Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika ČR: Krize není u konce? Luděk Niedermayer Prosinec 2012 Asymetrická recese v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika ČR: Krize není u konce? Luděk Niedermayer Prosinec 2012 Asymetrická recese v ČR."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika ČR: Krize není u konce? Luděk Niedermayer Prosinec 2012 Asymetrická recese v ČR

2 Krize po krizi… Posedlost růstem?

3 3 © 2012 Deloitte Česká republika Recese 2008 – šok po dobrých letech…. Před rokem 2008 procházela nejen ČR velmi rychlým růstem Ten až hraničil s přehřátím ekonomiky či pracovního trhu Dobré časy prožívala i celá světová ekonomika Nástup krize znamenal propad poptávky, finanční destabilizaci i zásadní nejistotu Díky masivnímu zapojení fiskálních politik byla globální (spíše „západní“) krize – fáze propadu růstu - nečekaně rychle překonána Některé země dosud nepřekonaly pokles ekonomiky (HDP) Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

4 4 © 2012 Deloitte Česká republika Od „Great moderation“ k recesi a krizi Great moderation: Rychlý ekonomický růst ve většině světa. Makro stabilita, zejména pokles inflace. Finanční stabilita, absence větších krizí, nízké úrokové sazby a stabilní trhy. Fiskální situace těží z ekonomického růstu a finanční stability. Co bylo špatně: Příliš uvolněná měnová politika špatně interpretovala nízkou inflaci a příliš snížila úrokové sazby. Uvolněná regulace finančního sektoru, vysoká agresivita institucí a přílišný růst v některých oblastech. Podniky se zaměřily na krátkodobé zisky a oslabily svou finanční pozici pomocí „levných úvěrů“. Fiskální politika nevyužila příznivé podmínky ke snižování dluhů. Také osobní zadlužení domácnostní rostlo. Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

5 5 © 2012 Deloitte Česká republika Post Lehman stabilizace Stabilizace po krizi byla překvapivě úspěšná a rychlá. Přímé náklady stimulů ve světovém kontextu poměrně nízké, celkový dopad na veřejné finance ale značný. Většina zemí (dokonce v EU) dosáhla přes počátek fiskální konsolidace v roce 2011 úroveň HDP z doby před krizí (2008). Některé země však byly zasaženy více, často hlavně bankovní krizí. Stabilizaci značně pomáhá i uvolněná měnová politika. Rizika z tohoto nastavení dnes velká nejsou, ale mohou narůstat. Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

6 Svět v roce 2012 Kde jsme? Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

7 7 © 2012 Deloitte Česká republika Otázky dnešního vývoje ekonomiky Špatné zprávy … Politika objektivně nesnadná Dluhy vlád Příliš vysoké Omezují možnost intervencí Finanční sektor Volatilita, expozice k vládnímu dluhu Dopad zpomalení růstu či recese Ekonomika Dopady fiskálních konsolidací Růst nejistoty …a lepší zprávy… Finanční sektor Zbaven některých rizikových aktiv Vyšší kapitál, pokrok v regulaci Ekonomika Firmy finančně silné Vyšší odolnost vůči „špatným zprávám“ …. zásadní nejistoty…. Jaký bude „nový normál“ Jak dlouho bude trvat zotavení ekonomik, a jsem na cestě k němu? Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa ! ?

8 8 © 2012 Deloitte Česká republika IMF WEO (podzim 2012): „Tvrdá data“ Americká ekonomika roste proti minulosti pomaleji, ale udržuje růst Také „zdravé“ země EU, směřují k růstu Země Asie udržují vysoké tempo růstu Celkově se však výhled viditelně zhoršuje

9 Ohrožená Evropa Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

10 10 © 2012 Deloitte Česká republika Hlavní ohrožení Evropy - Evropa EU je stejně uzavřená ekonomika jako USA (kde role domácí poptávky dominuje). Podíl vývozu na HDP činí v USA 13%, u dovozů je to 16%, v přápadě EU jsou obě hodnoty na 16%. Cca. 60% vývozu Německa míří do EU. Řada zemí EU exportně otevřených, ale své vývozy většinou realizují v EU. Proto stagnace ekonomik EU ohrožuje všechny země Unie. Podíl vývozu na třetí trhy sice dynamicky roste, ale není náhradou stabilní poptávky zevnitř ekonomiky Unie. Trh EU: Přes 500 milionů obyvatel (7,3% světové populace). EU vytváří nominální HDP 16 242 miliard USD (2010), což je 20% globálního HDP v paritě kupní síly. Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

