Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Oceňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Oceňování."— Transkript prezentace:

1 MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob Inventarizace materiálových zásob

2 CHARAKTERISTIKA ZÁSOB Zásoby - oběžný majetek - jednorázová spotřeba a přeměna - jednorázová spotřeba a přeměna v jinou majetkovou složku v jinou majetkovou složku Materiál Výrobky Pohledávky za odběrateli Peněžní prostředky Materiál - jednorázové zahrnutí do nákladů v okamžiku jejich spotřeby, prodeje, darování - jejich úbytek

3 ČLENĚNÍ ZÁSOB 1. účtová třída 1. účtová třída Materiál - účtová skupina 11 Materiál - účtová skupina 11 - suroviny(základní materiál), pomocné a provoz.látky, - suroviny(základní materiál), pomocné a provoz.látky, náhradní díly, obaly a další movité věci s dobou náhradní díly, obaly a další movité věci s dobou použitelnosti kratší než 1 rok použitelnosti kratší než 1 rok Zásoby vytvořené vlastní činností Zásoby vytvořené vlastní činností - účtová skupina 12 - účtová skupina 12 a) nedokončená výroba b) polotovary vlastní výroby a) nedokončená výroba b) polotovary vlastní výroby c) hotové výrobky d) zvířata c) hotové výrobky d) zvířata Zboží - účtová skupina 13 Zboží - účtová skupina 13 - movité věci, které účetní jednotka pořizuje za účelem - movité věci, které účetní jednotka pořizuje za účelem dalšího prodeje dalšího prodeje

4 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Oceňování zásob při pořízení: Oceňování zásob při pořízení: 1. Pořizovací cena 1. Pořizovací cena 2. Vlastní náklady 2. Vlastní náklady 3. Reprodukční pořizovací cena 3. Reprodukční pořizovací cena Oceňování zásob při vyskladnění (spotřebě): Oceňování zásob při vyskladnění (spotřebě): 1. Metoda průměrných cen 1. Metoda průměrných cen 2. Metoda FIFO 2. Metoda FIFO

5 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI POŘÍZENÍ Pořizovací cenou při nákupu =  cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady  cena pořízení - cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny  vedlejší pořizovací náklady - náklady s pořízením související (přepravné - externí, interní, clo, provize, pojistné při přepravě, náklady na zpracování materiálu)

6 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Pořízení zásob nákupem (dodavatelský) Příklad : 1. FP – nákup 100 m materiálu po 280 Kč/1 m ,- 2. Hotově zaplacena provize za zprostřed. nákupu 2.000,- 3. FP za přepravu materiálu 1.500,- Pořizovací cena nakoupeného materiálu ,- Jednotková pořizovací cena materiálu 315,- Kč/1 m

7 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB V lastními náklady V lastními náklady u zásob, které jsou výsledkem vlastní činnosti u zásob, které jsou výsledkem vlastní činnosti Vlastní náklady - přímé náklady spojené Vlastní náklady - přímé náklady spojené s výrobou - přímý materiál, přímé mzdy, s výrobou - přímý materiál, přímé mzdy, popř. část nepřímých nákladů popř. část nepřímých nákladů vztahujících se k činnosti vztahujících se k činnosti Vlastní náklady - skutečné náklady nebo Vlastní náklady - skutečné náklady nebo náklady předem stanovené podle náklady předem stanovené podle předběžných kalkulací předběžných kalkulací

8 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Oceňování zásob při vyskladňování (spotřebě) Oceňování zásob při vyskladňování (spotřebě) Nákup materiálu : rozdílná cena – od různých dodavatelů, od 1 dodavatele v různé době dodání Úbytek materiálu : 2 možnosti ocenění: a) metoda průměrných cen 2 možnosti ocenění: a) metoda průměrných cen b) metoda FIFO b) metoda FIFO

9 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Metoda průměrných cen Metoda průměrných cen 1.vážený aritmetický průměr 1.vážený aritmetický průměr proměnlivý proměnlivý - počítá se při každém výdeji (přírůstek = nový průměr) - počítá se při každém výdeji (přírůstek = nový průměr) 2. vážený aritmetický průměr 2. vážený aritmetický průměr periodický periodický - počítá se za určité období - stanoví ÚJ - počítá se za určité období - stanoví ÚJ (ne delší než 1 měsíc) (ne delší než 1 měsíc)

