Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravovaná řada ISOIEC 25000 pro jakost softwarového produktu SQuaRE: Nová generace ISO/IEC 9126 & 14598 Prof. RNDr. Jiří Vaníček, Předseda České technické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravovaná řada ISOIEC 25000 pro jakost softwarového produktu SQuaRE: Nová generace ISO/IEC 9126 & 14598 Prof. RNDr. Jiří Vaníček, Předseda České technické."— Transkript prezentace:

1 Připravovaná řada ISOIEC pro jakost softwarového produktu SQuaRE: Nová generace ISO/IEC 9126 & 14598 Prof. RNDr. Jiří Vaníček, Předseda České technické normalizační komise pro IT Česká zemědělská universita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, katedra informačního inženýrství

2 Produkt = výrobek, služba nebo kombinace výrobku a služby
JAKOST = míra, do které produkt uspokojuje dané (obecně přijaté) nebo stanovené (zvlášť vyžádané) potřeby, za předpoklady využívání produktu stanoveným způsobem (ISO 8402: 1994) Jakost závisí na potřebách uživatele To, co nepotřebujeme, jakost nezvyšuje Volba je vždy kompromisem mezi jakostí a cenou

3 Charakteristiky jakosti SW (IS) relativně se nepřekrývající pohledy na jakost
Funkčnost (functionality) Bezporuchovost (reliability) Použitelnost (usability) Účinnost (efficiency) Udržovatelnost (maintainability) Přenositelnost (portability)

4 Podcharakteristiky a atributy - prediktory jakosti
Charakteristiky se dále dělí na podcharakteristiky. Podcharakteristiky mají: vnější atributy vnitřní atributy (prediktory) Vnější atributy Vnitřní atributy atribut subcharakteristika charakteristika

5 Jakost je třeba hodnotit objektivně
K tomu je nutné aby atributy byly měřitelné Zobrazení, které atributu přiřazuje číslo (nebo jinou formální hodnotu) se nazývá měření. Výsledkem měření je míra atributu

6 Mezinárodní normalizace
ISO/IEC JTC1 - Informační technologie SC7 - Softwarové inženýrství WG6 - Měření a hodnocení jakosti Obecné mezinárodní normy v oblasti IT se beze změny přebírají jako evropské normy i jako české normy. Při ČSNI: TNK Informační technologie TNK Výměna dat

7 Řada ISO/IEC (ČSN) 9126 IT - Jakost softwarového produktu
Model jakosti TR - Vnější metriky TR Vnitřní metriky TR Metriky pro jakost použití ( Základní softwarové metriky)

8 Řada ISO/IEC (ČSN) 14598 IT - Hodnocení produktu
Obecný přehled Plánování a řízení Postup pro řešitele Postup pro akvizitéra Postup pro nezávislého hodnotitele Dokumentace vyhodnocovacích postupů

9 Hodnocení produktu M1 M2 f M3 M4 Pro každou charakteristiku zvlášť
Výpočet f(M1, M2, …, MN) Vynikající (převyšuje požadavky) Vyhovující (plánovaná jakost) Minimálně přijatelné Nevyhovující měřené hodnoty úroveň

10 Hlavní nedostatky současného stavu norem pro jakost SW (IS)
Metrik je navrženo příliš mnoho (přes 200), není jasné, které kdy vybrat Není jasné jak formulovat potřeby převést do měřitelných požadavků Není jasné kterou „jakost“ zkoumat? Zda vnitřní (prediktory jakosti) vnější (jakost produktu) nebo jakost užití produktu (včetně „jakosti uživatele)

11 SQuaRE kromě odstranění nedostatků slibuje:
Vytvořit jednotnou architekturu řady norem a vytvořit zastřešující příručku Soustavu norem vhodně očíslovat Vytvořit příručku pro to jak užívat metriky Definovat primitiva pro měření - prvky měřené přímo (čas, počet, kategorie) Zavést metriky pro objektivizaci požadavků na jakost

