Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vliv zvýšení příspěvku na podporu OZE na průmysl 04.10.2010 - Praha Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vliv zvýšení příspěvku na podporu OZE na průmysl 04.10.2010 - Praha Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů."— Transkript prezentace:

1 1 Vliv zvýšení příspěvku na podporu OZE na průmysl 04.10.2010 - Praha Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

2 2 Porovnání s EU – historie (Eurostat)

3 3 Pool system « Power exchange » model « Single buyer » model System depending on the States, no unique system Australia: Pool is obligatory. Energy price: 20 to 40 €/MWh Maintain of regulated tariffs in some states. Lack of investments. New-Zealand: Pool is obligatory Energy price + transport: 45 €/MWh Maintain of long term contracts for industrials. CO 2 : no market, ratified the Kyoto Protocol South Africa: Failure of wholesale market > set up of a single-buyer system Energy price: 15 to 20 €/MWh Regulated tariffs will be maintained Scandinavia: Pool Energy price: 30 to 50 €/MWh Long term contracts + direct investments for industrials. Gradual disconnection between pool prices and fundamentals. USA: Each state chooses its market organization 18 are completely open to competition 33 did not deregulate or interrupted the process (ex: California) Energy price: mostly 40 to 65 €/MWh CO 2 : local markets, did not ratify the Kyoto protocol Canada: Each province chooses its market organization. Single buyer system in Quebec and British Colombia. CO 2 : No market, ratified the Kyoto protocol United Kingdom: Failure of the pool > set up of pseudo bilateral systems with centralization and adjustment. Energy price: 50 to 80 €/MWh Continental Europe: Energy price: 65 to 75 €/MWh CO 2 = EU-ETS Porovnání se světem: Market organizations are more industry friendly out of Europe Zdroj: Arcelor Mittal, conference AEM 2008

4 4 Výchozí situace (1) (Eurostat)

5 5 Výchozí situace (2) (Eurostat)

6 6 Výchozí situace (3) Ostatní státy EU (Německo, Francie, Itálie, Španělsko,...): výrazné úlevy pro energeticky intenzivní průmysl různé způsoby Detailně: viz. šetření IFIEC EUROPE (příloha), údaje z 2008, v listopadu bude k dispozici aktualizace Německo: Osvobozeni samovýrobci Skupina 1: Roční spotřeba více než 10 GWh Náklady na elektřinu jsou vyšší než 15% GVA (Gross Value Added = hrubá přidaná hodnota) Plná cena se platí za 10% roční spotřeby, za zbylých 90% se platí 0,5 €/MWh Skupina 2: Roční spotřeba více než 100 GWh Náklady na elektřinu jsou vyšší než 20% GVA Tato skupina platí za celou spotřebu 0,5 €/MWh

7 Snížení zátěže průmyslu France CSPE is capped for industrial sites at 500,000 € per year or 0.5 percent of value added if consumption > 7 GWh; self-generation totally excempted up to 240 GWh Spain On the different voltage levels the specific surcharge is very different. Effective burden results approximately 5 times higher for low voltage users than for those connected to 220 kV grid Germany Surcharge is capped for energy intensive industrial consumers meeting special intensity criteria (applicable for about 30 percent of industrial power consumption) at 0.5 €/MWh for all or 90 percent of power consumed (2 special regime groups).Self consumption exempted from being charged Belgium Special regime for industries : »In Flanders: Discounts of quotas above 20 GWh consumption (- 25 %) and above 100 GWh (- 50 %) »In Wallonia: for industries that are part of the covenant (agreement on accepting obligation to efficiency improvements) to start in 2008 »leads to lower surcharges (above 100 GWh 2 €/MWh in Wallonia and 1.9 €/MWh in Flanders) Czech Republic No special conditions for industrial consumers

8 8 Výchozí situace (4) Současná situace = významná konkurenční nevýhoda českého průmyslu Rok 2011 ???: Kritérium hodnocení vlivu zvýšení příspěvku na OZE: Nárůst nákladů z titulu platby za OZE = ------------------------------------------------------------ Zisk před zdaněním za rok 2010 (2009)

