Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CH26 - DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CH26 - DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 CH26 - DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA

2 VÝCHOZÍ TERMINOLOGIE DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ (derivare – lat. - odvozovat) např. Sloučeniny odvozené od uhlovodíků, které vznikají náhradou vodíku (1 nebo více) v uhlovodíků jinou skupinou či atomem. uhlovodík derivát uhlovodíku

3 VÝCHOZÍ TERMINOLOGIE Uhlovodíkový zbytek např. CH 4 methan … CH 3 — methyl CH 3 —CH 3 ethan … CH 3 —CH— ethyl Charakteristická (funkční) skupina Část molekuly uhlovodíku bez jednoho či více atomů vodíku.

4 Konkrétní příklad funkční skupina derivát uhlovodíku odvozen od 2-methylpentanu

5 Funkční skupiny podle nadřazenosti SkupinaSkupinový název –COOHKarboxylová kyselina -CO- (–CHO)keton (aldehyd) –OHalkohol, fenol –O–ether –S–sulfid –Ffluorid –Clchlorid –Brbromid –Ijodid

6 Funkční skupinaPředponaPřípona -NO 2 nitro- -NOnitroso- -Xhalogen- -COOHkarboxy--ová kys. -SO 3 Hsulfo--sulfonová k. -CNkyan--nitril -CHOoxo--al -CO-oxo--on -OHhydroxy--ol -SHsulfanyl--thiol -NH 2 amino--amin

7 Druh derivátuNázev derivátuObecný vzorec halogenovéhalogenderivátyR—X aminy primárníR—NH 2 aminy sekundárníR—NH—R dusíkatéaminy terciárníR 3 —N nitrosloučeninyR—NO 2 nitrososloučeninyR—NO hydroxysloučeninyR—OH etheryR—O—R kyslíkatékarbonylové slouč. aldehydyR—CHO ketonyR—CO—R karboxylové kys.R—COOH thioalkoholyR—SH sirnéthioetheryR—S—R sulfonové kys.R—SO 3 H

8 Tvorba názvu derivátu uhlovodíku 1. najít hlavní charakteristické skupiny 2. najít hlavní řetězec a) maximální počet charakteristických skupin b) maximální počet násobných vazeb c) maximální počet atomů uhlíku v řetězci 3. očíslovat uhlíky hlavního řetězce (hlavní charakteristická skupina co nejmenší číslo) 4. pojmenovat všechny charakteristické skupiny a uhlovodíkové zbytky a sestavit název sloučeniny

9 ÚLOHA: Charakteristické skupiny derivátů uhlovodíků U následujících sloučenin pojmenujte charakteristické skupiny a určete pořadí jejich významnosti při určení výsledného názvu derivátu uhlovodíku. 1. 2.

10 Deriváty uhlovodíků v praktickém životě člověka - léčiva - ředidla - barvy - laky - předměty každodenní potřeby - mýdla apod. Obr. 1 Léčiva Obr. 2 Jar

11 HALOGENDERIVÁTY v molekule se nachází na uhlíkovém atomu vázáný atom halogenu (fluor, chlor, brom, jod) monohalogenderiváty, di (tri-)halogenderiváty Obr. 3 Plastové okno Obr. 4 Teflonová pánev

12 ÚLOHA: Názvosloví halogenderivátů 1. 5. 2. 3. 4-brom-1-chlor-4-methylhex-2-en m-dibrombenzen jodoform4.

13 DUSÍKATÉ DERIVÁTY Aminy amoniak primární amin sekundární amin terciární amin kvartérní amoniová sůl Obr. 5 Přípravek na barvení vlasů

14 DUSÍKATÉ DERIVÁTY Nitrosloučeniny- NO 2 Nitrososloučeniny-NO Azosloučeniny-N=N- Diazoniové sloučeniny-N + ≡N

15 ÚLOHA: Názvosloví dusíkatých derivátů 1. 3. 2. 4. 1,4-butandiamin benzendiazonium-chlorid 5.

16 HYDROXYDERIVÁTY v molekule hydroxylová skupina (jako nadřazená skupina) –OH rozdělení: 1) ALKOHOLY = hydroxylová skupina není vázána na uhlíku, který je součástí aromatického cyklu) 2) FENOLY = hydroxylová skupina je vázána na uhlíku, který je součástí aromatického cyklu) Obr. 6 Alpa

17 HYDROXYDERIVÁTY ethanol 2-naftol POZOR!!! benzylalkohol alkohol fenol

18 ÚLOHA: Názvosloví hydroxyderivátů 1. 3. 2. 4. cyklohexa-1,3-dien-2,3-diol 2-naftol 5.

