Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internetový protokol verze 6 (IPv6) a jeho zavádění na VŠE Ing. Luboš Pavlíček Ing. Miroslav Matuška Výpočetní centrum VŠE 10. února 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internetový protokol verze 6 (IPv6) a jeho zavádění na VŠE Ing. Luboš Pavlíček Ing. Miroslav Matuška Výpočetní centrum VŠE 10. února 2004."— Transkript prezentace:

1 Internetový protokol verze 6 (IPv6) a jeho zavádění na VŠE Ing. Luboš Pavlíček Ing. Miroslav Matuška Výpočetní centrum VŠE 10. února 2004

2 Obsah přednášky Základní koncepty protokolu, důvody pro zavedení (M) IPv6 v CESNETu, Liberouter (M) Projekty FR CESNETu a IGA VŠE (M) Aktuální situace na VŠE, stav úkolů (L) IPv6 v PASNETu (L) Zatímní zkušenosti a postřehy z projektů (L+M) Diskuse

3 Základní koncepty Co je to Internet Protocol version 6 (IPv6) Důvody pro změnu Historie vzniku IPv6 Charakteristiky IPv6 Migrace z IPv4 na IPv6 Zavádění a aktuální stav IPv6

4 Co je to IPv6 ? Nová verze síťového protokolu Internetu (pravidel, podle kterých komunikují počítače k Internetu připojené, TCP/IP) Současná verze: IPv4 –Za 30 let testování a provozu prokázal velmi dobrou odolnost a použitelnost v globální síti –Díky velkému rozvoji a komerčnímu použití jsou na něj kladeny další požadavky –Některým už nelze tak snadno vyhovět – limity současné verze

5 Důvody pro změnu Nedostatek IP adres pro označování dalších uzlů v síti (již od začátku 90. let minulého století) Nicméně přidělování adres po blocích tříd A,B,C (příliš hrubé členění velikosti sítí) způsobilo mnoho nevyužitého místa Skoro 40% adres je ještě neobsazených. Dříve používaný mechanismus hledání uzlu v síti (=směrování) je nicméně nedovoluje použít v jiné síti Nově příchozí na Internet požadují mnoho adres pro své sítě – zejména asijská oblast (Japonsko, Jižní Korea, Čína…), bez adres jsou v nevýhodě Odebírání přidělených IPv4 adresních rozsahů (např. síť 62.0.0.0) ?

6 Důvody pro změnu IPv4 řešení 1: VLSM+CIDR (Very Large Subnet Masks a Classless Inter-Domain Routing) –Jemnější členění velikostí sítí podle potřeby –Agregace cest do příbuzných sítí –Vzniká spousta nových malých sítí –Nevýhoda: nárůst položek ve směrovacích tabulkách páteřních routerů (v tzv. default-free zóně), nebezpečí přetížení a zpomalování práce těchto zařízení

7 Důvody pro změnu IPv4 řešení 2: NAT (Network Address Translation) –Použití adresní překladové brány, které stačí jedna přidělená adresa pro celou síť –Počítače uvnitř sítě mají soukromé adresy, které nelze v Internetu směrovat (nevadí, pokud jsou duplicitní), takže uzly jsou jakoby „neviditelné“ –Pokud komunikují do Internetu, skrývají se za překladovou bránou, která má přehled o spojení –Nevýhoda: ztráta end-to-end konektivity, nutnost dalších zařízení, stavový charakter komunikace

8 Důvody pro změnu Slabá podpora nově potřebných služeb: –QoS: funguje nepovinně, jen v částech Internetu, její zajištění end-to-end je obtížné –Bezpečnost: nepovinná, většinou řeší až samotné aplikace, proprietární a drahá řešení –Mobilita: původní návrh IP sítě vůbec s mobilními uzly nepočítá, možnost být k dosažení stále pod jednou adresou je obtížná –Konfigurace koncových stanic a sítě: rozumně fungující, nicméně chybí možnost „plug and play“, hromadných přečíslování aj.

9 Důvody pro změnu Růst počtu uživatelů a datového provozu Internetu (JV Asie, i celosvětově) Mobilní technologie, velké množství datových terminálů potenciálně připojitelných k Internetu (telefony, PDA, drobné koncové zařízení – spotřební elektronika, zabezpečovací systému budov, klimatizace. Doprava - automobily, vlaky, logistika, doprava obecně, IP telefonie, P2P služby, multimedia, herní konzole, zábavní průmysl obecně… …to vše potřebuje end-to-end konektivitu, dosažitelnost na pevné adrese, zajištěné QoS a další vlastnosti, které IPv6 nabízí

10 Důvody pro změnu - shrnutí Větší adresní prostor Lepší podpora –Bezpečnosti komunikace –Multicastu (skupinového vysílání) –Zajištění kvality služby (QoS) –Mobility zařízení –Konfigurování zařízení Alternativy: doplňovat stávající IPv4 nebo navrhnout novou verzi IP na „čistém stole“ ?

