Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická zpráva CDO, o.s. Valná hromada 2010. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROZPOČTU za období 1.1. – 31.12.2008 PŘÍJMY Celkové příjmy CDO do 31.8.2008 činí 2.788.296,-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická zpráva CDO, o.s. Valná hromada 2010. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROZPOČTU za období 1.1. – 31.12.2008 PŘÍJMY Celkové příjmy CDO do 31.8.2008 činí 2.788.296,-"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická zpráva CDO, o.s. Valná hromada 2010

2 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROZPOČTU za období 1.1. – 31.12.2008 PŘÍJMY Celkové příjmy CDO do 31.8.2008 činí 2.788.296,- Kč VÝDAJE Celkové výdaje CDO do 31.8. činí 2.443.494,- Kč Rozdíl příjmů a výdajů činí 344.802,- Kč (mínus 100 tisíc úhrady z předchozího rozpočtu). Celkem tedy přebytek rozpočtu za období 1.1.-31.8. činí 244.000,- Kč !

3 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROZPOČTU za období 1.9.2008 – 31.8.2009 P Ř Í J M Y Celkové příjmy CDO za uplynulé období činí 3.550.100,- Kč Celkové příjmy organizace byly plánované 3.018.000,- Kč. Rozpočet po příjmové části byl naplněn a příjmová částka byla zvýšena o 18%, tj. o 539.700,- Kč. Tato skutečnost se stala díky zvýšené členské základně. Celkem CDO, o.s. mělo příjmy z těchto činností: - Členské poplatky 2.877.600,- Kč - Členské poplatky kolektivů 204.00,- Kč - Platby odvodu startovného nečlenů 450.600,- Kč - Ostatní příjmy 17.900,- Kč

4 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROZPOČTU za období 1.9.2008 – 31.8.2009 V Ý D A J E Celkové výdaje CDO za uplynulé období činí 3.050.015,- Kč Celkové výdaje organizace byly plánované 3.077.000,- Kč. Rozpočet výdajů z návrhu byl vyčerpán na 99%. V průběhu rozpočtového období došlo ke změnám členění některých kapitol. Rozložení nákladů podle středisek: - Prezidium, komise, IDO 372.277,- Kč - Soutěžní úsek 895.823,- Kč - Správní úsek 1.126.661,- Kč - Zahraniční úsek 400.973,- Kč - Ostatní 254.252,- Kč Celkem tedy přebytek rozpočtu za období 1.8.2008 - 31.8.2009 činí 500.085,- Kč!!!!!

5 CDO, o.s. v současné chvíli disponuje rezervním fondem, který vznik v minulých účtovacích obdobích ve výši 744.085,- Kč. Tento fond vznikl z přebytku období: 1.1.2008 – 31.8.2008 ve výši 244.000,- Kč 1.9.2008 – 31.8.2009 ve výši 500.085,- Kč Pro tyto účely byl zřízen účet rezervního fondu u Komerční banky 43-5490940267 a stav k 18.6.2010 činí 745.649,- Kč.

6 Rozpočet 1.9.2009 – 31.8.2010 Příjmová část – stav k 18.6.2010 Plánováno k 1.9.2009 příjmy CDO ve výši 4.264.000,- Kč Změna v průběhu roku (březen 2010) ve výši 5.206.000,- Kč Současně činí příjmová část 4.471.200,- Kč – bylo splněno 85% Dále se očekávají příjmy: - Emco, spol. s r.o. 240.000,- Kč - Zezone, s.r.o. (Gazella) 57.600,- Kč (platba je již po splatnosti) - platby pořadatelů soutěží 200.000,- Kč Rozpočet CDO,o.s. současného účtovacího období nebude 100% naplněn.

7 Rozpočet 1.9.2009 – 31.8.2010 Výdajová část – stav k 31.5.2010 Plánováno k 1.9.2009 výdaje CDO ve výši 4.264.000,- Kč Změna v průběhu roku (březen 2010) ve výši 5.206.000,- Kč Současně činí výdajová část 3.006.885,- Kč – bylo splněno 52% Dále se očekávají výdaje: - Zajištění chodu organizace cca 700.000,- Kč - Náklady EDLT 2010 cca 300.000,- Kč - Náklady IDO meeting a VH 2010 cca 200.000,- Kč - Ostatní náklady (DNS, web, katalog, vybavení atd.) cca 300.000,- Kč Rozpočet CDO,o.s. současného účtovacího období nebude 100% vyčerpán

8 Počty členů CDO, o.s.

9 Počty nečlenů CDO, o.s.

10 Počty klubů CDO, o.s.

11 Ekonomika za 3 účtovací období příjmyvýdaje 2008 2 226 000 Kč 1 221 000 Kč 2008/2009 3 550 000 Kč 3 050 000 Kč 2009/2010 5 206 000 Kč


Stáhnout ppt "Ekonomická zpráva CDO, o.s. Valná hromada 2010. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROZPOČTU za období 1.1. – 31.12.2008 PŘÍJMY Celkové příjmy CDO do 31.8.2008 činí 2.788.296,-"

Podobné prezentace


Reklamy Google