Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vliv zvýšení příspěvku na podporu OZE na průmysl 04.10.2010 - Praha Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vliv zvýšení příspěvku na podporu OZE na průmysl 04.10.2010 - Praha Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů."— Transkript prezentace:

1 1 Vliv zvýšení příspěvku na podporu OZE na průmysl Praha Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) Luděk Piskač – tajemník SVSE ;

2 2 Porovnání s EU – historie (Eurostat)

3 3 Pool system « Power exchange » model « Single buyer » model System depending on the States, no unique system Australia: Pool is obligatory. Energy price: 20 to 40 €/MWh Maintain of regulated tariffs in some states. Lack of investments. New-Zealand: Pool is obligatory Energy price + transport: 45 €/MWh Maintain of long term contracts for industrials. CO 2 : no market, ratified the Kyoto Protocol South Africa: Failure of wholesale market > set up of a single-buyer system Energy price: 15 to 20 €/MWh Regulated tariffs will be maintained Scandinavia: Pool Energy price: 30 to 50 €/MWh Long term contracts + direct investments for industrials. Gradual disconnection between pool prices and fundamentals. USA: Each state chooses its market organization 18 are completely open to competition 33 did not deregulate or interrupted the process (ex: California) Energy price: mostly 40 to 65 €/MWh CO 2 : local markets, did not ratify the Kyoto protocol Canada: Each province chooses its market organization. Single buyer system in Quebec and British Colombia. CO 2 : No market, ratified the Kyoto protocol United Kingdom: Failure of the pool > set up of pseudo bilateral systems with centralization and adjustment. Energy price: 50 to 80 €/MWh Continental Europe: Energy price: 65 to 75 €/MWh CO 2 = EU-ETS Porovnání se světem: Market organizations are more industry friendly out of Europe Zdroj: Arcelor Mittal, conference AEM 2008

4 4 Výchozí situace (1) (Eurostat)

5 5 Výchozí situace (2) (Eurostat)

6 6 Výchozí situace (3) Ostatní státy EU (Německo, Francie, Itálie, Španělsko,...): výrazné úlevy pro energeticky intenzivní průmysl různé způsoby Detailně: viz. šetření IFIEC EUROPE (příloha), údaje z 2008, v listopadu bude k dispozici aktualizace Německo: Osvobozeni samovýrobci Skupina 1: Roční spotřeba více než 10 GWh Náklady na elektřinu jsou vyšší než 15% GVA (Gross Value Added = hrubá přidaná hodnota) Plná cena se platí za 10% roční spotřeby, za zbylých 90% se platí 0,5 €/MWh Skupina 2: Roční spotřeba více než 100 GWh Náklady na elektřinu jsou vyšší než 20% GVA Tato skupina platí za celou spotřebu 0,5 €/MWh

7 Snížení zátěže průmyslu France CSPE is capped for industrial sites at 500,000 € per year or 0.5 percent of value added if consumption > 7 GWh; self-generation totally excempted up to 240 GWh Spain On the different voltage levels the specific surcharge is very different. Effective burden results approximately 5 times higher for low voltage users than for those connected to 220 kV grid Germany Surcharge is capped for energy intensive industrial consumers meeting special intensity criteria (applicable for about 30 percent of industrial power consumption) at 0.5 €/MWh for all or 90 percent of power consumed (2 special regime groups).Self consumption exempted from being charged Belgium Special regime for industries : »In Flanders: Discounts of quotas above 20 GWh consumption (- 25 %) and above 100 GWh (- 50 %) »In Wallonia: for industries that are part of the covenant (agreement on accepting obligation to efficiency improvements) to start in 2008 »leads to lower surcharges (above 100 GWh 2 €/MWh in Wallonia and 1.9 €/MWh in Flanders) Czech Republic No special conditions for industrial consumers

8 8 Výchozí situace (4) Současná situace = významná konkurenční nevýhoda českého průmyslu Rok 2011 ???: Kritérium hodnocení vlivu zvýšení příspěvku na OZE: Nárůst nákladů z titulu platby za OZE = Zisk před zdaněním za rok 2010 (2009)

9 9 Vliv OZE v roce 2011 (1) Vliv zvýšení příspěvku na OZE mezi lety 2011 a 2010 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky 520 Kč/MWh 200 Kč/MWh Počet respondentů38 Celková spotřeba (MWh) Platba na OZE 2010 (Kč) Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2011 (Kč/MWh)520,00200,00 Platba na OZE 2011 (Kč) Navýšení platby mezi lety 2011 a 2010 (Kč) Podíl podniků, kterým zvýšení příspěvku vyvolá ztrátu8%3% Podíl bezprostředně ohroženého průmyslu z titulu OZE (odebráno více než 20% zisku před zdaněním)34%3% Procento odebraného zisku64,65%6,15% Podíl podniků, kterým zvýšení příspěvku prohloubí ztrátu (520 Kč/MWh: o 17% až 46%; 200 Kč/MWh: jednotky %)18% Ohrožený průmysl celkem (OZE + podniky v současné době ve ztrátě)53%21% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn15,18%1,44% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn16,00%1,52%

10 10 Vliv OZE v roce 2011 (2) Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2010(2009)) – 200 Kč/MWh Zvý š en í ztr á ty o max 4,4% od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a v í ce Počet př í padů %76%3%0% 3%0%18% Pod í l odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2010(2009)) – 520 Kč/MWh Zvýšení ztráty o 17% až 46% od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a v í ce Počet př í padů %26%21%18%8%5%3%18%

