Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marginalistická revoluce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marginalistická revoluce"— Transkript prezentace:

1 Marginalistická revoluce
Revoluce v kostce Předchůdci „Revolucionáři“

2 Revoluce v kostce Před revolucí: Po revoluci:
Proč „revoluce“? základy moderní ekonomie: rozhodování jako poměřování užitků a nákladů dopad na předmět ekonomie a rozsah jejího využití Před revolucí: nejasnosti ohledně hodnoty a užitku („paradoxy“) poptávka a nabídka jen intuitivně různé teorie cen Po revoluci: charakterizován způsob oceňování statků (TU x MU) odvození poptávky a nabídky sjednocení teorií cen Etapy marginalistické revoluce: mnoho předchůdců (18. století) : teorie mezního užitku Jevons, Menger, Walras : teorie mezní produktivity Clark, Wicksteed, Wicksell mnoho pokračovatelů rozvoj teorie užitku a nákladů, aplikace „paretovská renesance“ ( )  neoklasika (mikroekonomie, tj. teorie ceny)

3 Předchůdci marginalismu
Antoine Augustin Cournot ( ) 1838: D=F(p) jen křivka, žádný užitek! Jules Dupuit ( ) 1844: klesající poptávka, spotřebitelský přebytek, ztráty efektivnosti, cenová diskriminace Johann H. von Thünen ( ) Der isolierte Staat (1826, 1850) prostorová ekonomie (1826, první vydání) úplná TMP (1850) MP>MC rovnost MP výrobního faktoru ve všech použitích zcela zapomenut důvodem jeho vzorec mzdy: w=√ap

4

5 Hermann H. Gossen ( ) Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln [Vývoj zákonů lidského chování] (1854) Gossenovy zákony klesající mezní užitek relativní ceny dány poměrem mezních užitků zdrojem směnné hodnoty je subjektivní vzácnost (poptávané množství převyšuje existující) obskurní, „geniální idiot“ (Gustav Schmoller)

6 William Stanley Jevons
( ) hlavní myšlenky již 1862 klesající mezní užitek indexní čísla The Coal Question (1865) omezenost přírodních zdrojů Theory of Political Economy [Teorie politické ekonomie] (1871) první dokument marginalistické revoluce

7 Jevonsův marginalismus
1871 (1862) Opakované úvahy a badání mne přivedly k dosti neotřelé myšlence, že hodnota je zcela závislá na užitku. hodnota zcela závislá na užitku vliv práce: práce  množství  MU  hodnota jinak NE, neboť jde o utopené náklady! „kalkulus strastí a slastí“ užitek total utility X final degree of utility teorie směny příčinou nerovnost hodnocení směna probíhá až do rovnosti MU/P u všech statků Edgeworth: nedeterminovanost ceny! práce rozhodování o nabídce Minulé náklady [bygones] jsou navždy minulé…

8 Carl Menger ( ) Grundsätze der Volkswirtschaftslehre [Základy národohospodářské nauky] (1871) teorie mezního užitku nematematické jeho pokračovatelé: Rakouská škola

9 Leon Walras ( ) Éléments d'économie politique pure [Základy čisté politické ekonomie ] (1874) matematický model všeobecné rovnováhy ceny vyčišťují trh poptávka a nabídka odvozeny z maximalizace užitku fikce aukcionáře a „tâttonement“ v pozdějších vydáních: teorie produkce poptávky po vstupech odvozeny z poptávky po výstupech teorie mezní produktivity Walrasův zákon jeho pokračovatelé: Lausanneská škola (Pareto, Barone)

10 John Bates Clark ( ) "Distribution as Determined by a Law of Rent" (QJE, 1891) poprvé teorie mezní produktivity The Distribution of Wealth (1899) rozpracování TMP zobecnění principu klesajících výnosů (jako Wicksteed)  klesající MP, klesající poptávka popření vykořisťování  „spravedlnost“ rozdělování dle mezní produktivity kritizováno jako arbitrární, statické, podmíněné dokonalostí konkurence a substituovatelností vstupů

11 Philip H. Wicksteed ( ) An Essay on the Co-ordination of the Laws of Distribution (1894) TMP poprvé produkční funkce: P = f(a, b, c, …) problém „vyčerpání produktu“  nutnost „konstantních výnosů z rozsahu“ Common Sense of Political Economy (1910) subjektivní náklady, široká definice ekonomie, tržní proces rakouská témata

12 Johan Gustav Knut Wicksell (1851-1926)
Űber Wert, Kapital und Rente (1893) TMU a TMP teorie kapitálu: šířka a hloubka vztah akumulace kapitálu a míry zisku později: řešení problému vyčerpání produktu náklady v praxi konstantní  TMP relevantní

13 Pokračovatelé Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926)
Mathematical Psychics (1881)   kritika Jevonse: nedeterminovanost ceny „Edgeworthova domněnka“: nedeterminovanost klesá se vzrůstajícím počtem účastníků trhu poprvé užitková funkce a indiferenční křivka

14 Alfred Marshall (1842-1924) Principles of Economics (1890)
termín „Economics“ učebnice na mnoho desetiletí (anti)marginalista: eklekticismus Marshallovy „nůžky“: hodnota dána jak užitkem tak náklady zakladatelem cambridgeské tradice a zosobněním neoklasické ekonomie Používej matematiku jako těsnopisný jazyk, spíše než jako prostředku vědeckého zkoumání. Používej ji, dokud jsi s prací neskončil. Vše přelož do češtiny. Poté vše ilustruj na příkladech ze skutečného života. Spal matematiku. Pokud neuspěješ v bodě (4), spal i (3).


Stáhnout ppt "Marginalistická revoluce"

Podobné prezentace


Reklamy Google