11 Historie IPv6 V IETF (Internet Engineering Task Force, neformální orgán sdružující pracovní skupiny, které tvoří nové standardy Internetu) započat vývoj protokolu IP Next Generation (IPng) Později byl přejmenován na IP verze 6 –Číslo verze 5 bylo přiřazeno jinému protokolu 1995: první generace standardů (RFC 1883 a další) 1998: druhá generace (RFC 2460 a příbuzné) Dnes: standardy víceméně hotovy, už jen malé upřesňování a dokončování (např. DHCP, mobilita)

12 Adresování Délka adresy: 128 bitů (cca 3*10 38 adres) Typy adres –Unicast (běžné jednoduché adresy) –Multicast –Anycast (výběrové adresování – paket s touto adresou je doručen pouze jednomu ve skupině, nejčastěji tomu „nejbližšími“) Rozsah adres (scope) –Link local, Site Local, Global

13 Adresování Zápis adresy: hexadecimálně, každých 16 bitů odděleno dvojtečkou 1234:5678:90AB:CDEF:1234:5678:90AB:CDEF Plný zápis 2001:0718:0:0:0:0:0:1 Zkrácený zápis 2001:718::1 Loopback ::1 (aneb 0:0:0:0:0:0:0:1 ) Prefix (maska sítě) – počet bitů, které udávají adresu sítě, např. /32, /45, /64 (analogicky jako IPv4, masky jsou spojité)

14 Rozdělení adresního prostoru Přiřazený účel Bitová kombinace Hexadecimálně Globální unicastové adresy 001xxxxx xxxxxxxx 2000-3FFF Link-local unicastové adresy 11111110 10xxxxxx FE80-FEBF Site-local unicastové adresy 11111110 11xxxxxx FEC0-FEFF Multicastové adresy 11111111 xxxxxxxx FF00-FFFF Globální prefixy zatím alokovány jen 3 –2001::/16 (pro produkční použití registrátorů RIPE-NCC, ARIN, APNIC a LACNIC) –2002::/16 (pro přechodovou techniku z IPv4) –3FFE::/16 (pro experimentální síť 6bone), přestane platit 6.června.2006 (06/06/06)

15 Přidělování adres Hierarchické směrování, agregace adres ISP získají od svého registrátora prefix délky /32 bitů (např. CESNET má od RIPE-NCC prefix 2001:718::/32 ) Podmínky, které musí ISP splnit –je lokálním registrátorem (LIR) a není koncovou sítí –plánuje poskytování IPv6 dalším sítím –plánují přidělení 200 prefixů /48 během dvou let 001globální směrovací prefixpodsíťID rozhraní celkem 128 bitů 3 bity45 bitů16 bitů64 bitů

16 Přidělování adres ISP přidělují koncovým zákazníkům prefix /48 –Např. VŠE má 2001:718:1f02:/48 –ISP si mohou vytvořit hierarchii dle lokalit (/40, /42) Koncové sítě mohou využít 16 bitů pro tvoření subnetů s délkou /64 v rámci své organizace Zbylých 64 bitů je ID zařízení (host ID), což může být jedna z variant: –EUI-64: MAC adresa + „vycpávka“ FFFE –Sekvenční číslování (routery, servery) –V posledních 32 bitech vložená IPv4 adresa –…

17 Formát hlavičky Optimalizace vlastností hlavičky –Pevná velikost = 40 bajtů –Vypuštění málo používaných položek –Žádný kontrolní součet Doplňkové hlavičky: parametry pro všechny uzly na cestě, parametry pro koncové uzly, Fragmentační, Směrovací hlavička, Autentizační hlavička (AH), Šifrovací hlavička (ESP)

18 Nové vlastnosti Mobilita – dosažitelnost stále pod stejnou adresou, domácí a cizí agent Bezpečnost – povinný IPSec, snažší tvorba VPN QoS – DiffServ, IntServ, RSVP Automatická konfigurace - (stavová a bezstavová, bezstavové DHCP), objevování sousedů, přečíslování sítě

