Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy Ing.Ludmila Antošová Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy Ing.Ludmila Antošová Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín."— Transkript prezentace:

1 Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy Ing.Ludmila Antošová Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín

2 Zařízení dětských hřišť Definice: zařízení a konstrukce, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, individuálně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či důvodů ke hře Definice: zařízení a konstrukce, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, individuálně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či důvodů ke hře

3 Typy zařízení dětských hřišť: hrací povrchy hrací povrchy průlezky, žebříky, schody průlezky, žebříky, schody rampy, plošiny, rampy, plošiny, houpačky zavěšené i vahadlové, kolébačky houpačky zavěšené i vahadlové, kolébačky skluzavky, tunely skluzavky, tunely hrazdy, požárnické tyče hrazdy, požárnické tyče lana houpací a šplhací lana houpací a šplhací lanové dráhy lanové dráhy kolotoče aj. kolotoče aj.

4 Základní požadavek na dětská hřiště: BEZPEČNOST BEZPEČNOST HYGIENICKÁ NEZÁVADNOST HYGIENICKÁ NEZÁVADNOST

5 Bezpečnost: související legislativa Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky  způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí  práva a povinnosti osob, které takové uvádějí na trh nebo distribuují  práva a povinnosti autorizovaných osob

6 Bezpečnost: související legislativa Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody (novelizace - NV č. 88/2010 Sb.)  Stanovené výrobky jsou výrobky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 k NV 173  Požadavky na zařízení dětských hřišť jsou uvedeny v položce č. 6 z přílohy č. 2 - prostředky lidové zábavy(…..zařízení dětských hřišť…..)

7 Hygiena Související legislativa : Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících předpisů §13 - provozovatel venkovní hrací plochy (plocha pro hry a sport dětí a mladistvých, která byla k tomuto účelu kolaudována) je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím předpisem (vyhláška MZ č. 135/2004 Sb.)

8 Hygiena Související legislativa Vyhláška č. 135/2004 Sb. Vyhláška č. 135/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch  Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického znečištění  Hygienické limity vybraných ukazatelů chemického znečištění  limity vybraných chemických prvků  limity vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků

9 Základní požadavky na vybavení dětských hřišť Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení českých technických norem. V současný době platí v ČR i EU pro zařízení dětských hřišť tyto normy: Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení českých technických norem. V současný době platí v ČR i EU pro zařízení dětských hřišť tyto normy: ČSN EN 1176, ČSN EN 1177. Normy obsahují technické specifikace a další kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby tak, aby vyhovovaly danému účelu. Normy obsahují technické specifikace a další kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby tak, aby vyhovovaly danému účelu. V případě dětských hřišť jsou kvalifikovaným doporučením podchycující předvídatelná rizika a přispívajícím ke zvýšení bezpečnosti prostor určených ke hře dětí V případě dětských hřišť jsou kvalifikovaným doporučením podchycující předvídatelná rizika a přispívajícím ke zvýšení bezpečnosti prostor určených ke hře dětí Dodržování norem je dobrovolné. Dodržování norem je dobrovolné.

10 ČSN EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody materiály: materiály:  musí být zpracovány po řemeslné stránce odborně  nesmí být použity materiály způsobující vznícení povrchu  části z řeziva musí být navrženy tak, aby dešťová voda mohla volně odtékat  kovové části musí být odolné povětrnostním vlivům musí být splněny požadavky na plasty vyztužené sklem  syntetické materiály mají být odolné ultrafialovému záření  nesmí být použity nebezpečné látky (Směrnice REACH), které obsahují např.azbest, olovo, formaldehyd,dehtové silice, napuštěné karbolem a polychlorované bifenyly(PCB).

