Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Český jazyk a literatura Tematický okruh Práce s uměleckým textem Téma Teorie literatury Označení DUMU VY_12_INOVACE_04 Jméno autora Mgr. Marcela Rašková Datum vytvoření Anotace Prezentace teoretického úvodu do literární teorie

2 TEORIE LITERATURY OBSAH: Literární druhy Literární žánry
Struktura literárního díla: Tematický plán Kompoziční plán Jazykový plán

3 LITERÁRNÍ DRUHY Próza – text realizován ve větách Poesie – text realizován ve verších Drama - text realizován v replikách REPLIKA = promluva 1 postavy , např.: VALERIUS Co to, má drahá Eliško ? Jste po všech těch ujištěních, která jste mi laskavě dala o své věrnosti, najednou zasmušilá. Sám šťasten, slyším vás bohužel smutně vzdychat. Litujete, že jste mě učinila šťastným, a želíte již svého slibu, ke kterému vás možná přiměla jenom moje veliká láska ? ELIŠKA Nikoliv, Valerie, z toho, co činím pro vás, nemohu nikdy ničeho želet. Jsem jímána neskonale sladkou mocí a nemám dokonce ani sil si přát, aby tomu tak nebylo. Ale mám-li k vám být upřímná, trápí mě starosti, jak to všechno skončí, a já se velmi bojím, že vás miluji více, než bych vlastně měla. (1) Lyrika - zachycuje pocity, nálady, úvahy lyrického subjektu Epika – zachycuje děj

4 Určete literární druh ukázek (užijte obojí členění):
Ukázka 1: Byl pozdní večer - první máj -večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. (2) Ukázka 2: KLEANTES Odpusť mi, milý otče, tu mou prchlivost, kterou jsem se dal strhnout. HARPAGON I to nic nebylo. KLEANTES Ujišťuji tě svou nejupřímnější lítostí. HARPAGON A já, já tebe nejupřímnější radostí, že tě vidím přicházet k rozumu. KLEANTES Jak jsi hodný, když na mé provinění obratem zapomínáš! (1) Ukázka 3: Pan Bennet šel mezi prvními složit poklonu panu Bingleymu. Od prvopočátku se s ním hodlal seznámit, ačkoli manželku nepřestával ujišťovat, že nikam nepůjde; však se o tom dozvěděla až večer po vykonané návštěvě. A pak jí to sdělil takto: Všiml si, že jeho druhorozená dcera pilně vylepšuje nějaký klobouk, a zničehonic poznamenal: "Doufám, že se bude panu Bingleymu líbit, Lízinko." "Jak můžeme vědět, co se panu Bingleymu líbí nebo nelíbí," odvětila matka nahněvaně, "když ho nesmíme navštívit.„ (3)

5 POESIE Základní pojmy: - verš: základní jednotka básně (1 řádek)
- strofa = sloka - rým – zvuková shoda na koncích veršů - druhy rýmových schémat: spojte název a záznam rýmového schématu střídavý abca sdružený abba obkročný abab přerývaný aabb

6 rytmus: zákonité opakování zvukových jevů
metrum: norma, podle které se řídí rytmus základní metrické stopy: TROCHEJ: –U DAKTYL: -UU JAMB: U- volný verš: nestejná délka veršů, chybí rým

7 LYRIKA Nedějová zachycuje pocity, nálady, úvahy lyrického subjektu (většinou autora) Většinou psaná v ich-formě (1. os. sg.) často veršovaná

8 DRUHY LYRIKY - přírodní - milostná
- reflexivní (přemýšlení, uvažování) - meditativní (rozjímání, hloubání) - vlastenecká - náboženská - …

9 EPIKA Dějová je přítomné pásmo postav Nejčastější realizována prózou
psaná v ich-formě i er-formě (3. os. sg.)

10 DRAMA Dějové Určené pro realizaci na jevišti
Základní jednotka: replika = postavy vedou dialogy, monology může mít různou formu: lyrickou i epickou psáno prózou i poesií

11 LITERÁRNÍ ŽÁNRY Lyrické žánry: PÍSEŇ
ÓDA – rozsáhlá báseň, oslavuje např. boha, hrdinu, morální vlastnosti ELEGIE (ŽALOZPĚV) – teskný, smutný charakter téma: ztráta něčeho, někoho, co je člověku drahé EPITAF – nápis na hrob, mnozí slavní básníci psali epitafy sami sobě SONET VILLONSKÁ BALADA ......

