Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koutek knížky pro: aneb knížky pro: BIBLIOTERAPIE zábavu relaxaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koutek knížky pro: aneb knížky pro: BIBLIOTERAPIE zábavu relaxaci"— Transkript prezentace:

1 Koutek knížky pro: aneb knížky pro: BIBLIOTERAPIE zábavu relaxaci
dobrou náladu Koutek radost BIBLIOTERAPIE knížky pro: aneb knížky pro: uvolnění léčebnou terapii potěšení

2 Jonathan Livingston Racek
Novela současného amerického spisovatele o racku Jonathanovi je podobenstvím o lidech-ptácích toužících po poznání a naplnění života, po lásce, svobodě a volnosti. Ani po téměř čtyřiceti letech od svého vzniku neztratila nic na síle a kráse. Tento příběh je napsán pro ty, kdo jdou za hlasem svého srdce a vytvářejí si svá vlastní pravidla... pro ty, které pokaždé potěší, když můžou udělat něco dobrého, i kdyby to mělo být pro ně samotné... pro ty, kdo vědí, že život je ve skutečnosti mnohem bohatší, než by se při povrchním pohledu mohlo zdát... právě ti poletí s Jonathanem výš a rychleji, než si kdy mohli přát. Richard Bach

3 Doktorka z domu Trubačů
Literární zpracování životního příběhu české doktorky Vlasty Kálalové-Di Lottiové, která se ve dvacátých letech 20. století vydala sama do Orientu a založila v Bagdádu československou nemocnici. Literárním zpracováním osudů této lékařky připomněla a přiblížila Ilona Borská osobnost výjimečné ženy, jež se celým svým životem, pohledem na svět a nezměrným odhodláním stala velikým příkladem a ovlivnila nejen své současníky. Ilona Borská

4 Alchymista Paulo Coelho
Takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, je zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Na cestě za oním dvojím pokladem, plné zkoušek a důležitých setkání, je třeba dbát všech znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou ( jako alchymista sledující proměnu obyčejného kovu ve zlato) přetvořit samu svou osobnost. Paulo Coelho

5 O mé rodině a jiné zvířeně
Gerald Durrell psával o roztodivných zvířatech se stejnou láskou a humorem jako o své rodině, až časem přestala být hranice mezi jedním a druhým zřetelná. Leckoho by to zneklidnilo, pro zoologa s literárním talentem to však bylo ideální splynutí. Autor sděluje čtenářům pouze historky vlídné, neurážející, leč sršící často laskavým humorem. A také bezpočtem faktů, protože jako správný milovník přírody ví, že láska k ní nestačí, že je zapotřebí o ní rovněž vědět téměř všechno. Ptáci, zvířata a moji příbuzní Svoje vzpomínky na pět roků strávených s rodinou na ostrově Korfu ztvárnil britský zoolog a ochránce přírody G. Durrell v nesmrtelné knize O mé rodině a jiné zvířeně a co se do ní nevešlo, předkládá v jejím magickém, poučném a ještě navíc humorném volném pokračování. Až budete číst historku o želvě, dávejte pozor, ať oslepeni smíchem nezašlápnete svou vlastní. Gerald Durrell

6 Francis Scott Fitzgerald
Něžná je noc Milionářská dcera Nicole, ne zcela vyléčená z těžké duševní nemoci a hluboce závislá na svém muži-psychiatrovi. Dick, úspěšný lékař, spolumajitel sanatoria pro duševně choré, vděčící však za financování závratné kariéry tučnému kontu své ženy. A do vzájemného vztahu těchto amerických manželů, žijících uprostřed hojnosti na francouzské Riviéře, vstoupí jednoho dne mladičká nadějná herečka Rosemary. Půdorys psychologického románu, který vyšel poprvé roku 1934, skrývá fascinující pohled na život boháčů, kteří si mohou dovolit vše, nač jen pomyslí. Konzumní způsob života autora vždycky fascinoval a uchvacoval, ale dokázal ho podrobit bystré, nemilosrdné kritice, jež je pro jeho psaní charakteristická. Dvojí tvář hlavních hrdinů, působících jako párek spokojených manželů, otvírá další témata, především přetvářku a snobismus. Předností románu je dynamický děj a výborná charakteristika postav. Můžeme na něj nahlížet jako na sociálně kritický dokument 30. a 40. let, zároveň je nutné říci, že román Něžná je noc se stal klasickým a oblíbeným dílem světové literatury 20. století. Francis Scott Fitzgerald

