Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Tematická oblast:Regionální geografie světa Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Tematická oblast:Regionální geografie světa Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory:"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Tematická oblast:Regionální geografie světa Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion střední Evropa – Německo Datum vytvoření: 24.04.2013 Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.27 VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

2 Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik makroregionu střední Evropa – Německo s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto státem a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou. VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

3 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Německa: VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Mapa 1 Východofríské o. Harz Smrčiny Severoněmecká n. Alpy Durynský les Středoněmecká vys. Schwarzwald Švábský Jura Francký Jura Jutský pol. Rujana Šumava Krušné hory Zugspitzte

4 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy Německa: VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Mapa 1 Labe Rýn Mohan Dunaj Mosela Odra Meklenburská jez. pl. Severní moře Bodamské jez. Baltské moře

5 2) Lokalizuj do slepé mapy tyto státy federace: VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Mapa 2

6 Které 2 spolkové země SRN bezprostředně sousedí s Českou republikou? Sasko a Bavorsko VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

7 2) Spoj vybrané státy německé federace s jejich hlavními městy (vyber z nabídky). Nejprve to zkus bez pomoci atlasu. Braniborsko – Postupim Bavorsko – Mnichov Severní Porýní-Vestfálsko - Düsseldorf Sasko – Drážďany Dolní Sasko – Hannover Porýní-Falc – Mohuč VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

8 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Německo má poměrně dynamický ráz krajiny. To vyplývá zejména z rozmanitého působení vnějších a vnitřních činitelů. Nadmořská výška terénu se zvedá / klesá od jihu / severu na sever / jih. Nížiny vznikly zejména působením druhohorního / třetihorního / čtvrtohorního ledovce. Glaciálním reliktem v krajině pak zůstaly i četné jezerní pánve, jako např. Pomořanská / Meklenburská či Mazurská jezerní plošina. Německé vysočiny, které se nacházejí na severu / uprostřed / jihu Německa vznikly v prvohorách / druhohorách / třetihorách působením Hercynského / Alpinsko – himálajského vrásnění. Nejvyšší nadmořskou výškou oplývá sever / střed / jih Německa. Alpy jsou výsledkem působení prvohorního / druhohorního / třetihorního vrásnění. Dominantou krajiny jsou také řeky, které jsou mezi sebou spojeny umělými kanály. Nejvýznamnější řekou, která protéká hlavní průmyslovou oblastí Porúřím je Labe / Dunaj / Rýn. VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Formulace: zvedá se od jihu na sever nebo klesá od severu na jih.

9 Odpověz Pohoří, v němž pramení Dunaj. Ostrov v Baltském moři, vyjíždí odtud trajekt do Švédska. Název průplavu mezi Labem a Rýnem. Hraniční řeka Polska a SRN. SCHWARZWALD RUJANA STŘEDONĚMECKÝ ODRA VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

10 Které klimadiagramy odpovídají regionům v Německu? Vyber z nápovědy: VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 Bádensko-WürttemberskoDurynskoŠlesvicko-Holštýnsko Obr. 1, 2, 3

11 5) Poznej stát v rámci historie Německa. VY_32_INOVACE_ZEM.2.27 NDR – Německá demokratická republika Nacistické Německo Výmarská republika NSR – Německá spolková republika

12 Spoj významná jména s historickými událostmi. 1) Adolf Hitler 2) Otto von Bismarck 3) Angela Merkelová 4) Konrád Adenauer 5) Benedikt XVI. 6) Helmut Kohl 7) Erich Honecker 8) Erwin Rommel 9) Joachim Gauck původním občanským jménem Joseph Ratzinger, je emeritní papež 5 současný německý prezident 9 první poválečný kancléř Německa 4 pouštní liška; významný a uznávaný velitel německých jednotek v severní Africe 8 od roku 1933 německý kancléř a vůdce NSDAP 1 jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatel sjednoceného Německa. Byl první ministr (tj. premiér) Pruska a první v řadě německých kancléřů 2 spolkový kancléř SRN. Zasloužil rozhodujícím způsobem o sjednocení Německa a o posílení evropské integrace Maastrichtskou smlouvou 6 německá křesťanskodemokratická politička a současná kancléřka Spolkové republiky Německo, první žena v tomto úřadu 3 německý komunistický politik a generální tajemník Jednotné socialistické strany Německa 7 VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