11 11 © 2012 Deloitte Česká republika EU vs. svět Ekonomika EU potřebovala dosud k překlenutí krize menší fiskální podporu. Přes řadu silných stránek americké ekonomiky neplatí, že si tato ekonomika stojí lépe než EU ve všech oblastech. Americká ekonomika je – mnohem více než evropská – závislá na rychlém tempu růstu a trpí vyšší nerovnováhou. Pokrok ve fiskální konsolidaci je doposud malý. Poslední vývoj v Evropě ukazuje, že dokonce i umírněné, leč dobře cílené reformy, mají na konkurenční schopnost zemí zásadní vliv, a přitom nemění společenské nastavení. Zpomalení růstu v důsledku razantních fiskálních konsolidací však nepostihne jen konsolidující země. Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

12 12 © 2012 Deloitte Česká republika Dilema dneška: „Růst či konsolidovat?“ Růstový kemp: Ekonomický růst usnadňuje fiskální konsolidaci a snižuje riziko deflace Stabilnější politické prostředí je také příznivější pro reformy Konsolidace spojená se recesí vytváží riziko „spirály poklesu“ Konsolidační aliance: Potřeba konsolidace je neodiskutovatelná, důvěra trhu je klíčová vzhledem k potřebě nových půjček Možnosti státu podpořit udržitelně růst jsou velmi omezené Na míře záleží: Jak vysokého růstu jsou ekonomiky schopny, aniž by došlo k opakování vývoje před krizí Nehrozí z přebytku stimulů vznik bublin, inflace či nové nestability? Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

13 13 © 2012 Deloitte Česká republika Deficity v EU klesají víc, než se zdá… Již v roce 2010 došlo u většiny zemí k razantnímu obratu rozpočtové politiky. Udržení trendu nebude však snadné. Zejména země ohrožené krizí musejí konsolidovat dále, jiné alternativy nejsou zatím v EU politicky průchodné. Nové země EU procházejí (kromě Slovinska) podobným vývojem. Hloubka propadu byla však menší, zlepšení v roce 2010 také. Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

14 Česká realita Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

15 15 © 2012 Deloitte Česká republika Evropské fiskální ohrožení – kde je ČR? Co ukazují 2011 notifikace… Dnes: Fiskální pozice ČR je poměrně dobrá, ale i tak vyžaduje značnou konsolidaci. Z makro pohledu je stav nejstabilnější v regionu. Výhled: ČR potřebuje k dosažení udržitelného stavu veřejných financí řadu reforem a zlepšení zejména v oblasti fungování státu. Na náklady těchto změn bude mít významná vliv to, jak ekonomika poroste. Oslabení dnes vysoké kredibility ČR by proces zkomplikovalo. Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa Fiskální notifikace 2011DluhDeficit Euro87,2-4,1 EU2782,5-4,5 CR41,2-3,1 Germany81,2 Spain68,5-8,5 France85,8-5,2 Italy120,1-3,9 Hungary80,64,3 Austria72,2-2,6 Poland56,3-5,1 Slovenia47,6-6,4 Slovakia43,3-4,8 UK85,7-8,3

16 16 © 2012 Deloitte Česká republika Nová data – kde je český růst? Růst ČR od počátku roku 2012 zaostává za vyvojem v okolí a patří k nejhorším v EU. Pomalý růst výrazně komplikuje vývoj ekonomiky jak fiskálně, tak společensko-politicky. Tempo roční fiskální konsolidace není výrazně odlišné od okolí, ale rozpočtová korekce probíhá déle. Dle výhledu IMF bude ČR i nadále významně zaostávat za růstem všech sousedních zemí; podobný růst vykazuje v regionu pouze Maďarsko. Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa Kumulace reálného růstu po 3 roky WEO IMF

