Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadluženost krajů Jednání komise Zbiroh 2. března 2012 Ing. Anna Klimšová Komise pro financování Rady Asociace krajů ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadluženost krajů Jednání komise Zbiroh 2. března 2012 Ing. Anna Klimšová Komise pro financování Rady Asociace krajů ČR."— Transkript prezentace:

1 Zadluženost krajů Jednání komise Zbiroh 2. března 2012 Ing. Anna Klimšová Komise pro financování Rady Asociace krajů ČR

2 Skutečné stavy nesplacených úvěrů krajů v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) Kraj 31.12 200731.12. 200831.12. 200931.12. 201031.12. 2011 rozdíl 2011 - 2010 Jihočeský800 000625 000878 333668 030257 727-410 303 Jihomoravský1 045 0001 140 0001 020 0001 028 0001 361 000333 000 Karlovarský164 25097 44426 983315 672908 761593 089 Královéhradecký699 209745 1511 069 9891 109 8511 182 46272 611 Liberecký568 109723 140749 971 716 215-33 756 Moravskoslezský700 0001 100 000990 0001 080 5351 338 821258 286 Olomoucký797 6131 416 0662 101 3472 447 9073 181 349733 442 Pardubický1 703 8611 896 4852 169 3152 242 1452 097 339-144 806 Plzeňský000000 Středočeský0920 0002 540 0003 073 0433 669 130596 087 Ústecký297 878420 0001 671 727332 8451 704 8181 371 973 Vysočina500 000487 805972 116564 024722 000157 976 Zlínský737 500936 2501 578 3111 537 6381 458 943-78 695 CELKEM8 013 42010 507 34115 768 09215 149 66118 598 5653 448 904 Zdroj: Registr organizac í syst é mu ARIS - výkaz 60, Rozvaha Ú SC do roku 2009: ř.č. 190 - ú čet 951 + ř.č. 191 - 281 + ř.č. 194 - ú čet 289; od roku 2010: ú čet 451 + 281 + 289

3 Skutečné stavy nesplacených návratných finančních výpomocí krajů v letech 2007 – 2011 (v tis. Kč) Kraj 31.12.200731.12.200831.12.200931.12.201031.12.2011 Jihočeský00000 Jihomoravský00000 Karlovarský00000 Královéhradecký0225 68457 01692 20126 479 Liberecký0171 729100 10900 Moravskoslezský081 8777 70660 471133 305 Olomoucký0168 90367 905022 810 Pardubický0054 7441 03949 095 Plzeňský00000 Středočeský00264 63100 Ústecký00000 Vysočina25 793193 323114 030137 263165 955 Zlínský00000 CELKEM25 793841 516666 141290 974397 644 Zdroj: Registr organizac í syst é mu ARIS - Výkaz 60, Rozvaha Ú SC do roku 2009: ř.č 150 - ú čet 272; od roku 2010: ú čet 452 + 326

4 Úvěry krajů k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) Kraj Nasmlouvan á vý š e bankovn í ch ú věrů - ve f á zi spl á cen í Nesplacený zůstatek Nasmlouvan á vý š e bankovn í ch ú věrů určených na předfinancov á n í výdajů u akc í financovaných z EU - ve f á zi čerp á n í, čerp á n í / spl á cen í Nesplacený zůstatek Nasmlouvan á vý š e ostatn í ch bankovn í ch ú věrů - ve f á zi čerp á n í, čerp á n í /spl á cen í Nesplacený zůstatek Skutečn é stavy nesplacených bankovn í ch ú věrů celkem Jihočeský1 000 000257 7271 100 0000250 0000257 727 Jihomoravský1 200 000780 000002 000 000581 0001 361 000 Karlovarský001 300 000721 612575 000187 149908 761 Kr á lov é hradecký900 000699 67400500 000482 7881 182 462 Liberecký749 971703 09600500 00013 120716 216 Moravskoslezský1 100 000770 0001 500 000218 8212 000 000350 0001 338 821 Olomoucký900 000825 0983 000 0001 900 000700 000456 2513 181 349 Pardubický2 459 0102 097 3390000 Plzeňský0000000 Středočeský00004 000 0003 669 130 Ústecký1 400 000735 0002 520 000653 2851 200 000316 5331 704 818 Vysočina500 000414 6341 000 000182 366500 000125 000722 000 Zl í nský1 850 0001 458 943001 200 00001 458 943 CELKEM12 058 9818 741 51110 420 0003 676 08413 425 0006 180 97118 598 565 Zdroj: ú daje zaslan é jednotlivými kraji; NFV = n á vratn á finančn í výpomoc

5 Návratné finanční výpomoci krajů a ručitelské závazky k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) Kraj Nasmlouvaná výše NFV - ve fázi splácení Nasmlouvaná výše NFV - ve fázi čerpání, čerpání/splácení Skutečné stavy nesplacených NFV (včetně SFDI) celkem Objem ručitelských závazků převzatých krajem Jihočeský0000 Jihomoravský000752 324 Karlovarský000664 210 Královéhradecký031 79926 479736 307 Liberecký00059 778 Moravskoslezský406 6680133 30575 918 Olomoucký22 823022 8100 Pardubický49 0950 0 Plzeňský0000 Středočeský0001 843 000 Ústecký0000 Vysočina223 0000165 95520 Zlínský0000 CELKEM701 58631 799397 6444 131 557 Zdroj: údaje zaslané jednotlivými kraji