7 Tančím tak rychle, jak dokážu
Autobiografická zpověď úspěšné emancipované ženy, scenáristky a režisérky newyorské televize, která mobilizovala všechny síly své osobnosti, aby dokázala žít bez návykových medikamentů. Odhodlání k takovému skutku však spolu s dalšími okolnostmi, jako byly patologický vztah s přítelem, nesprávné doporučení psychologa či ztráta kariéry i sebe samé, způsobilo, že se psychicky zhroutila a prošla si martyriem při pobytu v psychiatrických léčebnách i při opětovné snaze začít žít nový život. Příběh je také výpovědí o bolestech a úzkostech, které v dnešním světě mohou postihnout každého z nás, ale zároveň nám dává naději, že s nimi můžeme bojovat a zvítězit nad nimi. Autorka začala psát tuto knihu o bolesti a hektičnosti života v New Yorku jako součást terapie po návratu z psychiatrické léčebny. Kniha je určena všem, kdo se zajímají o psychologii a lidské osudy. Barbara Gordon

8 Miluj svůj život Louise Hay
Klíčové poselství v této jedinečné knize je: Vydáte-li pozitivní energii při práci se svou myslí, můžete uzdravíte své tělo. Vysvětluje, že tím, jak limitujeme své myšlení a názory, vytváříme ve své mysli zárodky a příčiny nemocí. Autorka nás vede k pozitivním změnám v našem myšlení a vytváří prostředí, které nás vede k prožití kvalitnějšího a hodnotnějšího života. Myšlenky a slova, která vyslovíme, tvoří náš život. Louise Hay

9 To by se zvěrolékaři stát nemělo
Při otevření první knihy Jamese Herriota popisující třicátá léta anglického venkova, může mít člověk na chvíli pocit, že se ocitl ve světě detektivek Agathy Christie. Je tu ale jeden podstatný rozdíl: tentokrát nejde o lidi, ale o zvířata a motiv smrti a umírání není násilný - člověk, léčící ať už lidi či zvířata, s ním přichází do styku velmi často a ideální je, pokud je jeho přijetí vyrovnané. Jistě, bývá smutné, nemusí být ale natolik skličující, aby přespříliš ranilo a nemusí být ani cynické, aby člověka citově ochromilo. Kniha skličující není, naopak. Z každé stánky na člověka dýchá tichý podtext celého díla - láska. Jde o lásku k lidem, ke zvířatům, ke své práci a k místu, ve kterém začal mladý zvěrolékař ihned po ukončení svého akademického vzdělání působit. Yorkshirská vysočina je popisována v proměnách ročních dob a vždy je v očích autora krásná a harmonická, přestože často drsná a nevlídná. Důležité ovšem je, že se pro něj stává zdrojem síly, stejně tak jako přátelství těch, kteří jej obklopují - ať už jde o podivínského šéfa Siegfrieda, jeho bratra Tristana či charakterově pestré okolní farmáře.                    James Herriot

10 Když se zvěrolékař ožení
Druhé pokračování příhod Jamese Herriota se nese v duchu dílu předchozího. Opět se dostáváme do Yorkshiru a vítá nás popis událostí, které svým rámcem mnohdy přesahují profesní rozměr venkovského zvěrolékaře - každá příhoda či událost v sobě obsahuje vysoce lidský prvek, který dává často velmi hrubé a nedoceněné práci tohoto lékaře smysl. Je to již zmiňovaná láska k práci, která umožňuje získávat nad různými situacemi nezbytný nadhled, ale je to i kus sebeironie, umožňující shovívavé přijetí svého okolí ale i sebe sama. Téma lásky je v tomto díle rozšířeno a doplněno o aspekt zamilovanosti, jehož průběh nabývá i v této oblasti humorných a až paradoxních rozměrů. Poznávání, namlouvání a posléze i svatba s dívkou Helenou je vylíčena bez špetky sentimentu - ačkoliv nepadne ani jedno slovo o lásce, víme naprosto přesně, že čteme právě o ni.                       James Herriot