9 9 Vliv OZE v roce 2011 (1) Vliv zvýšení příspěvku na OZE mezi lety 2011 a 2010 na hospodářský výsledek průmyslových společností Výsledky 520 Kč/MWh 200 Kč/MWh Počet respondentů38 Celková spotřeba (MWh)6 556 318 Platba na OZE 2010 (Kč)1 090 577 956 Předpokládaná výše příspěvku pro rok 2011 (Kč/MWh)520,00200,00 Platba na OZE 2011 (Kč)3 409 285 4231 311 263 624 Navýšení platby mezi lety 2011 a 2010 (Kč)2 318 707 467220 685 668 Podíl podniků, kterým zvýšení příspěvku vyvolá ztrátu8%3% Podíl bezprostředně ohroženého průmyslu z titulu OZE (odebráno více než 20% zisku před zdaněním)34%3% Procento odebraného zisku64,65%6,15% Podíl podniků, kterým zvýšení příspěvku prohloubí ztrátu (520 Kč/MWh: o 17% až 46%; 200 Kč/MWh: jednotky %)18% Ohrožený průmysl celkem (OZE + podniky v současné době ve ztrátě)53%21% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), průměr vvn + vn15,18%1,44% Nárůst celkové ceny elektřiny z titulu OZE (ostatní položky bez změny), vvn16,00%1,52%

10 10 Vliv OZE v roce 2011 (2) Podíl odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2010(2009)) – 200 Kč/MWh Zvý š en í ztr á ty o max 4,4% od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a v í ce Počet př í padů29100107 %76%3%0% 3%0%18% Pod í l odebraného zisku (navýšení příspěvku/zisk před zdaněním za 2010(2009)) – 520 Kč/MWh Zvýšení ztráty o 17% až 46% od0%10%20%50%100%200% do10%20%50%100%200%a v í ce Počet př í padů10873217 %26%21%18%8%5%3%18%

11 11 Závěry z pohledu SVSE Varianta "520": Možnost promítnutí do cen – pouze firmy výhradně na českém trhu (pečivo, MHD,... ?) Ostatní – konkurence na světových trzích, do cen dát nelze Důsledek: Ohrozí konkurenceschopnost a exportní možnosti celé ČR Varianta "200" – poskytne šanci na přežití Rozložení na jiné energie – nic neřeší: Vezme peníze stejným subjektům z druhé kapsy

12 Spotřeba energií v chemickém průmyslu Financování OZE vyšším zdaněním všech energií ještě dále prohloubí problémy energeticky intenzivního průmyslu

13 13 Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.aem.cz e-mail: svse@aem.cz Luděk Piskač +420 266 753 534; +420 737 727 835

14 14 Budoucnost (1) Odhad celkových n á kladů "boje s klimatickými změnami" 2 010 2 011 jednotkov á tis. Kčjednotkov á tis. Kč HDP (2008) 3 689 000 000 St á tn í rozpočet (2010) 1 185 000 000 Spotřeba ČR (MWh) 60 000 000 Podpora OZE164,349 108 00052028 151 760 N á růst Sys 1 000 000 Posilov á n í s í t í 0 0 EU ETS (windfall profit, od 2006/2007 v ceně silov é elektřiny)50030 000 00050030 000 000 Spotřebn í daně 3 180 384 Podpora biosložky motorových paliv 3 000 000 Daňov é pr á zdniny OZE 259 578 802 325 Dal ší Celkem 46 547 962 66 134 469 N á klady % HDP 1,26% 1,79% N á klady % rozpočtu 3,93% 5,58%

15 15 Budoucnost (2) Politika klimatických změn – nutnost konsolidace Logický postup: Ideologie: Co si přejeme? Ekonomická realita: Na co doopravdy máme? Rozhodnutí: Co jsme ochotni zaplatit? Praxe : Stanovení stropu sumy nákladů Poskládání jednotlivých opatření do výše stropu

16 16 Doplňující informace: Výsledky šetření IFIEC EUROPE, soubor: 2008-03 IFIEC Inquiry 2007 on RES support schemes in EU MS.ppt Detaily jednotlivých států Výsledky dotazníku k OZE, soubor: 101004_oze_svse.xls Výpočty a detaily odvětví Následující listy: Metodika Výsledky cenových dotazníků SVSE

17 17 Zdroj dat – vliv OZE Dotazník SVSE, září 2010: Počet respondentů: 38 Celková spotřeba: 6 556 318 MWh

