Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-STROJ-SPS-SVE-M-4-008
NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO OB21-OP-STROJ-SPS-SVE-M-4-008

3 NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Nízkotlaké vodní dílo – nejvyšší spád do 20 m
Typické provedení vodních děl je říční / potoční / schéma s jezem nebo derivační schéma s derivačním kanálem s volnou hladinou) Nejčastěji používané vodní motory : Kaplanovy turbíny přímoproudé turbíny Vertikální Fracisova turbína průtočná elektrárna na Štvanici

4 NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Provedení nízkotlakých vodních děl :
vodní díla jezová vodní díla derivační s otevřeným přivaděčem / v nížinách a na větších řekách /. Používala se nejčastěji pro pohon větších mlýnů, městských elektráren a průmyslových závodů. Pokud se tyto stroje zachovaly, jsou po rekonstrukci provozovány většinou jako malé vodní elektrárny

5 NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Standardní složení nízkotlakého vodního díla :
vzdouvací zařízení ( jez ) odběrný objekt přiváděč ( náhon ) jalový přepad jez přepad náhon

6 NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Standardní složení nízkotlakého vodního díla :
zařízení na odstranění nečistot ( česle ) uzavírací orgán ( stavidlo ) otevřená kašna s vodním motorem odpadního kanálu česle stavidlo

7 NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Vodní dílo potoční
Spád je získán odběrem veškeré vody z výše položeného místa hlavního toku. Voda je odebírána přímo bez stavidel, jezu či podobných objektů. Všechny stavby stojí přímo u hlavního toku. Toto dílo se používalo v minulosti u šrotovníků, máselnic a na valchách. Využívaly místní potok. Voda protéká trvale, bez možnosti akumulace. Přívod na vodní motor / korečník na horní vodu / býval nejčastěji řešen sklopcem ve dně vantroku. Dnes se toto řešení nepoužívá.

8 Stavbu i opravy je nutno realizovat při trvalém průtoku vody.
NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Vodní dílo jezové Vodní dílo využívá rozdílu hladin získaného vzdutím vody na jezu. Strojovna stojí přímo na břehu hlavního toku. Voda je odebírána hned na jezu a zpět se vrací za jeho vývařiště. Všechny stavby stojí přímo v hlavním toku. Toto dílo je vhodné pro malé spády a velké průtoky / v nížinách /. Stavbu i opravy je nutno realizovat při trvalém průtoku vody.

9 Říční nízkotlaké vodní dílo
Tento typ vodního díla se staví do spádu asi 12 metrů. Pro větší spády by již byla turbínová kašna neúměrně hluboká a pak je výhodnější použít tlakový přiváděč (potrubí). Voda je od jezu vedena otevřeným přivaděčem ke kašně, kde instalována turbína. Z turbíny odchází do odpadního kanálu, který se napojuje na původní řečiště.

10 Vodní dílo nízkotlaké s tlakovým přivaděčem
NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Vodní dílo nízkotlaké s tlakovým přivaděčem Tento typ vodního díla se staví, do spádu asi 15 metrů v tom případě, kdy nelze v terénu zřídit násep pro vedení náhonu. Voda se k vodnímu motoru přivádí potrubím – tlakovým přivaděčem Uspořádání tohoto typu se užívalo často na pilách a průmyslových objektech, kde charakter práce vyžadoval volný a rovný terén okolo celé provozovny. Často takto byla upravována vodní díla ve městech, když původně otevřené náhony byly svedeny do potrubí.

11 Vodní dílo nízkotlaké s tlakovým přivaděčem
NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Vodní dílo nízkotlaké s tlakovým přivaděčem Potrubím se dá voda přivést i do kašny, která stojí osaměle na rovině, daleko od odběrného objektu. Potrubí musí být takového průřezu, aby rychlost proudění byla min. 1 m/sec nebo vyšší a nedocházelo v něm k sedimentaci.

12 NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Malá vodní elektrárna
Malé vodní elektrárny se většinou budují v místě bývalých mlýnů a jezů. Pro konstrukci těchto elektráren se často používá Bánkiho turbína, která je konstrukčně velmi jednoduchá a tím i ekonomicky výhodná na pořízení. Pro větší výkony se používá Kaplanova turbína

13 NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Malá vodní elektrárna
Malá vodní elektrárna (MVE) je označení pro vodní elektrárny s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně. Evropská unie však považuje za MVE vodní elektrárny do výkonu 5 MW. Velká většina výkonu vodních elektráren (cca 90 %) je z elektráren o výkonu větším než 5 MW a zbylých cca 10 % je z MVE podle evropského řazení.

14 NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Provedení MVO

15 Dálkové ovládání MVO přes internet nebo pomocí GSM komunikací
NÍZKOTLAKÉ VODNÍ DÍLO Dálkové ovládání MVO přes internet nebo pomocí GSM komunikací Stavba MVO

16 Použitá literatura BOLEK,A., KOCHMAN,J. aj. Části strojů
2. svazek vydání, Praha: SNTL, 1990 DOLEČEK,J., HOLOUBEK,Z., Strojnictví 1 pro SOU, 1. vydání Praha : SNTL, 1988 KŘÍŽ, R., Strojírenská konstrukce 1. 1. vydání, Praha: SNTL, 1986


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google