Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biotické krize a globální ekosystémy v historii Země – část XII.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biotické krize a globální ekosystémy v historii Země – část XII."— Transkript prezentace:

1 Biotické krize a globální ekosystémy v historii Země – část XII.
Geologická nebezpečí Hen-výběrovka 09 Rostislav Brzobohatý

2 Geologická nebezpečí (Geological risks)
1) Zemětřesení 2) Vulkanismus 3) Tsunami 4) Sesuvy 5) Poklesy 6) Záplavy 7) Impakty 8) Přirozená kontaminace 9) Lidská činnost

3 Rozložení a klasifikace zemských desek
1) ZEMĚTŘESENÍ Rozložení a klasifikace zemských desek

4 Zemětřesení na planetě v týdnu 5.- 12. 05. 2009
>2,5 >7,0 >5, 0 Žlutě – týden, hnědě – den, červeně – poslední hodiny

5 Zemětřesení v Evropě v týdnu 5.- 12. 05. 2009

6 Zemětřesení na území USA v týdnu 5.- 12. 05. 2009

7 Nejsilnější zemětřesení na planetě zaznamenané člověkem

8 Zemětřesení – San Francisco 1906

9

10

11 2) VULKANIZMUS schema geneze plyny

12 pyroklastika láva

13 Podmořská zemětřesení (pohyb desek) Sesuvy Podmořské výbuchy sopek
3) TSUNAMI Příčiny: Podmořská zemětřesení (pohyb desek) Sesuvy Podmořské výbuchy sopek Impakty

14 Tsunami –

15 Počáteční zemětřesení

16 Rychlost vln (500-1000 km/hod), situace 2 hodiny po zemětřesení (radar
Rychlost vln ( km/hod), situace 2 hodiny po zemětřesení (radar. snímek)

17 Výška vln ~ 45 m 0 m ~ 12 m ~ 3 m

18 Následky, devastace Thajsko, Vesnice, Sumatra,

19 Environmentální dopady, dlouhodobé následky:
Mangrovy, korálové útesy, lesy, pobřežní vegetace, tsunamity (pís. duny, štěrky), - biodiverzita, znečištění podzemní vody, rozšíření průmyslových chemikálií, destrukce inženýrských sítí, zasolení zemědělské půdy Počet obětí: cca mrtvých 1,8 mil. přemístěných

20 Vznik tsunami při impaktu

21 4) SESUVY

22 Schematický řez vrcholem Hradisko s lokalizací tektonických a geodynamických prvků. (O. Krejčí)

23 Blokový sesuv v Pulčíně-Hradisku (O. Krejčí).

24 Zatlačování koryta Vsetínské Bečvy sesuvy podél magurského nasunutí (foto O. Krejčí, 1997).

25 Zničená chatová osada na sesuvu Bystřička (foto O. Krejčí, 1997)

26 Odlučná část zemního proudu v Bystřičce nad železniční tratí (foto O
Odlučná část zemního proudu v Bystřičce nad železniční tratí (foto O. Krejčí, srpen 1997).

27 Letecký snímek sesuvného území Bystřička - nad železniční tratí (foto J. Vondra, 1999).

28

29 5) Poklesy (zlomy, relativní pohyb ker)

30 Normální zlomy, vulkanické horniny, Death Valley, California

31 Zlomy a poklesy v zátoce San Francisco

32 Situace desek a zlomů v západní části S. Ameriky
(transformní a konvergentní styk desek)

33 Mořské (krátkodobé-tsunami, bouře etc.; dlouhodobé-transgrese)
6) ZÁPLAVY Klasifikace: Mořské (krátkodobé-tsunami, bouře etc.; dlouhodobé-transgrese) Říční (srážky, tání sněhu, ledová tříšť) Ledovcové (l. přehrady) Sopečné (s. přehrady)

34 Pleistocenní záplavy Missoula (jedny z největších na světě), USA, Idaho

35

36 Řeky s povodím > km2

37 Největší záplavy během kvartéru způsobené protržením různých typů přírodních hrází

38 7) IMPAKTY

39 Impakty, Bavorsko, 14. 9 Ma Ries Steinheim

40 Průběh impaktu Ries

41 Distribuce materiálů spojených s impakty Ries a Steinheim, červeně- brekcie, sutě; modře – bloky vápenců; zeleně – rozptylová pole moldavitů

42 Vulkanismus (kontinenty, dna oceánů)
8) PŘIROZENÁ KONTAMINACE Přírodní reaktory Vulkanismus (kontinenty, dna oceánů) Ložiska ropy a plynu (tektonika, uvolnění)

43 9) DOPAD LIDSKÉ ČINNOSTI NA GEOLOGICKÉ
PROSTŘEDÍ – ČLOVĚK JAKO GEOLOGICKÝ ČINITEL Produkce tepla, prachu, plynů, přemísťování materiálů (člověk 10 Řípů/rok) Těžba (velké lomy, mikroklima, krajina, reliéf, umělé poruchy, zlomy, poklesy, deformace povrchu) Zemědělství (chemie, bonita půd, voda) Stavební činnost (nová prostředí, geografické bariéry) Komunikace (dálnice, přehrady, průplavy, geografické bariéry-vznik, zánik) Energetika (ohřev atmosféry etc.) Zátěže (horninové prostředí, zvětrávání, půdy, sesuvy, záplavy)

44 Eroze

45

46 Pokles biodiverzity Výrazně klesá biodiverzita půd (v půdách žijících organizmů)- jak kvantitativně tak kvalitativně

47 Kontaminace Výskyt kontaminace v půdách i horninách vzrůstá jak na lokální úrovni tak difuzně

48 Skrývky Skrývky pro obrovské stavby a komunikace – odstranění půd, otevření horninových systémů povrchovým kontaminacím etc.

49 Zástavba Project LACOAST Increase in build-up areas 1975-1990
in coastal areas Increase in build-up areas Source: EEA 2002

50 Zasolování Accumulation in soils of soluble salts of sodium, magnesium and calcium

51 Antropogenní kontaminace a znečištění
Hydrosféry (podzemní voda, meteorická voda, oceány) Litosféry (horniny, půdy) Atmosféry (složení, ozonová vrstva, oteplování) Biosféry (koncentrace prvků v potravní pyramidě)


Stáhnout ppt "Biotické krize a globální ekosystémy v historii Země – část XII."

Podobné prezentace


Reklamy Google