Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E LEKTRONICKÉ KNIHY Z POHLEDU AKVIZITÉRA. J AK NA TO ? Mgr. Světlana Knollová, NK ČR Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E LEKTRONICKÉ KNIHY Z POHLEDU AKVIZITÉRA. J AK NA TO ? Mgr. Světlana Knollová, NK ČR Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012,"— Transkript prezentace:

1 E LEKTRONICKÉ KNIHY Z POHLEDU AKVIZITÉRA. J AK NA TO ? Mgr. Světlana Knollová, NK ČR Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

2 TRH ELEKTRONICKÝCH PUBLIKACÍ NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ Stále narůstající nabídka velkých databází elektronických publikací především angloamerické produkce, ale i v jiných jazycích Původně na elektronických nosičích, postupně přechod na on-line režim dnes již s možností stahování jednotlivých publikací na vlastní čtecí zařízení Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

3 S ITUACE V KNIHOVNÁCH Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012 Stále narůstající finanční náklady na roční předplatné velkých databází elektronických publikací (periodických a neperiodických) Důsledkem ekonomické krize je všeobecné krácení akvizičních rozpočtů, takže je nutno maximálně šetřit finance Složení databází („balíčků“) se nedá ovlivnit Většinou knihovna neví předem, jaké nové tituly budou zařazeny do databáze během další aktualizace a jaké budou z ní vyřazeny Zdaleka ne všechny e- publikace jsou čtenářsky využívány

4 Knihovníci doplňují fondy podle akvizičního profilu konkrétní knihovny, ale ne vždy mají jistotu, že vybrané a právě nakoupené tituly jsou právě ty, které čtenář bude potřebovat.

5 J AK DÁL ? Je nutná nová strategie, která zohledňuje konkrétní zájem čtenáře o konkrétní titul. Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

6 P RVNÍ VLAŠTOVKY Pilotní projekt PIA (patron-initiated acces) knihovníků z University of California: během šestiměsíčního experimentu nabídnout přes katalog university přístup do e-publikací nakladatelství Oxford, Cambridge a Chicago Univ. Press. Všechny nové knihy těchto nakladatelství budou přístupné čtenářům, ale ke koupi budou určeny pouze ty, které budou konzultovány nejméně třikrát. ( Časopis Computers in libraries, prosinec 2010, článek Ebook update and outlook) Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

7 Během roku 2011 začínají některé mezinárodní společnosti pracovat na technické přípravě modelů Patron Select Programs (patron-initiated access/patron-driven access/patron-driven acquisition) Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

8 PDA V N ÁRODNÍ KNIHOVNĚ ČR Rok 2011 – shromažďování informací o modelu, který dovoluje čtenářům přímo ovlivňovat nákup určitých e- publikací Hledání možnosti vyzkoušet nový model Nabídka firmy EBSCO Čekání na dokončení technického zabezpečení programu v EBSCO: plánovaný začátek pilotního projektu původně prosinec 2011 pak únor 2012 nakonec byl spuštěn začátkem dubna 2012 Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

9 PDA V N ÁRODNÍ KNIHOVNĚ ČR: PDA V N ÁRODNÍ KNIHOVNĚ ČR: WORKFLOW Stanovení finanční částky pro pilotní projekt PDA (určení maximální hranice celkové ceny publikací, které budou vybrány, + 20 % DPH) Minimální částka pro zahájení PDA výběru je stanovena f. EBSCO na 2.500,- USD Licenční podmínky pro nákup: pro začátek byl vybrán model „přístup pro jednoho uživatele současně“ Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

10 PDA V N ÁRODNÍ KNIHOVNĚ ČR: WORKFLOW Kvalifikovaný výběr profilových e-knih určených pro PDA z nabídky EBSCO: doba – zhruba 1 měsíc (od 4.4. do začátku května) výběru se zúčastnilo 5 knihovníků (odborníci z akvizice a služeb), z nichž 4 měli přístup pouze pro výběr a 1 pro výběr a schvalování vybraných publikací dohromady bylo připraveno 8 souborů e- publikací (69 titulů) Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

11 Ukázka vytvořeného seznamu

12 Sloučení všech souborů PDA do jednoho – tato procedura ještě není pro uživatele funkční, celkový soubor byl vytvořen producentem Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

