Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Tematická oblast: Regionální geografie světa Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion střední Evropa – Německo Datum vytvoření: Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.27

2 VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik makroregionu střední Evropa – Německo s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto státem a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou.

3 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Německa:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Německa: Východofríské o. Severoněmecká n. Durynský les Středoněmecká vys. Krušné hory Švábský Jura Smrčiny Harz Alpy Jutský pol. Rujana Mapa 1 Zugspitzte Schwarzwald Francký Jura Šumava

4 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Německa:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Německa: Labe Mohan Mosela Odra Meklenburská jez. pl. Severní moře Rýn Dunaj Bodamské jez. Baltské moře Mapa 1

5 2) Lokalizuj do slepé mapy tyto státy federace:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 2) Lokalizuj do slepé mapy tyto státy federace: Mapa 2

6 VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Které 2 spolkové země SRN bezprostředně sousedí s Českou republikou? Sasko a Bavorsko

7 Braniborsko – Postupim Bavorsko – Mnichov
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 2) Spoj vybrané státy německé federace s jejich hlavními městy (vyber z nabídky). Nejprve to zkus bez pomoci atlasu. Braniborsko – Postupim Bavorsko – Mnichov Severní Porýní-Vestfálsko - Düsseldorf Sasko – Drážďany Dolní Sasko – Hannover Porýní-Falc – Mohuč

8 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni!
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Německo má poměrně dynamický ráz krajiny. To vyplývá zejména z rozmanitého působení vnějších a vnitřních činitelů. Nadmořská výška terénu se zvedá / klesá od jihu / severu na sever / jih. Nížiny vznikly zejména působením druhohorního / třetihorního / čtvrtohorního ledovce. Glaciálním reliktem v krajině pak zůstaly i četné jezerní pánve, jako např. Pomořanská / Meklenburská či Mazurská jezerní plošina. Německé vysočiny, které se nacházejí na severu / uprostřed / jihu Německa vznikly v prvohorách / druhohorách / třetihorách působením Hercynského / Alpinsko – himálajského vrásnění. Nejvyšší nadmořskou výškou oplývá sever / střed / jih Německa. Alpy jsou výsledkem působení prvohorního / druhohorního / třetihorního vrásnění. Dominantou krajiny jsou také řeky, které jsou mezi sebou spojeny umělými kanály. Nejvýznamnější řekou, která protéká hlavní průmyslovou oblastí Porúřím je Labe / Dunaj / Rýn. Formulace: zvedá se od jihu na sever nebo klesá od severu na jih.

9 Pohoří, v němž pramení Dunaj.
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Odpověz Pohoří, v němž pramení Dunaj. Ostrov v Baltském moři, vyjíždí odtud trajekt do Švédska. Název průplavu mezi Labem a Rýnem. Hraniční řeka Polska a SRN. SCHWARZWALD RUJANA STŘEDONĚMECKÝ ODRA

10 Které klimadiagramy odpovídají regionům v Německu? Vyber z nápovědy:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Které klimadiagramy odpovídají regionům v Německu? Vyber z nápovědy: Bádensko-Württembersko Durynsko Šlesvicko-Holštýnsko Obr. 1, 2, 3

11 5) Poznej stát v rámci historie Německa.
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 5) Poznej stát v rámci historie Německa. NDR Německá demokratická republika Nacistické Německo NSR Německá spolková republika Výmarská republika

12 Spoj významná jména s historickými událostmi.
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Spoj významná jména s historickými událostmi. 1) Adolf Hitler ) Otto von Bismarck  3) Angela Merkelová  4) Konrád Adenauer ) Benedikt XVI.  ) Helmut Kohl 7) Erich Honecker ) Erwin Rommel ) Joachim Gauck původním občanským jménem Joseph Ratzinger, je emeritní papež 5 současný německý prezident 9 první poválečný kancléř Německa 4 pouštní liška; významný a uznávaný velitel německých jednotek v severní Africe 8 od roku 1933 německý kancléř a vůdce NSDAP 1 jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatel sjednoceného Německa. Byl první ministr (tj. premiér) Pruska a první v řadě německých kancléřů 2 spolkový kancléř SRN. Zasloužil rozhodujícím způsobem o sjednocení Německa a o posílení evropské integrace Maastrichtskou smlouvou 6 německá křesťanskodemokratická politička a současná kancléřka Spolkové republiky Německo, první žena v tomto úřadu 3 německý komunistický politik a generální tajemník Jednotné socialistické strany Německa 7

