Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Forenzní účetnictví v kostce Ing. Zdenka Volkánová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Forenzní účetnictví v kostce Ing. Zdenka Volkánová."— Transkript prezentace:

1 Forenzní účetnictví v kostce Ing. Zdenka Volkánová

2 Forenzní účetnictví v kostce  Podvod – legislativní vymezení  Podvod a jeho vnímání veřejností  Podvod vs. chyba  Podvod a jeho závažnost pro SME  Zjištění podvodu  Obecné indikátory rizika podvodu  Jak zabránit podvodu  Podvod a úloha auditora

3 Forenzní účetnictví v kostce  Podvod – legislativní vymezení  §209- §250c trestního zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění  §209 – podvod  §210 – pojistný podvod  §211 – úvěrový podvod  §212 – dotační podvod  §213 – provozování nepoctivých her a sázek  „kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou…….“

4 Forenzní účetnictví v kostce  Podvod – legislativní vymezení  §216, §217 – legalizace výnosů z trestné činnosti  §219 – zatajení věci  §222 – poškození věřitele  §223 – zvýhodnění věřitele  §224 – způsobení úpadku  §226 – pletichy v insolvenčním řízení  §227 – porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku  §232 – poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti  Podvodné jednání v daních  §240 – zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby  §241 – neodvedení daně, pojistného a podobné povinné platby  §243 – nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení

5 Forenzní účetnictví v kostce  Podvodné jednání – hospodářské trestné činy  §250 – manipulace s kurzem investičních nástrojů  §253 – poškozování spotřebitele  §254 – zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

6 Forenzní účetnictví v kostce  Definice podvodu  Trestní zákon  ISA 240  Ekonomická kriminalita  Kriminalita „bílých límečků“  Doporučení Rady Evropy -> celní trestné činy, počítačové trestné činy, kartelové trestné činy, podvodné praktiky a zneužívání hospodářské situace nadnárodními společnostmi, falešné firmy, falšování záznamů o bilancování společnosti, trestné činy spojené s účetnictvím, podvody vztahující se k hospodářské situaci a společnému kapitálu společností, atd.

7 Forenzní účetnictví v kostce  Ekonomická kriminalita  Důvody pro spáchání podvodu  Tlak na dosažení očekávaného zisku  Touha se obohatit  Manažerský podvod  Maximalizace odměn založených na výkonu  Vyhovět tržním očekáváním  Potlačení kontrol  Záměrně nesprávně uvedené údaje (window dressing)  Manipulace, falšování nebo pozměňování účetních zápisů  Zkreslení nebo záměrné vynechání údajů v účetních výkazech, událostech, transakcích  Záměrné chybné použití účetních zásad (oceňování, zveřejňování atd.)

8 Forenzní účetnictví v kostce  Ekonomická kriminalita  Manažerský podvod  Záměrně nesprávně uvedené údaje (window dressing)  Zápisy fiktivních deníkových záznamů  Vypouštění nebo posouvání událostí a transakcí  Zatajování nebo neuvedení skutečností, které mohly ovlivnit částky v účetních výkazech  Pozměňování záznamů a termínů vztahujících se k významným a neobvyklým transakcím  Obcházení kontrol  Pohnutky/nátlak  Příležitosti

9 Forenzní účetnictví v kostce  Ekonomická kriminalita  Příležitosti k podvodnému výkaznictví  Významné transakce se spřízněnými stranami  Vedení není činně monitorováno  Nestabilní organizační struktura  Nefunkční vnitřní kontrolní prostředí  Příležitosti ke zpronevěře  Velký objem hotovostních plateb  Špatně označený dlouhodobý majetek, který je malý objemem  Nedostatečný nebo nefunkční vnitřní kontrolní systém

10 Forenzní účetnictví v kostce  Indikátory podvodů  Nesrovnalosti v účetních záznamech  Nesprávné zaúčtování některých transakcí  Významné změny prováděné na poslední chvíli  Zůstatky nebo transakce bez podpůrné dokumentace  Vzájemně si odporující nebo chybějící záznamy  Chybějící dokumentace  Zjevně upravované dokumenty  Nesrovnalosti mezi záznamy organizace a obdrženými konfirmacemi  Chybějící zásoby  Nestandardní vztahy mezi auditorem a vedením společnosti

11 Forenzní účetnictví v kostce  Indikátory podvodů  Neprováděné nebo formálně prováděné inventury majetku  Neprováděné nebo formálně prováděné inventury pohledávek a závazků  Nepodepsané hmotné odpovědnosti  Nákupy nejsou schvalovány odpovědnou osobou  Příslib vysokých odměn, jejichž vyplacení je podmíněno dosažením nereálných ukazatelů zisku, obratu  Snaha vedoucích pracovníků zakrýt vlastní selhání  Snaha získat zakázky i za cenu úplatku  Obava účetních přiznat chybné účtování  Potřeba splnit ukazatele banky  Snaha o minimalizaci daňové povinnosti

12 Forenzní účetnictví v kostce  Mimobilanční financování  Zatajit finanční riziko  Získat další úvěry a půjčky  Vyhnout se důkladnější kontrole dozorčích orgánů podniku  Nevykázání dluhu v rozvaze jako dluh  Zaměňování kapitálového leasingu za operativní  Nevykazování závazků vyplývajících z nesplacení pohledávky  Zaručené půjčky vykazovat jako tržby  Půjčky s pevným úrokem vykazovat jako vlastní kapitál

13 Forenzní účetnictví v kostce  Odhalení, ochrana a prevence  Jak podnik vydělává peníze  Jak vede účetnictví  Větší soustředění na obsah než na formu  Přijmout podrobnější předpisy pro účetnictví  Vnitřní kontrola podle pravidla „4eyes“  Nastavit a dodržovat kontrolní mechanismus uvnitř firmy

14 Forenzní účetnictví v kostce  Odhalení, ochrana a prevence  Opravné položky v účetnictví  Odpisové metody v účetnictví  Dohadné položky (accruals)  Management fee

15 Forenzní účetnictví v kostce  Finanční zdraví podniku v kontextu forenzního účetnictví  Vypovídací schopnost účetních výkazů  Finanční analýza  Horizontální rozbor  Vertikální rozbor  Vývoj majetkové struktury  Vývoj výsledku hospodaření  Vývoj CF

16 Děkuji za pozornost 16 Dotazy, diskuse Zdenka Volkánová 608 840 667 zdenka.volkanova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Forenzní účetnictví v kostce Ing. Zdenka Volkánová."

Podobné prezentace


Reklamy Google