Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Negativní aspekty financování z veřejných zdrojů – příklad SF EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Negativní aspekty financování z veřejných zdrojů – příklad SF EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní."— Transkript prezentace:

1 Negativní aspekty financování z veřejných zdrojů – příklad SF EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 2 Obsah prezentace Teoreticko-metodologické aspekty koncipování SF jako veřejných výdajových programů (širší souvislosti v integračním procesu a koncipování rozpočtu EU na období 2007 – 2013) Dosavadní zkušenosti ČR – problematické oblasti implementace (poskytování informací a metodické pomoci, formální požadavky a administrativní systém, věcné souvislosti implementace SF) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 3 Teoreticko-metodologické aspekty koncipování SF jako veřejných výdajových programů (širší souvislosti v integračním procesu a koncipování rozpočtu EU na období 2007 – 2013) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Vývoj integračního procesu v Evropě Zdroj: Wokoun et al. (2009), vlastní úprava

5 Vývoj regionální politiky EU Zdroj: Wokoun et al. (2009), vlastní úprava

6 Regionální a strukturální politika EU HDP na osobu (PPS) podle zemí a regionální extrémy, 2001 Zdroj: Eurostat, regionální účty

7 7 Teoretické souvislosti veřejných výdajových programů Při realizaci veřejných výdajů dochází k řadě negativním jevům. Jedná se zejména o nehospodárné, neefektivní a neúčelné nakládání s veřejnými zdroji. Příčiny jsou subjektivního (např. připravenost personálu veřejného sektoru) i objektivního (např. nevhodně nastavený alokační systém veřejných výdajů) charakteru. Nastavení množství finančních prostředků ve veřejných výdajových programech není zárukou dosažení potřebného socioekonomického rozvoje v regionech. Zdroj: Šumpíková et al. (2005) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 8 Management Capacity Challenges Zdroj: Bachtler (2007)

9 9 Společný rozpočet 2007 - 2013 Hlavní záměry se nepodařilo realizovat: britské předsednictví mělo v r. 2005 výrazněji modernizovat rozpočet a podpořit prosperitu Evropy v globálním kontextu, ALE dotace do SZP stále hrají klíčovou roli v rozpočtu (cca 40 %) další dotace jsou zaměřeny na pomoc chudým regionům – ovšem zejména na výstavbu silnic, ČOV a opravy domů (pouze malá část je investována ve prospěch mezinárodní konkurenceschopnosti – věda, výzkumné parky, univerzity, VaV v podnikatelském prostředí) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 10 Teze: „Každý by uvítal, pokud mu jeho bohatý příbuzný koupí moderní a luxusní byt. V té chvíli mu okamžitě vzroste životní úroveň. Nicméně mu nepomůže, aby se stal bohatým i on a nezajistí mu do budoucna vysokou životní úroveň. To by se stalo v případě, že by obdržel místo bytu studia na Harvardu.“ př. rozdíl v ekonomickém rozvoji Irska x východního Německa Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 11 IRSKO -rozhodně nevyniká kvalitou dálniční sítě, -přesto je dnes po bankovním Lucembursku 2. nejbohatší zemí EU, -v 90. letech rostl HDP v průměru o 8 % ročně (dnes na Irsko tvrdě dopadá hospodářská krize, ale ta má plošný dopad na všechny země EU) VÝCHODNÍ NĚMECKO -tisíce km nejmodernějších dálnic, -špičkově opravené domy či kampusy univerzit, -od sjednocení se investovalo 1,25 biliónu eur, -země neprosperuje, lidé si zvykli na dotace a nejsou nijak aktivní (míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 20 %) ROZPOČET 2007-2013 JDE SMĚREM VÝCHODNÍHO NĚMECKA. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 12 Okruhy různých vlivů na projektovou úroveň v SF Intervenčních mechanismy (národní, regionální) Vnější prostředí mimo vliv rozvojových aktérů –financování, legislativa, administrativní rámec, institucionální podmínky Vnitřní prostředí rozvojových aktérů samotných –zdroje, organizační uspořádání, kvalifikace a schopnosti pracovníků, zájmy, potřeby a cíl Zdroj: Berman Group (2005) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 13 Dosavadní zkušenosti ČR: problematické oblasti implementace SF Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 14 Dosavadní zkušenosti ČR: problematické oblasti implementace SF Poskytování informací a metodické pomoci Informační deficit ze začátku programového období 2007–2013 nahradila postupně informační „přehlcenost“ na straně potenciálních žadatelů i příjemců pomoci – potřeby příjemců mohou být navíc odlišné; Metodické podklady ŘO a ZS nejsou vždy zcela srozumitelné, strukturované a přehledné; Je nezbytné zajistit zejména neměnnost, jednotnost a kontinuitu v pravidlech pro realizaci projektu; Vhodné využívat více případových studií v oblasti realizovaných projektů a vybraných problémových okruhů realizace, na které je nezbytné potenciální žadatele upozornit; Vysoký počet OP = nesystematické a nejednotné poskytování informací, různorodost pravidel, formulářů. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 15 Dosavadní zkušenosti ČR: problematické oblasti implementace SF Formální požadavky a administrativní systém Formuláře žádostí jsou příliš složité, ačkoli to pro potřeby implementačních orgánů není účelné; Časté problémy s realizací veřejných výběrových řízení – zpravidla formálního charakteru; Řada zbytečných a duplicitních administrativních kroků při realizaci projektů; Na druhou stranu je přístup ze strany pracovníků ZS (a ŘO) při řešení dílčích problémů zpravidla velmi otevřený a spíše přátelský – problémy zdlouhavých procesů mají systémový charakter; Méně problémů mají již „zkušení“ realizátoři projektů financovaných ze SF v předchozím období 2004 – 2006. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 16 Dosavadní zkušenosti ČR: problematické oblasti implementace SF Věcné souvislosti implementace SF : Soulad aktuálních potřeb žadatelů nemusí vždy korespondovat s poměrně zdlouhavými procesy ve SF potřeby X výzva programu X realizace Tlak na kritérium ceny ve výběrových řízeních není zcela vhodný např. pro podnikatelské subjekty, které se snaží uspět na trhu se svými nejlepšími produkty vyrobených na špičkových technologiích; Nedostatečná personální, administrativní a finanční kapacita u malých obcí, neziskových organizací a menších podnikatelských subjektů; „Předfinancování“ projektů je v řadě případů větším problémem než samotné spolufinancování pokud je vyžadováno; Různorodá kvalita soukromých poradenských služeb; Úspěch přeje připraveným subjektům. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 17 Použité zdroje a literatura: Bachtler (2007): Structural Funds Management Capacity, Workshop 11E20 European Week of Cities and Regions, Open Days 2006, 11 October 2006 Berman Group (2005): Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS v České republice, seminář - Praha, 6. prosince 2005 Eurostat, regionální účty Šumpíková et al. (2005): Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost, Eurolex Bohemia – edice ekonomie, Praha 2005, ISBN 80-86861-77-5 Wokoun et al. (2009): prezentace sloužící pro výukové účely k tématu evropského integračního procesu a implementace SF EU, VŠE Praha Poznatky z výzkumných úkolů a evaluačních studií realizovaných v období 2005 – 2009 realizovaných v rámci KREG Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Negativní aspekty financování z veřejných zdrojů – příklad SF EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní."

Podobné prezentace


Reklamy Google