12 SONET Rýmové schéma: 4 + 4 + 3 + 3 1. sloka – teze: prvotní tvrzení
2. sloka – antiteze: popírá předchozí tvrzení sloka – synteze: shrnutí předchozích slok

13 VILLONSKÁ BALADA 4 sloky: počet veršů: 4 + 4 + 3 + 3
1. sloka – teze: výchozí tvrzení 2. sloka – antiteze: popírá předchozí tvrzení sloka – synteze: shrnutí předchozích slok

14 O jaký literární žánr se jedná?
1. Až jednou oblehne čtyřicet zim tvé skráně a tvoji hladkou tvář zbrázdí jak rádlo zemi, až jednou v bědný cár se změní nečekaně skvělý šat mládí, teď obdivovaný všemi, a někdo zeptá se, co je z těch vzácných darů, z těch vzácných pokladů tvých mladých šťastných dnů, bylo by sžíravou hanbou a chválou zmaru říci, že zapadly jako tvé oči v tmu. Oč větší získala by si tvá krása vděk, kdybys mohl odvětit: "Mé dítě vyrovná můj účet života a omluví můj věk, vždyť jeho krása je zděděná krása má." Tak bys byl mladý zas, ač stár a v konci sil, a zas bys viděl vřít chladnoucí krev svých žil. (4) 2. Divochu větře, dechu Jeseně, ty, před kterým se spadlé listí žene jak před kouzlem houf duchů zděšeně, pestré i zčernalé, jak zasažené skvrnitým morem: ty, co nosíš rád semínka rostlin, nažky okřídlené, do zimních lůžek, kde je necháš spát, jak mrtvé v hrobě, až tvá sestra zase - blankytná Vesna - začne vyhrávat (vyžene poupata, ať vzduch je pase!) a zem hned zelná se výš a výš a stero vůní krajem rozlévá se: ty vichře, který všude doletíš, ty ochránče i škůdče, slyš mě, slyš! (5)

15 O jaký literární žánr se jedná?
5. Kdykoli přesmutný obraz té noci mi na mysl přijde, kdykoli jsem poslední chvíle prožívat ve Městě směl, kdykoli vzpomenu na noc, v níž tolik jsem drahého nechal, kanou mi z očí i teď bohaté krůpěje slz. Již se blížilo ráno, kdy Caesar mi rozkazem určil. Neměl jsem dostatek času ni chuti k přípravě vhodné, neboť na dlouhou dobu otupěl zcela můj duch, o své sluhy jsem nedbal a nemyslil na volbu druhů, na věci potřebné k cestě, také ne na vhodný šat. Stejně jsem úžasem ztuhl jak ten, kdo zasažen bleskem, jenž je na živu sice, ztratí však vědomí své. Bolest když zahnala sama ty pocity omráčenosti a když konečně mysl zase již nabyla sil, naposled nedávno bylo, zbyli však jeden neb dva. Pláču, a oddaná choť mě objímá, prudčeji plačíc, její nevinné líce smáčely přívaly slz. … (10) 3. Zde leží Jiří Wolker, básník jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než mohl srdce své k boji vytasit, zemřel mlád dvaceti čtyř let. (6)

16 O jaký literární žánr se jedná?
5. Ať falešně znáš v kostky hráti či odpustky-li prodáváš, znej lhát a křivě přísahati, v šejdířů oleji se smaž, padělej minci, špatně važ či lupičem bud sakramentským - kam děje se, co vyděláš? Všechno jen do putyk a ženským! Frašky a kouzla zdáš se znáti, v kuželky hřej a mariáš, hrej na cimbál, uč rýmovati, na flétnu pískej, dardu maž; snad vandrovati s kumštem znáš, ať laickým či náboženským - tak se jen přiznej, kam to dáš? Všechno jen do putyk a ženským! Těm svinstvům chceš se vyhýbati? Tak půdu vzdělávat se snaž a koně uč se zapřahati, ač studovat-li nehodláš. Však ti to stačí, uhlídáš. Ale kam dáváš groše - ven s tím! -, co v konopí si naděláš? Všechno jen do putyk a ženským! Co parády a botek máš, co šatů s švihem cizozemským, jdi promazat, ať nastrkáš všechno jen do putyk a ženským! (7)

