Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: Žánry ústní lidové slovesnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: Žánry ústní lidové slovesnosti"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: Žánry ústní lidové slovesnosti
Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE_04 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Český jazyk, 7. ročník Téma: Drobné útvary lidové slovesnosti III – lidová rčení, pořekadla, přísloví Anotace: Žáci budou zábavnou formou seznámeni s rozdíly mezi rčením, příslovím a pořekadlem, budou pracovat s příslovími. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

2 DROBNÉ ÚTVARY LIDOVÉ SLOVESNOSTI III
Lidová rčení, pořekadla, přísloví DROBNÉ ÚTVARY LIDOVÉ SLOVESNOSTI III VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

3 Rčení je útvar lidové slovesnosti
je to krátká průpovídka, vyjadřující určitou životní zkušenost rčení lze volně časovat (př. Neházej perly sviním, proč házíš perly sviním…) je výtvorem lidové fantazie jeho smyslem je pobavení, oživení jazykového projevu stává se částí věty (př. To bych taky mohl házet perly sviním.) VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

4 Jak rozumíte těmto rčením? Společná práce
Ten mluví jako ratejna. Ten mluví pravdu, jenom když se splete. Na tom vydělá jen hrobař. Zlostí div si nos neukousne. Na práci jsi invalida, ale na jídlo legionář. Je dutý jako bambusová hůl. Má oko z Kašparovic krávy. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

5 Pořekadlo je útvar lidové slovesnosti
je to krátká průpovídka, vyjadřující určitou životní zkušenost většinou nelze časovat (sliby chyby) stává se částí vět (Měl mi sešit vrátit před písemkou, ale sliby chyby.) VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

6 Přísloví je útvar lidové slovesnosti
je ustálený výrok, který obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti, které vyjadřuje přímo nebo obrazně plyne z něho ponaučení pro snadnější zapamatování má často podobu rýmovaného dvojverší Př. Komu se nelení, tomu se zelení. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

7 Rčení X přísloví X pořekadlo
Přísloví je vyjádřením nějaké životní moudrosti X Rčení je produktem lidové fantazie. Smyslem přísloví je tedy morální ponaučení, výstraha či pokárání. X Smyslem rčení je pobavení, oživení jazykového projevu. Přísloví tvoří celé formalizované věty, které nelze rozdělit, přeformulovat, skloňovat či časovat. X Rčení a pořekadla se stávají částmi vět, rčení lze skloňovat i časovat. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

8 Co řekl Karel Čapek o příslovích?
Přísloví neboli lidová moudrost, nejlepší prostředek, abyste podle potřeby mohli touž věc pochválit nebo pohanět. Mlčíte? „Líná huba holé neštěstí.“ Nemlčíte? „Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“ „Svůj k svému,“ radí přísloví člověku osamělému. „Vrána k vráně sedá,“ směje se družnému. „Odvážnému štěstí přeje,“ povzbuzuje vás přísloví, dříve než začnete. „Opatrnosti nikdy nezbývá,“ děsí vás, sotvaže jste začal. Chcete poradit bližnímu? „Co tě nepálí, nehas.“ Zdržujete se rady? „Dobrá rada nad zlato.“ Najděte další dvojice přísloví, která si odporují. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

9 Přísloví, která si odporují.
Dej se do toho, půl je hotovo. Práce kvapná, málo platná. Ráno moudřejší večera. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Host do domu, bůh do domu. Host do domu, hůl do ruky. Šaty dělaj člověka. Není všechno zlato, co se třpytí. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

10 Vzpomeňte si na přísloví a rčení, v nichž se objevují části lidského těla.
VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

11 Ujíždí mu půda pod nohama. Stojí na vlastních nohou.
Je to hlava otevřená. Má máslo na hlavě. Nech na hlavě. Měl oči na vrch hlavy. Ztratil hlavu. Neví, kde mu hlava stojí. Spadl do toho po hlavě. Má svou hlavu. Asi dostaneš za uši. Vzal nohy na ramena. Plivni si pod nohy. Sotva plete nohama. Lež má krátké nohy. Je samá ruka, samá noha. Ujíždí mu půda pod nohama. Stojí na vlastních nohou. Co na srdci, to na jazyku. V hněvu vyvře, co na srdci vře. Má zlaté srdce. Tomu srdce zkamenělo. Ten snad nemá srdce. Má srdce na správném místě. Spadlo mu srdce do kalhot. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

