Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Než vyjedete na tábor... materiál pro účastníky VK VENTUS 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Než vyjedete na tábor... materiál pro účastníky VK VENTUS 2011"— Transkript prezentace:

1 Než vyjedete na tábor... materiál pro účastníky VK VENTUS 2011
Jiří Benda - Hurón

2 Co budete potřebovat zajistit než vyjedete na tábor ?
zdroje : Vyhláška MZ ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (v platném znění!) Zákon č. 258/2000 Sb., o zdraví lidu Pokyn k táborům, poslední verze z roku 2009 Zotavovací akce (ZA) § 8 odst. 1 z. č. 258/2000 Sb. „organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.“ - Pořádání ZA klade značné povinnosti na pořadatele

3 Jak si sehnat místo na táboření?
- Středisko/okres je vlastníkem pozemku. - Výměna, půjčení tábořiště s jiným střediskem/oddílem - Tábořiště ze skautských základen - Nalezení nového místa / získání tipu od jiného Místo pro tábořiště - Neexistuje pozemek bez vlastníka! („stát“/FO/PO). Nelze tábořit „jen tak“ bez souhlasu majitele! - Existuje evidence vlastníků pozemků – Český úřad zeměměřičský a katastrální resp. jeho dislokovaná pracoviště. - Online verze nahlížení do katastru - (možnost vyhledat dle mapy, GPS, čísla parcely,…)

4 KN – soubor údajů o nemovitostech v ČR, který zahrnuje jejich popis a polohové a geometrické určení
k nemovitostem se zapisují práva – vlastnické, užívání, zástavní, věcná břemena - P vztahy k nemovitostem většinou vznikají, mění se a zanikají dnem vkladu do KN IF NOT ObčZ nebo jiný Z jinak

5

6

7

8 Cesta k majiteli vysněné louky přes evidenci Katastru nemovitostí existuje, ale ...
Nejjednodušší způsob jak zjistit vlastníka pozemku - Obecní úřad. - mají katastrální plán obce a přehled o vlastnících (+ osobní znalost, příp. kontakty) - ví, zda je na daném místě nějaká zvýšená ochrana přírody + možné kontakty - seženete další důležité informace (lékař, potraviny, voda, ...) - poznáte místní lidi

9 Potřebné dokumenty a povolení
Místo - Povolení vlastníka tábořiště – nájemní smlouva, smlouva o zápůjčce (ukázky), vyplývá z obecných předpisů (obč. zákoník) - Povolení orgánu ochrany přírody - v případě konání akce v území se zvýšeným stupněm ochrany. Pokud netáboříte přímo na lesním pozemku, nemusíte nic nikam hlásit. (114/92, 289/1995) - Povolení k vjezdu na lesní pozemky – vydává vlastník lesa, v případě CHKO by to mělo jít vyřídit na Správě (289/1995) Povolení pro těžbu dřeva – ke stavbám na táboře, ve spolupráci s majitelem pozemku, resp. lesním správcem, počítejte s poplatkem za dřevo. (289/1995). - Zajištění péče praktického lékaře – v místě konání, týká se zotavovacích akcí. Též doporučeno vědět, kde je nemocnice s pohotovostí. (258/2000)

10 Nezbytná ohlášení Krajské hygienické stanici
V případě konání zotavovací akce, 1 měsíc před zahájením Termín a místo konání, počet dětí na akci, způsob zajištění stravování a zásobování pitnou vodou (neveřejný zdroj – krácený rozbor vody ne starší jak 3 měsíce) doporučuji informovat o nakládání s odpady z.č. 258/2000 Sb. + vyhláška č. 106/2001 Sb. - Obecnímu úřadu Odpady, živelné pohromy - Policie ČR Především z důvodu bezpečnosti. Pošta, Obchody Je dobré dopředu o sobě dát vědět, zajištění dodávek pečiva, masa a mléčných výrobků.

11 Konání tábora a účast osob na táboře
Schválení konání akce Schvaluje pořadatel – středisko/okres/kraj. Podaná „Hlášenka tábora“ Včetně rozpočtu spolu s jmenováním vedení tábora (vedoucí, zástupce, hospodář + zdravotník). Postačí zápis z jednání SRJ. - Doporučuji - pověření vedením tábora, příp. plná moc k jednání s úřady Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi - vystavuje praktický lékař, platnost jeden rok - pro všechny osoby ve vedení tábora pracující samostatně s dětmi „Potravinářský průkaz“ - Pro všechny, kdož se podílejí na přípravě stravy. Vůdcovský dekret - Prokazuje, že splňujete podmínky pro osvědčení vedoucího dětských táborů. Minimálně pro vedoucího tábora! - Zástupce musí mít dle Pokynu k táborům min. čekatelskou zkoušku.

12 Dozor orgánů ochrany veřejného zdraví
Kontrola z hygienické stanice – mají řadu oprávnění: ověřovat podle osobních dokladů totožnost jakožto vedení tábora provádět měření a odebírat materiál a vzorky pořizovat obrazovou dokumentaci o zjištěných skutečnostech, nahlížet do dokladů, dalších písemností a záznamů dat, činit si z nich výpisy a požadovat písemná nebo ústní vysvětlení projednávat přestupky a ukládat blokové pokuty v případě ohrožení veřejného zdraví akci zakázat!! - O kontrole je sepsán protokol, máte možnost vyjádření - V případě nesouhlasu lze podávat námitky, v extrému příp. i správní žaloby.

13 PŘEHLED - Vůdcovský dekret - Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi - Potravinářský průkaz - Zdravotnický dekret, zdravotní průkaz - Hlášení tábora - Přihlášky na tábor - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte - Karty pojištění, příp. očkovací průkazy - Povolení vlastníka tábořiště - Povolení orgánu ochrany přírody - Povolení k vjezdu na lesní pozemky - Povolení pro těžbu dřeva - Zajištění péče praktického lékaře + navíc můžete potřebovat - Rozbor pitné vody - Denní režim - Jídelníček

14 Děkuji za pozornost Dotazy???


Stáhnout ppt "Než vyjedete na tábor... materiál pro účastníky VK VENTUS 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google