19 Migrace z IPv4 na IPv6 IPv6 je správným řešením – snad ano Nepůjde o D-Day či akci podobnou Y2K Pozvolný přechod, urychlení je jen na škodu (hrozí zklamání z malé užitečnosti, nehotových produktů) Nutné funkční implementace na –Routerech (Cisco, Juniper, Extreme,…) –OS koncových stanic: MS Windows (XP, 2003, exprimentálně v 2000) FreeBSD, NetBSD, OpenBSD - Kame Linux – USAGI Sun Solaris (od verze 8)

20 Migrace z IPv4 na IPv6 Pro hladký přechod existuje řada přechodových mechanismů: –Tunely pro tvorbu IPv6 spojů po IPv4 infrastruktuře –Překladové brány řešící komunikaci mezi hosty v různých sítích (jeden uzel zná jen IPv4 a druhý jen IPv6) –Mezivrstvy v API – programové rozhraní, které překládá IPv4 a IPv6 specifika mezi sebou, takže není potřeba přepisovat programy (BIS, BIA)

21 Migrace z IPv4 na IPv6 Ideální postup – dual-stack, koexistence obou protokolů po celou dobu přechodu –IPv6 infrastruktura kopíruje IPv4 –Pouze L3 prvky (routery) mohou být dvojí –Doporučený postup zavádění: od páteře (uživatel nemusí nic vědět) Stanice podporuje oba protokoly a rozhoduje se dle aktuální situace, který protokol využije –Druh vráceného záznamu z DNS –Nutno dobře vyzkoušet chování klientských programů, aby nedošlo k problémům při nedostupnosti některého z protokolů

22 Migrace z IPv4 na IPv6 Programy –V některých aplikacích se používá IPv4 adresa přímo a je potřeba upravit kód –Distribuce nových síťových knihoven a API –Časově zřejmě nejnáročnější migrace, bude záležet na aktuálním stavu síťové infrastruktury a poptávky po nových funkcích –Již existují porty základních aplikací (WWW browsery a servery, FTP, telnet, a další)

23 DNS a IPv6 Jeden jmenný prostor společný s IPv4 DNS a vztah ke dvěma protokolům: –Obsah dat A dopředné záznamy pro IPv4 AAAA dopředné záznamy pro IPv6 PTR reverzní záznamy podobné (v doménách IN-ADDR.ARPA pro IPv4 a IP6.ARPA pro IPv6) –Transportní protokol: IPv4 i IPv6, obě verze jsou schopny přenášet oba typy adres VŠE má reverzní doménu delegovanou od CESNETu (providera vyšší úrovně)

24 Současný stav Nasazení IPv6 pro výzkum a testování provozu: –Akademické sítě v Evropě a USA (namátkou Renater, SurfNet, CESNET, GÉANT, Abilene) –Společné výzkumné projekty financované EU (6NET - včetně účasti ČR, Euro6IX, 6WIND, 6POWER, Moby-Dick a řada dalších) Komerční nasazení IPv6: –USA: zatím dostatek adres, vyčkávání (Pentagon – nákup síťových s podporou obou protokolů), –Evropa: opatrné zkoušení, hledání „killer“ aplikace –JV Asie: běžné produkční nasazení a použití, silná podpora vlád (přechod na IPv6: Japonsko 2005, Čína 2006, Taiwan 2007, Jižní Korea 2011)

25 Současný stav - shrnutí Standardizace IPv6 víceméně dokončena Základní podpora v MS-Windows XP Rozumná podpora na routerech Cisco (od verze 12.2(2)T), nicméně pro implementaci nových funkcí je třeba nasadit PC router (např. *BSD) Pro běžné použití však chybí podpora všech vlastností a služeb protokolu Přesun z fáze návrhu a standardizace do praxe, „ven z laboratoří – testování a implementace v exitujících sítích“.

26 IPv6 v Evropě a ČR K 9.2.2004 je v Evropě přiřazeno 294 prefixů délky /32 pro ISP (11/03-266 prefixů) V ČR je 9 prefixů pro ISP a jeden prefix délky /48 pro propojovací bod NIX-CZ CZ-TEN-342001/05/21 2001:0718::/32 CZ-IPEXNET2003/02/05 2001:0AE8::/32 CZ-GTS2003/02/11 2001:0AF0::/32 CZ-PRAGONET2003/03/14 2001:0B80::/32 CZ-CECOM2003/06/18 2001:1478::/32 CZ-NIC2003/06/20 2001:1488::/32 CZ-VOL2003/07/17 2001:1508::/32 CZ-CASABLANCA2003/07/24 2001:1528::/32 CZ-BECOLINK2003/08/29 2001:1568::/32 NIX-CZ-NET-IPv62003/02/03 2001:07F8:0014::/48