17 17 © 2012 Deloitte Česká republika Ekonomický vývoj v EU, zejména v eurozóně Fiskální politika Snaha o fiskální konsolidaci zpomaluje růst. Vláda není schopná škrtat provozní výdaje, redukce investic ohrožuje konkurenceschopnost a některé sektory (zejména stavební). Stabilita, očekávání a investice Kromě obecného rizika zhoršení očekávání plynoucího z globální situace je u nás specifikem nestabilita politického systému, která vede k častým a velkým změnám ekonomického prostředí. V rozporu se stabilitou a pozicí ekonomiky dochází k útlumu investic. Vývoj v EU – dluhová krize Tento faktor je dnes určující, protože bude zřejmě hlavním důvodem pro ekonomické zpomalení či recesi v EU. Poklesem poptávky budou ovlivněny i ekonomiky, které jsou v jádru poměrně silné (Německo). Velkou hrozbou je navíc destabilizace bankovního systému. Vývoj globální Navzdory předpokladu, že nejslabším bodem globální ekonomiky je EU, je třeba vzít v potaz značné nerovnováhy v ekonomice USA i rizika v jiných zemích. Jejich náprava může v budoucnu podstatně zbrzdit tamní a tím i globální růst. Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa Ekonomický růst ČR Během krize roku 2008-9 byl propad podobný jako například v Německu, oživení poté bylo slabší. Nelze vyloučit, že vývoj ekonomiky při „špatných scénářích“ povede k většímu propadu než v Německu. I vývoj Německa je však zatížen značnou nejistotou. ? Díky vysoké míře otevřenosti české ekonomiky byly v minulosti vnější faktory pro vývoj podstatnější než faktory vnitřní – domácí. Platí to i dnes? Efektivita a antikorupce Od politické podpory je nutno přistoupit k jasným opatřením. Zejména v oblasti vyšší efektivity státu to při dnešním fungování politického systému představuje značný problém. Anatomie růstu ČR

18 18 © 2012 Deloitte Česká republika Proč? Co může být za slabým výkonem ekonomiky ČR … Hypotézy o důvodech dnešního od okolí odlišného vývoje v ČR: Struktura fiskální situace a délka probíhající konsolidace Nízká prediktabilita ekonomické politiky Velmi nízká důvěra agentů v ekonomiku, působená skutečnými faktory Korupce, neefektivita zejména ve veřejném sektoru a odliv zdrojů z ekonomiky Vyčerpání některých stimulů růstu souvisejících s růstem bohatství v ekonomice Relevantní fakta, či jen hypotézy? ČR patří k nejdražím zemím v regionu, ale situace se může poměrně rychle měnit Ekonomiky je poměrně diverzifikovaná a sofistikovanější než řada našich konkurentů Nabízí zřejmě stále vysoce atraktivní mix nákladů a kvality (vč. pracovní síly) Postupná snaha o zlepšení kvality vzdělání a lepší politiky podpory RaD mohou přinášet ovoce a zlepšovat strukturu ekonomiky Infrastruktura je lepší než v dalěích zemích CEE, i když situace se mění Objektivní faktory – geografie a tradice – hrají roli Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

19 19 © 2012 Deloitte Česká republika Jiný úhel pohledu – specifická doporučení EK pro jednotlivé státy … v situaci zvýšené konkurence rozvíjejících se ekonomik a stabilně klesajícího přílivu nového vlastního kapitálu představuje pro českou ekonomiku klíčovou výzvu podpora hospodářského oživení a dlouhodobého růstu prostřednictvím zvýšení kvality fiskální korekce, zmenšení neefektivity a zvýšení stability veřejné správy, lepšího využití potenciálu na trhu práce, zejména u žen s dětmi, a větší mobilizace faktorů usnadňujících přechod k růstu založeném na inovacích, vyšší přidané hodnotě a lidském kapitálu. Růst inovativních podniků je rovněž omezen nedostatečnými vazbami mezi vědeckou základnou a podnikatelským sektorem a neefektivitou veřejného financování výzkumu. Neefektivita a nedostatečná stabilita veřejné správy nevytvářejí prostředí podporující dlouhodobý růst. Navíc i přes relativně nízký poměr dluhů k HDP a nedávné reformy není vývoj veřejných financí dosud udržitelný.