11 Zvěrolékař mezi nebem a zemí
Třetí díl zvěrolékařova vyprávění uvádí čtenáře do období druhé světové války. O událostech prožívaných se svojí ženou v Yorkshiru se dozvídáme z Herriotových vzpomínek a samotného zvěrolékaře zastihujeme uprostřed tvrdého vojenského výcviku, při kterém se připravuje na vstup do královského letectva. To, co Herriot popisuje, se dá nazvat drezůrou a nelze se divit, že pod jejím tlakem postupně přichází o všechny iluze, se kterými se k výcviku dobrovolně přihlásil. Ovšem i tuto životní zkušenost bere zvěrolékař s nadhledem a jeho útěky do minulosti se tím pádem nestávají nijak dramatickými. Právě v těchto chvílích si Herriot nejvíce uvědomuje bohatství toho, co má - domov, ženu, rodinu a práci, která ho naplňuje. Uvědomuje si, že ve svém životě dosáhl štěstí.                    James Herriot

12 Zvěrolékař opět v jednom kole
Události druhé světové války minuly a život Jamese Herriota i v tomto díle určují každodenní povinnosti, radosti a strasti anglického venkova. Za doby svého krátkého působení v Královském letectvu se Herriotovi narodil syn Jimmy, který svým rodičům, ale hlavně samotnému zvěrolékaři, přináší do života okamžiky plné radosti: malý Jimmy si oblíbil vše, co se týkalo zvířat a přírody. Začal Jamese doprovázet k jednotlivým případům a s nelíčeným nadšením přihlížel nejrůznějším podobám zvěrolékařovy praxe, která jej čím dál tím víc okouzlovala. Stejnou lásku a cit pro tuto práci našel Herriot i u své dcerky Rosie. Sled veselých, ale i vážných příhod z krásné Yorkshirské krajiny přerušuje autor deníkovými záznamy ze dvou pracovních cest, které jej na chvíli zavály do jiných koutů světa. Jak cesta do Ruska, tak do Istanbulu znamenala pro Jamese Herriota osobní přínos - obě cesty byly svým způsobem tragikomické, svým očekáváním narážely na realitu, která při příjezdu domů nabírala téměř až fantaskních rozměrů. Život v Yorkshiru se ale dál ubíral svojí cestou. Zůstal v něm optimismus, uspokojení i vyhlídky do budoucna.                    James Herriot

13 Zvěrolékař a jeho přátelé
Ani v pořadí pátý díl čtenáře svým obsahem nijak nezklame. Kdo už si zvykl na často podivné, velmi citlivé a humorně laděné příběhy ze zvěrolékařovy praxe, může se s chutí začíst do dalšího pokračování: ani zde se nestávají úsměvné příhody směšnými a vztah lidí a zvířat není nijak naivizován - zkrátka se nejedná o žádnou banální venkovskou idylu. Na pozadí jednotlivých příhod můžeme sledovat Herriotovo osamostatnění, jeho rodinný život a navazování přátelství se svými kolegy a pomocníky. Z celého knižního souboru na čtenáře dýchá životní optimismus, často ovšem podbarvený vším tím, co člověka v životě více či méně dokáže zasáhnout. Kniha přináší autorův pohled na svět, jak se mu jeví, jak jej vnímá a co mu přináší - život je pro něj neustálým zdrojem inspirace, je tím, čím je a čím musí být. James Herriot