27 IPv6 v CESNETu První instituce v ČR s IPv6 –1999: experimentální provoz v síti 6bone (adresy 3FFE::), peeringy, tunely, první testy implementací (P. Satrapa) –Od roku 2001 přidělený provozní prefix 2001:718:: /35, později /32 od RIPE a zařazení IPv6 mezi strategické úkoly (L. Lhotka) –2002: Cesnet přistupuje k evrospkému projektu 6net –Od roku 2003 nativní (netunelová) konektivita do zahraničí a nativní peering do CZ.NIXu –Od roku 2003 celá nativní IPv6 páteř (MPLS), dual stack, adresní registrace + reverzní delegace DNS, monitoring –2004 Evropská páteř pro vědu a výzkum Géant oficiálně podporuje IPv6

28 IPv6 v CESNETu Koncové sítě (VŠ a AV) –První testy přímo zainteresovaných osob (TU Liberec, VŠB-TU Ostrava, JČU České Budějovice, MU a VUT Brno) Zpočátku zejména PC routery (*BSD), později komerční směrovače –Připojování výzkumných laboratoří, kolejí –PASNET se přidává až v roce 2004 (problémy s kompatibilitou zařízení, stupeň podpory pro zařízení Cisco)

29 IPv6 v CESNETu Plány do budoucna –zlepšení podpory IPv6 v páteřní síti –postupné zavedení produkčního režimu provozu IPv6 –provozování svých služeb a aplikací nad IPv6 (zároveň s IPv4) –propagačně-naučné akce pro uživatele a správce sítí nižších úrovní („neinvazivní průnik“) Doplňkové projekty –Liberouter

30 www.Liberouter.org Projekt vývoje IPv6 směrovače na bázi platformy PC s hardwarovým akcelerátorem (výkonnostně srovnatelný s profesionálními přístupovými směrovači) s user-friendly konfiguračním rozhraním Důvody –Snaha o využití univerzality PC zařízení při zavádění a testování nových funkcí –Snaha o nižší náklady na pořízení těchto zařízení

31 Liberouter Realizace HW: programovatelná hradlová pole FPGA, využití nových trendů v programovatelném hardware Otevřený projekt (open source software i hardware) Největší pracovní tým CESNETu, velkou část tvoří studenti Aktuální stav: fungující síťová karta, dokončují se akcelerační funkce

32 Liberouter Konfigurační rozhraní „Netopeer“, snaha o rozumné UI a určitou přenositelnost konfiguací Univerzální zápis konfigurace směrovače ve fromátu XML a řada transformačních rutin mezi různými formáty (Cisco, Juniper, *BSD, Linux) Vklad VŠE: –konverze IOS->XML (viz. technická zpráva) –Metakonfigurace (viz. výroční zpráva)

33 Projekt FR CESNET Na konci roku 2002 přidělen VŠE projekt pro testování implementaci IPv6 –Vedoucí M. Matuška, spoluřešitel L. Pavlíček –Cíl: zavést IPv6 do sítí VŠE, testování implementací a aplikací, přivedení IPv6 do PASNETu –Nákup směrovačů a literatury, školení a studijní cesty (M. Matuška) –Délka: 1 rok, 04/2003-04/2004 –Publikace: článek v časopise LUPA, příspěvek na konferenci Teleinformatika (11/2003)

34 Projekt IGA VŠE V červenci 2003 přidělen IGA VŠE projekt na další podporu IPv6 –Vedoucí L. Pavlíček, spoluřešitel M.Matuška –Cíl: Navázání na projekt FR CESNETu, přiblížení IPv6 uživatelům a správcům sítí, tvorba školení pro uživatele a správce jiných sítí, prezentace výsledků ve znovupoužitelné podobě, zapojení studentů VŠE do testování moderních technologií –Délka: 1 rok, 09/2003-09/2004 –Připravované výstupy: Bakalářské a diplomové práce, školící materiály + technické vybavení pro ně a další

35 IPv6 projekty Řada IPv6 služeb je na provozní bázi implementována poprvé v ČR právě na VŠE. Zvýšení prestiže VŠE (a zejména VC): –První velká implementace IPv6 v Praze, zprovoznění IPv6 PASNETu, pomoc CESNETu při zavádění protokolu v uzlu Praha. –Publikace a veřejná vystoupení pod hlavičkou VŠE Možnost pracovat s moderními technologiemi –Pro správce sítí, zvýšení kvalifikace, zkušenosti –Pro uživatele sítě VŠE (studenti a zaměstnanci), kteří budou mít k dispozici novou funkčnost pro jejich potřeby (podpora výukové a vědecké činnosti VŠE)