6 Skutečné stavy nesplacených bankovních úvěrů a návratných finančních výpomocí příspěvkových organizací krajů k 31. 12. 2011 ( v tis. Kč) Kraj Skutečn é stavy nesplacených bankovn í ch ú věrů* Skutečn é stavy nesplacených NFV od zřizovatele** Skutečn é stavy nesplacených ostatn í ch NFV (SFDI, … )** Jihočeský039 2330 Jihomoravský636 7720164 328 Karlovarský284 755468 3200 Kr á lov é hradecký027 1460 Liberecký000 Moravskoslezský56 3530200 Olomoucký3 1194000 Pardubický10 92200 Plzeňský00238 616 Středočeský061 2700 Ú stecký5 0634 5320 Vysočina32 70269 6290 Zl í nský2 00064 39871 123 CELKEM1 031 686734 928474 267 ZDROJ: Ú daje zaslan é jednotlivými kraji, CS Ú IS - rozvaha - 31.12.20xx - vybrat ú čty vztahuj í c í se k z á vazkům PO, zejm é na: ** - ú 326 a 452 = přijat é n á vratn é finančn í výpomoci kr á tkodob é a dlouhodob é * - ú 289 = jin é kr á tkodob é půjčky - ú 281 a 451 = ú věry kr á tkodob é a dlouhodob é

7 Hodnota dluhové služby krajů k 31. 12. 2011 (v Kč) sl.1sl.2sl.3sl.4sl. 5 Kraj Př í jmy celkem (po konsolidaci) = tř í da 1 až 4 po konsolidaci Ú roky = položka 5141 Uhrazen é spl á tky dluhopisů a půjčených prostředků = položky 8xx2 a 8xx4 Dluhov á služba = sl. 2 + sl. 3 Ukazatel dluhové služby v % = (sl. 4/sl.1) x100 Jihočeský10 546 472 817,437 718 652,28410 303 030,32418 021 682,603,96 Jihomoravský14 991 410 161,7917 813 124,83120 000 000,00137 813 124,830,92 Karlovarský5 533 153 451,395 832 071,43202 829 928,57208 662 000,003,77 Kr á lov é hradecký8 888 478 323,0012 878 133,00197 471 038,00210 349 171,002,37 Liberecký6 562 527 614,0013 280 825,0046 875 000,0060 155 825,000,92 Moravskoslezský16 796 287 107,9117 113 113,18449 468 665,89466 581 779,072,78 Olomoucký9 502 103 085,5336 610 427,7135 969 938,8572 580 366,560,76 Pardubický7 618 989 563,0728 320 333,19145 844 658,59174 164 991,782,29 Plzeňský8 872 542 822,550,00 Středočeský16 896 454 740,7938 149 897,871 303 913 040,001 342 062 937,877,94 Ú stecký12 393 741 943,9716 404 592,85346 015 517,29362 420 110,142,92 Vysočina9 072 629 640,009 706 975,00248 911 119,00258 618 094,002,85 Zl í nský8 717 565 503,8820 687 924,4595 573 314,43116 261 238,881,33 ZDROJ: ú daje zaslan é jednotlivými kraji

8 Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB k 31. 12. 2011 (v mil. Kč) ŘádekpoložkaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKrálovehradecký 1daňové příjmy4 013,764 458,391 767,653 030,13 2nedaňové příjmy2 74,33411,37467,24275,14 3provozní dotace10 978,7421 036,474 112,499 832,91 4převod z vlastních fondů5 317,3511 310,611 372,984 602,69 5konsolidace příjmů5 317,3511 310,611 372,984 602,69 6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř. 55 661,399 725,862 739,515 230,22 7 PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 5 9 949,4814 595,624 974,408 535,49 8finanční závazky257,731 361,001 185,221 208,94 9poskytnuté záruky0,00771,67664,21736,31 10fin. leasing0,00 11 CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř. 10257,732 132,671 849,431 945,25 12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu410,30120,00202,83197,47 13platby úroků 5XXX7,7217,815,8312,88 14platby úroků 6XXX0,00 15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř. 12 + ř. 13 + ř. 14418,02137,81208,66210,35 16běžné výdaje14 184,9225 032,505 629,4612 945,48 17konsolidace výdajů5 317,3511 310,611 372,984 602,69 18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř. 16 - ř. 178 867,5713 721,894 256,487 892,79 19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř. 16 - ř. 178 867,5713 721,894 256,487 892,79 20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř. 19 - ř. 13 - ř. 14)1 089,63891,54723,75655,58 Finanční ujednání: 21 celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) = (ř. 11/ř. 7)*100 2,5914,6137,1822,79 22 výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) = (ř. 15/ř. 7)*100 4,200,944,192,46 23 hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = ř. 20/(ř.13 + ř. 14)*100 14 114,385 005,8412 414,245 089,91

