Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravovaná řada ISOIEC 25000 pro jakost softwarového produktu SQuaRE : Nová generace ISO/IEC 9126 & 14598 Prof. RNDr. Jiří Vaníček, Předseda České technické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravovaná řada ISOIEC 25000 pro jakost softwarového produktu SQuaRE : Nová generace ISO/IEC 9126 & 14598 Prof. RNDr. Jiří Vaníček, Předseda České technické."— Transkript prezentace:

1 Připravovaná řada ISOIEC 25000 pro jakost softwarového produktu SQuaRE : Nová generace ISO/IEC 9126 & 14598 Prof. RNDr. Jiří Vaníček, Předseda České technické normalizační komise pro IT Česká zemědělská universita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, katedra informačního inženýrství vanicek@pef.czu.czvanicek@pef.czu.cz, http://kii.pef.czu.cz/~vanicek

2 Produkt = výrobek, služba nebo kombinace výrobku a služby JAKOST = míra, do které produkt uspokojuje dané ( obecně přijaté ) nebo stanovené ( zvlášť vyžádané ) potřeby, za předpoklady využívání produktu stanoveným způsobem (ISO 8402: 1994) Jakost závisí na potřebách uživatele To, co nepotřebujeme, jakost nezvyšuje Volba je vždy kompromisem mezi jakostí a cenou

3 Charakteristiky jakosti SW (IS) relativně se nepřekrývající pohledy na jakost Funkčnost (functionality) Bezporuchovost (reliability) Použitelnost (usability) Účinnost (efficiency) Udržovatelnost (maintainability) Přenositelnost (portability)

4 Podcharakteristiky a atributy - prediktory jakosti Charakteristiky se dále dělí na podcharakteristiky. Podcharakteristiky mají: vnější atributy vnitřní atributy (prediktory) Vnější atributy Vnitřní atributy atribut subcharakteristika charakteristika

5 Jakost je třeba hodnotit objektivně K tomu je nutné aby atributy byly měřitelné Zobrazení, které atributu přiřazuje číslo (nebo jinou formální hodnotu) se nazývá měření. Výsledkem měření je míra atributu

6 Mezinárodní normalizace ISO/IEC JTC1 - Informační technologie SC7 - Softwarové inženýrství WG6 - Měření a hodnocení jakosti Obecné mezinárodní normy v oblasti IT se beze změny přebírají jako evropské normy i jako české normy. Při ČSNI: TNK 20 - Informační technologie TNK 42 - Výměna dat

7 Řada ISO/IEC (ČSN) 9126 IT - Jakost softwarového produktu 9126-1 Model jakosti 9126-2 TR - Vnější metriky 9126-3 TR Vnitřní metriky 9126-4 TR Metriky pro jakost použití (9126-5 Základní softwarové metriky)

8 Řada ISO/IEC (ČSN) 14598 IT - Hodnocení produktu 14598-1 Obecný přehled 14598-2 Plánování a řízení 14598-3 Postup pro řešitele 14598-4 Postup pro akvizitéra 14598-5 Postup pro nezávislého hodnotitele 14598-6 Dokumentace vyhodnocovacích postupů

9 Hodnocení produktu Pro každou charakteristiku zvlášť M1M1 M4M4 M2M2 M3M3 f Výpočet f(M 1, M 2, …, M N ) Vynikající (převyšuje požadavky) Vyhovující (plánovaná jakost) Minimálně přijatelné Nevyhovující měřené hodnoty úroveň

10 Hlavní nedostatky současného stavu norem pro jakost SW (IS) Metrik je navrženo příliš mnoho (přes 200), není jasné, které kdy vybrat Není jasné jak formulovat potřeby převést do měřitelných požadavků Není jasné kterou „jakost“ zkoumat? Zda vnitřní (prediktory jakosti) vnější (jakost produktu) nebo jakost užití produktu (včetně „jakosti uživatele)

11 SQuaRE kromě odstranění nedostatků slibuje: Vytvořit jednotnou architekturu řady norem a vytvořit zastřešující příručku Soustavu norem vhodně očíslovat Vytvořit příručku pro to jak užívat metriky Definovat primitiva pro měření - prvky měřené přímo (čas, počet, kategorie) Zavést metriky pro objektivizaci požadavků na jakost

