pořádaného neziskovou organizací (zejména veřejnými instituty a orgány) nebo být součástí povinné praxe pro výkon určitého povolání. obecně zaměřené pro překladatele Mgr. Jakub Utěšený

3 Příklad: placená stáž v DG IPOL
Práce a stáže v institucích EU Příklad: placená stáž v DG IPOL vyplnit online přihlášku (15/03 – 15/ ) na vyzvání zaslat nutnou dokumentaci vyčkat na ne/formální potvrzení od vedoucího stáže či personálního oddělení nástup na stáž k Pozn. Cestovní náklady za dopravu z místa trvalého bydliště hradí EP  Přihláška v EN, FR, DE. Do :00h. Při splnění všech předpokladů. Příslušné oddělení přezkoumá, zda přihlášky vyhovují obecným podmínkám pro přijetí (věk, občanství, znalost jazyků, neúčast na placené stáži). Pro každé období stáže předává příslušné oddělení všechny náležité podklady ke každé vyhovující přihlášce generálním ředitelům a vedoucím samostatných správních jednotek generálního sekretariátu, přičemž se zohledňují případná přání uchazečů. Generální ředitelé a vedoucí samostatných správních jednotek generálního sekretariátu přezkoumají přihlášky z hlediska předpokladů uchazečů, specifických potřeb spojených s předpokládanou činností v těchto jednotkách a možností jejich přijetí na jednotlivá oddělení. Do každé písemné žádosti uvedou, pro které oddělení se s uchazečem výhledově počítá. Určí vedoucího stáže, oznámí adresu jeho kanceláře a telefonní číslo a předají program, který pro průběh stáže vypracoval. O svém výběru (v pořadí podle priority) informují příslušné oddělení, přičemž se v případě stejných předpokladů dbá také na rovnovážné zastoupení uchazečů z hlediska zeměpisného původu a z hlediska zastoupení mužů a žen. 2) kopie pasu nebo průkazu totožnosti, kopie vysokoškolského diplomu, dopis od osoby působící v oboru, která muže poskytnout objektivní zhodnocení Vašich schopností; pro uchazeče o stáž s obecným zaměřením: potvrzení o písemné práci (potvrzení, titulní strana práce, diplom aj.); pro uchazeče o stáž se zaměřením na žurnalistiku: publikace či členství ve sdružení novinářů členského státu Evropské unie nebo diplom o vzdělání v oblasti žurnalistiky uznaný ve členských státech nebo v kandidátských státech. Pozn. Pokud je vzdálenost větší než 50 km (0,12 EUR za 1 km do vzdálenosti 50 – 1000km) Mgr. Jakub Utěšený

4 Osobní zkušenost I. - práce
1. března – 31. července 08 DG IPOL, Budget service, Mr. Niels Fischer (+ další) Náplň práce (záznamy, COBU, web, překlady, ex-ante verification) AFET, AFCO + „The Greens“ (Dany Cohn-Bendit) Plenární zasedání STR (stěhování)

5 Osobní zkušenost II. - networking a život v BXL
ubytování (colocation) ostatní stážisti (Mickey Bar) 18h denně v prostorách EP V. Havel a další osobnosti v EP „evropanství“ a myšlenka eurofederalismu

6 Doporučení pro Vaši cestu do EP
Práce a stáže v institucích EU Doporučení pro Vaši cestu do EP Menší instituce větší šance, ALE … . Postupovat přesně dle instrukcí. Lobbovat (ještě před odesláním přihlášky). Malé instituce (European Court of Justice, European Court of Auditors) – právo a audit. Sice nejsou na webu, ale stáže poskytují (velká šance). Nicméně v případě, že chcete podstoupit více stáží, je lepší začít u velkých institucí (přísnější pravidla) a pak zkoušet malé či politické skupiny. Vše vyplňovat anglicky – dokumentaci překládat. Některé DGs preferují FR (Legal Service, AGRI, COM, Protocol). Na první místo dát svou největší preferenci. Poslat motivační dopis, CV a část diplomové práce řediteli příslušného oddělení. Kontaktovat sekretariát a zeptat se, kdo je na daném oddělení zodpovědný za stáže. Mgr. Jakub Utěšený

7 Děkuji za pozornost. Mgr. Jakub Utěšený –


Stáhnout ppt "Stáž v Evropském parlamentu"

Podobné prezentace


Reklamy Google