14 Démon alkohol Jack London
Démon alkohol aneb Paměti pijákovy je drsná autobiografická zpověď amerického rebela, dobrodruha a spisovatele - v podstatě se jedná o sociologickou studii o alkoholismu. Autorovy zkušenosti s alkoholem začínají v pěti letech a provází jej celým životem. Ve čtrnácti letech byl na alkoholu již závislý a přesto, že si byl vědom, že alkohol má na svědomí řadu jeho neúspěchů, závislosti na něm se nikdy nedokázal úplně zbavit. V průběhu svého života vystřídal řadu zaměstnání, kde se alkoholu ani vyhnout dost dobře nemohl. Později mu alkohol pomáhal při psaní. Jack London

15 Už zase skáču přes kaluže
Ve své románové prvotině vylíčil autor odhodlání nepoddat se svému handicapu. V australské literatuře je tento humanista a mezinárodně proslulým zastánce m nesentimentálního přístupu k tělesně postiženým spoluobčanům. Kdopak to jede na tom koni? Přece Alan – v očích obyvatel jedné australské vesnice „mrzáček“, v hloubi duše však neuvěřitelně odhodlaný chlapec, který jde za svým snem nehledě na chromé nohy. A protože je po tátovi chlap jaksepatří, nevzdává se, i kdyby to měl být sen z kategorie nesplnitelných: chce hledět osudu do tváře ze hřbetu koně a v jeho sedle zdolat kaluže před rodnou chalupou, jež jsou v jeho případě přímo zdolanými oceány. Marshallovy vzpomínky na dětství strávené na rodné australské farmě patří do zlatého fondu knih o uhrančivé moci nemocných. Neokázale statečný, umanutý i upřímně naivní vypravěč s berlemi, toužící se vyrovnat svým spolužákům v každém ohledu, je zároveň vtipným pozorovatelem zanikajícího kouzla australského venkova a přírody. Alan Marshall

16 Vejce a já Co život dal a vzal Betty MacDonaldová
Slavný autobiografický román popisuje se značným odlehčením život na slepičí farmě, kterou s manželem Bobem založili a zvelebili - v civilizací nedotčeném, panenském koutě severozápadní Ameriky. Život v primitivních podmínkách a s nelaskavým manželem nebyl pro ženu zvyklou na město uspokojivý. Kniha je odrazem prvního manželství americké spisovatelky, která své nepříliš šťastné manželství na zapadlém venkově zažehnávala tím, že o něm s humorem psala. Co život dal a vzal MacDonaldová čerpá náměty výhradně z vlastního života, popisuje, co ji potkalo dobrého i zlého. Znovu přivádí k životu nesčetné množství lidí, s nimiž se setkala třeba jen letmo, nebo ať už její osudy ovlivnili významněji. Ať už ji však potkává cokoli, nikdy se beznadějně nepropadá do sebelítosti a pesimismu, vždy hledí kupředu s nadějí a vírou, že se vše dobře skončí. A právě pro tuto schopnost přenášet na čtenáře svou nezdolnou víru v člověka, který se nevzdává a svou činorodostí, elánem a dobrou náladou za všech okolností dokáže překonat všechny překážky, Betty MacDonaldová

17 Jak voní tymián Marcel Pagnol
Další vydání nejznámějšího Pagnolova díla. Pagnolovo vzpomínkové vyprávění dovolí čtenáři vstoupit do rodného autorova kraje Provence, bujné a překrásné přírody, kde pod jižním sluncem kvete levandule a tymián dorůstá do výšky člověka. Pagnol napsal tyto nezapomenutelné vzpomínky, když už překročil šedesátku, a přesto se dokázal podívat na svět mladýma očima chlapce, který i věci docela obyčejné dokázal vnímat jako vzácné a neopakovatelné okamžiky. Marcel Pagnol

18 Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
Allan Pease se v této knize se společně se svoji manželkou soustřeďuje na rozdíl mezi mužem a ženou, a to právě na onen rozdíl, který má v manželství za následek manželský kolaps. Čteme-li knihu pozorně, vidíme, že autor ale nezůstává jen u své oblíbené komunikace mezi mužem a ženou, ale seznamuje už čtenáře i s funkcí samého mozku, který byl v posledních dvaceti letech podrobněji prozkoumán. V knize se už dozvíme pozoruhodné podrobnosti o něčem, co bychom mohli nazvat manželská biologie. Takže kniha nás v podstatě informuje o třech rozhodujících oblastech manželského fungování: o manželském dorozumívání, o rozdílech muže a ženy a pak o biologických příčinách našeho počínání. Kniha je velmi čtivá, zdůrazňuje, že bez ponaučení o manželství nelze v manželství existovat. Allan Pease