10 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Metoda FIFO - ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu - Výdeje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá. Metoda FIFO - ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu - Výdeje se oceňují postupně od nejstarší zásoby k zásobě novější podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá. Příklad : Stav skladu (+): kg po 20 Kč/kg kg po 19 Kč/kg kg po 19 Kč/kg kg po 21 Kč/kg kg po 22 Kč/kg Ze skladu bylo vydáno 200 kg materiálu (-). Řešení: 150 kg oceněno 20 Kč/kg, zbylých 50 kg 19 Kč/kg. Pro další výdej 170 kg po 19 Kč/kg

11 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH 2 možnosti účtování: 2 možnosti účtování: - Způsob A - nakupované zásoby v průběhu roku se účtují na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účt. třídě se účtují na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účt. třídě - do nákladů se účtují až při jejich spotřebě - do nákladů se účtují až při jejich spotřebě - Způsob B - nakupované zásoby se účtují přímo do nákladů nákladů - při roční uzávěrce-zůstatky materiálu na skladě se - při roční uzávěrce-zůstatky materiálu na skladě se zaúčtují na majetkové účty v 1. účtové třídě zaúčtují na majetkové účty v 1. účtové třídě

12 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Účtování způsobem A Účtování způsobem A Schéma účtování – pořízení zásob : Schéma účtování – pořízení zásob : 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě ,622-Aktivace 621,622-Aktivace Ost.kapit.fondy 413-Ost.kapit.fondy 3 Schéma účtování – výdej materiálu do spotřeby : 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu 5

13 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Účtování způsobem B Účtování způsobem B - pořízení zásob - přímo do spotřeby – nákladů - bez použití účtů zásob (111 a 112) - pořízení zásob - přímo do spotřeby – nákladů - bez použití účtů zásob (111 a 112) Schéma účtování během účetního období : Schéma účtování během účetního období : 321-Dodavatelé 501-Spotřeba materiálu 321-Dodavatelé 501-Spotřeba materiálu nákup materiálu (fa) nákup materiálu (fa) Schéma účtování na konci účetního období : Schéma účtování na konci účetního období : 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu převod počátečního stavu do spotřeby převod počátečního stavu do spotřeby převod konečného stavu zjištěného převod konečného stavu zjištěného ze skladové evidence (inventura) ze skladové evidence (inventura)

14 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Vnitropodnikové přepravné - vlastními prostředky - vlastními prostředky - vnitropodniková služba - vnitropodniková služba - součást pořizovací ceny - součást pořizovací ceny - ekvivalent vynaložených nákladů do výnosů - ekvivalent vynaložených nákladů do výnosů Schéma účtování: 622-Aktivace vnitropodnik.služeb 111-Pořízení materiál 622-Aktivace vnitropodnik.služeb 111-Pořízení materiál převodka za přepravné převodka za přepravnéPříklad: 1. FP za nákup materiálu , Spotřebované poh.hmoty 1 000, Mzda řidiče 500, Aktivace vnitropod.dopravy 1 500, Převzetí materiálu na sklad ,

15 ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH Výroba materiálu (náhradní díly…) - vznik nákladů - ekvivalent vynaložených nákladů do výnosů - ekvivalent vynaložených nákladů do výnosů Schéma účtování: 621-Aktivace materiálu a zboží 112-Materiál na skladě 621-Aktivace materiálu a zboží 112-Materiál na skladě převodka na vyrobený materiál převodka na vyrobený materiálPříklad: Výroba obalů ve vlastní režii. 1. Hrubé mzdy , Pojistné podniku z mezd 7 000, Výdejky na spotř. zákl. mat , Převod obalů na sklad ,

16 DPH PŘI NÁKUPU MATERIÁLU Dodavatel plátcem DPH - dodávaný materiál zdaněn daní z přidané hodnoty. 1. Odběratel - neplátce DPH - DPH zahrnuto do pořizovací ceny - DPH zahrnuto do pořizovací ceny - neplátce bez nároku na vrácení DPH - neplátce bez nároku na vrácení DPH 2. Odběratel - plátce DPH - DPH není součástí pořizovací ceny - DPH není součástí pořizovací ceny - záznam na účet 343-DPH jako pohledávka za FÚ. - záznam na účet 343-DPH jako pohledávka za FÚ.

