Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Business model Jak najít podnikatelský nápad, jak založit podnik

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Business model Jak najít podnikatelský nápad, jak založit podnik"— Transkript prezentace:

1 Business model Jak najít podnikatelský nápad, jak založit podnik
KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Jak najít podnikatelský nápad, jak založit podnik

2 Zkuste franchisu Podstatou franšízinku je obchodní model, při kterém vlastník know- how na výrobu nebo poskytování služby či technologie (neboli franšízor) umožní své postupy a značku využít dalším, nezávislým subjektům (franšízantům). Potřeba investovat počáteční náklady sice ve velké míře přechází na franšízanta (i když někdy částečný startovací kapitál poskytne franšízor), ten ještě navíc platí všelijaké poplatky za užití značky. Dostává ale poměrně zajímavý vklad do začátku: spolu se značkou si kupuje osvědčené postupy, které franšízor budoval třeba i několik desetiletí, propracovanou marketingovou strategii a také zákazníky.

3 Zkuste franchizu S ostatními členy sítě pak sdílí náklady na další budování značky a rozšiřování okruhu zákazníků, kteří k němu přicházejí s jistotou. Může se tak soustředit na samotné gró podnikání. V podstatě stačí, když má k dispozici dostatečné finanční prostředky a manažerské schopnosti, aby byl svou podnikatelskou jednotku schopen uřídit. V Česku jsou údajně perspektivní takové obory jako stylové či zážitkové kavárny, restaurace se zdravým jídlem, prodejny originálních potravin, realitní kanceláře, výuka jazyků, péče o tělo a zdraví, péče o děti a seniory, finanční a pojistné služby, služby pro automobilisty nebo práce z domova.

4 Zkuste franchisu Franchising je cestou k samostatnému podnikání. Samotné slovo „franchising” znamená doslova „býti svobodným”. V tomto smyslu franchising nabízí svobodu ve vedení, spravování a řízení vlastní firmy. Ale – tady pozor – tam kde je svoboda, musí být i odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Ve franchisingu odpovědnost držitele franchisové licence spočívá v podřízení se podmínkám uzavřeným ve smlouvě s tím, kdo franchisovou licenci poskytuje (franchisor, popřípadě tzv. master franchisor). franchisant využívá ve své činnosti zkušenosti, znalosti a metody vypracované franchisorem

5 Mám nápad nezávislý magazín o kreativitě a inovacích pro všechny tvůrčí a podnikavé lidi. Vedle odborných článků přinášíme pravidelné aktuality ze světa startupů, inovativního byznysu, marketingu a umění. Naší vizí je pomáhat jednotlivcům, skupinám i organizacím úspěšně uskutečňovat své nápady a inovační projekty a podporovat tvořivé myšlení ve společnosti. Věříme, že díky kreativnímu myšlení a inovacím můžeme společně vybudovat lepší svět.

6 Plátno business modelu
Levá strana efektivita Pravá strana hodnota KP KC HN VZ ZS ZK Ka SN ZP

7 Co přesně ale sociální podnikání je a proč se jím zabývat?
Sociální podnik se obecně podílí na řešení problémů místní komunity či celé společnosti. Co přesně ale sociální podnikání je a proč se jím zabývat? Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi, a je to tedy zjednodušeně podnik, který je ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem. Sociální podnik nediskriminuje a zaměstnává cíleně také zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance a zabraňuje tak jejich společenskému vyloučení. Cílem sociálního podniku je také environmentální udržitelnost.

8 Sociální podnikání Jde o ekonomicky udržitelný podnik, který je standardně založen za účelem generování zisku, nicméně jeho větší část reinvestuje do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců či naplňování obecně prospěšných cílů. Sociální podnik je obecně prospěšný a jejich vznik proto podporuje řada subjektů a nejvýrazněji přímo Evropská unie. Základ úspěchu je však v sociálním podnikání tak jako i v podnikání všeobecně jasný – konkurenceschopný podnikatelský záměr.

9 Nastartujte se s dobrým nápadem a zdravým odhodláním můžete nastartovat své podnikání v každé době a v každém věku. Chce to jen sebrat odvahu a začít. Když se navíc můžete opřít o spolehlivé a silné partnery, mohou být i začátky podnikání jednodušší. Úspěchem v tomto grantovém programu můžete výrazně zviditelnit svůj projekt mezi potenciálními zákazníky a obchodními partnery. To může ve finále rozhodnout o tom, zda na trhu uspějete vy nebo někdo jiný. Přihlásit se může kdokoliv, kdo začíná podnikat a má zajímavý podnikatelský plán. Šanci uspět má každý, bez ohledu na předchozí zkušenost s podnikáním. Nenechte si ujít příležitost získat právě pro svůj projekt 300 000 Kč od odborné poroty a navíc 50 000 Kč v případě nejvyššího počtu hlasů od veřejnosti.

10 Živnostník nebo společnost (právnická osoba)?
Při rozlouskávání oříšku, zda být živnostník, nebo založit některou z obchodních společností, vám pomůže rozvaha, v níž byste měli zohlednit: obor činnosti, předpokládaný rozvoj, potřebu kapitálu, počet osob, které společně podnikají, ekonomickou a administrativní náročnost obou variant, míru rizika, které jste ochotni akceptovat. Například ve společnosti s ručením omezeným ručíte za závazky firmy jen do výše nesplaceného vkladu. Živnostník je na tom každopádně zcela jinak – absolutně totiž ručí za všechny závazky, které mu z podnikání vyplynou.

