Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ukazatele ekonomické efektivnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ukazatele ekonomické efektivnosti"— Transkript prezentace:

1 Ukazatele ekonomické efektivnosti
MAEK1 – CVIČENÍ 2. Ukazatele ekonomické efektivnosti Makroekonomický produkt a důchod Martina Hedvičáková

2 Cíle kapitoly Seznámení se HDP a jakými metodami ho lze zjistit
Jak změna cenové hladiny (inflace) ovlivní HDP Odvozené ukazatele (HNP a disponibilní důchod) Jak se srovnávají jednotlivé země podle ekonomické úrovně Zda lze ztotožnit HDP s ekonomickým blahobytem Aktuální údaje o HDP v ČR a porovnání s ostatními státy EU a USA

3 Pojmy k zapamatování Hrubý domácí produkt (HDP) Metody výpočtu HDP
Nominální a reální HDP Čistý domácí produkt Hrubý národní produkt Disponibilní důchod HDP a ekonomický blahobyt

4 Doplňte tvrzení: Přidanou hodnotu můžeme definovat jako rozdíl mezi …………. a …………. firmy. Hrubý národní produkt, který nezohledňuje změny cenové hladiny se nazývá …………. GNP. GNP můžeme vypočítat jako součet …………. domácností, firem, vlády, cizinců a odečtením …………. nebo sečtením …………. …………. na všech stupních výroby v ekonomice. Abychom zjistili velikost disponibilního důchodu, musíme od …………. důchodu …………. tzv. …………. daně. Pokud k hodnotě GDP přičteme …………. , obdržíme hodnotu GNP.

5 Pravda x nepravda Hrubý národní produkt je vždy větší než hrubý domácí produkt Osobní důchod je částka, kterou může domácnost utratit nebo uspořit. Jestliže sečteme čisté investice a reinvestic, dostaneme hrubé investice. Rozdíl mezi GNP a GDP je dán zahrnutím meziproduktů do hodnoty GNP a jejich vyloučení z hodnoty GDP.

6 Testík Co z následujícího není pravda?
A) Y=C+I+G+M-X B) I+G+X=S+T+M C) Y=C+S+T D) Y+M=C+I+G+X Co z následujícího není součástí GDP měřeného důchodovou metodou: A) Rentní důchodu B) Kompenzace zaměstnancům C) Zisky korporací D) Čistý export

7 Testík Pokud rok 2006 je rokem základním pro deflátor GDP, víme, že:
A) Nominální GDP = reálný GDP v roce 2006 B) Nominální GDP je větší než reálný GDP v r. 2006 C) Nominální GDP je menší než reálný GDP v r. 2006 D) Nominální GDP v r bude větší než reálný GDP v r. 2007 Co z následujícího není zahrnuto do GNP počítaného výdajovou metodou: A) Výdaje na spotřebu domácností B) Hrubé domácí soukromé investice C) Mzdy D) Výdaje vlády na statky a služby

8 Příklady Daná ekonomika je charakterizována následujícími údaji:
Čistý export: -180 mil. Kč Export: 1900 mil. Kč Znehodnocení kapitálu (odpisy): 280 mil. Kč Spotřební výdaje domácností 2100 mil. Kč Hrubé soukromé investiční výdaje: 1000 mil. Kč Vládní nákupy statků a služeb: 600 mil. Kč Vypočítejte: A) hrubý domácí produkt B) import C) čistý domácí produkt

9 Příklady Prodejce potravin měl za rok příjmy z prodeje ve výši 15 mil Kč. Zaměstnancům vyplatil ve mzdách Kč, za spotřebovanou vodu zaplatil Kč, za spotřebu elektřiny zaplatil Kč, bankám zaplatil za úvěr na vybavení prodejny ve formě úroků Kč, za pronájem zaplatil majiteli nemovitosti Kč a jeho zisk činil Kč. Neuvažujeme existenci nepřímých daní, subvencí ani znehodnocení kapitálu. Vypočtěte: A) přidanou hodnotu tohoto prodejce B) hodnotu meziproduktů, které tento prodejce nakoupil

10 Příklady Pro danou ekonomiku byly zjištěny následující údaje:
spotřební výdaje domácností: 1320 mil.Kč Vládní nákupy statků a služeb: 640 mil.Kč Znehodnocení kapitálu (odpisy): 130 mil.Kč Hrubé soukromé investice 980 mil. Kč Důchody rezidentů dané země dosažené v cizině: 350 mil. Kč Import: 600 mil. Kč Export: 500 mil. Kč. Vypočítejte: A) hrubý národní důchod B) čisté soukromé investice

11 Doplňte tabulku ROK Nominální HDP Reálný HDP Deflátor HDP 2000 2 200
2 000 X1 2001 2 268 x2 108 2002 x3 2 300 110

12 Otázky k zamyšlení Vláda podobně jako ostatní makroekonomické subjekty vytváří úspory. Děje se tak v případě, že má vyšší příjmy než výdaje. Co se však stane, když vláda bude mít deficit rozpočtu? Bude neustále platit rovnost úspor a investic? V poslední době se často mluví o vysokém deficitu veřejných financí ČR. Často je výše deficitu v poměru k HDP spojována s přijetím Eura. Podmínkou pro přijetí Eura je mimo jiné i předpoklad, že deficit veřejných financí nepřekročí 3% HDP. Jak byste tento výrok komentovali z pohledu pozitivní a normativní ekonomie?

13 Otázky k zamyšlení Pokud ekonomika produkuje výstup odpovídající přirozené míře nezaměstnanosti, jaký vliv na výši tohoto produktu a hladinu cen bude mít snížení mzdových nákladů? Graficky ilustrujte.

14 Literatura: Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998 Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007

15 Řešení tvrzení: výstupy, vstupy reálný výdajů, vývozu, hodnoty přidané
osobního, odečíst, osobní (přímé) čistý příjem z majetku v zahraničí (NPI)

16 Řešení příkladů A) 3520 B) 2080 C) 3240 A)1 120 000 B) 13 880 000
X1 = 110, x2 = 2 100, x3 = 2 530


Stáhnout ppt "Ukazatele ekonomické efektivnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google