Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Základní pojmy v psychologii Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Základní pojmy v psychologii Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Základní pojmy v psychologii Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s vybranými pojmy z teorie psychologie. Vyžaduje doplnění výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup53–41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slovaPsychologie, psychika, prožívání, chování, osobnost Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinovaná Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályDalší materiály z tematického celku psychologie a komunikace

3 Úvod do psychologie základní pojmy

4 o Věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí o Věda o psychice, tedy o prožívání, chování a psychické regulaci chování o Vydělila se z filosofie ve druhé polovině 19. stol o Neustále ji provází spor, zda má přírodovědeckou nebo duchovní podstatu o Je současně vědou i uměním PSYCHOLOGIE

5 Cíle psychologie 1.Popsat rozmanité projevy chování a duševního dění Jak lidé myslí, cítí a jednají v různých situacích 2.Vysvětlit význam získaných údajů Vytváření teorií, hypotéz, myšlenek a názorů, které umožňují získané údaje smysluplně objasnit 3.Předvídat lidské chování a prožívání 4.Zvyšovat lidskou spokojenost a zdraví

6 Základní psychologické pojmy PSYCHIKA PROŽÍVÁNÍ CHOVÁNÍ OSOBNOST

7 PSYCHIKA (mysl) souhrn duševních dějů během celého lidského života Je tvořen prožíváním, chováním a nevědomím Mnozí psychologové zastávají názor, že si uvědomujeme pouze část svých duševních dějů. Existuje tedy vědomá a nevědomá část psychiky. Nevědomí – myšlenky, strachy a touhy, které si člověk neuvědomuje, ale které působí na jeho chování Nevědomí – obsah mysli, který ovlivňuje naše chování, aniž o něm víme

8 Nepřetržitý tok psychických zážitků (obsahů) (Plháková, 2000) To, co si člověk sám uvědomuje ze svého duševního života Vnitřní svět člověka (Štefanovič, Greisinger, 1985) Každý psychický zážitek má tři složky: Poznávací Citovou Motivační (volní) V různých situacích může některá z nich více vystupovat do popředí PROŽÍVÁNÍ

9 Předmětem prožívání může být Vnější svět Stav vlastního těla Stav mysli (sebereflexe) Prožívání má rozměr: Vztahový (člověk si uvědomuje citové vazby, začleněnost do sociálních skupin) Časový (v každém okamžiku má člověk na zřeteli svou minulost i budoucnost) PROŽÍVÁNÍ

10 Jakákoliv tělesná aktivita, kterou lze pozorovat, zaznamenávat nebo měřit Souhrn všech vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu (Hartl, Hartlová, 2009) Volní chování (úmyslné, záměrné) – aktivita, která směřuje k určitému cíli a je řízena vědomou intencí, záměrem Mimovolní chování – vrozené formy chování (např. nepodmíněné reflexy, instinkty) CHOVÁNÍ

11 Expresivní chování – spontánní, upřímné, vyjadřuje skutečné prožívání, vlastní názory a postoje, bezprostřední výraz prožívání Adaptivní chování (utilitární, konvenční, konformní) – účelné přizpůsobení se dané situaci (předstírání, zastírání, stylizace) CHOVÁNÍ

12 Obsahem prožívání jsou psychické jevy: Psychické procesy Psychické obsahy Psychické stavy Psychické vlastnosti Specifické získané dispozice

13 Psychické procesy o Vedou ke vzniku psychických obsahů o Jsou rychlé a proměnlivé o Mnohé probíhají mimo vědomí

14 Psychické procesy Poznávací (kognitivní) o Laicky označované „rozum“ o Slouží k získávání informací z vnějšího a vnitřního prostředí o Umožňují rozhodování, usuzování, plánování, řešení problémů Vnímání, představy, fantazie, myšlení, řeč Paměťové Zapamatování, uchování, vybavení Motivační Citové (vedou ke vzniku emocí) a volní (aktivizují a usměrňují chování)

15 Psychické obsahy o Jsou výsledkem psychických procesů o Nacházejí se buď ve vědomí, nebo si je můžeme do vědomí vybavit (Např. z dlouhodobé paměti si vybavujeme znalosti a dovednosti, které potřebujeme v každodenním životě.) Vjemy, představy, sny, vzpomínky, vědomosti, myšlenky,přání, pocity,…

16 Psychické stavy o Jsou relativně stabilní o Jejich existenci potvrzuje introspekce o Lze je chápat jako podmínky či pozadí, na kterém probíhají psychické procesy a vytvářejí se duševní obsahy  Dočasné ( dobrá či špatná nálada, stav podrážděnosti, únavy)  Trvalé – relativně stálé podmínky psychického dění  Psychické stavy pozornosti  Citové stavy (nálady, neklid, tréma,…)

17 Psychické vlastnosti Schopnosti Rysy osobnosti Temperament Charakter

18 Specifické získané dispozice Vědomosti Dovednosti Návyky Zájmy Postoje

19 Mentální reprezentace o Lidská mysl nezachycuje vnější realitu („věc o sobě“) takovou, jaká je, ale znázorňuje ji („reprezentuje“) s pomocí poznávacích prostředků, kterými disponuje o Nejdůležitějšími prostředky znázornění je obraz a slovo o Vytváříme mentální reprezentace vnějšího světa, vlastního psychického dění, psychického života druhých lidí, ale i mezilidských vztahů

20 ZDROJE NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-1290-7. KOPECKÁ, Ilona. Psychologie 1. díl: Učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3875-8. PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1086-6. KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie 1. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3270-1. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie: Příručka pro studenty. Praha: Portál,s.r.o., 2005. ISBN 80-7178-923-2.


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Základní pojmy v psychologii Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google