Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Jiří Nantl 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 1. jednání Řídicího výboru Operačního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Jiří Nantl 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 1. jednání Řídicího výboru Operačního."— Transkript prezentace:

1 Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Jiří Nantl 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 1. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

2 2 1. Kontext: národní politika a evropská spolupráce

3 3 Národní politika: legislativa Regionální školstvíDalší vzděláváníVysoké školství 76/1978 (o škol. zařízeních) 29/1984 Sb. (školský zákon) novelizace 561/2004 Sb. (školský zákon) 563/2004 Sb. (o pedag. prac.) 179/2006 Sb. (o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 89/1980 Sb. (zákon o VŠ) 172/1990 Sb. (zákon o VŠ) novelizace 111/1998 Sb. (zákon o VŠ) novelizace

4 4 Národní politika: koncepční dokumenty 2001: Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) Dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy Dlouhodobé záměry pro oblast vysokých škol

5 5 Národní politika: fragmentace strategií Rozštěpení strategického řízení - vznik dílčích koncepcí, kumulace cílů a priorit: Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ( ) Akční plán podpory odborného vzdělávání ( ) Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání ( ) Strategie celoživotního učení ( ) Škola pro 21. století – Akční plán pro realizaci Koncepce ICT ve vzdělávání ( ) Národní strategie podpory klíčových gramotností v zákl. vzdělávání ( ) …

6 6 Národní politika: průřezové strategie Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Cíl: Dostat do roku 2020 ČR mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa Národní inovační strategie Cíl: Posílit význam inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR Národní program reforem Plán ČR na přispění ke společným cílům EU ve strategii Evropa 2020

7 7 Evropská spolupráce – hlavní cíle a nové kohezní období posílení návaznosti národních reforem na dosažení cílů Evropy 2020 jako základ nového kohezního období strategický rámec Education & Training 2020 (2009, předsednictví ČR v Radě EU) a strategie Evropa 2020 – ČR se přihlásila k naplnění společných cílů Strategické cíle: celoživotní učení zvýšení kvality a efektivity spravedlivost a aktivní občanství kreativita a inovace

8 8 2. Východiska Strategie vzdělávací politiky 2020

9 Východiska Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání (2001) + nezávislé vyhodnocení naplňování Bílé knihy (2009) Ostatní strategické dokumenty ČR a resortu 24 současně platných dokumentů Mezinárodní hodnocení a doporučení pro ČR & výsledky mezinárodních srovnávacích studií ve vzdělávání Nezávislá zpráva McKinsey & Company „Klesající výsledky základního a středního školství: fakta a řešení (2010) Analýzy a studie prováděné MŠMT a jeho organizacemi více než 300 zpráv, analýz a studií za období

10 10 Bílá kniha (2001): návaznost a poučení Analýza z roku 2009 – několik slabin Bílé knihy: nestabilita vládnutí a slabá politická podpora nesplnění základní úlohy zastřešující strategie nedostatečná konkretizace cílů chybějící ukazatele nebo jejich nedostatečný monitoring přílišná komplexnost opatření a jejich míšení s nástroji

11 Dlouhodobé negativní trendy v českém vzdělávání Výsledky českého vzdělávání jsou průměrné, školství vykazuje klesající a nerovnoměrné výsledky Vzdělávací systém ČR zaostává za nejlepšími v oblasti řízení (podpora učitelů, ředitelů, standardy a hodnocení) Vzdělávací systém je relativně hodně selektivní na nižších vzdělávacích stupních, méně však na stupních vyšších 11

12 12 Funkce Strategie vzdělávací politiky do roku ) Strategický rámec vzdělávací politiky Mandát pro dlouhodobé záměry vzdělávací soustavy/vysokých škol Základ strategického řízení vzdělávacího systému Ukotvení vzdělávací politiky vůči jiným veřejným politikám 2) Koncepční východisko soustavy kurikulárních dokumentů 3) Plnění ex-ante kondicionality pro přípravu OP VVV 2014+

13 13 3. Hlavní směry Strategie 2020

14 14 Prestiž a relevance školy a školního vzdělávání v rámci celoživotního učení Hlavní zamýšlená opatření: Vymezit a podporovat nezastupitelné funkce škol Propojit výuku ve škole s procesy vzdělávání, které dnes probíhají mimo školu Posilovat roli škol jako center podpory celoživotního učení – center kvality a relevance v oblasti dalšího vzdělávání

15 15 Odstranění slabých míst vzdělávacího systému Hlavní zamýšlená opatření: Posílit klíčové kompetence absolventů jednotlivých úrovní vzdělávání s ohledem na všechny účely vzdělávání (osobnostní rozvoj, pracovní uplatnění, aktivní občanství) Zvýšit dostupnost a význam předškolního vzdělávání Zvýšit prostupnost a relevanci odborného vzdělávání Posílit skutečnou diverzifikaci vysokoškolského vzdělávání

16 16 Standardy jako předpoklad kvality Hlavní zamýšlená opatření: Zpracovat Národní program vzdělávání Vytvořit a periodicky aktualizovat respektované a srozumitelné vzdělávací standardy Vytvořit monitorovací systém

17 17 Role a příprava učitele Hlavní zamýšlená opatření: V souladu s definovanými funkcemi školy zdůraznit roli učitele jako pomáhající profese Vytvořit systém profesního rozvoje učitelů Podporovat pedagogickou přípravu a profesní rozvoj vyučujících vysokých škol

18 18 Strategické řízení vzdělávacího systému Hlavní zamýšlená opatření: Jednoznačně vymezit role, pravomoci a zodpovědnosti všech aktérů Systematicky zvyšovat řídicí a implementační kapacity jednotlivců i institucí Zlepšit veřejnou dostupnost dat o vzdělávacím systému a nastavit pravidelnou evaluaci vzdělávací politiky

19 Děkuji Vám za pozornost! 19


Stáhnout ppt "Příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Jiří Nantl 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 1. jednání Řídicího výboru Operačního."

Podobné prezentace


Reklamy Google