19 Cesta životem Pavel Říčan
Průběh lidského života jako celek, od mateřského lůna až po smrt. Publikace obsahuje dlouhý a složitý příběh lidského života a autor jej vypráví s co největším využitím poznatků psychologie, sociologie a dalších vědních oborů. Opírá se přitom zejména o koncepci tzv. biodromální psychologie, o poznatky psychoanalytiků a sociálních psychologů (koncepce E. Eriksona o vývojových stadiích a úkolech), ale pochopitelně nepřehlíží ani poznatky biologicky nebo kognitivně orientovaných badatelů. Výsledkem je kniha, která je víc než jen fundovaným a čtivým uvedením do jednoho vědního oboru - je průvodcem čtenáře po jeho vlastním životě a pomocníkem v jeho utváření Pavel Říčan

20 O čem sní ženy 1 O čem sní ženy 2 Olga Sommerová
Autorka poprvé vstupuje na literární pole s dokumentárním textem, ale bez nástrojů své profese - obrazu, zvuku, střihu a hudby. A opět s invencí, pochopením a láskou. výsledkem jsou autentické - někdy dojemné, jindy drsné příběhy žen, které otevřeně svěřují svůj intimní životní příběh. V každém sděleném osudu (včetně osudu autorky) můžeme rozpoznat vlastní prožitou zkušenost, objevit sounáležitost s jinými lidskými příběhy a dobrat se v osobní katarzi k dalšímu poznání sebe sama. O čem sní ženy 2 Po knize důvěrných rozhovorů s přítelkyněmi, které navázaly na úspěch stejnojmenného dokumentárního filmu O čem sní ženy, sepsala toto neméně očekávané knižní pokračování. Otevřeně, nezáludně a s velkou mírou empatie se ptá svých vrstevnic, zralých žen, na jejich cestu životem, na jejich citový, intelektuální i docela všední život - a dostává stejně upřímné - a přece mnohdy šokující - odpovědi. Texty Olgy Sommerové jsou dílem jistou terapií v posuzování vlastního údělu, ale zároveň také jedinečným návodem, jak náročnou ženskou roli v dnešním světě vůbec zvládnout. Olga Sommerová

21 Egypťan Sinuhet Mika Waltari
Dnes již klasický historický román. Patnáct knih ze života lékaře-legitimního potomka faraonů. Sinuhet jako dítě neznámého původu připlul ke své nevlastní matce Kipě a otci Senmutovi v proutěném košíku po řece. Učil se v chrámě Amonově a stal se jako otec lékařem. Dobrodružství, která zažil, jsou četná. A tím nejpovolanějším, kdo by nám o nich měl povědět, je on sám. Kniha je matafyzickým oceánem příběhů, do něhož lze vstupovat na kterémkoliv místě. Mika Waltari

22 Léčení duchem Stefan Zweig
Kniha je vhledem do hlubších souvislostí mezi tělem a duší, které moderní úzce specializovaná věda tak často zanedbává.Demonstruje ji na třech osobnostech, z nichž každá jinou, ba protikladnou cestou, uskutečnila princip léčení duchem na statisících pacientech. Franz Adolf Mesmer byl průkopníkem myšlenky aktivního sugestivního posilování vůle k uzdravení. Mary Bakerová-Eddyová prosazovala nauku o extatické síle víry a její moci uzdravovat. Sigmund Freud byl objevitelem psychoanalýzy a průkopník uzdravování duševních poruch odstraňováním konfliktů tížících nemocného v jeho nevědomí. Stefan Zweig


Stáhnout ppt "Koutek knížky pro: aneb knížky pro: BIBLIOTERAPIE zábavu relaxaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google