Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Masmédia, informativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Masmédia, informativní."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Masmédia, informativní funkce, motivační funkce, formativní funkce, relaxační funkce, publikum, komunikace MASMÉDIA A JEJICH VLIV VY-32-INOVACE-OSZ-120

2 největší a nepochybně nejmasovější vliv na děti a mládež mají hromadné sdělovací prostředky ( tisk, rozhlas, televize a dnes i internet ) –u nás periodický tisk od 16. století, rozhlas 1923, televize 1953 (od šedesátých let barevně) Dělení: masmédia tištěná a elektronická polyfunkční a virtuální přenos informací prostředky verbálními a nonverbálními

3 funkce sdělovacích prostředků: motivační – inspirační či poradenská informativní – či přímo vzdělávací formativní – působí cíleně a formativně na charakter (vychovávají) relaxační – odpočinková, zábavná

4 Masová komunikace v současnosti podmiňuje fungování moderní informační společnosti charakteristickým rysem je redukce zpětné vazby na minimum, nejčastěji neexistuje sdělení je neosobní, je výsledkem skupinové činnosti, nikoli zájmem a cílem jedince příjemcem je buď publikum (uzavřený útvar), nebo veřejnost (otevřený útvar), kde též neexistuje přímý kontakt zjištěním účinku komunikačního efektu se zabývá teorie propagandy a teorie veřejného mínění

5 dotýká se též výchovy a vzdělávání vnímání obsahů je výběrové – jedinec bere jen věci, které ho zajímají má vliv i na mezilidské vztahy k radikální změně názorů však nedochází odstrašující a výhružná sdělení jsou méně účinná mnohé působí negativně na vytváření masově stereotypního vkusu bez osobitosti, přesycují a vedou až k psychickým a smyslovým poruchám

6 Masmédia jako prostředek manipulace stávají se náhražkou medializují jiná média ohrožují postoje a chování především nejmladší generace zprostředkovávají „ legalizaci “ násilí a agresivity usilují o intenzifikaci estetických podnětů a zážitků deformace estetického cítění a vkusu

7 snižují vlastní aktivitu masová manipulace prostřednictvím reklamy problém náhražkovosti – podporují pasivitu dnes již nepostradatelný prostředek multikulturní výchovy, socializace jedince

8 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz BENDL, Stanislav: Maturita ze společenských věd. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001. 56 s. ISBN 80-86493-02-4. HLADÍK, Jaroslav: Společenské vědy v kostce. 3. vydání. Praha: Fragment, 2004. 108 s. ISBN 80-7200966-4 DRÁBOVÁ, R. a ZUBÍKOVÁ, Z.: Společenské vědy. 1. vydání. Praha: Fragment, 2007. 104 s. ISBN 978-80-253-0050-3 EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha: Didaktis, 2004. 224 s. ISBN 80-86285-68-5 Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Masmédia, informativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google