36 IPv6 projekty Oba projekty se vhodně doplňují, nicméně stále existují nepokryté oblasti: –V určitých oblastech se předpokládá součinnost dalších útvarů (zejména VC VŠE), –Testování už rozsahem zapojených osob přesáhlo původní plán –S ukončením projektů implementace IPv6 nekončí, mělo by dojít k navazujícím krokům směrujícím k plné produkční podpoře IPv6 na VŠE srovnatelné s IPv4

37 Adresní prostor Navržená struktura v PASNETu 2001:718:1fxx:yyzz::/64 prefix CESNETu PASNET účastník PASNETu lokalita subnet v lokalitě Příklady: VŠE 2001:718:1f02::/48 VŠE Žižkov2001:718:1f02:0000::/56 VŠE JM2001:718:1f02:0100::/56

38 IPv6 adresy v rámci VŠE AdresaSubnet 2001:718:1f02:0000::/6416. subnet 2001:718:1f02:0001::/64zaměstnanci SB 2001:718:1f02:0002::/64knihovna 2001:718:1f02:0003::/64posluchárna C 2001:718:1f02:0004::/64138 nb 2001:718:1f02:0005::/64učebny Žižkov 2001:718:1f02:0042::/64server nms.vse.cz 2001:718:1f02:0043::/64subnet 42.65-95 (ca- servery3) 2001:718:1f02:0100::/64síť na JM

39 Mapa IPv6 sítě na VŠE ipv6tun.vse.cz ipv6jm.vse.cz CESNET/ IPv6 PASNET/ IPv6 – vlan 106 gif1 em0sf1sf2sf3sf4sf5sf6sf7sf0 2001:718:1f02::/64 16.subnet, 146.102.16:16 2001:718:1f02:1::/64 zaměstnanci SB 2001:718:1f02:2::/64 knihovna 2001:718:1f02:3::/64 posluchárna C 2001:718:1f02:4::/64 183nb 2001:718:1f02:5::/64 ucebny 2001:718:1f02:43::/64 ca-servery3 2001:718:1f02:42::/64 nms 2001:718:1f02:100::/64, síť_na JM, 146.102.168.6 em1 em0, 2001:718:1f00::21/64 2001:718:1f00::20/64

40 Routery s podporou IPv6 ipv6tun.vse.cz –Dell, FreeBSD, 9x ethernet, ipv6jm.vse.cz –Dell, FreeBSD, 3x ethernet ipv6jarov.vse.cz –Dell, FreeBSD, 5x ethernet, Cisco 7200 (blanice) –provozní IOS již k dispozici, catalyst 3750 (ge-jarov) –hw podpora, sw v polovině roku 2004, plánované

41 Servery s plnou podporou IPv6 vse.vse.cz –mail (postfix), příjem, odesílání (při odesílání se řídí dle údajů v nameserveru, pokud existuje AAAA záznam, tak zkouší přes IPv6, v případě neúspěchu přejde na IPv4), –nameserver, –ssh, nms.vse.cz –ssh, –web (apache2), –nameserver, –smtp (sendmail) + experimentální stroje (různé OS, používají čistě jen IPv6)

42 Počítače s částečnou podporou IPv6 Nejsou v nameserveru, mají IPv6 adresu, některé protokoly fungují přes IPv6 –vse470.vse.cz –devetsil.vse.cz –pub.vse.cz Stanice s podporou IPv6 –většinou Windows XP, –Linux, –Solaris, Stanice využívají ohlášení routeru pro svou (auto)konfiguraci

43 Časové odhad na zavedení IPv6 Střednědobý cíl: 2006 – síť s duálním protokolem (IPv4 a IPv6), tj. –routery s plnohodnotnou podporou IPv4 a IPv6, –všechny subnety s podporou IPv4 a IPv6 (s výjimkou hw podpory multicastu na IPv6), –servery (většina serverů) s podporou IPv4 a IPv6 plán

44 Jaro 2004 –Připojení kolejí do sítě IPv6 (včetně filtrování provozu), –Školení pracovníků VC na IPv6, –Monitorování IPv6, –Podpora IPv6 v evidenci stanic, –Vypsání bakalářských a diplomových prací na témata související s IPv6, –Nahradit tunelování do CESNETu nativním směrováním v rámci PASNETu, –Portování důležitých síťových služeb (zejména externích) na IPv6 –Externí publikace plán

