Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Revoluce v kostce 2.Předchůdci 3.„Revolucionáři“ Marginalistická revoluce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Revoluce v kostce 2.Předchůdci 3.„Revolucionáři“ Marginalistická revoluce."— Transkript prezentace:

1 1.Revoluce v kostce 2.Předchůdci 3.„Revolucionáři“ Marginalistická revoluce

2 Revoluce v kostce Před revolucí: nejasnosti ohledně hodnoty a užitku („paradoxy“) poptávka a nabídka jen intuitivně různé teorie cen Po revoluci: charakterizován způsob oceňování statků (TU x MU) odvození poptávky a nabídky sjednocení teorií cen Etapy marginalistické revoluce: mnoho předchůdců (18. století) 1871-1874: teorie mezního užitku –Jevons, Menger, Walras 1890-1894: teorie mezní produktivity –Clark, Wicksteed, Wicksell mnoho pokračovatelů –rozvoj teorie užitku a nákladů, aplikace –„paretovská renesance“ (1935-1947)  neoklasika (mikroekonomie, tj. teorie ceny) Proč „revoluce“? –základy moderní ekonomie: rozhodování jako poměřování užitků a nákladů  dopad na předmět ekonomie a rozsah jejího využití

3 Předchůdci marginalismu Antoine Augustin Cournot (1801-1877) –1838: D=F(p) jen křivka, žádný užitek! Jules Dupuit (1804-1866) –1844: klesající poptávka, spotřebitelský přebytek, ztráty efektivnosti, cenová diskriminace Johann H. von Thünen (1783-1850) –Der isolierte Staat (1826, 1850) prostorová ekonomie (1826, první vydání) úplná TMP (1850) –MP>MC –rovnost MP výrobního faktoru ve všech použitích –zcela zapomenut důvodem jeho vzorec mzdy: w=√ap

4

5 Hermann H. Gossen (1810-1858) –Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln [Vývoj zákonů lidského chování] (1854) –Gossenovy zákony 1.klesající mezní užitek 2.relativní ceny dány poměrem mezních užitků 3.zdrojem směnné hodnoty je subjektivní vzácnost (poptávané množství převyšuje existující) –obskurní, „geniální idiot“ (Gustav Schmoller)

6 William Stanley Jevons (1835-1882) hlavní myšlenky již 1862 –klesající mezní užitek –indexní čísla The Coal Question (1865) –omezenost přírodních zdrojů Theory of Political Economy [Teorie politické ekonomie] (1871) –první dokument marginalistické revoluce

7 Jevonsův marginalismus 1871 (1862) hodnota zcela závislá na užitku –vliv práce: práce  množství  MU  hodnota jinak NE, neboť jde o utopené náklady! „kalkulus strastí a slastí“ užitek –total utility X final degree of utility teorie směny –příčinou nerovnost hodnocení  směna probíhá až do rovnosti MU/P u všech statků –Edgeworth: nedeterminovanost ceny! práce –rozhodování o nabídce Opakované úvahy a badání mne přivedly k dosti neotřelé myšlence, že hodnota je zcela závislá na užitku. Minulé náklady [bygones] jsou navždy minulé…

8 Carl Menger (1840-1921) Grundsätze der Volkswirtschaftslehre [Základy národohospodářské nauky] (1871) –teorie mezního užitku –nematematické –jeho pokračovatelé: Rakouská škola

9 Leon Walras (1834-1910) Éléments d'économie politique pure [Základy čisté politické ekonomie ] (1874) –matematický model všeobecné rovnováhy –ceny vyčišťují trh poptávka a nabídka odvozeny z maximalizace užitku fikce aukcionáře a „tâttonement“ –v pozdějších vydáních: teorie produkce poptávky po vstupech odvozeny z poptávky po výstupech  teorie mezní produktivity –Walrasův zákon –jeho pokračovatelé: Lausanneská škola (Pareto, Barone)

10 John Bates Clark (1847-1938) "Distribution as Determined by a Law of Rent" (QJE, 1891) –poprvé teorie mezní produktivity The Distribution of Wealth (1899) –rozpracování TMP zobecnění principu klesajících výnosů (jako Wicksteed)  klesající MP, klesající poptávka popření vykořisťování  „spravedlnost“ rozdělování dle mezní produktivity –kritizováno jako arbitrární, statické, podmíněné dokonalostí konkurence a substituovatelností vstupů

11 Philip H. Wicksteed (1838-1917) An Essay on the Co-ordination of the Laws of Distribution (1894) –TMP –poprvé produkční funkce: P = f(a, b, c, …) –problém „vyčerpání produktu“  nutnost „konstantních výnosů z rozsahu“ Common Sense of Political Economy (1910) –subjektivní náklady, široká definice ekonomie, tržní proces rakouská témata

12 Johan Gustav Knut Wicksell (1851-1926) Űber Wert, Kapital und Rente (1893) –TMU a TMP –teorie kapitálu: šířka a hloubka vztah akumulace kapitálu a míry zisku později: řešení problému vyčerpání produktu náklady v praxi konstantní  TMP relevantní

13 Pokračovatelé Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) –Mathematical Psychics (1881) kritika Jevonse: nedeterminovanost ceny  „Edgeworthova domněnka“: nedeterminovanost klesá se vzrůstajícím počtem účastníků trhu poprvé užitková funkce a indiferenční křivka

14 Alfred Marshall (1842-1924) Principles of Economics (1890) –termín „Economics“ –učebnice na mnoho desetiletí –(anti)marginalista: eklekticismus Marshallovy „nůžky“: hodnota dána jak užitkem tak náklady zakladatelem cambridgeské tradice a zosobněním neoklasické ekonomie (1)Používej matematiku jako těsnopisný jazyk, spíše než jako prostředku vědeckého zkoumání. (2)Používej ji, dokud jsi s prací neskončil. (3)Vše přelož do češtiny. (4)Poté vše ilustruj na příkladech ze skutečného života. (5)Spal matematiku. (6)Pokud neuspěješ v bodě (4), spal i (3).


Stáhnout ppt "1.Revoluce v kostce 2.Předchůdci 3.„Revolucionáři“ Marginalistická revoluce."

Podobné prezentace


Reklamy Google