Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadluženost krajů Jednání komise Zbiroh 2. března 2012 Ing. Anna Klimšová Komise pro financování Rady Asociace krajů ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadluženost krajů Jednání komise Zbiroh 2. března 2012 Ing. Anna Klimšová Komise pro financování Rady Asociace krajů ČR."— Transkript prezentace:

1 Zadluženost krajů Jednání komise Zbiroh 2. března 2012 Ing. Anna Klimšová Komise pro financování Rady Asociace krajů ČR

2 Skutečné stavy nesplacených úvěrů krajů v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) Kraj rozdíl Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský CELKEM Zdroj: Registr organizac í syst é mu ARIS - výkaz 60, Rozvaha Ú SC do roku 2009: ř.č ú čet ř.č ř.č ú čet 289; od roku 2010: ú čet

3 Skutečné stavy nesplacených návratných finančních výpomocí krajů v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) Kraj Jihočeský00000 Jihomoravský00000 Karlovarský00000 Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský00000 Středočeský Ústecký00000 Vysočina Zlínský00000 CELKEM Zdroj: Registr organizac í syst é mu ARIS - Výkaz 60, Rozvaha Ú SC do roku 2009: ř.č ú čet 272; od roku 2010: ú čet

4 Úvěry krajů k (v tis. Kč) Kraj Nasmlouvan á vý š e bankovn í ch ú věrů - ve f á zi spl á cen í Nesplacený zůstatek Nasmlouvan á vý š e bankovn í ch ú věrů určených na předfinancov á n í výdajů u akc í financovaných z EU - ve f á zi čerp á n í, čerp á n í / spl á cen í Nesplacený zůstatek Nasmlouvan á vý š e ostatn í ch bankovn í ch ú věrů - ve f á zi čerp á n í, čerp á n í /spl á cen í Nesplacený zůstatek Skutečn é stavy nesplacených bankovn í ch ú věrů celkem Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Kr á lov é hradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zl í nský CELKEM Zdroj: ú daje zaslan é jednotlivými kraji; NFV = n á vratn á finančn í výpomoc

5 Návratné finanční výpomoci krajů a ručitelské závazky k (v tis. Kč) Kraj Nasmlouvaná výše NFV - ve fázi splácení Nasmlouvaná výše NFV - ve fázi čerpání, čerpání/splácení Skutečné stavy nesplacených NFV (včetně SFDI) celkem Objem ručitelských závazků převzatých krajem Jihočeský0000 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský0000 Středočeský Ústecký0000 Vysočina Zlínský0000 CELKEM Zdroj: údaje zaslané jednotlivými kraji

6 Skutečné stavy nesplacených bankovních úvěrů a návratných finančních výpomocí příspěvkových organizací krajů k ( v tis. Kč) Kraj Skutečn é stavy nesplacených bankovn í ch ú věrů* Skutečn é stavy nesplacených NFV od zřizovatele** Skutečn é stavy nesplacených ostatn í ch NFV (SFDI, … )** Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Kr á lov é hradecký Liberecký000 Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ú stecký Vysočina Zl í nský CELKEM ZDROJ: Ú daje zaslan é jednotlivými kraji, CS Ú IS - rozvaha xx - vybrat ú čty vztahuj í c í se k z á vazkům PO, zejm é na: ** - ú 326 a 452 = přijat é n á vratn é finančn í výpomoci kr á tkodob é a dlouhodob é * - ú 289 = jin é kr á tkodob é půjčky - ú 281 a 451 = ú věry kr á tkodob é a dlouhodob é

7 Hodnota dluhové služby krajů k (v Kč) sl.1sl.2sl.3sl.4sl. 5 Kraj Př í jmy celkem (po konsolidaci) = tř í da 1 až 4 po konsolidaci Ú roky = položka 5141 Uhrazen é spl á tky dluhopisů a půjčených prostředků = položky 8xx2 a 8xx4 Dluhov á služba = sl. 2 + sl. 3 Ukazatel dluhové služby v % = (sl. 4/sl.1) x100 Jihočeský , , , ,603,96 Jihomoravský , , , ,830,92 Karlovarský , , , ,003,77 Kr á lov é hradecký , , , ,002,37 Liberecký , , , ,000,92 Moravskoslezský , , , ,072,78 Olomoucký , , , ,560,76 Pardubický , , , ,782,29 Plzeňský ,550,00 Středočeský , , , ,877,94 Ú stecký , , , ,142,92 Vysočina , , , ,002,85 Zl í nský , , , ,881,33 ZDROJ: ú daje zaslan é jednotlivými kraji