45 Léto 2004 –duální routery na hranicích s PASNETem Catalyst 3750, závisí na firmě Cisco, –duální router na Jarově Catalyst 3750, závisí na firmě Cisco, –pokusy s Novell Netware 6.5 Léto 2005 –náhrada Catalyst 8500 za router/switch s podporou IPv4 a IPv6, –IPv6 na stanice na učebnách ?, –IPv6 na stanice zaměstnanců ?, plán

46 Průběžně –Podpora IPv6 na jednotlivých serverech –Hledání a úprava aplikací na IPv6 (instalace verzí s podporou IPv6) pro koncové stanice (s různým OS) –Testování pokročilých služeb (bezpečnost, mobilita, kvalita služby) –Dokumentační a prezentační činnost Obecné dokumenty o IPv6 + materiály ke školení Konfigurace serverů Konfigurace klientských stanic Portování a provozování IPv6 aplikací Spolupráce: OSI, SUS, SLS, HD a další –Externí spolupráce: ICZ plán

47 Konkrétní doporučení Kupovat routery pouze s podporou IPv4 a IPv6, –Již v roce 2003 (Cisco 3750), Kupovat a instalovat operační systémy s podporou IPv6 –Windows 2003 server, –Novell Netware 6.5 Při upgradech programového vybavení instalovat verze s podporou IPv6 (byť zatím neaktivní), např.: –apache2 místo apache 1.3, –awstats místo webalizer, –putty s IPv6 podporou, plán

48 Shrnutí IPv6 je na VŠE možno vyzkoušet a používat „ihned“ Pro migraci na novou verzi na VŠE bude využit mechanismus dual-stack –Vyjma závěrečné fáze nebude potřeba překladových bran Migrace bude časově náročný proces závisející na okolních sítích a stavu zařízení –Problém: zánovní investice do IPv4 Důležité, co zařadit do DNS a co nikoliv –Jinak služby zdánlivě „nefungují“

49 IPv6 v PASNETu v PASNETu zatím není IPv6, do CESNETu přes tunel: –VŠE, –FzU AVČR (pravděpodobně neaktivní), ČVUT má IPv6 mimo PASNET, návrh na přidělování adres, návrh na nativní backbone v PASNETu, –vlan 106, nyní zkušebně použit na propojení Žižkov – JM, nativní připojení PASNETu do CESNETu –realizace pravděpodobně v druhé polovině března (po instalaci nových řídících desek do 6500 – nyní nejsou potřebné porty), –dual stack na hraničním routeru pravděpodobně nejdříve o prázdninách, PASNET

50 Diskuse

51 Statistiky mailu přes IPv6 spojených příchozích spojení IPv4 vse.cz142 023 IPv4 svět468 977 IPv6 vse.cz53 IPv6 svět164 - z toho CESNET114 z domény vse.cz posílá přes IPv6 pouze nms.vse.cz (27) a vse470.vse.cz (26) 84 z části slu.cz 15 z muni.cz (disk. skupina redhat-cz) odchozích spojení IPv4 vse.cz281 083 IPv4 svět511 825 IPv6 vse.cz0 IPv6 svět93 - z toho spojeno7 na vse.cz může přijímat přes IPv6 pouze nms.vse.cz počítají se všechny pokusy o spojení, množství dopisů výrazně menší ( { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3169772/slides/slide_51.jpg", "name": "Statistiky mailu přes IPv6 spojených příchozích spojení IPv4 vse.cz142 023 IPv4 svět468 977 IPv6 vse.cz53 IPv6 svět164 - z toho CESNET114 z domény vse.cz posílá přes IPv6 pouze nms.vse.cz (27) a vse470.vse.cz (26) 84 z části slu.cz 15 z muni.cz (disk.", "description": "skupina redhat-cz) odchozích spojení IPv4 vse.cz281 083 IPv4 svět511 825 IPv6 vse.cz0 IPv6 svět93 - z toho spojeno7 na vse.cz může přijímat přes IPv6 pouze nms.vse.cz počítají se všechny pokusy o spojení, množství dopisů výrazně menší (


Stáhnout ppt "Internetový protokol verze 6 (IPv6) a jeho zavádění na VŠE Ing. Luboš Pavlíček Ing. Miroslav Matuška Výpočetní centrum VŠE 10. února 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google