13 6) Obyvatelstvo Německa. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Obyvatelstvo Německa je vedle Ruska nejpočetnějším státem Evropy. Dnes má přes 80 mil. obyvatel. Již od 70. let 20. století se potýká Německo s přirozeným úbytkem obyvatelstva, který je sanován imigrací z jiných evropských zemí. V současnosti žije v této spolkové zemi přes 7 mil. cizích státních příslušníků. Nejvýraznější národnostní menšinou jsou Turci. Na území tohoto státu žije také nejzápadněji položená slovanská skupiny obyvatel – Lužičtí Srbové. Svůj text přečti třídě! VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

14 K uvedeným osobnostem přiřaďte správný údaj: J. W. Goethe – dílo Faust R.Koch – objevitel bacilu TBC E. M. Remarque – dílo Na západní frontě klid J.Gutenberg – vynálezce knihtisku T. Mann – Nobelova cena za literaturu K.Marx – Komunistický manifest L. van Beethoven – 9. symfonie M.Ditrichová – herectví VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

15 V tabulce jsou uvedeny německé firmy. Do druhého sloupce doplň průmyslové odvětví nebo služby (viz nabídka, odvětví se mohou opakovat). FirmaVýrobek – odvětví Adidastextilní průmysl a výroba obuvi BMWautomobilový Mieleelektrotechnický Pumatextilní průmysl a výroba obuvi AEGelektrotechnický Opelautomobilový Kauflandobchodní řetězec Porscheautomobilový Globusobchodní řetězec Boschelektrotechnický OBIobchodní řetězec Daimler AGautomobilový Siemensstrojírenský BASFagrochemie Allianzpojišťovnictví E.ONenergetický průmysl RWEenergetický průmysl Bayerfarmaceutický VWautomobilový Bauhausobchodní řetězec VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

16 8) Odpověz na úkoly: Německý průmysl využívá rozsáhlé zásoby nerostných surovin. Kde se těží? Porýní, Porúří, Sasko Povrch Německa pozvolná klesá směrem od severu k jihu. NE Řeky Odra a Lužická Nisa tvoří přirozenou státní hranici. ANO Řeka Dunaj pramení v Německu a dále protéká Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem i Slovinskem. NE Rýn pramení ve Švýcarsku a ústí v Nizozemsku do Baltského moře. NE Počet obyvatel Německa 8krát převyšuje počet obyvatel České republiky. ANO VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

17 9) Německo je ale také zemí, která se potýká s řadou problémů. Podtrhněte ty problémy, o kterých si myslíte, že se týkají ve velké míře Německa: neonacismus (zejména země s velkou nezaměstnaností), vysoká emigrace, nízký přirozený přírůstek, málo mechanizace v zemědělství, vysoká nezaměstnanost, špatná úroveň dopravy, problémy s přistěhovalci, vysoká porodnost, nedostatek potravin, stárnutí populace, obrovský nárůst onemocnění AIDS, ekologické problémy v průmyslových (pouze okrajově) oblastech, nerovnoprávnost, rozdílná hospodářská vyspělost mezi spolkovými zeměmi, vysoká kojenecká úmrtnost, nízká vzdělanost, nelegální přistěhovalectví VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

18 Rozšiřující pojmy k zapamatování: Bizónie Trizónie Norimberské zákony Noc dlouhých nožů Operace Barbarossa Mnichovská dohoda NSDAP Nacismus VY_32_INOVACE_ZEM.2.27

19 Použité zdroje: Mapa 1: http://zemepis- zspouchov.blog.cz/galerie/evropa/obrazek/76268885 Mapa 2: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karte_Bundesrepublik_Deutschland svg Obr. 1, 2, 3 – www.klimadiagramme.dewww.klimadiagramme.de VY_32_INOVACE_ZEM.2.27


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Tematická oblast:Regionální geografie světa Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory:"

Podobné prezentace


Reklamy Google