Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Říman ministr průmyslu a obchodu 1. ročník konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2007 VÝVOJ, LIDÉ, PŘÍLEŽITOSTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Říman ministr průmyslu a obchodu 1. ročník konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2007 VÝVOJ, LIDÉ, PŘÍLEŽITOSTI."— Transkript prezentace:

1 Martin Říman ministr průmyslu a obchodu 1. ročník konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2007 VÝVOJ, LIDÉ, PŘÍLEŽITOSTI

2 ROZVOJ ČESKÉHO PRŮMYSLU  průmyslová výroba je tahounem růstu naší ekonomiky  podíl průmyslu na HDP za rok 2006 je 32,6%  v březnu 2007 dosáhl průmysl meziročně růstu více než 12,7%  ČR je v podílu průmyslu na HDP na přední pozici mezi zeměmi EU  je takto nastavená struktura ekonomiky dlouhodobě udržitelná a dovede nás do klubu nejúspěšnějších a nejbohatších zemí  z dlouhodobého hlediska nejde o trend perspektivní

3 PODÍL PRŮMYSLU NA HRUBÉ PŘIDANÉ HODNOTĚ V LETECH 1995-2006

4 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH  podíl průmyslové výroby na HDP je ve vyspělých zemích EU nižší než u nás a dále klesá  v Rakousku nedosahuje 22%, v Nizozemsku a Belgii ani 20% a ve Francii ani 15%  tradičně průmyslová země Německo vykazuje podíl průmyslové výroby na HDP 25%  přitom v ČR podíl průmyslu stoupá, mezi léty 2005-2006 je to zvýšení o 1%

5 PODÍL PRŮMYSLU NA HRUBÉ PŘIDANÉ HODNOTĚ VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH

6 DALŠÍ FAKTORY ROZVOJE  zvyšování průmyslové produkce a růst nových zakázek zvyšují zaměstnanost  ve zpracovatelském průmyslu se zaměstnanost v roce 2006 meziročně zvýšila o 1,5 procent  vysoký nárůst zaměstnanosti zaznamenala odvětví pryžových a plastových výrobků, výroba elektrických a optických přístrojů  v dubnu 2007 se nezaměstnanost v ČR snížila na 6,8% (8,3% duben 2006)

7 DALŠÍ FAKTORY ROZVOJE  podíl služeb na HDP v roce 2006 poklesl na 58% z 58,9% v roce 2005  podíl obchodu a oprav motorových vozidel stagnoval na úrovni 12,4%  u nemovitostí a služeb pro podniky se podíl přidané hodnoty na HDP snížil meziročně o 0,1 procentního bodu na 13,7%  podíl služeb v dopravě a telekomunikacích dosáhl 10,1 %, v ostatních službách 16,8%, v peněžnictví a pojišťovnictví 3,2% a v pohostinství a ubytování 1,8%

8 PROBLÉMY SPOJENÉ S HOSPODÁŘSKÝM ROZVOJEM  nedostatek kvalifikované pracovní síly  kvalifikační struktura neodpovídající potřebám podnikatelů  riziko „přílišné průmyslovosti ČR“ a vysoké koncentrace automobilového průmyslu  riziko přesunu části průmyslové výroby do zemí levnějších než ČR  zadlužování veřejných financí v době hospodářského růstu - nebezpečí pro další generace

9 ZMĚNA SYSTÉMU INVESTIČNÍCH POBÍDEK  novela zákona o investičních pobídkách  přesměrování podpory k technologicky náročným provozům (kvalifikovaná pracovní síla): podpora určena jen na nová strojní zařízení, která nesmí být starší 5 let a nesmí být odepisována v žádné zemi na světě požadavek proinvestovat do strojů 60 % celkové investice namísto dosavadních 40 %  snížení minimální výše investice z původních 200 mil. Kč na 100 mil. Kč: vyšší dostupnost pobídek pro středně velké firmy

10 ZMĚNA SYSTÉMU INVESTIČNÍCH POBÍDEK  podpora investic do regionů s vysokou nezaměstnaností  v oblastech s nezaměstnaností vyšší o 50% nad celostátním průměrem je snížena minimální výše investice na 50 mil. Kč  pouze v těchto oblastech bude také poskytována hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst (doposud v oblastech s minimálně průměrnou nezaměstnaností)  více prostředků regionům, které podporu potřebují

11 PODPORA KLASTRŮ V OPPP 2004-2006 (Operační program Průmysl a podnikání)  Cíl programu - podpora ekonomického růstu a konkurenceschopnosti ekonomiky rozvojem odvětvových seskupení (klastrů)  finanční podpora formou dotace vyhledávání vhodných firem pro klastry, zakládání a rozvoj klastrů  společné projekty v oblasti výzkumu a vývoje, společné propagace, průzkumu trhů a konkurence spolupráce s výzkumnými organizacemi a institucemi terciárního vzdělávání

12 Rozvoj Moravskoslezsk é ho stroj í rensk é ho klastru  Cílem klastru je vybudovat do 5 let v MSK vysoce prestižní a moderní strojírenskou základnu, nové technologie a inovace, vytvoření inovačního parku jako trvalého zdroje technických inovací, subdodavatelské řetězce v oblasti strategických projektů pro energetický a dopravní průmysl a stavitelství  Poskytnutá podpora z programu Klastry: 16,3 mil. Kč  Firmy sdružené v klastru k 1.10.2006: 43  Cílový počet firem k 30.6.2008: 60  Společné projekty: výzkum, vývoj, inovace, tvorba dodavatelských řetězců, rozvoj lidských zdrojů, komunikační centrum  Doba realizace projektu: 1.10.2006-30.6.2008

13 PODPORA KLASTRŮ V OPPI 2007-2013 (Operační program Podnikání a inovace)  program SPOLUPRÁCE je zaměřen na zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody a zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou  programová podpora formou dotace je určena na vznik a rozvoj kooperačních odvětvových uskupení: klastrů, pólů excelence, technologických platforem,  předpokládaný termín vyhlášení výzvy pro předkládaní projektů je 4. čtvrtletí 2007

14 Děkuji za pozornost Martin Říman ministr průmyslu a obchodu


Stáhnout ppt "Martin Říman ministr průmyslu a obchodu 1. ročník konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2007 VÝVOJ, LIDÉ, PŘÍLEŽITOSTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google