17 Řešení Sonet Óda Epitaf Elegie Villonská balada

18 EPICKÉ ŽÁNRY MÝTUS (BÁJE) - jeden z pokusů o výklad světa
hrdiny jsou bohové soustava mýtů = mytologie – základ náboženství starých národů EPOS - rozsáhlá veršovaná skladba jádrem bývá jedna významná událost, kolem které se vrší řada epizod námětem jsou hrdinské činy hrdinové jsou výjimeční typy: hrdinský, historický,rytířský,…. BAJKA - příběh ze života zvířat nebo zosobněných věcí, zvířata jednají jako lidé, má mravoučný význam LEGENDA – vyprávění ze života světců, zachycuje jejich mučednickou smrt POVÍDKA - jednoduchý děj a možné odbočky NOVELA - nečekané zakončení = pointa - neobsahuje rozsáhlé popisy, s dějem seznamuje stručně, děj bez odboček ROMÁN - rozsáhlé prozaické dílo, nejčastěji využívá epické zobrazení, ale může být i lyrický a dramatický

19 LYRICKO – EPICKÉ ŽÁNRY Balada: skladba pochmurného rázu s tragickým koncem Romance: optimistická skladba, nevážná, s dobrým vyústěním Poema (byronovská povídka): dějová veršovaná skladba doplněná o rozsáhlé lyrické popisy Epigram: krátká satirická, útočná báseň; 2 části – expozici a pointu

20 Určete literární žánr i druh
Král Karel s Buškem z Vilhartic teď zasedli si k dubovému stolu ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic. … »Zde po tom víně, Bušku, slyš, domácí slunce naše v loni hrálo toť první víno, které v Čechách zrálo — aj tedy vzhůru, pijme již!«  A pili — král však náhle prsknul »To že je víno? tenhle kvas? vždyť ústa křiví, láme vaz! «  a zlostně rukou mrsknul. … Však jaká země — taký lid! vás kdyby učit chtěli všichni svatí, zda všimnou si jich Češi paličatí buď svatý rád, když není bit! … Víš — zkoumat třeba, Bušku milý! to víno má svůj zvláštní ráz, zprv trpké, ale milé zas my, myslím, už se vpili!« »»Nu vidíš, králi: tak náš lid! Má duši zvláštní — trochu drsná zdá se — však květe po svém, v osobité kráse —««  teď přerušil svůj náhle klid hned rozveselen Vilhartice — »»ach přibliž k tomu lidu hled a přitiskneš svůj k němu ret a neodtrhneš více!««  (9) Odkud vzalo - zkouším žáky - jméno Rakous počátek? Od raků, neb oni taky chodí pořád nazpátek. (8)

21 DRAMATICKÉ ŽÁNRY Komedie: veselá zápletka, dobrý konec
Tragédie: vážný obsah, tragický konec KLASICKÉ SCHÉMA: expozice (seznámení s postavami, zárodek konfliktu) kolize (rozvoj konfliktu) krize (vyvrcholení konfliktu) peripetie (náhlý obrat v ději) katastrofa (rozuzlení; v tragedii tragické vyústění, většina postav umírá)

22 Zdroje: MOLIÉRE, J. B. Lakomec. Dostupné z www: MÁCHA, K. H. Máj. Dostupné z www: AUSTENOVÁ, J. Pýcha a předsudek. Dostupné z www: SHAKESPEARE, W. Sonety. Dostupné z www: SHELLEY, P. B. Óda na západní vítr. Dostupné z www: WOLKER, J. Epitaf. Dostupné z www: VILLON, F. Balada mravoučná. Dostupné z www: BOROVSKÝ, K. H. Epigramy. Dostupné z www: NERUDA, J. Balady a romance: Romance o Karlu IV. Dostupné z www: OVIDIUS, P. N. Proměny. Dostupné z www:


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google