Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektu Podpora SVP na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Realizace projektu Podpora SVP na katedře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektu Podpora SVP na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Realizace projektu Podpora SVP na katedře."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektu Podpora SVP na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Realizace projektu Podpora SVP na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Název projektu: Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě Zkrácený název projektu: Podpora SVP Termín realizace projektu: 06. 02. 2012 – 31. 01. 2015 Registrační číslo projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Hlavní řešitelský tým projektu Podpora SVP Řešitel projektu PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (PdF OU) Manažeři klíčových aktivit projektu Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. (PdF OU) Ing. Zdenka Telnarová, Ph.D. (PřF OU) PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (PdF OU) Ing. Jiří Vrubel (rektorát OU) Mgr. Hana Novohradská (PdF OU)

3 Cíle projektu Podpora SVP Cíle projektu Podpora SVP Umožnění terciárního (vysokoškolského) vzdělání pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami Vytvoření inkluzivního prostředí – tzn. „tolerantního“ prostředí pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Sestavení vhodných studijních oborů pro studenty se SVP s ohledem na jejich budoucí uplatnění na trhu práce

4 Cíle projektu Podpora SVP Cíle projektu Podpora SVP Vzdělávání akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Ostravské univerzity v otázkách zpřístupňování vysokoškolského studia uchazečům a studentům se zdravotním postižením prostřednictvím e-Learningových kurzů Tvorba studijních opor a podpůrných didaktických materiálů pro studenty se SVP – s ohledem na jejich konkrétní specifickou potřebu

5 Cílová skupina: studenti se specifickou vzdělávací potřebou Cílová skupina: studenti se specifickou vzdělávací potřebou student s postižením zraku, sluchu student s pohybovým postižením student se specifickými poruchami učení student s psychickou poruchou student s chronickým somatickým onemocněním student s narušenou komunikační schopností

6 Klíčové aktivity projektu Podpora SVP Klíčové aktivity projektu Podpora SVP KA1 - Inovace studijních programů KA2 – Zvyšování odborných kompetencí akademických i neakademických pracovníků OU v Ostravě k podpoře inkluzivního vzdělávání studentů se SVP KA3 – Zavádění monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy KA4 - Architektonické zpřístupnění budov na OU v Ostravě studentům se SVP KA5 - Inkluzivní prostředí na OU v Ostravě

7 Klíčové výstupy projektu Podpora SVP Klíčové výstupy projektu Podpora SVP KA1 Inovované předměty pro studenty se SVP Sdílená výuka předmětů mezi fakultami 100 studijních opor v elektronické i tištěné podobě pro studenty se SVP Tvorba didaktického materiálu – CD a DVD k inovovaným předmětům E-learningové kurzy LMS Metodika k inovaci předmětů

8 Klíčové výstupy projektu Podpora SVP Klíčové výstupy projektu Podpora SVP KA2 E-learningové kurzy: Studenti se specifickými potřebami na VŠ Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Metodická příprava výuky a tvorba prezentací s využitím moderních technologií Merlingo Znakový jazyk pro začátečníky a pokročilé Osobní asistence

9 Klíčové výstupy projektu Podpora SVP Klíčové výstupy projektu Podpora SVP KA3 Realizace profesních stáží pro 10 vybraných studentů v délce 1 kalendářního měsíce u budoucích potencionálních zaměstnavatelů Seznam oborů vhodných pro uchazeče se SVP o vysokoškolské studium na OU v Ostravě Informace o možnostech uplatnění studentů OU se SVP na trhu práce Odborné publikace a monografie s tématikou vztahující se k projektu Podpora SVP Aktivní účast aktérů projektu Podpora SVP na národních a mezinárodních konferencích

10 Klíčové výstupy projektu Podpora SVP Klíčové výstupy projektu Podpora SVP KA4 Zpřístupnění budovy „B“ PdF OU – ulice Českobratrská - bezbariérovým výtahem pro osoby se zdravotním postižením Zpřístupnění budovy „SC“ PdF OU- ulice Fráni Šrámka - bezbariérovou plošinou pro osoby se zdravotním postižením KA5 Inovace virtuálního inkluzivního prostředí – zavádění nových funkcionalit a nových diskuzních témat Zásady vhodných přístupů ke studentům se SVP Pořádání workshopů pro studenty i pedagogy na téma: Zásady vhodných přístupů ke studentům se SVP

11 Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP Popis stáží Realizace profesních stáží pro 10 vybraných studentů OU se SVP na vybraných pracovištích reflektujících studovaný obor stážisty Realizace stáží pod vedením kvalifikovaných mentorů z vybraného pracoviště Délka stáží 1 kalendářní měsíc

12 Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP Cíl stáží Provedení podrobného monitoringu v oblasti vzdělávání studentů se SVP v rámci Ostravské univerzity v Ostravě s cílem nastavení maximální podpory a kvalitní přípravy budoucích absolventů na nabídku trhu práce Nalezení vhodných potencionálních profesí a zaměstnavatelů pro studenty OU se SVP

13 Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP Náplň práce absolventů stáže Uplatňování a využívání teoretických znalostí studentů ze studovaného oboru: Konzultace a plánování výuky i mimoškolní činnosti s metodikem stáže Hospitace ve výuce, konzultace hospitované výuky s třídním učitelem, vychovatelem Asistence učitele, vychovatele při profesních činnostech i mimoškolních aktivitách Účast na výběru a přípravě didaktických pomůcek

14 Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP Náplň práce absolventů stáže Účast na realizovaných formách spolupráce s rodiči, poradenskými pracovníky, spolupracujícími institucemi Spoluúčast na speciálně pedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních činnostech s jedinci i skupinami dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami Vlastní evaluace práce účastníka stáže (autoevaluace) Seznámení se s pedagogickou dokumentací Seznámení se s novými výukovými metodami a formami práce

15 Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP Seznam organizací nabízejících stáže – leden 2013 Diagnostický ústav pro mládež, Ostrava Kunčičky, Škrobálkova 16 (www.dum-ostrava.cz)www.dum-ostrava.cz Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6 (www.zskarasova.webnode.cz)www.zskarasova.webnode.cz Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 15 (www.zus-sokolska.cz)www.zus-sokolska.cz

16 Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP První absolventi stáží

17 Podrobné a aktuální informace o projektu Podpora SVP Vlastní www stránky projektu: http://projekty.osu.cz/svp/ Napsali o projektu: http://www.regionbook.com/clanek/p2il000dtdcsc8c0k8c0 http://projekty.osu.cz/svp/dokumenty/skolstvi.pdf http://projekty.osu.cz/svp/dokumenty/scan-20120424113628-0000.pdf http://www.osu.cz/dokumenty/newsletter/2012/newsletter02_2012.pdf http://www.vozickari-ostrava.cz/zpravy/pageakt.htm

18 Zajímavé odkazy na podobné téma z oblasti vzdělávání v ČR Zajímavé odkazy na podobné téma z oblasti vzdělávání v ČR http://ceskomluvi.cz/videa-co-vsechno-skola-nedokaze-prestoze-to-od-ni- ocekavame/?gclid=CKbj3dmI6bUCFQK-zAodzkgAfA http://ceskomluvi.cz/videa-co-vsechno-skola-nedokaze-prestoze-to-od-ni- ocekavame/?gclid=CKbj3dmI6bUCFQK-zAodzkgAfA


Stáhnout ppt "Realizace projektu Podpora SVP na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Realizace projektu Podpora SVP na katedře."

Podobné prezentace


Reklamy Google