13 Schválení celkového seznamu PDA Během krátké doby upozornění na možnost stažení odpovídajícího souboru záznamů v MARCu na stránkách OCLC Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

14 Import souboru stažených záznamů do on-line katalogu NK. Zpřístupnění jednotlivých záznamů a plných textů uživatelům dva výskyty pole 856 (elektronické umístění a přístup) lokální vzdálený

15 Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

16 Z ÁZNAM PDA V KATALOGU KNIHOVNY, KTERÁ POUŽÍVÁ MARC 21 musí mít v poli 245 podpoli h (obecné označení druhu dokumentu) údaj [elektronický zdroj] musí mít 2 výskyty pole 856, pokud knihovna chce zabezpečit lokální a vzdálený přístup k obsahům 856 40 $$u http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tru e&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=366243 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tru e&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=366243 $$y Plný text - dostupný z počítačů NK ČR $$4 N u Adresa elektronického zdroje y Text odkazu (NO) 4 Příznak pro obrazovku "copyright": "N" - jdi přímo na zdroj Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

17 R OZHRANÍ NK ČR NA STRÁNKÁCH EBSCO ( ODKAZ NA SOUBOR PDA)

18 P ODMÍNKY, PŘI NICHŽ SE PUBLIKACE ZE SEZNAMU PDA POVAŽUJE ZA NAKOUPENOU : uživatel prohlíží e-knihu 10 minut během jednoho přihlášení uživatel prolistuje více než 10 stránek během jednoho přihlášení uživatel stáhne jakoukoliv část textu e-knihy uživatel odešle e-mailem jakoukoliv část textu e-knihy jinému uživateli uživatel si vytiskne jakoukoliv část textu e- knihy Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

19 Do 19. listopadu bylo vybráno čtenáři 28 titulů pro nákup Mezi vybranými tituly jsou např. The Wiley-Blackwell companion to sociology Cross-cultural psychology Electronic media: then, now, and later The Routledge dictionary of modern American slang and unconventional English The Cambridge handbook of endangered languages Governing ethnic conflict Migration policymaking in Europe a další Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

20 Seznam vybraných titulů se vyexportuje do Excelu z položky My Owned Titles Aktuální stav se zobrazí v celkovém PDA seznamu počet zatím nevybraných titulů jejich celková cena zbývající rozpočet

21 Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

22 P ERSPEKTIVY A MOŽNOSTI přidávat nové tituly do seznamu PDA přidávat dodatečně peníze do rozpočtu (zatím minimálně 2.500, - USD, do budoucna by měla být libovolná částka) nečekat na povolení stažení souboru záznamů PDA z OCLC a stáhnout jednotlivé záznamy ze spolehlivého externího zdroje Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

23 STRATEGIE AKVIZICE ZAHRANIČNÍCH ELEKTRONICKÝCH KNIH V NK ČR ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ MECHANIZMY: předplatné velké databáze angloamerických akademických e-publikací ebrary (licence pro neomezený počet uživatelů současně) nákup jednotlivých e-publikací většinou příručkového charakteru (licence pro jednoho uživatele současně) nákup e-publikací podle modelu PDA (patron- driven acquisition) - akvizice řízená uživatelem (licence pro jednoho uživatele současně) Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

24 R ADY A ZKUŠENOSTI Nákup e-publikací vybraných čtenáři podle licenčního modelu „pro jednoho uživatele současně“ (finančně nejlevnější varianta) Pravidelně analyzovat statistiky odmítnutých přístupů (Turnaways): čtenáři zamítnut přístup k obsahu, protože ho zrovna konzultuje jiný uživatel Možnosti rozšíření licence v případě většího zájmu u jednotlivých e-publikací Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012

25 D ĚKUJI ZA POZORNOST E-mail: Svetlana.Knollova@nkp.czSvetlana.Knollova@nkp.cz Tel.: 221 663 225 Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012, 20.11.2012


Stáhnout ppt "E LEKTRONICKÉ KNIHY Z POHLEDU AKVIZITÉRA. J AK NA TO ? Mgr. Světlana Knollová, NK ČR Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2012,"

Podobné prezentace


Reklamy Google