17 DPH PŘI NÁKUPU Příklad: 1.FP za mat. : ZD ,- 2. FP za dopravu(neplátce) 1 000,- DPH 20% 2 000,- 3. Převzetí mat.na sklad (13 000) DPH 20% 2 000,- 3. Převzetí mat.na sklad (13 000) Celkem ,- 4. VBÚ úhrada FP 1, ,- Celkem ,- 4. VBÚ úhrada FP 1, ,- Nakupující podnik je plátce DPH 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě BÚ 343-DPH 221-BÚ 343-DPH Nakupující podnik není plátce DPH 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě 321-Dodavatelé 111-Pořízení materiálu 112-Materiál na skladě BÚ 221-BÚ

18 PRODEJ MATERIÁLU Výjimečná situace - smluvní cena + DPH Schéma účtování: 211-Pokladna 211-Pokladna 642-Tržby z prodeje materiálu 311-Odběratelé 642-Tržby z prodeje materiálu 311-Odběratelé cena bez daně cena s daní cena bez daně cena s daní tržba za prodaný materiál tržba za prodaný materiál 343-Daň z přidané hodnoty 343-Daň z přidané hodnoty DPH DPH 112-Materiál na skladě 542-Prodaný materiál 112-Materiál na skladě 542-Prodaný materiál úbytek prodaného materiálu úbytek prodaného materiálu ve skladové ceně ve skladové ceně

19 INVENTARIZACE MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Povinnost inventarizace majetku a závazků - okamžik sestavení účetní závěrky (poslední den účetního období). Inventura fyzická – inventarizační rozdíly proúčtovány v daném účetním období. Skutečný stav > účetní stav přebytek Skutečný stav > účetní stav přebytek Skutečný stav < účetní stav manko Skutečný stav < účetní stav manko Přirozený úbytek – normy přirozených úbytků Přirozený úbytek – normy přirozených úbytků 648-Ost.prov.výnosy 112-Mat.na skladě 549-Manka a škody přebytek manko přebytek manko 501-Spotřeba mat. 501-Spotřeba mat. přirozený úbytek přirozený úbytek

20 INVENTARIZACE MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Manka a škody - daňově uznatelný náklad do výše náhrad Manka a škody - daňově uznatelný náklad do výše náhrad Předpis manka k úhradě - odpovědný pracovník Předpis manka k úhradě - odpovědný pracovník - provozní výnos - provozní výnos Schéma účtování: 648-Ost.prov.výnosy 335-Pohl.za zam. 211-Pokladna předpis manka k úhradě úhrada v hotovosti předpis manka k úhradě úhrada v hotovosti 221- BÚ 221- BÚ úhrada na účet úhrada na účet 331-Zaměstnanci 331-Zaměstnanci úhrada srážkou úhrada srážkou ze mzdy ze mzdy

21 ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Účtová skupina 12 Účtová skupina – Nedokončená výroba produkty po 1 nebo více výrobních stupních produkty po 1 nebo více výrobních stupních 122 – Polotovary vlastní výroby samostatně prodejné samostatně prodejné 123 – Výrobky produkty vlastní výroby určené k prodeji produkty vlastní výroby určené k prodeji 124 – Zvířata mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu … mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu … Oceňování - vlastní náklady Oceňování - vlastní náklady

22 ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Schéma účtování: Schéma účtování: 611,612,613- Změna stavu NV,P,V 121,122,123-NV,Polotovary,výrobky přírůstky přírůstky úbytky úbytky

23 ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ Výrobky - předměty vyráběné za účelem prodeje Výrobky - předměty vyráběné za účelem prodeje Výroba - přírůstek zásob výrobků Výroba - přírůstek zásob výrobků - ekvivalent nákladů do výnosů - ekvivalent nákladů do výnosů - změna stavu výrobků - změna stavu výrobků 613- Změna stavu výrobků 123- Výrobky 613- Změna stavu výrobků 123- Výrobky výrobky převzaté z výroby do skladu výrobky převzaté z výroby do skladu

