Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalibrace doplňujících položek Brace testu Filip Jelínek Katedra tělesné a sportovní výchovy Západočeská univerzita v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalibrace doplňujících položek Brace testu Filip Jelínek Katedra tělesné a sportovní výchovy Západočeská univerzita v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Kalibrace doplňujících položek Brace testu Filip Jelínek Katedra tělesné a sportovní výchovy Západočeská univerzita v Plzni

2 Úvod Ve velké většině motorických testů se zpravidla snažíme získat nějaké informace o schopnostech, dovednostech nebo jiných teoretických vlastnostech testované osoby. Jedním z těchto testů je Brace test - indikátor pohybového nadání neboli docility. Původně byl tento test prezentován již ve 40. letech D.K. Bracem – uvedl 40 položek. Na něj navazující McCloy z počátečních 21 cviků dostal postupnou redukcí na konečných 10 položek, tedy modifikaci známou jako Brace test. U nás tuto testovací baterii uvedl J. Štěpnička.

3 Teoretická východiska V naší studii zaměřené na kalibraci doplňujících položek vycházíme z obtížností jednotlivých položek Brace testu. V úseku škály od hodnoty obtížnosti 0,99 až 2,47 jsme zjistili absenci položek. Dále jsme zjistili, že nejobtížnější položka má parametr obtížnosti 2,47 a nejsnazší položka -1,5, což způsobuje určitou nevyváženost škály a ta tak ztrácí svou diagnostickou sílu. 0 0,511,52 2,5 - 0,5- 1- 1,5- 2- 2,5 2 1 7 6 9 5 4 3 8 10 Obtížností jednotlivých položek Brace testu

4 Metodika Každý pohybový úkol jim byl vždy popsán a demonstrován examinátorem. Bylo poukázáno na chyby, které znamenají nesplnění daného pohybového úkolu a čeho se mají testovaní žáci vyvarovat. Na každý cvik měli vždy tři pokusy. Splnění či nesplnění daného pohybového úkolu záleželo na posouzení examinátora. Způsob hodnocení: Bezchybným splněním na první pokus získala testovaná osoba tři body. Splněním na druhý pokus získala dva body. Splněním na třetí pokus získala jeden bod. Nesplněním nula bodů. Celkový výsledek je dán součtem bodů získaných v jednotlivých položkách.

5 Obrat Mírný stoj rozkročný (v šíři pánve) - skokem dvojný obrat vlevo nebo vpravo a tlesknout chodidly 1x, ruce dopomáhají pohybu - výdrž 2 sekundy po doskoku. Nesplnění: neprovedení celého dvojného obratu, doskok mimo místo odrazu, ztráta rovnováhy, kratší výdrž po doskoku, netlesknutí chodidly.

6 Dřep - skrčit předpažmo, ruce sepnuté - pádem vzad průvlek pravou (levou) nohou a zpět do dřepu s provlečenou pravou (levou) nohou - vydržet 2 sekundy. Nesplnění: neprovléct ruce, zhoupnutí vzad do polohy zpět, nevydržet 2 sec. Kolébka

7 Klik Klik ležmo - dohmatem dlaní vzad - váha v kliku ležmo a vydržet 5 sekund. Nesplnění: dotknutí se země jakoukoliv častí těla kromě rukou, kratší výdrž.

8 Vzpor dřepmo Vzpor dřepmo rozkročný - váha na rukou ve vzporu dřepmo - výdrž 5 sekund. Nesplnění: ztráta rovnováhy, kratší výdrž.

9 Váha Vzpor ležmo - zvednout pravou (levou) ruku a levou (pravou) nohu - výdrž 5 sekund. Nesplnění: ztráta rovnováhy, kratší výdrž.

10 Zpracování dat Škálogramová analýza upravená podle Raschova modelu. Použitý software: WINSTEPS 3.38 Microsoft Excel 2000

11 Výsledky Položka Hrubé skóre Parametr obtížnosti InfitOutfit Klik221,630,830,63 Kolébka530,650,901,04 Vzpor dřepmo80-0,70,530,50 Váha108-1,051,001,01 Obrat110-1,161,164,79 Průměr74,60,000,881,59 S.D.33,61,050,211,61

12 Výsledky Nejobtížnější z navržených položek je položka klik s hodnotou obtížnosti 1,61. Tato položka svojí hodnotou obtížnosti přesně vymezuje oblast mezi položkou 8 a 10. Pro tento test je tedy vyhovující. Druhou nejobtížnější položkou v pořadí je kolébka. Tato položka se svoji hodnotou obtížnosti nejvíce přiblížila rozmezí, ale pro tuto škálu je také nevyhovující. Nejsnazší položkou naší škály byla položka obrat. Tato položka se zatím nejvíce přiblížila svoji hodnotou obtížnosti -1,16 k hodnotě -2,5, a proto by tato položka mohla zaujmout místo pro vyváženost škály a rozšíří tak diagnostickou sílu položky. Zbývající dvě položky vzpor dřepmo a váha jsou svými parametry obtížnosti mimo námi hledaný interval a proto jsou pro nás opět nevyhovující.

13 Závěr Předložené výsledky prokazují, že námi navržené položky v podobě v jaké jsou uvedeny v tabulce č. 1 jsou pro naši škálu mimo položky klik prozatím nepoužitelné. Pro jejich další kalibraci a zpřesnění odhadu parametru obtížnosti je však nutno jejím prostřednictvím provést ještě další testování. V další fázi testování bude následujícím úkolem jednotlivé nevyhovující položky modifikovat tak, aby se jejich hodnota obtížnosti pohybovala v rámci chybějícího úseku. Jednotlivé nevyhovující položky bude proto nutno zjednodušit nebo naopak ztížit.

14 Děkuji za pozornost Filip Jelínek


Stáhnout ppt "Kalibrace doplňujících položek Brace testu Filip Jelínek Katedra tělesné a sportovní výchovy Západočeská univerzita v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google