19 ETHERY deriváty pomyslně odvozené od molekuly vody obecný vzorec: voda H-O-H ethery R-O-R rozdělení: - jednoduché ethery – např. dimethylether - smíšené ethery – např. fenyl(methyl)ether

20 ÚLOHA: Názvosloví etherů 1. 3. 2. 4. 2-propoxypropan diethylether 5.

21 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY v molekule se nachází karbonylová skupina rozdělení: 1) ALDEHYDY 2) KETONY 3) CHINONY 4) KETENY Obr. 7 Odlakovač

22 ÚLOHA: Názvosloví aldehydů a ketonů 1. 3. 2. 4.formaldehyd 5.aceton

23 KARBOXYLOVÉ KYSELINY v molekule obsahují karboxylovou skupinu (KARBOXYL) rozdělení: 1) mono (di-, poly- )karboxylové 2) nasycené, nenasycené 3) alifatické, aromatické Obr. 8 Ocet

24 VzorecSystematický n.Triviální n. HCOOH methanovámravenčí CH 3 COOH ethanováoctová CH 3 CH 2 COOH propanovápropionová CH 3 (CH 2 ) 2 COOH butanovámáselná CH 3 (CH 2 ) 3 COOH pentanovávalerová CH 3 (CH 2 ) 14 COOH hexadekanovápalmitová CH 3 (CH 2 ) 16 COOH oktadekanovástearová CH 2 =CHCOOH propenováakrylová CH 2 =C(CH 3 )COOH 2-methylpropenovámetakrylová benzenkarboxylovábenzoová

25 ÚLOHA: Názvosloví karboxylových kyselin 1. 3. 2. 4.Kyselina palmitová 5.Kyselina mravenčí

26 DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN SUBSTITUČNÍ deriváty FUNKČNÍ deriváty odvozují se náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v uhlíkovém řetězci karboxylové kyseliny jiným atomem nebo funkční skupinou odvozujeme je od karboxylových kyselin například náhradou vodíkového atomu (soli) nebo hydroxylové skupiny –OH (halogenidy, estery, amidy)

27 Deriváty k. k. v praktickém životě člověka Obr. 9 Acylpyrin Obr. 10 Hroznové víno Obr. 11 Máslo

28 SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY K. KYSELIN HALOGENKYSELINY HYDROXYKYSELINY např. OXOKYSELINY AMINOKYSELINY např. např.

29 ÚLOHA: Kyselina citronová v praxi ÚKOLY: Uveďte systematický název kyseliny citronové. O jaký derivát karboxylových kyselin se jedná? Obr. 12 Kyselina citronová – přípravek Obr. 13 Detail složení přípravku

30 FUNKČNÍ DERIVÁTY K. KYSELIN SOLIANHYDRIDY HALOGENI DY AMIDY ESTERYNITRILY

31 ÚLOHA: Kyseliny v tucích V tucích se nejčastěji vyskytují kyseliny kyselina palmitová, kyselina olejová, kyselina stearová. Vyhledejte vzorce těchto karboxylových kyselin. Která(é) z nich převažují v kapalných tucích (olejích)? Obr. 14 Olej

32 ÚLOHA: Názvosloví derivátů karboxylových kyselin 1. 3. 2. 5.kyselina pyrohroznová 6.alanin 4.

33 SIRNÉ DERIVÁTY v molekule je atom síry přímo vázán na atom uhlíku SULFIDY … R-S-R např. CH 3 SCH 3 dimethylsulfid THIOLY … R-SH např. CH 3 SH methanthiol SULFONOVÉ KYSELINY... R–SO 3 H např. C 6 H 5 SO 3 H kyselina benzensulfonová

34 Použité informační zdroje 1. Struktury látek (chemické rovnice) byly kresleny s využitím programu - ACD/ChemSketch 10.0. 2. Autorem obrázků (fotografií) č. 1 – 14 je Aleš Chupáč. 3. Janeczková, A., Klouda P. Organická chemie. Ostrava: Nakl. KLOUDA Pavel, 2004. 3. McMURRY, J. Organická chemie. Praha: VŠCHT, 2007.

35 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "CH26 - DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google