9 Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB k 31. 12. 2011 (v mil. Kč) řádekpoložkaLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňský 1daňové příjmy2 184,364 495,003 152,592 604,133 384,00 2nedaňové příjmy361,78470,00379,29229,94280,00 3provozní dotace5 663,9422 811,0013 264,6710 660,2313 168,00 4převod z vlastních fondů1 707,8211 941,007 430,386 035,828 511,00 5konsolidace příjmů1 707,8211 941,007 430,386 035,828 511,00 6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř. 53 956,1210 870,005 834,294 624,414 657,00 7 PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 56 502,2615 835,009 366,177 458,488 321,00 8finanční závazky775,991 540,003 285,502 297,360,00 9poskytnuté záruky0,0076,000,0056,260,00 10fin. leasing0,00 11 CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř. 10775,991 616,003 285,502 353,620,00 12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. leasingu64,66449,0035,97145,840,00 13platby úroků 5XXX14,7517,0036,6128,320,00 14platby úroků 6XXX0,00 15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř. 12 + ř. 13 + ř. 1479,41466,0072,58174,160,00 16běžné výdaje7 856,7726 710,0016 091,5812 955,2816 033,00 17konsolidace výdajů1 707,8211 941,007 430,386 035,828 511,00 18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř. 16 - ř. 176 148,9514 769,008 661,206 919,467 522,00 19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř. 16 - ř. 176 148,9514 769,008 661,206 919,467 522,00 20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř. 19 - ř. 13 - ř. 14)368,061 083,00741,58567,34799,00 Finanční ujednání: 21 celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) = (ř. 11/ř. 7)*100 11,9310,2135,0831,560,00 22 výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) = (ř. 15/ř. 7)*100 1,222,940,772,340,00 23 hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = ř. 20/(ř.13 + ř. 14)*100 2 495,326 370,592 025,622 003,32--

10 Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB k 31. 12. 2011 (v mil. Kč) řádekpoložkaStředočeskýÚsteckýVysočinaZlínský 1daňové příjmy6 433,313 842,283 436,002 457,71 2nedaňové příjmy366,88458,83334,00471,69 3provozní dotace12 878,228 187,1912 822,009 105,38 4převod z vlastních fondů3 155,24509,288 201,000,00 5konsolidace příjmů3 155,24509,288 201,003 823,60 6 provozní dotace (po konsolidaci) = ř. 3 - ř. 59 722,987 677,914 621,005 281,78 7 PROVOZNÍ PŘÍJMY = ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 516 523,1711 979,028 391,008 211,18 8finanční závazky3 669,132 350,93888,001 458,94 9poskytnuté záruky0,00 20,0071,12 10fin. leasing0,00 11 CELKOVÉ ZADLUŽENÍ = ř. 8 + ř. 9 + ř. 103 669,132 350,93908,001 530,06 12 uhrazené splátky jistin úvěrů, dluhopisů a splátky fin. Leasingu1 303,91346,02249,00 95,57 13platby úroků 5XXX38,1516,4010,0020,69 14platby úroků 6XXX0,00 15 VÝDAJE NA DLUHOVOU SLUŽBU = ř. 12 + ř. 13 + ř. 141 342,06362,42259,00116,26 16běžné výdaje17 878,7311 965,0615 441,0011 204,38 17konsolidace výdajů3 155,24509,288 201,003 823,60 18 běžné výdaje (po konsolidaci) = ř. 16 - ř. 1714 723,4911 455,787 240,007 380,78 19 PROVOZNÍ VÝDAJE = ř. 16 - ř. 1714 723,4911 455,787 240,007 380,78 20 HRUBÝ PROVOZNÍ PŘEBYTEK = ř. 7 - (ř. 19 - ř. 13 - ř. 14)1 837,83539,641 161,00851,09 Finanční ujednání: 21 celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) = (ř. 11/ř. 7)*100 22,2119,6310,8218,63 22 výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) = (ř. 15/ř. 7)*100 8,123,033,091,42 23 hrubý provozní přebytek ke splátkám úroků (> 150%) = ř. 20/(ř.13 + ř. 14)*100 4 817,383 290,4911 610,004 113,53

11 Propočet finančních ujednání dle metodiky EIB – shrnutí k 31. 12. 2011 (v %) Kraj celkové zadlužení k provozním příjmům (< 50%) výdaje na dluhovou službu k provozním příjmům (< 15% ) hrubý provozní přebytek ke splátkám ůroků (> 150%) Jihočeský2,594,2014 114,58 Jihomoravský14,610,945 005,84 Karlovarský37,184,1912 414,24 Kr á lov é hradecký22,792,465 089,91 Liberecký11,931,222 495,32 Moravskoslezský10,212,946 370,59 Olomoucký35,080,772 025,62 Pardubický31,562,342 003,32 Plzeňský0,00 -- Středočeský22,218,124 817,58 Ú stecký19,633,033 290,49 Vysočina10,823,0911 610,00 Zl í nský18,631,424 113,53

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zadluženost krajů Jednání komise Zbiroh 2. března 2012 Ing. Anna Klimšová Komise pro financování Rady Asociace krajů ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google