20 Češi v Evropě Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

21 21 © 2012 Deloitte Česká republika My a EU – je „splendid isolation“ možnost? Pro české firmy je volný a levný přístup na trh EU s ohledem na poměrně generickou produkci s nízkou ziskovou přirážkou zásadní. Omezení přístupu na trh by nás poškodilo mnohem více než naše obchodní partnery. Jednotlivá rozhodnutí těžko dostanou naši zemi do izolace, ale ochota diskutovat s „trouble makery“ bude dál klesat. Naše politika „v Bruselu“ je často nesrozumitelná a těžko získá stabilní spojence. Zájem o naše spojenectví není asi velký. Transfery z EU rozpočtu jsou zásadní pro řadu investičních oblastí i pro vývoj ekonomiky. Podstatná část neefektivit jejich využití je „domácí“ a nikoliv specifická jen pro tuto oblast. Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

22 22 © 2012 Deloitte Česká republika Možná budoucnost EU? Eurozone Pre-ins Ins, but „out“ Outs Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa Pobaltí na cestě do eurozony, Dánsko fakticky spíše „in“ Polsko jako klíčová země stojící mimo eurozonu, ale pracující na svém vlivu na EU je hlavním hráčem této skupiny Silná „out pozice“ Británie, Posun směrem k „out“ u Švédska, nejasná pozice Bulharska a Rumunsko. Maďarsko „zcela out“ Země typu Švýcarks mají Vyšší míru nezávislosti, ale v některých ohledech musí politiku EU bezvýhradně akceptovat

23 Co bude dál?

24 24 © 2012 Deloitte Česká republika Co ve světě? Proces deleverage západních ekonomik není ukončen Zdá se, že některé rychle rostoucí ekonomiky neudrží svá růstová tempa Není ani vyloučené, že dojde k jisté eskalaci problémů, souvisejících se společenským uspořádáním některých rychle rostoucích zemí Není zřejmé, zda jistá míra „protekcionismu“ se v dalším vývoji neprojeví V každém případě však vysoký růst v některých teritoriích přinesl rychlý růst mezd a s ním i viditelný pokles konkurenční schopnosti takových ekonomik. Zlevňování technologií bude dalším trendem, snižující konkurenční výhody „levnějších zemí“. Zároveň však růst bohatství řady zemí posílil schopnost generovat domácí poptávku, což může příznivě ovlivnit vývoj tamních ekonomik i globální vývoj Některé z těchto trendů mohou podpořit pozici vyspělých ekonomik na globálním trhu, pokud se země těmito trendy dotčené, neuchýlí například k politikám typu depreciace kurzu

25 25 © 2012 Deloitte Česká republika Co u nás? Dnešní ekonomický pokles je částečně působen domácími faktory, respektivě jejich kulminací během řady let Naopak jeho příčinou není struktura ekonomiky, zaměřená na zpracovatelský průmysl, ani výpadkem poptávky po exportech. I zkušenosti z minulých krizových let favorizují naopak spíše „staré“ než „nové“ ekonomiky K recesi v ČR docházív době, kdy se naše ekonomika nachází „mezi“ levnými dohánějícími ekonomikami a bohatými země „staré Evropy“ Je možné, že naše dnešní situace vyžaduje jiný mix růstových driverů, než v minulosti, dosažení růstu a jeho udržení je nepochybně obtížnější Z objektivního pohledu je naše ekonomika kompetitivní, ani její struktura není špatná. Roste i míra její „sofistikace“. Finanční situace státu je však více nepříznivá než v minulosti, zvýšení příjmů půjde na úkor růstu, některá opatření jsou již vyčerpaná Problémem je politická nestabilita a vztah země k EU, nereflektují českou realitu Krize není u konce? ČR: Malá země uprostřed neklidného světa

26 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. © 2012 Deloitte Česká republika


Stáhnout ppt "Ekonomika ČR: Krize není u konce? Luděk Niedermayer Prosinec 2012 Asymetrická recese v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google