13 VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 6) Obyvatelstvo Německa. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Obyvatelstvo Německa je vedle Ruska nejpočetnějším státem Evropy. Dnes má přes 80 mil. obyvatel. Již od 70. let 20. století se potýká Německo s přirozeným úbytkem obyvatelstva, který je sanován imigrací z jiných evropských zemí. V současnosti žije v této spolkové zemi přes 7 mil. cizích státních příslušníků. Nejvýraznější národnostní menšinou jsou Turci. Na území tohoto státu žije také nejzápadněji položená slovanská skupiny obyvatel – Lužičtí Srbové. Svůj text přečti třídě!

14 K uvedeným osobnostem přiřaďte správný údaj:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 K uvedeným osobnostem přiřaďte správný údaj: J. W. Goethe – dílo Faust R.Koch – objevitel bacilu TBC E. M. Remarque – dílo Na západní frontě klid J.Gutenberg – vynálezce knihtisku T. Mann – Nobelova cena za literaturu K.Marx – Komunistický manifest L. van Beethoven – 9. symfonie M.Ditrichová – herectví

15 VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 V tabulce jsou uvedeny německé firmy. Do druhého sloupce doplň průmyslové odvětví nebo služby (viz nabídka, odvětví se mohou opakovat). Firma Výrobek – odvětví Adidas textilní průmysl a výroba obuvi BMW automobilový Miele elektrotechnický Puma textilní průmysl a výroba obuvi AEG elektrotechnický Opel automobilový Kaufland obchodní řetězec Porsche automobilový Globus obchodní řetězec Bosch elektrotechnický OBI obchodní řetězec Daimler AG automobilový Siemens strojírenský BASF agrochemie Allianz pojišťovnictví E.ON energetický průmysl RWE energetický průmysl Bayer farmaceutický VW automobilový Bauhaus obchodní řetězec

16 VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 8) Odpověz na úkoly: Německý průmysl využívá rozsáhlé zásoby nerostných surovin. Kde se těží? Porýní, Porúří, Sasko Povrch Německa pozvolná klesá směrem od severu k jihu. NE Řeky Odra a Lužická Nisa tvoří přirozenou státní hranici. ANO Řeka Dunaj pramení v Německu a dále protéká Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem i Slovinskem. NE Rýn pramení ve Švýcarsku a ústí v Nizozemsku do Baltského moře. NE Počet obyvatel Německa 8krát převyšuje počet obyvatel České republiky. ANO

17 VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 9) Německo je ale také zemí, která se potýká s řadou problémů. Podtrhněte ty problémy, o kterých si myslíte, že se týkají ve velké míře Německa: neonacismus (zejména země s velkou nezaměstnaností), vysoká emigrace, nízký přirozený přírůstek, málo mechanizace v zemědělství, vysoká nezaměstnanost, špatná úroveň dopravy, problémy s přistěhovalci, vysoká porodnost, nedostatek potravin, stárnutí populace, obrovský nárůst onemocnění AIDS, ekologické problémy v průmyslových (pouze okrajově) oblastech, nerovnoprávnost, rozdílná hospodářská vyspělost mezi spolkovými zeměmi, vysoká kojenecká úmrtnost, nízká vzdělanost, nelegální přistěhovalectví

18 Rozšiřující pojmy k zapamatování:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Rozšiřující pojmy k zapamatování: Bizónie Trizónie Norimberské zákony Noc dlouhých nožů Operace Barbarossa Mnichovská dohoda NSDAP Nacismus

19 VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Použité zdroje: Mapa 1: zspouchov.blog.cz/galerie/evropa/obrazek/ Mapa 2: svg Obr. 1, 2, 3 –


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"

Podobné prezentace


Reklamy Google