Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Model obecné rovnováhy České republiky. Prezentace dílčích výsledků Představení modelu obecné rovnováhy (CGE) s důrazem na energetiku České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Model obecné rovnováhy České republiky. Prezentace dílčích výsledků Představení modelu obecné rovnováhy (CGE) s důrazem na energetiku České republiky."— Transkript prezentace:

1 Model obecné rovnováhy České republiky

2 Prezentace dílčích výsledků Představení modelu obecné rovnováhy (CGE) s důrazem na energetiku České republiky

3 Model obecné rovnováhy České republiky Základní charakteristiky modelu Vychází ze statistiky národních účtů ve členění podle klasifikace OKEČ. Všechny účty jsou organizovány v konzistentním rámci tzv. symetrické matice společenských účtů (symetrická SAM) Model reprezentuje statický snímek ekonomiky, jsou spočteny parametry reprezentující stav a vlastnosti současné ekonomiky (ďaňové sazby, mezní sklony k tvorbě úspor, investic, spotřebě, cenové a množstevní parametry apod.) Vypočtené parametry dokonale reprodukují originální SAM a slouží potom pro provádění následných simulací (scénářů „what-if“ – co se stane, když změníme některý z parametrů) V současnosti členění na 22 výrobních sektorů produkujících 22 komodit, 2 výrobní faktory (práce, kapitál), 4 instituce (finanční podniky, nefinanční podniky, domácnosti, vláda), 8 ostatních účtů (různé daně, cla, sektor zahraničí, změna stavu zásob a účet úspora a investic) a transakční náklady (dopravní přirážky a obchodní rozpětí)

4 Model obecné rovnováhy České republiky Výrobní sektory zachycené v modelu CGE Výrobní sektoryOKEČ Zemědělství[01, 02, 05] Strojírenství[29] Elektroinženýrství[30-35] Papírenský a dřevozpracující průmysl[20-22; 36] Lehký průmysl[17-19] Potravinářský průmysl[15, 16] Chemický průmysl[24-25] Metalurgie[12, 13, 23.3, 27, 28] Zpracování minerálních surovin[14, 26] Stavebnictví[45] Obchod a doprava[50-52, 60-62] Tržní služby[53-55, 63-72, 74] Veřejné služby[37, 41, 73, 75-95] Palivo-energetické sektoryOKEČ Těžba uhlí[10] Koksárenství[23.1] Kapalná a plynná paliva[11, 23.2, 40.2] Výroba elektřiny[40.1] Výroba tepla[40.3]

5 Model obecné rovnováhy České republiky Ostatní účty v modelu CGE Transakční náklady Domácí prodej Náklady exportu Náklady importu Výrobní faktory Mzdy a platy (včetně sociálního pojištění) Spotřeba fixního kapitálu a příjmy z investovaného kapitálu Instituce Finanční podniky Nefinanční podniky Domácnosti Vláda Ostatní účty Daň z přidané hodnoty Daně/dotace z výroby Přímé daně z důchodů Daně/dotace z prodeje Dovozní cla Zbytek světa Kapitálový účet Změna zásob

6 Model obecné rovnováhy České republiky Podvojný způsob nazírání na ekonomiku

7 Model obecné rovnováhy České republiky Cenotvorba v modelu CGE

8 Model obecné rovnováhy České republiky Možné využití modelu Hlavním důvodem vývoje modelů CGE byla potřeba kvantifikovat možné dopady na jedné straně cílených politik (legislativních záměrů, veřejných podpor a programů, nových investičních záměrů) a na straně druhé hodnotit možné dopady vnějších faktorů (zvýšení světových cen základních surovin, změny ve směnných relacích aj.) Příklady možné aplikace proto zahrnují vyhodnocení: –Úpravy v daních –Investic do určitých výrobních kapacit –Zvýšení cen energetických surovin –Omezení dodávek energetických surovin –Hodnocení politik snižování nezaměstnanosti –Dotace určitým výrobním sektorům nebo transfery domácnostem –a jiné