12 Oddíl modelu jakosti Oddíl modelu jakosti Oddíl vyhodnocování jakosti Oddíl vyhodnocování jakosti Oddíl metrik pro jakost Oddíl metrik pro jakost 2501n 2504n2503n 2502n 2500n Plánování a řízení jakosti Plánování a řízení jakosti Obecný přehled a příručka pro SQuaRE Obecný přehled a příručka pro SQuaRE Obecný oddíl jakosti SW produktu SQuaRE SQuaRE : Architektura Oddíl požadavků na jakost Oddíl požadavků na jakost

13 2500n: Obecný oddíl jakosti softwarového produktu 2500n: Jakost softwarového produktu 2500n: Jakost softwarového produktu 25000: Obecný přehled a příručka pro SQuaRE 25000: Obecný přehled a příručka pro SQuaRE Zastřešující dokument Model architektury SQuaRE, terminologie (ze stávající normy 14598-1 Přehledné informace podle normy 9126-1. 25001: Plánování a řízení 25001: Plánování a řízení Předpokládá se převzetí stávající normy 14598-2

14 2501n: Oddíl modelu jakosti 2501n: Model jakosti 2501n: Model jakosti 25010: Model jakosti 25010: Model jakosti Zatím plánován jediný dokument Převod požadavků na metriky a odkazy na relevanyní normu a dokumenty Stávající 9126-1 bez výkladu jednotlivých metrik, avšak doplněný o příručku, jak tento model používat

15 2502n: Oddíl metrik pro jakost From 9126-1 and 9126-2,-3,4 common parts 25020: Referenční model a příručka k metrikám 25020: Referenční model a příručka k metrikám 25023: Vnější metriky 25022: Vnitřní metriky 25024: Metriky jakosti použití 25025: Dokumentace vyhodnocovacích postupů 25021: Primitiva pro měření 25021: Primitiva pro měření stávající14598-6 stávající 9126-3 stávající9126-2 stávající 9126-4 2502n: Metriky pro jakost 2502n: Metriky pro jakost

16 2503n: Oddíl požadavků na jakost 2503n: Požadavky na jakost 2503n: Požadavky na jakost 25030: Požadavky na jakost 25030: Požadavky na jakost Jediná norma, spojená s příručkou Obecná příručka pro formulaci požadavků Požadavky na požadavky na jakost Požadavky na jakost použití Vnější požadavky na jakost Vnitřní požadavky na jakost

17 2504n: Oddíl vyhodnocování jakosti 2504n: Vyhodnocování jakosti 2504n: Vyhodnocování jakosti 25040: Přehled o vyhodnocování jakosti 25040: Přehled o vyhodnocování jakosti 25041: Proces projektanta 25042: Proces akvizitéra 25043: P roces hodnotitele Modifikované 14598-1 Pohled řešitele Pohled toho, kdo poptává produkt uživatele nebo systémového integrátora Nezávislé „třetí“ strany

18 Mé obavy z možných chyb nedostatků projektu SQuaRE Snaha vytvořit 250xx s co nejmenší námahou. Převzít nesourodé 9126-1 až 4 a 14598-1 až 6 s minimálními změnami Snaha o redukci jakosti na funkcionalitu, respektive vyvést funkční požadavky mimo jakost Podcenění zásad teorie měření Různorodá průprava a cíle členů řešitelského týmu a malá ochota korigovat své vlastní představy a názory. Snaha prosadit partikulární zájmy

19 Normy pro jakost procesu vývoje (řada 9000 nově100xx) versus normy pro jakost produktu (řady 9126, 14598 nově 250xx) procesní normy + : Známější Nejen pro SW a IT Větší zájem výrobců (u nás trh převládá dodavatele) Lze získat atest Produktové normy +: Nízká povědomost Jakost není dosud pro zákazníka často prioritou Trh dodavatele Uživatelé neznají potřeby Neexistují obecné atesty

20 Řešení pro veřejnou správu: Péče o jakost akvizicí je důležitá pro účelné vynakládání veřejných prostředků Ministerstvo informatiky (dříve ÚVIS) pověřuje atestační střediska, která prověřují shodu se standardy ISVS, sdíleným rozhraním ISVS, ale také jakost produktů získávaných pro veřejnou správu Atestační střediska mohou nabízet služby i mimo veřejnou správu, atest by měl být zájmem dodavatele seznam pověřených viz atestačních středisek viz www.micr.cz

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Připravovaná řada ISOIEC 25000 pro jakost softwarového produktu SQuaRE : Nová generace ISO/IEC 9126 & 14598 Prof. RNDr. Jiří Vaníček, Předseda České technické."

Podobné prezentace


Reklamy Google