11 Živnostník nebo společnost (právnická osoba)?
Výhody živnosti Snadný start. Nízká administrativní a ekonomická náročnost. Při obratu pod 25 mil. Kč jednodušší účtování. Výnosy lze po odečtení sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu využít pro vlastní potřeby. Možnost daňových paušálů. Výhody společnosti Lepší image a záruka kontinuity pro obchodní partnery. Snadnější dostupnost financí. Jednodušší nakládání s podnikem. Možnost oddělení osobního majetku a majetku firmy. Lepší možnost daňové optimalizace.

12 Živnostenské oprávnění
Živnostenský úřad, kde vyplníte tzv. Jednotný registrační formulář. Dnes se živnostenský list nevyskytuje v písemné podobě, ale pouze ve formě zápisu do Živnostenského rejstříku. Živnostenský list opravňuje k vykonávání živnosti. Každý živnostník či podnikatel musí splňovat tzv. všeobecné podmínky pro získání živnosti, aby mohl začít podnikat. Mezi základní podmínky podnikání patří: Věk 18 let. Bezúhonnost (čistý trestní rejstřík) – výpis z trestního rejstříku si není potřeba obstarat, úřad ho za Vás zajistí. Způsobilost k právním úkonům, neboli svéprávnost. Jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Státní občanství. Bydliště. Rodné číslo Registrační poplatek 1000 Kč.

13 Živnostenské oprávnění
volná živnost (služby pro zemědělství, květinářství, chov zvířat a jejich výcvik, dobývání rašeliny …) Ohlášení je možno podat osobně, poštou nebo elektronicky u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). U ostatních živností je pak dále potřeba dodat osvědčení, že máte příslušné vzdělání či praxi. Živnost vázaná – geologické práce, zpracování tabáku, oční optika, výroba nebezpečných látek, vedení účetnictví …) Živnost řemeslná - řeznictví a uzenářství, pekařství, pivovarnictví, broušení skla, kominictví, hostinská činnost, ….) Živnost koncesovaná – výroba a úprava lihu, výroba výbušnin, výroba tepelné energie , vše okolo zbraní a střeliva, ….) Více viz

14 Kdy můžete začít podnikat?
V případě ohlašovacích živností (volné, vázané, řemeslné) můžete začít podnikat dnem, kdy jste na úřadě ohlásili živnost. V případě, že již živnost máte a nahlašujete živnost novou, poplatek činí 500 Kč. V případě, že již volnou živnost máte a pouze přidáváte nové obory, žádný další poplatek neplatíte.

15 Založení spol. s r.o. Nový Občanský zákoník a nový Zákon o obchodních korporacích. Nová právní úprava se odklání od tradičního pojetí základního kapitálu jako strážce solventnosti společnosti. Při založení s.r.o. v roce 2014 bude stačit základní kapitál ve výši 1 Kč (u s.r.o. s jedním společníkem), namísto původních Kč. Pro založení je nutný: notářský zápis (podpis společenské smlouvy) zřízení živnostenského oprávnění složení základního kapitálu (obvykle skládá klient sám) zápis firmy do obchodního rejstříku přihlášení na finančním úřadu, příp. k platbě DPH

16 Založení spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným je založena okamžikem sepsání společenské smlouvy. Zákon zná ještě termín vznik právnické osoby – tím se rozumí den zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Společenskou smlouvu zakladatelé uzavírají formou notářského zápisu. Má-li firma jediného zakladatele, i ten musí k notáři, kde sepíše tzv. zakladatelskou listinu. Pokud se některý ze společníků bude na podnikání s. r. o. podílet nepeněžitým vkladem, je třeba ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku nechat nepeněžité vklady ohodnotit nezávislým znalcem.

17 Založení spol. s r.o. Po vyřízení platné legislativy získáváte:
živnostenský list rozhodnutí obchodního soudu o zápisu firmy výpis z obchodního rejstříku osvědčení o registraci na finančním úřadu (volitelně k platbě DPH) S datem zápisu vám nastávají mnohé povinnosti – od tohoto dne je třeba vést (podvojné) účetnictví a začínají vám běžet lhůty pro registraci u dalších úřadů. Pokud přijímáte zaměstnance, do 8 dnů je nutné nahlásit se u správy sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven a do 30 dnů u finančního úřadu k daním, které se vás týkají (např. DPH, daň z příjmů) Máte-li auto, bude se vás týkat také daň silniční

18 Závěr Až si nad sklenkou vína – ať už se společníky, s někým jiným, nebo o samotě – jednoho večera nad zprávou z rejstříkového soudu, že firma byla zapsána, s úlevou oddechnete, můžete se začít plně věnovat podnikání a začnete reálně plánovat.

19 Pro lepší pochopení tématu, prosím, prostudujte
Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním tématům: Franchising – výhody pro začínajícího podnikatele. Změny způsobené moderními technologiemi, nové trendy nákupního chování – co na to firmy? Vyhodnotit reálnost námětů v rámci projektů mám nápad, nastartujte se. Pro lepší pochopení tématu, prosím, prostudujte


Stáhnout ppt "Business model Jak najít podnikatelský nápad, jak založit podnik"

Podobné prezentace


Reklamy Google