11 ČSN EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody konstrukce a výroba konstrukce a výroba soudržnost konstrukce zařízení, včetně stability soudržnost konstrukce zařízení, včetně stability přístupnost pro dospělé přístupnost pro dospělé ochrana proti pádu ochrana proti pádu pohyblivé části pohyblivé části ochrana proti zachycení ochrana proti zachycení zóny (stanovení zón) zóny (stanovení zón) prostředky přístupu, spoje prostředky přístupu, spoje součásti podléhající opotřebení součásti podléhající opotřebení lana, řetězy, základy lana, řetězy, základy Informace dodané výrobcem/dodavatelem  všeobecné informace o výrobku  předběžné informace  informace o montáži  informace o kontrole a údržbě  značení

12 ČSN EN 1176 část 2 - 4 ČSN EN 1176-2 Zařízení dětských hřišť – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky ČSN EN 1176-2 Zařízení dětských hřišť – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky ČSN EN 1176-3 Zařízení dětských hřišť – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky ČSN EN 1176-3 Zařízení dětských hřišť – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky ČSN EN 1176-4 Zařízení dětských hřišť – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy ČSN EN 1176-4 Zařízení dětských hřišť – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy

13 ČSN EN 1176 část 5 - 11 ČSN EN 1176-5 Zařízení dětských hřišť – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče ČSN EN 1176-5 Zařízení dětských hřišť – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče ČSN EN 1176-6 Zařízení dětských hřišť – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky ČSN EN 1176-6 Zařízení dětských hřišť – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky ČSN EN 1176-7 Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz ČSN EN 1176-7 Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz ČSN EN 1176-10 Zařízení a povrch dětského hříště – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení ČSN EN 1176-10 Zařízení a povrch dětského hříště – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení ČSN EN 1176-11 Zařízení a povrch dětského hříště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě ČSN EN 1176-11 Zařízení a povrch dětského hříště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

14 Posouzení shody podle NV 173 za účasti Autorizované osoby Posouzení shody vzorku výrobku autorizovanou osobou ve smyslu §3 odst. 4 NV 173. Posouzení shody vzorku výrobku autorizovanou osobou ve smyslu §3 odst. 4 NV 173. Pokud vzorek odpovídá požadavkům v § 1 odst. 2 NV 173, konkretizovaných v některé z částí ČSN EN 1176, vystaví AO certifikát typu výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis, popřípadě zobrazení výrobku, nezbytné pro její identifikaci. Součástí certifikátu je jeho identifikační číslo, datum vydání a datum platnosti (viz §6, odst. 1, písm. f). Pokud vzorek odpovídá požadavkům v § 1 odst. 2 NV 173, konkretizovaných v některé z částí ČSN EN 1176, vystaví AO certifikát typu výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis, popřípadě zobrazení výrobku, nezbytné pro její identifikaci. Součástí certifikátu je jeho identifikační číslo, datum vydání a datum platnosti (viz §6, odst. 1, písm. f). Výrobce nebo dovozce vydá prohlášení o shodě. Výrobce nebo dovozce vydá prohlášení o shodě. Stabilita jakosti -výrobce nebo dovozce zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu Stabilita jakosti -výrobce nebo dovozce zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu

15 Dodržování hyg. parametrů písku podle zákon č.258/2000 a vyhl. 135/2004 Péče o pískoviště v návaznosti na leg. předpisy: Péče o pískoviště v návaznosti na leg. předpisy:  provádění preventivní údržby písku  pravidelný úklid pískoviště + překopání, prosívání příp. propaření písku. Pro písek je nevhodná chemická dezinfekce pískoviště (nelze zabránit požití písku dítětem)

16 Dodržování hyg. parametrů písku podle zákon č.258/2000 a vyhl. 135/2004  snížení rizik kontaminace  zakrytí pískoviště vhodným materiálem  pravidelná výměna písku  opatření při zjištění závad písku  vyřazení pískoviště z provozu až do okamžiku odstranění závad (výměna písku nebo dekontaminace)

17 Kontrola dětských hřišť Organizace provozující dětská hřiště jsou povinny provádět kontrolu dětských hřišť oprávněnou osobou v intervalu min. 1 x ročně ve smyslu normy: Organizace provozující dětská hřiště jsou povinny provádět kontrolu dětských hřišť oprávněnou osobou v intervalu min. 1 x ročně ve smyslu normy: ČSN EN 1176-7 – Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

18 Děkujeme za pozornost Ing. Ludmila Antošová Ing. Ludmila Antošová specialista pro oblast hraček výrobků pro děti a vybavení dětských hřišť lantosova@itczlin.czwww.itczlin.cz


Stáhnout ppt "Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy Ing.Ludmila Antošová Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google