12 SQuaRE: Architektura 2501n Oddíl modelu jakosti 2500n Obecný oddíl
jakosti SW produktu 2503n 2504n Oddíl požadavků na jakost Oddíl vyhodnocování jakosti Obecný přehled a příručka pro SQuaRE Plánování a řízení jakosti 2502n Oddíl metrik pro jakost SQuaRE

13 2500n: Obecný oddíl jakosti softwarového produktu
2500n: Jakost softwarového produktu 25000: Obecný přehled a příručka pro SQuaRE Zastřešující dokument Model architektury SQuaRE, terminologie (ze stávající normy Přehledné informace podle normy 25001: Plánování a řízení Předpokládá se převzetí stávající normy

14 2501n: Oddíl modelu jakosti
2501n: Model jakosti Zatím plánován jediný dokument Převod požadavků na metriky a odkazy na relevanyní normu a dokumenty 25010: Model jakosti Stávající bez výkladu jednotlivých metrik, avšak doplněný o příručku, jak tento model používat

15 2502n: Oddíl metrik pro jakost
2502n: Metriky pro jakost From and ,-3,4 common parts 25020: Referenční model a příručka k metrikám 25021: Primitiva pro měření stávající 25022: Vnitřní metriky stávající9126-2 25023: Vnější metriky stávající 25024: Metriky jakosti použití stávající 25025: Dokumentace vyhodnocovacích postupů

16 2503n: Oddíl požadavků na jakost
2503n: Požadavky na jakost Jediná norma, spojená s příručkou 25030: Požadavky na jakost Obecná příručka pro formulaci požadavků Požadavky na požadavky na jakost Požadavky na jakost použití Vnější požadavky na jakost Vnitřní požadavky na jakost

17 2504n: Oddíl vyhodnocování jakosti
2504n: Vyhodnocování jakosti 25040: Přehled o vyhodnocování jakosti Modifikované 25041: Proces projektanta Pohled řešitele 25042: Proces akvizitéra Pohled toho, kdo poptává produkt uživatele nebo systémového integrátora 25043: Proces hodnotitele Nezávislé „třetí“ strany

18 Mé obavy z možných chyb nedostatků projektu SQuaRE
Snaha vytvořit 250xx s co nejmenší námahou. Převzít nesourodé až 4 a až 6 s minimálními změnami Snaha o redukci jakosti na funkcionalitu, respektive vyvést funkční požadavky mimo jakost Podcenění zásad teorie měření Různorodá průprava a cíle členů řešitelského týmu a malá ochota korigovat své vlastní představy a názory. Snaha prosadit partikulární zájmy

19 (u nás trh převládá dodavatele) Lze získat atest Produktové normy +:
Normy pro jakost procesu vývoje (řada 9000 nově100xx) versus normy pro jakost produktu (řady 9126, nově 250xx) procesní normy + : Známější Nejen pro SW a IT Větší zájem výrobců (u nás trh převládá dodavatele) Lze získat atest Produktové normy +: Nízká povědomost Jakost není dosud pro zákazníka často prioritou Trh dodavatele Uživatelé neznají potřeby Neexistují obecné atesty

20 Řešení pro veřejnou správu:
Péče o jakost akvizicí je důležitá pro účelné vynakládání veřejných prostředků Ministerstvo informatiky (dříve ÚVIS) pověřuje atestační střediska, která prověřují shodu se standardy ISVS, sdíleným rozhraním ISVS, ale také jakost produktů získávaných pro veřejnou správu Atestační střediska mohou nabízet služby i mimo veřejnou správu, atest by měl být zájmem dodavatele seznam pověřených viz atestačních středisek viz

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Připravovaná řada ISOIEC 25000 pro jakost softwarového produktu SQuaRE: Nová generace ISO/IEC 9126 & 14598 Prof. RNDr. Jiří Vaníček, Předseda České technické."

Podobné prezentace


Reklamy Google