Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAEK1 – CVIČENÍ 2. Ukazatele ekonomické efektivnosti Makroekonomický produkt a důchod Martina Hedvičáková 16. - 18. 2. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAEK1 – CVIČENÍ 2. Ukazatele ekonomické efektivnosti Makroekonomický produkt a důchod Martina Hedvičáková 16. - 18. 2. 2009."— Transkript prezentace:

1 MAEK1 – CVIČENÍ 2. Ukazatele ekonomické efektivnosti Makroekonomický produkt a důchod Martina Hedvičáková 16. - 18. 2. 2009

2 Cíle kapitoly  Seznámení se HDP a jakými metodami ho lze zjistit  Jak změna cenové hladiny (inflace) ovlivní HDP  Odvozené ukazatele (HNP a disponibilní důchod)  Jak se srovnávají jednotlivé země podle ekonomické úrovně  Zda lze ztotožnit HDP s ekonomickým blahobytem  Aktuální údaje o HDP v ČR a porovnání s ostatními státy EU a USA

3 Pojmy k zapamatování  Hrubý domácí produkt (HDP)  Metody výpočtu HDP  Nominální a reální HDP  Čistý domácí produkt  Hrubý národní produkt  Disponibilní důchod  HDP a ekonomický blahobyt

4 Doplňte tvrzení:  Přidanou hodnotu můžeme definovat jako rozdíl mezi …………. a …………. firmy.  Hrubý národní produkt, který nezohledňuje změny cenové hladiny se nazývá …………. GNP.  GNP můžeme vypočítat jako součet …………. domácností, firem, vlády, cizinců a odečtením …………. nebo sečtením …………. …………. na všech stupních výroby v ekonomice.  Abychom zjistili velikost disponibilního důchodu, musíme od …………. důchodu …………. tzv. …………. daně.  Pokud k hodnotě GDP přičteme …………., obdržíme hodnotu GNP.

5 Pravda x nepravda  Hrubý národní produkt je vždy větší než hrubý domácí produkt  Osobní důchod je částka, kterou může domácnost utratit nebo uspořit.  Jestliže sečteme čisté investice a reinvestic, dostaneme hrubé investice.  Rozdíl mezi GNP a GDP je dán zahrnutím meziproduktů do hodnoty GNP a jejich vyloučení z hodnoty GDP.

6 Testík  Co z následujícího není pravda? A) Y=C+I+G+M-X B) I+G+X=S+T+M C) Y=C+S+T D) Y+M=C+I+G+X  Co z následujícího není součástí GDP měřeného důchodovou metodou: A) Rentní důchodu B) Kompenzace zaměstnancům C) Zisky korporací D) Čistý export

7 Testík  Pokud rok 2006 je rokem základním pro deflátor GDP, víme, že: A) Nominální GDP = reálný GDP v roce 2006 B) Nominální GDP je větší než reálný GDP v r. 2006 C) Nominální GDP je menší než reálný GDP v r. 2006 D) Nominální GDP v r. 2007 bude větší než reálný GDP v r. 2007  Co z následujícího není zahrnuto do GNP počítaného výdajovou metodou: A) Výdaje na spotřebu domácností B) Hrubé domácí soukromé investice C) Mzdy D) Výdaje vlády na statky a služby

8 Příklady  Daná ekonomika je charakterizována následujícími údaji: Čistý export: -180 mil. Kč Export: 1900 mil. Kč Znehodnocení kapitálu (odpisy): 280 mil. Kč Spotřební výdaje domácností 2100 mil. Kč Hrubé soukromé investiční výdaje: 1000 mil. Kč Vládní nákupy statků a služeb: 600 mil. Kč  Vypočítejte: A) hrubý domácí produkt B) import C) čistý domácí produkt

9 Příklady  Prodejce potravin měl za rok příjmy z prodeje ve výši 15 mil Kč. Zaměstnancům vyplatil ve mzdách 690.000 Kč, za spotřebovanou vodu zaplatil 10.000 Kč, za spotřebu elektřiny zaplatil 18.000 Kč, bankám zaplatil za úvěr na vybavení prodejny ve formě úroků 70.000Kč, za pronájem zaplatil majiteli nemovitosti 240.000 Kč a jeho zisk činil 120.000 Kč. Neuvažujeme existenci nepřímých daní, subvencí ani znehodnocení kapitálu. Vypočtěte: A) přidanou hodnotu tohoto prodejce B) hodnotu meziproduktů, které tento prodejce nakoupil

10 Příklady  Pro danou ekonomiku byly zjištěny následující údaje: spotřební výdaje domácností: 1320 mil.Kč Vládní nákupy statků a služeb: 640 mil.Kč Znehodnocení kapitálu (odpisy): 130 mil.Kč Hrubé soukromé investice 980 mil. Kč Důchody rezidentů dané země dosažené v cizině: 350 mil. Kč Import: 600 mil. Kč Export: 500 mil. Kč.  Vypočítejte: A) hrubý národní důchod B) čisté soukromé investice

11 Doplňte tabulku ROKNominální HDP Reálný HDP Deflátor HDP 20002 2002 000X1 20012 268x2108 2002x32 300110

12 Otázky k zamyšlení  Vláda podobně jako ostatní makroekonomické subjekty vytváří úspory. Děje se tak v případě, že má vyšší příjmy než výdaje. Co se však stane, když vláda bude mít deficit rozpočtu? Bude neustále platit rovnost úspor a investic?  V poslední době se často mluví o vysokém deficitu veřejných financí ČR. Často je výše deficitu v poměru k HDP spojována s přijetím Eura. Podmínkou pro přijetí Eura je mimo jiné i předpoklad, že deficit veřejných financí nepřekročí 3% HDP. Jak byste tento výrok komentovali z pohledu pozitivní a normativní ekonomie?

13 Otázky k zamyšlení  Pokud ekonomika produkuje výstup odpovídající přirozené míře nezaměstnanosti, jaký vliv na výši tohoto produktu a hladinu cen bude mít snížení mzdových nákladů? Graficky ilustrujte.

14 Literatura:  Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998  Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007

15 Řešení tvrzení:  výstupy, vstupy  reálný  výdajů, vývozu, hodnoty přidané  osobního, odečíst, osobní (přímé)  čistý příjem z majetku v zahraničí (NPI)

16 Řešení příkladů  A) 3520  B) 2080  C) 3240  A)1 120 000  B) 13 880 000  A) 2 870  B) 850  X1 = 110, x2 = 2 100, x3 = 2 530


Stáhnout ppt "MAEK1 – CVIČENÍ 2. Ukazatele ekonomické efektivnosti Makroekonomický produkt a důchod Martina Hedvičáková 16. - 18. 2. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google