9 Model obecné rovnováhy České republiky Příklad provedené simulace Hledá odpověď na otázku: Co se stane, když snížíme náklady práce o 2 % (to odpovídá snížení sazby sociálního a pojistného o 2,7 procentního bodu)? Doplňující podmínky: –Je dostatek nezaměstnaných osob ochotných nastoupit do zaměstnání za současných mezd –Disponibilní kapitál je plně využit a nemůže být efektivně realokován mezi sektory (nelze např. začít vyrábět automobily v elektrárně) –Mzdy jsou fixní a zůstávají v simulaci neměnné –Tvorba úspor se přizpůsobuje požadavkům na investice (úspory jsou „taženy“ investicemi) –Směnný kurz je flexibilní –Úspory vlády jsou flexibilní

10 Model obecné rovnováhy České republiky Struktura hrubé přidané hodnoty

11 Model obecné rovnováhy České republiky Výsledky provedené simulace (% změny)

12 Model obecné rovnováhy České republiky Agregované složky hrubé domácí produkce (%) Celková domácí poptávka (absorpce)1,4 Soukromá spotřeba2,6 Hrubá tvorba fixního kapitálu0,0 Změna stavu zásob0,0 Spotřeba vlády0,0 Vývoz1,4 Dovoz1,5 HDP v tržních cenách1,3 Nepřímé daně1,5 HDP v cenách výrobních faktorů (hrubá přidaná hodnota)1,3

13 Model obecné rovnováhy České republiky Dopad na příjmy institucí (% změna) Dopad na příjmy institucíPříjmy Finanční podniky3,3 Nefinanční podniky1,7 Domácnosti1,5 Vláda1,6

14 Model obecné rovnováhy České republiky Výsledky – dopad na zaměstnanost Celkový výsledný dopad na zaměstnanost je zvýšení zaměstnanosti o 2,8 %, což by při současném stavu trhu práce (údaje podle výběrového šetření pracovních sil za za 3. čtvrtletí 2008) znamenalo vytvoření 140 tis. pracovních míst Dopad na míru nezaměstnanosti podle metodiky ILO – ve 3Q 2008 míra nezaměstnanosti podle metodiky ILO (mez. org. práce) byla 4,3 % (225 tis. osob), tj. došlo by ke snížení na cca 1,6 % Předpokladem však je, že současná míra nezaměstnanosti není již tzv. přirozenou mírou nezaměstnanosti, tj. že nezaměstnaní budou ochotní za stávající úrovně platů (a při snížení sociálního pojištění o 2,7 p.b.) ochotni nastoupit do nově vytvořených pracovních míst V opačném případě by zůstala zaměstnanost stejná a došlo by pouze k adekvátnímu nárůstu hrubých mezd, který by plně vykompenzoval snížení nákladů na sociální pojištění – změnila by se však struktura spotřeby → méně výdajů na zdravotnictví

15 Model obecné rovnováhy České republiky Další úpravy modelu Lepší specifikace užité produkční funkce – zatím jen omezená a konstantní zaměnitelnost energetických zdrojů Rozpracování energetického bloku tak, aby generoval energetickou bilanci výchozího roku a tomu odpovídající emisní bilance (CO 2, NO x, SO 2 ) Výhledově podle dostupnosti dat na ČSÚ zkusit desagregovat domácnosti do několika skupin podle statutu (domácnosti zemědělců, důchodců, zaměstnanců aj.)

16 Model obecné rovnováhy České republiky Děkuji za pozornost. Mgr. Luděk Pur ENVIROS ludek.pur@enviros.cz www.enviros.cz


Stáhnout ppt "Model obecné rovnováhy České republiky. Prezentace dílčích výsledků Představení modelu obecné rovnováhy (CGE) s důrazem na energetiku České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google