18 18 Zdroj dat – cenové tabulky (1) Zdroj: Dotazník SVSE, každé září od 2002, Velikost vzorku: –přes 100 OM –spotřeba 7-8 TWh Roky 2001 - 2009: skutečnost Roky 2010 a 2011: v 11/2009 dopočteny z uzavřených smluv, aktualizováno bude v 11/2010 V některých případech využit Eurostat

19 19 Zdroj dat – cenové tabulky (2) Metodika a zjednodušující předpoklady: Použity vážené průměry Při absenci přesného čísla použity středy pásem K otázce nemusí být 100 % odpovědí Pro dopočet vlivu na průmysl:  Celková spotřeba v ČR: 60 TWh  Celková RK v ČR: 11 000 MW  Podíl průmyslových velkoodběratelů ČR na celkové spotřebě:cca 56%  Rozdělení spotřeby vvn/vn: 50%/50%

20 20 Průměrné ceny – dopad na průmysl (1) minimální varianta 2008200920102011 průměrná cena vvn – celková (Kč/MWh) 1 9222 0792 2102 488 průměrná cena vn – celková (Kč/MWh) 2 0152 2532 4322 823 průměrná cena vn i vvn - celková (Kč/MWh) 1 9692 1532 3302 654 průměrná cena vvn - silová (Kč/MWh) 1 5351 6651 7101 883 průměrná cena vn - silová (Kč/MWh) 1 4851 6761 7451 991 průměrná cena vn i vvn - silová (Kč/MWh) 1 5101 6701 7291 936 celková spotřeba průmyslových VO (MWh) 33 600 000 Náklady průmyslu na silovou elektřinu (Kč) 50 738 755 05456 101 760 06858 081 266 83065 062 174 607 Celkové náklady průmyslu - VO (Kč) 66 152 775 94072 337 573 33078 278 530 89889 189 993 855 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová (Kč) 5 608 547 6505 363 005 0141 979 506 7636 980 907 776 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem (Kč) 6 584 609 8406 184 797 3905 940 957 56910 911 462 956 Nárůst oproti roku 2001 - celkem (Kč) 19 500 642 38525 685 439 77531 626 397 34446 757 795 010 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová 12%11%11%4%4% Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem 11%9%9%8%8%14% Nárůst oproti roku 2001 - celkem 42%55%68%110% Nárůst oproti roku 2001 - silová 59%76%76%82%104% Cena liberalizace - Kumulované náklady průmyslu navíc do roku: (Kč) 31 647 027 95257 332 467 72788 958 865 071135 716 660 080

21 21 Průměrné ceny – dopad na průmysl (2) minimální varianta - historie 20012002200320042005200620072008 průměrná cena vvn - celková 1 2671 2601 1541 2021 3221 5431 6931 922 průměrná cena vn - celková 1 5101 4361 3721 4201 5241 6051 8592 015 průměrná cena vn i vvn - celková 1 3881 3481 2631 3111 4231 5741 7731 969 průměrná cena vvn - silová 08908298659731 1751 3391 535 průměrná cena vn - silová 08998348809611 1411 3471 485 průměrná cena vn i vvn - silová 9518948328739681 1581 3431 510 Náklady průmyslu na silovou elektřinu (mld. Kč) 31,95330,04327,95029,32132,51638,90845,13050,739 Celkové náklady průmyslu – VO (mld. Kč) 46,65245,30042,43244,06247.81952,87859,56866,153 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu – silová (mld. Kč) -2,0941,3713,1946,3926,2225,609 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu – celkem (mld. Kč) -1,352-2,8681,6293,7575,0596,6906,585 Nárůst oproti roku 2001 – celkem (mld. Kč) -1,352-4,220-2,5911,1676,22612,91619,501 Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová -7%5%11%20%16% 12% Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem -3%-6%4%9%11%13% 11% Nárůst oproti roku 2001 - celkem 0%-3%-9%-6%3%14%28% 42% Nárůst oproti roku 2001 - silová 0%-6%-13%-8%2%22%41% 59% Cena liberalizace - Kumulované náklady průmyslu navíc do roku:0-1, 352-5, 572-8, 163-6,996-0,77012,14631,647

22 22 ČR – EUR a CZK


Stáhnout ppt "1 Vliv zvýšení příspěvku na podporu OZE na průmysl 04.10.2010 - Praha Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google