Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NABÍDKA NA AUTO SPLÁCENÉ ZE SPOLUPRÁCE ! Určeno do českých rodin – jako zajímavá nabídka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NABÍDKA NA AUTO SPLÁCENÉ ZE SPOLUPRÁCE ! Určeno do českých rodin – jako zajímavá nabídka."— Transkript prezentace:

1 NABÍDKA NA AUTO SPLÁCENÉ ZE SPOLUPRÁCE ! Určeno do českých rodin – jako zajímavá nabídka

2 Dobrý den, připravili jsme pro Vás zajímavou možnost, a to možné získání auta z autobazaru, za poměrně slušné peníze. Auto by bylo po určitou dobu napsané na Družstvo investorů. PRINCIP: Na akontaci auta dostanete peníze jako odměnu za zprostředkování klienta na koupi 4 bytů (30.000 Kč). A na měsíční splátky budete mít 1) příjmy z obchodní sítě v Družstvu investorů 2) budete jen koukat, jak spolupracovník spolupracuje jako telefonista(ka) či obchodní referentka 3) za Vás budeme objednávat práce call-centra a získané klienty budeme převádět na provize 4) nebo si měsíční leasing budete jednoduše platit sami Výběr je jen na Vás!

3

4

5 ROZBOR PLATBY ZA Zelenou kartu Družstva investorů: a) 1.500 Kč obchodní odměny z vlastního prodeje Zelené karty (pro operátorku 500,- Kč a pro referentku 1.000,- Kč) b) 900 Kč obchodní odměny do obchodní sítě (do MLM, 2x250 Kč + 4x125 Kč) c) 1.000 Kč na personální práci se zájemcem o práci, na podání inzerce a odpovídání na odpovědi na inzerát, na pohovor, na zaškolení, a na čas věnovaný e-mailům, a informováním o možné práci d) 1.600 Kč softwarové nástroje (web), licence, pronájem databáze, péče (grafy produktivity) a práce operátorky zajišťující předvolání prvních kontaktů na budoucí investory nebo zájemce o byty VLASTNÍ POVINNOSTI FINNČNÍHO PORADCE: předat kartu klientu na byt od nás

6 Nabízíme možnost auta ! Na po ř ízení auta pot ř ebujete splnit tyto podmínky: - být č lenem družstva investor ů a souhlasit se zn ě ním stanov - zaplatit č lenský poplatek p ř es č lena družstva za 1,- K č - zaplatit č lenský ro č ní poplatek 1.500 K č - zaplatit personální servis ve výši 5.000 K č pro zajišt ě ní 1 osoby pro práci pod Vás do Vaší malé obchodní sít ě, která se musí budovat pro budoucí možné splácení m ě sí č ních splátek auta splátek auta. Zaplatit callcentrum ve výši 5.000 K č, které navolá 20 p ř edb ě žných klient ů na byty; (p ř edb ě žné klienty na byty vy ř izují naši finan č ní poradci, ve spolupráci (se zakoupenou Zelenou kartou Družstva investor ů ), s tím, že jim (klient ů m na byty) zprost ř edkovávají p ů j č ky na byty 800.000 K č nebo hypotéky. A vy za zprost ř edkování klienta na byty dostanete podíl na realitní odm ě n ě 7,500 K č za 1 klienta na byt a 2. klienta zajistí pracovník získaný do obchodní sít ě pod Vás. A z n ě j máte také 7.500 K č když on zajistí dalšího klienta na byt. Spolupracovník na práci, d ě lá telefonistu jako na callcentru, a pak obchodního referenta a pak koordinátora s platem až 31.000 K č /m ě s. - takže ze 20-ti p ř edb ě žných zájemc ů na byt je 1 skute č ný klient na byt. A zajišt ě ný spolupracovník na spolupráci zajistí také 1 klienta na byt (ale meziprovize 7.500.- K č jde jemu a dalších 7.500 K č Vám).