11 11 Závěry z pohledu SVSE Varianta "520": Možnost promítnutí do cen – pouze firmy výhradně na českém trhu (pečivo, MHD,... ?) Ostatní – konkurence na světových trzích, do cen dát nelze Důsledek: Ohrozí konkurenceschopnost a exportní možnosti celé ČR Varianta "200" – poskytne šanci na přežití Rozložení na jiné energie – nic neřeší: Vezme peníze stejným subjektům z druhé kapsy

12 Spotřeba energií v chemickém průmyslu Financování OZE vyšším zdaněním všech energií ještě dále prohloubí problémy energeticky intenzivního průmyslu

13 13 Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie Luděk Piskač ;

14 14 Budoucnost (1) Odhad celkových n á kladů "boje s klimatickými změnami" jednotkov á tis. Kčjednotkov á tis. Kč HDP (2008) St á tn í rozpočet (2010) Spotřeba ČR (MWh) Podpora OZE164, N á růst Sys Posilov á n í s í t í 0 0 EU ETS (windfall profit, od 2006/2007 v ceně silov é elektřiny) Spotřebn í daně Podpora biosložky motorových paliv Daňov é pr á zdniny OZE Dal ší Celkem N á klady % HDP 1,26% 1,79% N á klady % rozpočtu 3,93% 5,58%

15 15 Budoucnost (2) Politika klimatických změn – nutnost konsolidace Logický postup: Ideologie: Co si přejeme? Ekonomická realita: Na co doopravdy máme? Rozhodnutí: Co jsme ochotni zaplatit? Praxe : Stanovení stropu sumy nákladů Poskládání jednotlivých opatření do výše stropu

16 16 Doplňující informace: Výsledky šetření IFIEC EUROPE, soubor: IFIEC Inquiry 2007 on RES support schemes in EU MS.ppt Detaily jednotlivých států Výsledky dotazníku k OZE, soubor: _oze_svse.xls Výpočty a detaily odvětví Následující listy: Metodika Výsledky cenových dotazníků SVSE

17 17 Zdroj dat – vliv OZE Dotazník SVSE, září 2010: Počet respondentů: 38 Celková spotřeba: MWh

18 18 Zdroj dat – cenové tabulky (1) Zdroj: Dotazník SVSE, každé září od 2002, Velikost vzorku: –přes 100 OM –spotřeba 7-8 TWh Roky : skutečnost Roky 2010 a 2011: v 11/2009 dopočteny z uzavřených smluv, aktualizováno bude v 11/2010 V některých případech využit Eurostat

19 19 Zdroj dat – cenové tabulky (2) Metodika a zjednodušující předpoklady: Použity vážené průměry Při absenci přesného čísla použity středy pásem K otázce nemusí být 100 % odpovědí Pro dopočet vlivu na průmysl:  Celková spotřeba v ČR: 60 TWh  Celková RK v ČR: MW  Podíl průmyslových velkoodběratelů ČR na celkové spotřebě:cca 56%  Rozdělení spotřeby vvn/vn: 50%/50%

20 20 Průměrné ceny – dopad na průmysl (1) minimální varianta průměrná cena vvn – celková (Kč/MWh) průměrná cena vn – celková (Kč/MWh) průměrná cena vn i vvn - celková (Kč/MWh) průměrná cena vvn - silová (Kč/MWh) průměrná cena vn - silová (Kč/MWh) průměrná cena vn i vvn - silová (Kč/MWh) celková spotřeba průmyslových VO (MWh) Náklady průmyslu na silovou elektřinu (Kč) Celkové náklady průmyslu - VO (Kč) Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová (Kč) Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem (Kč) Nárůst oproti roku celkem (Kč) Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová 12%11%11%4%4% Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem 11%9%9%8%8%14% Nárůst oproti roku celkem 42%55%68%110% Nárůst oproti roku silová 59%76%76%82%104% Cena liberalizace - Kumulované náklady průmyslu navíc do roku: (Kč)

21 21 Průměrné ceny – dopad na průmysl (2) minimální varianta - historie průměrná cena vvn - celková průměrná cena vn - celková průměrná cena vn i vvn - celková průměrná cena vvn - silová průměrná cena vn - silová průměrná cena vn i vvn - silová Náklady průmyslu na silovou elektřinu (mld. Kč) 31,95330,04327,95029,32132,51638,90845,13050,739 Celkové náklady průmyslu – VO (mld. Kč) 46,65245,30042,43244, ,87859,56866,153 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu – silová (mld. Kč) -2,0941,3713,1946,3926,2225,609 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu – celkem (mld. Kč) -1,352-2,8681,6293,7575,0596,6906,585 Nárůst oproti roku 2001 – celkem (mld. Kč) -1,352-4,220-2,5911,1676,22612,91619,501 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová -7%5%11%20%16% 12% Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem -3%-6%4%9%11%13% 11% Nárůst oproti roku celkem 0%-3%-9%-6%3%14%28% 42% Nárůst oproti roku silová 0%-6%-13%-8%2%22%41% 59% Cena liberalizace - Kumulované náklady průmyslu navíc do roku:0-1, 352-5, 572-8, 163-6,996-0,77012,14631,647

22 22 ČR – EUR a CZK


Stáhnout ppt "1 Vliv zvýšení příspěvku na podporu OZE na průmysl 04.10.2010 - Praha Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google