Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fáze demografické revoluce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fáze demografické revoluce"— Transkript prezentace:

1 Fáze demografické revoluce
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Fáze demografické revoluce Označení DUM VY_32_INOVACE_13_2_10 Autor Mgr. Pavla Fuchsová Datum Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Fyzická a socioekonomická geografie ČR Ročník Tercie osmiletého gymnázia

2 Opakování obyvatelstvo
Podle posledních informací ČSÚ žije v ČR ……….….. obyvatel. Počet obyvatel (přirozenou cestou) v posledních letech ……………………, ve společnosti přibývá počet…………….. lidí. V populaci dětí (předproduktivní věk) je více………., u starších ročníků (poproduktivní věk) je více…………… Nejvíce obyvatel žilo na našem území ve………….(? léta ? století). Průměrná hustota osídlení je …….…ob./km2 , což je pro Evropu střední hustota zalidnění. ČR je národnostně …………………stát. Podíl náboženského vyznání je: 59% , 27% , 9% , 5% ostatní (do této kategorie patří………………… a ……..………….). Podíl věřících je v ČR ……………….….než v okolních státech.

3 Odpovědi Podle posledních informací ČSÚ žije v ČR 10,5 mil. obyvatel. Počet obyvatel v posledních letech klesá, ve společnosti přibývá počet starších lidí. V populaci dětí (předproduktivní věk) je více chlapců, u starších ročníků (poproduktivní věk) je více žen. Nejvíce obyvatel žilo na našem území ve 30. letech 20. století. Průměrná hustota osídlení je 132 ob./ km2, což je pro Evropu střední hustota zalidnění. ČR je národnostně jednotný stát. Podíl náboženského vyznání je: 59% bez vyznání, 27% římskokatolické, 9% nezjištěno 5% ostatní (do této kategorie patří husitská, evangelická, pravoslavná, židovská, muslimská aj.). Podíl věřících je v ČR menší než v okolních státech.

4 Demografie a demografický vývoj ve světě
Co znamená pojem DEMOGRAFIE? - věda zabývající se obyvatelstvem a jeho reprodukcí Co charakterizuje demografický vývoj? rozvoj průmyslu a urbanizace. obrat od primitivního reprodukčního chování (vysoká porodnost i úmrtnost) k novému řádu reprodukce (malá míra porodnosti i úmrtnosti). Jaký byl průběh dem. revoluce ve světě? Začala v různých částech světa jindy. V rozvinutějších evropských zemích začala koncem 18.stol. a skončila nejpozději v 1. pol. 20. století. Ve většině rozvojových zemích, především v Africe, je ale na začátku. Rozdíly můžeme nalézt i v jednotlivých státech dané oblasti, mezi městem a venkovem, nebo mezi různými sociálními skupinami

5 Fáze demografického vývoje ve světě Rozvojové státy, vyspělé státy
1. fáze období nízkého růstu – primitivní chování porodnost a úmrtnost jde jako po sinusoidě - státy centrální Afriky 2. fáze vysokého růstu prudký pokles úmrtnosti, porodnost je značně vysoká státy Afriky (kromě Atlasu, JAR,..), Asie – Arabský pol., jižní Ameriky 3. fáze vysokého růstu pozvolný pokles úmrtnosti, křivka porodnosti klesá severní a jižní Afrika, Mexiko, latinská Amerika, JV a J Asie 4. fáze nízkého růstu nízká míra porodnosti a úmrtnosti Evropa kromě Albánie, USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Čína, Obr. 1

6 Demografický vývoj v ČR
Kdo se zabývá vývojem osídlovaní a jaké důkazy máme na území ČR? archeologové, historikové a geografové na základě poznatků a důkazů. trvalé osídlení ve starší době kamenné – PALEOLITU (nížiny, podél břehu řek). ve starověku oppida Keltů, centra Germánů (Markomanů a Kvádů) Jak probíhalo osídlování v ČR? dlouho bylo osídlení prostorově nesouvislé koncentrace v nižších nadmořských výškách a u řek (úrodná půda, zvěř) Velkomoravská říše n.l. příchod Konstantina a Metoděje, v Čechách první státní útvary – Slované - Přemyslovci 12. stol.- kolonizace vnitřních vrchovin a horských oblastí domácím obyvatelstvem 13. stol.- kolonizace vnější Němci (řemeslníci a obchodníci), dvojjazyčné osídlení Čech

7 Keltská oppida na území ČR
Obr Obr. 3

8 Velkomoravská říše Obr. 4

9 Fáze demografické revoluce v ČR
a) Kolik fází má demografická revoluce? 1.fáze, 2.fáze, 3. fáze, 4.fáze b) Pokus se jednotlivé fáze podle období charakterizovat: 1.FÁZE do poloviny 18.století nízký populační přírůstek = vysoká míra porodnosti a úmrtnosti nakažlivé nemoci = cholera, tyfus, morové šíření v Evropě četné války periodické neúrody Obr. 5

10 Jaké je časové vymezení? Jaké hlavní změny této doby měly vliv?
2. FÁZE Jaké je časové vymezení? = od poloviny 18. století do 20tého století Jaké hlavní změny této doby měly vliv? = Průmyslová revoluce (18.stol.) zdvojnásobení počtu obyvatel = zemědělství lepší technologie, obživa = zlepšení hygienické situace klesl počet úmrtí 3. FÁZE = období 20. století = klesá porodnost a úmrtnost snížení PP (přirozený přírůstek) = politická situace, doba komunisku

11 4. FÁZE A. Velký vliv politické situace B. Přichází doba komunismu
1. obě světové války 2. dekrety o odsunu německého obyvatelstva z pohraničí V letech 1945 a1946 bylo odsunuto 2 miliony Němců. 3. emigrace na západ (únor 1948, srpen 1968) - celkem emigrantů B. Přichází doba komunismu propopulační opatření - vyšší rod. přídavky, prodloužení mat. dovolené, půjčky na bydlení Vyprávěj 4. FÁZE od 80. let počet obyvatel - stagnuje v 90. letech počet obyvatel - klesá (začíná imigrace) současnost - nárůst obyvatel = rodí silné ročníky + přistěhovalci - trend STÁRNUTÍ OBYVATEL = zejména ve vyspělých Evropských zemích

12 Demografická situace v ČR mezi lety 1993 a 2010
Obr. 6

13 Věkové pyramidy ČR Obr. 7 Obr. 5 Obr. 8

14 CITACE Obr. 1.: FELIPE MENEGAZ, Felipe Menegaz. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 2.: DANIEL BARÁNEK, Daniel Baránek. wikipedaia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 3.: DAVID PALOCH, David Paloch. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 4.: TANKRED, Tankred. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 5.: UVEĎTE AUTORA-ZACHOVEJTE LICENCI 3.0 UNPORTED, Uveďte Autora-Zachovejte Licenci 3.0 Unported. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 6.: 2.0 GENERIC, 2.0 Generic. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 7.: ZRSCH3, Zrsch3. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obr. 8.: ZRSCH3, Zrsch3. wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Fáze demografické revoluce"

Podobné prezentace


Reklamy Google