7 PRAVIDELNÉ M Ě SÍ Č NÍ SPLÁTKY (splátky úv ě ru auta) - ř eší se z podíl ů meziprovizí z pracovník ů v obchodní síti pod zájemcem o auto - ř eší se spoluprací jako telefonista(ka) - ř eší se spoluprací jako díl č í koordinátor(ka) - nebo si u callcentra objednáte práci volání klient ů na byty a výsledky p ř evedete na provizi, která Vám vydrží na 1-2 splátky a zbytek pen ě z zase dáte callcentru, aby volalo další klienty na byty. Stále dokola. Aby bylo na další m ě síc zase na splátku leasingu - nebo si m ě sí č ní splátky prost ě budete hradit

8 JAK SE P Ř IHLÁSIT: 1) základem jsou Stanovy družstva investor ů a registrace 2) základem je P ř ihláška do družstva investor ů (podání za 1,- K č p ř es jakéhokoli ř ádného č lena družstva) 3) základem je obchodní sí ť a pravidla na rozd ě lování pen ě z Družstva investor ů (nárok na meziprovize). 4) základem je registrace do obchodní sít ě družstva investor ů (a ro č ní eviden č ní poplatek 1.500 K č ) 5) základem je objednávka služeb callcentra pro navolání klient ů na byty (za které budou realitní provize a kte ř í budou navštíveni a obslouženi spolupracujícími finan č ními poradci) 6) základem je objednávka personálních, školících služeb pro zajišt ě ní pracovníka nebo pracovnice na práci do obchodní sít ě pod zájemce o auto (neboli objednávka Zelené karty (zelené objednávky) na tvorbu webového Dispe č erského pultu pro novou spolupracovnici, p ř edání databází, zaškolení atd.)

9 CO NÁSLEDUJE: a) p ř evezme se Registrace, Objednávka a P ř ihláška do družstva investor ů b) vydá se Rozhodnutí o p ř ijetí za č lena družstva (p ř i platb ě 10.000 K č na základní č lenský vklad podle stanov) a nebo rozhodnutí o p ř ijetí jako klienta na m ě sí č ní spo ř ení c) složí se peníze na callcentrum, na personální servis a na ro č ní č lenský provozní vklad d) callcentrum za č ne volat klienty na byty (a pak se kontakty postoupí finan č ním poradc ů m, kte ř í mají koupené Zelené karty a Modré karty) a personální servis podá inzeráty na nabídku pracovního místa a vystaví se Zelená karta družstva. A p ř ipraví se smlouva o spolupráci v obchodní síti e) z klient ů na byty se získají po 7.500 K č provize 30.000 K č (za 4 klienty na byty) f) provize se použijí jako akontace na koupi auta (na leasing nebo na úv ě r) /majitelem bude družstvo po celou dobu splácení úv ě ru/ g) získá se leasing nebo úv ě r a auto bude jako zajišt ě ní h) p ř ipraví se nájemní smlouva na používání auta a bude ve spojitosti se smlouvou o spolupráci s družstvem investor ů (jako v jiných firmách mají také služební auta) i) zaplatí se leasingová splátka na 1 m ě síc dop ř edu j) p ř evezmeme se auto k) a p ř íjmy z obchodní sít ě (p ř íjmy z práce lidí pod sebou) mohou vyd ě lávat jak na m ě sí č ní splátky, tak i na pohonné hmoty l) po cca 4 letech se auto prodá za z ů statkovou cenu. A m ů že být tak akontace na další auto. A obchodní sí ť, už vybudovaná, vyd ě lává na m ě sí č ní splátky a pohonné hmoty.

10 Informace k dalšímu postupu v Vám podá: spolupracovnice: E-mail: investorske-druzstvo24467@seznam.cz spolupracovnice: E-mail: investorske-druzstvo24618@seznam.cz Předseda Družstva investorů: Mgr. Roman Machura, Koordinátor, a Projekt manažer Tel: 720 591 088 E-mail: investorske-druzstvo@seznam.cz Kancelář: za DRUŽSTVO INVESTORŮ IČO: 025 50 300 Adresa: Náměstí přátelství 1518/4, Praha 10 – Hostivař, 102 00 FRANCHISANTI, statutární zástupci: Firma Mgr. Roman Machura, IČO: 66697328 Firma Jana Kazdová, IČO: 02320061 Firma Marie Frantová, IČO: 01580876 Tel.: 728 465 736 Email: frantovamarie@email.cz


Stáhnout ppt "NABÍDKA NA AUTO SPLÁCENÉ ZE SPOLUPRÁCE ! Určeno do českých rodin – jako zajímavá nabídka."

Podobné prezentace


Reklamy Google