8 Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB k (v mil. Kč) ŘádekpoložkaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKrálovehradecký 1daňové příjmy4 013, , , ,13 2nedaňové příjmy2 74,33411,37467,24275,14 3provozní dotace10 978, , , ,91 4převod z vlastních fondů5 317, , , ,69 5konsolidace příjmů5 317, , , ,69 6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř , , , ,22 7 PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř , , , ,49 8finanční závazky257, , , ,94 9poskytnuté záruky0,00771,67664,21736,31 10fin. leasing0,00 11 CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř , , , ,25 12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu410,30120,00202,83197,47 13platby úroků 5XXX7,7217,815,8312,88 14platby úroků 6XXX0,00 15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř ř ř ,02137,81208,66210,35 16běžné výdaje14 184, , , ,48 17konsolidace výdajů5 317, , , ,69 18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř ř , , , ,79 19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř ř , , , ,79 20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř ř ř. 14)1 089,63891,54723,75655,58 Finanční ujednání: 21 celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) = (ř. 11/ř. 7)*100 2,5914,6137,1822,79 22 výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) = (ř. 15/ř. 7)*100 4,200,944,192,46 23 hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = ř. 20/(ř.13 + ř. 14)* , , , ,91

9 Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB k (v mil. Kč) řádekpoložkaLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňský 1daňové příjmy2 184, , , , ,00 2nedaňové příjmy361,78470,00379,29229,94280,00 3provozní dotace5 663, , , , ,00 4převod z vlastních fondů1 707, , , , ,00 5konsolidace příjmů1 707, , , , ,00 6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř , , , , ,00 7 PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř , , , , ,00 8finanční závazky775, , , ,360,00 9poskytnuté záruky0,0076,000,0056,260,00 10fin. leasing0,00 11 CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř , , , ,620,00 12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu64,66449,0035,97145,840,00 13platby úroků 5XXX14,7517,0036,6128,320,00 14platby úroků 6XXX0,00 15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř ř ř. 1479,41466,0072,58174,160,00 16běžné výdaje7 856, , , , ,00 17konsolidace výdajů1 707, , , , ,00 18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř ř , , , , ,00 19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř ř , , , , ,00 20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř ř ř. 14)368, ,00741,58567,34799,00 Finanční ujednání: 21 celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) = (ř. 11/ř. 7)*100 11,9310,2135,0831,560,00 22 výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) = (ř. 15/ř. 7)*100 1,222,940,772,340,00 23 hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = ř. 20/(ř.13 + ř. 14)* , , , ,32--

10 Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB k (v mil. Kč) řádekpoložkaStředočeskýÚsteckýVysočinaZlínský 1daňové příjmy6 433, , , ,71 2nedaňové příjmy366,88458,83334,00471,69 3provozní dotace12 878, , , ,38 4převod z vlastních fondů3 155,24509, ,000,00 5konsolidace příjmů3 155,24509, , ,60 6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř , , , ,78 7 PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř , , , ,18 8finanční závazky3 669, ,93888, ,94 9poskytnuté záruky0,00 20,0071,12 10fin. leasing0,00 11 CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř , ,93908, ,06 12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. Leasingu1 303,91346,02249,00 95,57 13platby úroků 5XXX38,1516,4010,0020,69 14platby úroků 6XXX0,00 15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř ř ř ,06362,42259,00116,26 16běžné výdaje17 878, , , ,38 17konsolidace výdajů3 155,24509, , ,60 18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř ř , , , ,78 19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř ř , , , ,78 20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř ř ř. 14)1 837,83539, ,00851,09 Finanční ujednání: 21 celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) = (ř. 11/ř. 7)*100 22,2119,6310,8218,63 22 výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) = (ř. 15/ř. 7)*100 8,123,033,091,42 23 hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = ř. 20/(ř.13 + ř. 14)* , , , ,53

11 Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB – shrnutí k (v %) Kraj celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) hrubý provozní přebytek ke splátkám ůroků (> 150%) Jihočeský2,594, ,58 Jihomoravský14,610, ,84 Karlovarský37,184, ,24 Kr á lov é hradecký22,792, ,91 Liberecký11,931, ,32 Moravskoslezský10,212, ,59 Olomoucký35,080, ,62 Pardubický31,562, ,32 Plzeňský0,00 -- Středočeský22,218, ,58 Ú stecký19,633, ,49 Vysočina10,823, ,00 Zl í nský18,631, ,53

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zadluženost krajů Jednání komise Zbiroh 2. března 2012 Ing. Anna Klimšová Komise pro financování Rady Asociace krajů ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google