Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály – www.skolalipa.cz Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu: VY_32_INOVACE_221_Médium_PwP Typ materiálu: PowerPointová prezentace Předmět, ročník, obor: Mediální výchova a rétorika, 1. ročník, Mechanik elektronik, Obchodník Číslo a název sady: Sada č. 12 - Média a jejich vliv na mezilidské vztahy. Reklama. Téma: Médium Jméno a příjmení autora: Lenka Brychová Datum vytvoření: 10. 9. 2012 Anotace: Cílem hodiny je uvědomit si význam slova médium v různých oblastech našeho života. Žáci budou umět rozdělit média z hlediska společenských vztahů (interpersonální, masová média), způsobu šíření (tištěná, elektronická) a způsobu financování (komerční a veřejná). Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky.

2 Médium Význam slova médium STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

3 Obsah  1. Médium – evokace  2. Médium – definice  3. Médium – význam slova  4. Média a jejich dělení  5. Pracovní list  6. Zadání DÚ  7. Použitá literatura

4 Médium - evokace  Volné psaní – žáci po dobu 3 minut píší na papír vše, co je k pojmu médium právě napadá, aniž by své psaní podřizovali formálním (stylistickým či pravopisným) požadavkům

5 Médium - evokace  Párové sdílení – žáci si ve dvojicích vzájemně nahlas přečtou, co je ke slovu médium napadlo  Doporučení zajímavých textů k hlasitému přečtení

6 Médium - definice  Pokuste se definovat, co je médium. Napište co nejvíce významů slova médium.  (Žáci mohou vyjít z vzájemného sdílení během úvodní části hodiny.)

7 Médium – význam slova  osoba, která zprostředkovává kontakt s duchy  osoba, která je zhypnotizována  střední část něčeho (velikost M)  přenos dat – ICT (CD …)  stupeň propečení bifteku  sdělovací prostředek (informace)

8 Médium – význam slova  poloměkký lyžařský vosk  půda (pěstování mikroorganismů)  nositel určitých fyzikálních vlastností (tlaku, teploty …)  specifická mluvnická kategorie sloves

9 Médium – význam slova  Se slovem médium jsme se setkali v různých oblastech našeho života – v jakých ?  výpočetní technika  gramatika  sport  gastronomie  oblečení, zubní kartáček  spiritismus  hypnóza  žurnalistika

10 Média a jejich dělení A) podle utváření sociálních vztahů:  interpersonální média – utváření vztahů mezi jednotlivci, vysílání a přijímání vzkazů probíhá z obou stran (telefon, chat, pošta, email …)  masová média – celospolečenská komunikace mezi jedním výchozím bodem a vysokým počtem příjemců na druhé straně (noviny, televize, film, cd, knihy …)

11 Média a jejich dělení B) podle způsobu šíření:  tištěná média (knihy, noviny, časopisy)  elektronická média (televize, rozhlas, dvd)

12 Média a jejich dělení C) podle způsobu financování  komerční média - soukromé vlastnictví - většina financí z reklamy  média veřejné služby (veřejnoprávní) - koncesionářské poplatky - reklama

13 Pracovní list  Rozlište média interpersonální a masová a zdůvodněte svoji volbu.

14 Zadání DÚ  Jaké médium hraje ve vašem životě největší roli? Proč? K čemu ho využíváte?  Porovnejte se svými rodiči, popř. prarodiči.

15 Použitá literatura  MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK. Základy mediální výchovy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 295 s. ISBN 978-807-3673-154.

16  Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.  Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál.  Pro citaci byla použita norma ISO 690.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880."

Podobné prezentace


Reklamy Google