12 Sejde z očí, sejde z mysli. Oko za oko, zub za zub.
Nešlo mu to pod nos. Svrbí mě nos. Sejde z očí, sejde z mysli. Oko za oko, zub za zub. Strach má velké oči. Mezi slepými jednooký králem. Do očí bratr, za zády had. Dělal na ni oči. Nevěděla kam s očima. Nespustil ji z očí. Co oči nevidí, to srdce nebolí. Dělal to jen naoko. Oko do duše okno. Pomocnou ruku najdeš nejspíše na konci ramene. Ruka ruku myje. Host do domu, hůl do ruky. Chtěl ji nosit na rukou. Má zlaté ruce. Lomila rukama. Ani ruku by mu nepodal. Hrabal rukama, nohama. Má obě ruce levé. Je samá ruka, samá noha. Co jsi z úst vypustil, ani párem koní nedostaneš zpět. Líná huba - holé neštěstí. Pečení holubi nelítají do huby. Zlaté slovo, které zůstane v ústech. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

13 Najděte přísloví s podobným obsahem.
Na hrubý pytel hrubá záplata. Práce kvapná málo platná. Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Sedí na dvou židlích. Stokrát nic umořilo vola. Žádný učený z nebe nespadl. Rychle do toho, půl je hotovo. Není růže bez trní. Kuj železo, dokud je žhavé. Vrána k vráně sedá. Dvakrát měř, jednou řež. Není kostelíčka bez kázáníčka. I kapka vyhloubí kámen. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Komu není z hůry dáno, v apatyce nekoupí. Kam vítr, tam plášť. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

14 Řešení – 1F, 2C, 3B, 4H, 5E, 6G, 7A, 8D Na hrubý pytel hrubá záplata. Práce kvapná málo platná. Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Sedí na dvou židlích. Stokrát nic umořilo vola. Žádný učený z nebe nespadl. Rychle do toho, půl je hotovo. Není růže bez trní. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Dvakrát měř, jednou řež. Vrána k vráně sedá. Kam vítr, tam plášť. I kapka vyhloubí kámen. Komu není z hůry dáno, v apatyce nekoupí. Kuj železo, dokud je žhavé. Není kostelíčka bez kázáníčka. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

15 Doplňte známá přísloví.
Bez peněz do hospody… Chytrému napověz, hloupého… Kdo dřív přijde, ten dřív… Kdo pozdě chodí, sám sobě… Kdo se moc ptá, ten se moc… Kdo se bojí, nesmí… Jaký otec, takový… Dočkej času jako… Každý chvilku tahá… Kdo lže, ten… Po bitvě je každý… S jídlem roste… Košile bližší než… Kdo šetří, má… Potrefená husa se vždy… Co je šeptem, to je… VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

16 Řešení Dočkej času jako husa klasu. Každý chvilku tahá pilku.
Kdo lže, ten krade. Po bitvě je každý generál. S jídlem roste chuť. Košile bližší než kabát. Kdo šetří, má za tři. Potrefená husa se vždy ozve. Co je šeptem, to je čertem. Bez peněz do hospody nelez. Chytrému napověz, hloupého trkni. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Kdo se moc ptá, ten se moc dozví. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Jaký otec, takový syn. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

17 Rčení, pořekadlo a přísloví zápis
Rčení – krátká průpovídka, vyjadřující určitou životní zkušenost, dá se časovat, je součástí věty, neplyne z něho ponaučení např. Pořídili jako sedláci u Chlumce. Pořekadlo – totéž co rčení, ale nečasuje se např. Slíbil pomoc, ale sliby chyby. Přísloví - lidová moudrost, zevšeobecněná zkušenost, plyne z něj ponaučení např. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

18 Domácí úkol Zadání: Vyber si kterékoli přísloví.
Vymysli a napiš krátký příběh, který by se k tomuto přísloví hodil. Příští hodinu příběh přečteš a tvoji spolužáci budou hádat, o jaké přísloví se jednalo. Příklady přísloví: Kam čert nemůže, nastrčí bábu. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Hlad má velké oči. Kam oči, tam hlava, kam hlava, tam tělo. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. VY_32_INOVACE_04_Drobné útvary lidové slovesnosti III - lidová rčení, pořekadla, přísloví

19 VY_32_INOVACE_01_Ústní lidová slovesnost
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Hlava Srdce Oko Ústa Ucho Ruka Noha Nos VY_32_INOVACE_01_Ústní lidová slovesnost


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: Žánry ústní lidové slovesnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google