Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hen-výběrovka 09 Geologická nebezpečí Rostislav Brzobohatý Biotické krize a globální ekosystémy v historii Země – část XII.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hen-výběrovka 09 Geologická nebezpečí Rostislav Brzobohatý Biotické krize a globální ekosystémy v historii Země – část XII."— Transkript prezentace:

1 Hen-výběrovka 09 Geologická nebezpečí Rostislav Brzobohatý Biotické krize a globální ekosystémy v historii Země – část XII.

2 Geologická nebezpečí (Geological risks) 1) Zemětřesení 2) Vulkanismus 3) Tsunami 4) Sesuvy 5) Poklesy 6) Záplavy 7) Impakty 8) Přirozená kontaminace 9) Lidská činnost

3 Rozložení a klasifikace zemských desek 1) ZEMĚTŘESENÍ

4 Zemětřesení na planetě v týdnu 5.- 12. 05. 2009 >2,5 >5, 0 >7,0 Žlutě – týden, hnědě – den, červeně – poslední hodiny

5 Zemětřesení v Evropě v týdnu 5.- 12. 05. 2009

6 Zemětřesení na území USA v týdnu 5.- 12. 05. 2009

7 Nejsilnější zemětřesení na planetě zaznamenané člověkem

8 Zemětřesení – San Francisco 1906

9

10

11 2) VULKANIZMUS schema geneze plyny

12 pyroklastika láva

13 Příčiny: -Podmořská zemětřesení (pohyb desek) -Sesuvy -Podmořské výbuchy sopek -Impakty 3) TSUNAMI

14 Tsunami – 26. 12. 2004

15 Počáteční zemětřesení

16 Rychlost vln (500-1000 km/hod), situace 2 hodiny po zemětřesení (radar. snímek)

17 Výška vln ~ 45 m ~ 12 m ~ 3 m 0 m

18 Následky, devastace Thajsko, 26. 12. 04 Vesnice, Sumatra, 02. 01. 05.

19 Environmentální dopady, dlouhodobé následky: Mangrovy, korálové útesy, lesy, pobřežní vegetace, tsunamity (pís. duny, štěrky), - biodiverzita, znečištění podzemní vody, rozšíření průmyslových chemikálií, destrukce inženýrských sítí, zasolení zemědělské půdy Počet obětí: cca 230. 000 mrtvých 1,8 mil. přemístěných

20 Vznik tsunami při impaktu

21 4) SESUVY

22 Schematický řez vrcholem Hradisko s lokalizací tektonických a geodynamických prvků. (O. Krejčí)

23 Blokový sesuv v Pulčíně-Hradisku (O. Krejčí).

24 Zatlačování koryta Vsetínské Bečvy sesuvy podél magurského nasunutí (foto O. Krejčí, 1997).

25 Zničená chatová osada na sesuvu Bystřička (foto O. Krejčí, 1997)

26 Odlučná část zemního proudu v Bystřičce nad železniční tratí ( foto O. Krejčí, srpen 1997).

27 Letecký snímek sesuvného území Bystřička - nad železniční tratí (foto J. Vondra, 1999).

28

29 5) Poklesy (zlomy, relativní pohyb ker)

30 Normální zlomy, vulkanické horniny, Death Valley, California

31 Zlomy a poklesy v zátoce San Francisco

32 Situace desek a zlomů v západní části S. Ameriky (transformní a konvergentní styk desek)

33 Klasifikace: -Mořské (krátkodobé-tsunami, bouře etc.; dlouhodobé-transgrese) -Říční (srážky, tání sněhu, ledová tříšť) -Ledovcové (l. přehrady) -Sopečné (s. přehrady) 6) ZÁPLAVY

34 Pleistocenní záplavy Missoula (jedny z největších na světě), USA, Idaho

35

36 Řeky s povodím > 500 000 km 2

37 Největší záplavy během kvartéru způsobené protržením různých typů přírodních hrází

38 7) IMPAKTY

39 Impakty, Bavorsko, 14. 9 Ma Ries Steinheim

40 Průběh impaktu Ries

41 Distribuce materiálů spojených s impakty Ries a Steinheim, červeně- brekcie, sutě; modře – bloky vápenců; zeleně – rozptylová pole moldavitů

42 Přírodní reaktory Vulkanismus (kontinenty, dna oceánů) Ložiska ropy a plynu (tektonika, uvolnění) 8) PŘIROZENÁ KONTAMINACE

43 Produkce tepla, prachu, plynů, přemísťování materiálů (člověk 10 Řípů/rok) Těžba (velké lomy, mikroklima, krajina, reliéf, umělé poruchy, zlomy, poklesy, deformace povrchu) Zemědělství (chemie, bonita půd, voda) Stavební činnost (nová prostředí, geografické bariéry) Komunikace (dálnice, přehrady, průplavy, geografické bariéry-vznik, zánik) Energetika (ohřev atmosféry etc.) Zátěže (horninové prostředí, zvětrávání, půdy, sesuvy, záplavy) 9) DOPAD LIDSKÉ ČINNOSTI NA GEOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ – ČLOVĚK JAKO GEOLOGICKÝ ČINITEL

44 Eroze

45

46 Výrazně klesá biodiverzita půd (v půdách žijících organizmů)- jak kvantitativně tak kvalitativně Pokles biodiverzity

47 Výskyt kontaminace v půdách i horninách vzrůstá jak na lokální úrovni tak difuzně Kontaminace

48 Skrývky pro obrovské stavby a komunikace – odstranění půd, otevření horninových systémů povrchovým kontaminacím etc. Skrývky

49 Increase in build-up areas 1975-1990 Source: EEA 2002 Project LACOAST in coastal areas Zástavba

50 Accumulation in soils of soluble salts of sodium, magnesium and calcium Zasolování

51 Antropogenní kontaminace a znečištění Hydrosféry (podzemní voda, meteorická voda, oceány) Litosféry (horniny, půdy) Atmosféry (složení, ozonová vrstva, oteplování) Biosféry (koncentrace prvků v potravní pyramidě)


Stáhnout ppt "Hen-výběrovka 09 Geologická nebezpečí Rostislav Brzobohatý Biotické krize a globální ekosystémy v historii Země – část XII."

Podobné prezentace


Reklamy Google