24 ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ Prodej výrobků Prodej výrobků - tržby - faktura vystavená - tržby - faktura vystavená - úbytek výrobků na skladě ve vl. nákladech - úbytek výrobků na skladě ve vl. nákladech Schéma účtování: 601 – Tržby 311-Odběratelé 601 – Tržby 311-Odběratelé ZD FAV v prod. Cenách ZD FAV v prod. Cenách 343 – DPH 343 – DPH DPH daň fakturovaná DPH daň fakturovaná Výrobky 613- Změna stavu výrobků Výrobky 613- Změna stavu výrobků vyskladňování výrobků ve VN vyskladňování výrobků ve VN

25 ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ Zboží - movité věci koupené za účelem prodeje Zboží - movité věci koupené za účelem prodeje Účtování – jako účtování materiálu – specifické účty Účtování – jako účtování materiálu – specifické účty MATERIÁL ZBOŽÍ 111 – Pořízení mat. 131 – Pořízení zboží 112 – Mat. na skladě 132 – Zboží na skladě 501 – Spotřeba materiálu 504 – Prodané zboží 542 – Prodaný materiál 642 – Tržby z prodeje materiálu 604 – Tržby za zboží

26 ZBOŽÍ Nákup zboží - faktura přijatá v pořizovacích cenách Nákup zboží - faktura přijatá v pořizovacích cenách Schéma účtování - plátce DPH : 321-Dodavatelé 131-Pořízení zboží 132- Zboží na skladě 321-Dodavatelé 131-Pořízení zboží 132- Zboží na skladě FAP ZD příjemka FAP ZD příjemka DPH DPH DPH DPH Neplátce DPH - DPH zahrnuto do pořizovací ceny zboží

27 ZBOŽÍ Prodej zboží - tržby - faktura vystavená - účet Tržby za zboží - účet Tržby za zboží - úbytek zboží na skladě nebo - úbytek zboží na skladě nebo v prodejnách v pořizovacích cenách v prodejnách v pořizovacích cenách Plátce DPH - DPH na výstupu - není součástí tržeb – závazek vůči FÚ - není součástí tržeb – závazek vůči FÚ

28 ZBOŽÍ Schéma účtování u plátce DPH: Schéma účtování u plátce DPH: 211-Pokladna 211-Pokladna 604-Tržby za zboží 311-Odběratelé 604-Tržby za zboží 311-Odběratelé příjem v hotovosti příjem v hotovosti ZD FAV ZD FAV DP DP DPH inkasovaná DPH inkasovaná fakturovaná fakturovaná 132- Zboží na skl. a v prodejnách 504-Prodané zboží úbytek zboží v důsledku prodeje úbytek zboží v důsledku prodeje (v pořizovacích cenách) (v pořizovacích cenách)

29 ZBOŽÍ Příklad: Obchod s potravinami, nákup zboží od plátců i neplátců DPH. 1.FP za potraviny: ZD 1000,- 2. FP za dopravu potravin: ZD 200,- DPH 10% 100,- DPH 10% 20,- DPH 10% 100,- DPH 10% 20,- Celkem 1100,- Celkem 220,- Celkem 1100,- Celkem 220,- 3. Převzetí zboží na prodejnu 1200,- (1320,-) 4. Prodej v hotovosti 2200,- 5. Úbytek zboží v PC 1200,- (1320,-) Účtování u neplátce DPH: 321-Dodavatelé 131-Pořízení zboží 132-Zboží na skladě 321-Dodavatelé 131-Pořízení zboží 132-Zboží na skladě Pokladna 604-Tržby za zboží 504- Prodané zboží 211- Pokladna 604-Tržby za zboží 504- Prodané zboží Hospodářský výsledek z prodeje zboží = 2200 – 1320 = 880

30 ZBOŽÍ Účtování u plátce DPH: 321- Dodavatelé 131- Pořízení zboží 132- Zboží na skladě 321- Dodavatelé 131- Pořízení zboží 132- Zboží na skladě Pokladna 604-Tržby za zboží 504- Prodané zboží 211- Pokladna 604-Tržby za zboží 504- Prodané zboží DPH 343- DPH Hospodářský výsledek z prodeje zboží = 2000 – 1200 = 800


Stáhnout ppt "MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Oceňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google