Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Forenzní účetnictví v kostce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Forenzní účetnictví v kostce"— Transkript prezentace:

1 Forenzní účetnictví v kostce
Ing. Zdenka Volkánová

2 Forenzní účetnictví v kostce
Podvod – legislativní vymezení Podvod a jeho vnímání veřejností Podvod vs. chyba Podvod a jeho závažnost pro SME Zjištění podvodu Obecné indikátory rizika podvodu Jak zabránit podvodu Podvod a úloha auditora

3 Forenzní účetnictví v kostce
Podvod – legislativní vymezení §209- §250c trestního zákona č. 40/2009 Sb., v platném znění §209 – podvod §210 – pojistný podvod §211 – úvěrový podvod §212 – dotační podvod §213 – provozování nepoctivých her a sázek „kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou…….“

4 Forenzní účetnictví v kostce
Podvod – legislativní vymezení §216, §217 – legalizace výnosů z trestné činnosti §219 – zatajení věci §222 – poškození věřitele §223 – zvýhodnění věřitele §224 – způsobení úpadku §226 – pletichy v insolvenčním řízení §227 – porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku §232 – poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti Podvodné jednání v daních §240 – zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby §241 – neodvedení daně, pojistného a podobné povinné platby §243 – nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení

5 Forenzní účetnictví v kostce
Podvodné jednání – hospodářské trestné činy §250 – manipulace s kurzem investičních nástrojů §253 – poškozování spotřebitele §254 – zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

6 Forenzní účetnictví v kostce
Definice podvodu Trestní zákon ISA 240 Ekonomická kriminalita Kriminalita „bílých límečků“ Doporučení Rady Evropy -> celní trestné činy, počítačové trestné činy, kartelové trestné činy, podvodné praktiky a zneužívání hospodářské situace nadnárodními společnostmi, falešné firmy, falšování záznamů o bilancování společnosti, trestné činy spojené s účetnictvím, podvody vztahující se k hospodářské situaci a společnému kapitálu společností, atd.

7 Forenzní účetnictví v kostce
Ekonomická kriminalita Důvody pro spáchání podvodu Tlak na dosažení očekávaného zisku Touha se obohatit Manažerský podvod Maximalizace odměn založených na výkonu Vyhovět tržním očekáváním Potlačení kontrol Záměrně nesprávně uvedené údaje (window dressing) Manipulace, falšování nebo pozměňování účetních zápisů Zkreslení nebo záměrné vynechání údajů v účetních výkazech, událostech, transakcích Záměrné chybné použití účetních zásad (oceňování, zveřejňování atd.)

8 Forenzní účetnictví v kostce
Ekonomická kriminalita Manažerský podvod Záměrně nesprávně uvedené údaje (window dressing) Zápisy fiktivních deníkových záznamů Vypouštění nebo posouvání událostí a transakcí Zatajování nebo neuvedení skutečností, které mohly ovlivnit částky v účetních výkazech Pozměňování záznamů a termínů vztahujících se k významným a neobvyklým transakcím Obcházení kontrol Pohnutky/nátlak Příležitosti

9 Forenzní účetnictví v kostce
Ekonomická kriminalita Příležitosti k podvodnému výkaznictví Významné transakce se spřízněnými stranami Vedení není činně monitorováno Nestabilní organizační struktura Nefunkční vnitřní kontrolní prostředí Příležitosti ke zpronevěře Velký objem hotovostních plateb Špatně označený dlouhodobý majetek, který je malý objemem Nedostatečný nebo nefunkční vnitřní kontrolní systém

10 Forenzní účetnictví v kostce
Indikátory podvodů Nesrovnalosti v účetních záznamech Nesprávné zaúčtování některých transakcí Významné změny prováděné na poslední chvíli Zůstatky nebo transakce bez podpůrné dokumentace Vzájemně si odporující nebo chybějící záznamy Chybějící dokumentace Zjevně upravované dokumenty Nesrovnalosti mezi záznamy organizace a obdrženými konfirmacemi Chybějící zásoby Nestandardní vztahy mezi auditorem a vedením společnosti

11 Forenzní účetnictví v kostce
Indikátory podvodů Neprováděné nebo formálně prováděné inventury majetku Neprováděné nebo formálně prováděné inventury pohledávek a závazků Nepodepsané hmotné odpovědnosti Nákupy nejsou schvalovány odpovědnou osobou Příslib vysokých odměn, jejichž vyplacení je podmíněno dosažením nereálných ukazatelů zisku, obratu Snaha vedoucích pracovníků zakrýt vlastní selhání Snaha získat zakázky i za cenu úplatku Obava účetních přiznat chybné účtování Potřeba splnit ukazatele banky Snaha o minimalizaci daňové povinnosti

12 Forenzní účetnictví v kostce
Mimobilanční financování Zatajit finanční riziko Získat další úvěry a půjčky Vyhnout se důkladnější kontrole dozorčích orgánů podniku Nevykázání dluhu v rozvaze jako dluh Zaměňování kapitálového leasingu za operativní Nevykazování závazků vyplývajících z nesplacení pohledávky Zaručené půjčky vykazovat jako tržby Půjčky s pevným úrokem vykazovat jako vlastní kapitál

13 Forenzní účetnictví v kostce
Odhalení, ochrana a prevence Jak podnik vydělává peníze Jak vede účetnictví Větší soustředění na obsah než na formu Přijmout podrobnější předpisy pro účetnictví Vnitřní kontrola podle pravidla „4eyes“ Nastavit a dodržovat kontrolní mechanismus uvnitř firmy

14 Forenzní účetnictví v kostce
Odhalení, ochrana a prevence Opravné položky v účetnictví Odpisové metody v účetnictví Dohadné položky (accruals) Management fee

15 Forenzní účetnictví v kostce
Finanční zdraví podniku v kontextu forenzního účetnictví Vypovídací schopnost účetních výkazů Finanční analýza Horizontální rozbor Vertikální rozbor Vývoj majetkové struktury Vývoj výsledku hospodaření Vývoj CF

16 Děkuji za pozornost Zdenka Volkánová Dotazy, diskuse 608 840 667
Dotazy, diskuse


Stáhnout ppt "Forenzní účetnictví v kostce"

Podobné prezentace


Reklamy Google