Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čištění spodních vod hnědým uhlím Miroslav Punčochář Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čištění spodních vod hnědým uhlím Miroslav Punčochář Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i."— Transkript prezentace:

1 Čištění spodních vod hnědým uhlím Miroslav Punčochář Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

2 Těžké kovy  Toxicita  Akumulační charakter  Nejdou biologicky degradovat  Nebezpečí průniku do potravinového řetězce a akumulace v lidském těle

3 Typické příklady ČR  As - výroba kovů, pražení pyritických rud, výroba kyseliny sírové, v surovinách pro sklářský průmysl; mutagenní, teratogenní a karcinogenními účinky  Be – v důlních vodách, popílek až 100 g Be na 1 tunu uhlí; berylióza  Pb - energetika, hutní průmysl, těžba Ag; kolika, anémie, poškození CNS

4 Výskyt arsenu v ČR

5 Kraje s výskytem As v povrchové vodě KrajOblastTřída Jihočeský Lomnice- Ostrovec III Karlovarský Chodovský potok IV StředočeskýLitavkaIII-IV ÚsteckýBílina-ChánovIV

6 Metody odstraňování kovů  Destilace a vymražování  Membránové procesy - elektrodialýza a reverzní osmóza  Kapalinová extrakce  Srážení a flokulace  Iontová výměna

7 Návrh technologie odstraňování těžkých a toxických kovů z odpadních vod používající levný (jednorázový) sorbent na bázi uhlí Návrh technologie odstraňování těžkých a toxických kovů z odpadních vod používající levný (jednorázový) sorbent na bázi uhlí Cíl

8 Oxyhumolity I  Druh zrnitého nesoudržného uhlí s nízkým stupněm prouhelnění a s vysokým obsahem h. kyselin  Výhřevnost do 10 MJ  Ložisko oxyhumolitu v lokalitě Bílina (80% h. kyselin)  Původní využití jako hnojiva

9 Oxyhumolity II  Vynikající sorpční vlastnosti  Vysoká rozpustnost – nutnost chemických úprav; izolace huminových kyselin; růst nákladů  Rašelina – rovněž zdroj h. kyselin; sorpční vlastnosti; omezené zdroje

10 Předpokládané složení huminových kyselin v lignitu : cyklická struktura s kondenzovanými jádry COOH OH O O HO O O

11 Hnědé uhlí  Obsahuje rovněž h. kyseliny  Levné, dostupné  Vhodný jednorázový sorbent  Úpravou lze zvýšit sorpční kapacitu

12 Sorpční vlastnosti hnědého uhlí  Vysoký obsah skupin - COOH - OH - OH  Možnost iontovýměny při příznivé hodnotě pH  Výměnná kapacita mezi 2 – 4 meq/g  Zlepšení vlastností chemickým vázáním Ca: 2 U-H + Ca 2+  U 2 - Ca + 2H + 2 U-H + Ca 2+  U 2 - Ca + 2H +

13 Převod funkčních skupin COOH a OH do Ca formy 2 U-H + Ca2+  U2 - Ca + 2H+ COOH COO COOH OH O O HO O O Ca

14 Typ uhlí Původ CEC mval/g) Xylodetritické uhlí Sloj Antonín, důl Jiří 3,01 Detroxylitické uhlí Sloj Antonín, důl Jiří 2,77 Sapropelitické uhlí Sloj Anežka, důl Medard 3,99 Výměnná kapacita (CEC) tří typů severočeských hnědých uhlí

15 Schéma adsorpční kolony pro zachycení těžkých kovů z odpadních vod Adsorpční kolona Nasycené uhlí Čistá voda Znečištěná voda

16 Průnikové křivky pro Zn

17 Graf koeficientu selektivity pro systém Zn -Ca U-Ca + Zn 2+  U - Zn + Ca 2+

18 Z experimentů vyplynulo:  Nejvhodnější sapropeletické uhlí (Medard, 4 mval/kg)  Úprava do Ca formy (zabrání okyselování čištěné vody)  Proces je velmi účinný pro nízké koncentrace kovů  Rychlost procesu malá, nízká rychlost průtoku

19 Srážení –doplnění technologie  Srážení mletým vápencem  Fe 3+ + CaCO 3 + 3 H 2 O = Fe(OH) 3 + 3Ca 2+ +3HCO 3 -

20 Kov Původní koncentrace (mg/l) (mg/l) Koncentrace po srážení (mg/l)Účinnost % As150.01699.8 Zn1130100910,7 Cu12,45,2857 Cd10,07,8721 Fe155022,698,5 Al935,694 Ca401433 - Mg1871801,6 Na49490 Koncentrace kovů v důlních vodách v Kaňku před a po srážení

21 Aplikace - Horní Počernice I  Sanace skládky nebezpečných látek  Voda čerpána z vrtu  Převládá Fe hrozí vyčerpání kapacity sorbentu  Předčištění - srážení mletým vápencem

22 Aplikace – Horní Počernice II KovZnačka Obsah (mg/l) Limit* (mg/l) Železo Fe33,22 Hliník Al17,61,5 Berylium Be6,30,001 Zinek Zn1,740,2 Arsen As0,6550,02 Nikl Ni0,5090,05 * Imisní standard pro povrchové vody dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

23 Schéma sorpční kolony v Počernicích

24 Experiment – H. Počernice

25 Průběh koncentrací arsenu

26 Průběh koncentrací berylia

27 Kam s ním?  Depozice na skládce  Spalování: nutnost několika stupňů záchytu popílku  Zplyňování: katalytický efekt kovů vs. vyšší volatilita za redukčních podmínek

28 Použití plynu Vyčerpaný sorbent Zplyňování Spalování (motor, turbína) Vodík SNG Methanol FT - syntéza Ostatní

29 Aplikace  Spodní vody  Důlní vody  Průmyslové odpadní vody  Vody z odkališť  Úniky ze skládek  Vody ze skládek radioaktivního odpadu

30 Závěr  Metoda je účinná pro čištění velkých objemů kontaminované vody obsahující relativně nízké koncentrace těžkých kovů.


Stáhnout ppt "Čištění spodních vod hnědým uhlím Miroslav Punčochář Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i."

Podobné prezentace


Reklamy Google