Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050120 Název: Les – závěrečné opakování Autor: Mgr. Lenka Radochová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050120 Název: Les – závěrečné opakování Autor: Mgr. Lenka Radochová."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050120 Název: Les – závěrečné opakování Autor: Mgr. Lenka Radochová Ročník: první osmiletého gymnázia Doporučený čas: 20 – 25 minut Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219. Stručná anotace Materiál slouží k interaktivnímu souhrnnému opakování učiva o lese.

2 LES ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

3 Význam lesa  Doplňte pojmy do textu: Les má v přírodě velký. Lesní porostypůsobí na všechny složky prostředí. Zabraňují půdní, půdu kořeny provzdušňují a díky zvýšené vlhkosti se tu daří velkému množství, který rozkládá organickou hmotu na. Ovzduší v lese je čistší, protože stromy zachytávají a, potřebný pro fotosyntézu, a na oplátku uvolňují. Lesy jsou také důležitou zásobárnou, kterou zachytávají a nedovolí ji rychle odtéct nebo se rychle odpařit. Vodu čerpají a listy ji odpařují. Proto je v lese stálejší a nedochází k velkým výkyvům jako v otevřené krajině. Les je také domovem mnoha. Pro nás má také význam jako zdroj, a je příjemný pro. význampříznivě eroziedafonuhumus nečistoty oxid uhličitý kyslíkvodyklima teplotyorganizmů dřeva lesních plodů rekreaci význampříznivě erozi edafonuhumus nečistotyoxid uhličitý kyslík vody kořeny klima teploty organizmůdřeva lesních plodůrekreaci

4 ekosystém  Škrtněte, co nepatří mezi přirozené ekosystémy SMRKOVÝ LES NA BROUMOVSKU POLE RYBNÍKLUŽNÍ LES ZAHRADATUNDRARAŠELINIŠTĚ BOROVÝ LES NA PÍSKOVCOVÝCH SKALÁCH

5 Lesní patra  K obrázku napište názvy pater lesa  Doplňte, v kterém lesním patru je podhoubí muchomůrky plodnice hřibu tříletý semenáček smrku 5. 2. 3. 4. 1. do 5 cm do 1 m do 3 m kořenové mechové bylinné keřové stromové kořenové bylinné keřové

6 organizmy v lese  Ke schématu potravního řetězce vymyslete příklady organizmů producenti Konzumenti býložravci Konzumenti masožravci rozkladači

7  Jehličnaté dřeviny vytvářejí většinou zdřevnatělé šištice, ve kterých jsou semena. Šištice nejsou plody. Rostliny, které nemají semena ukryta v plodech se nazývají: rostliny  Podtrhni názvy stromů a bylin, které jsou typické pro lužní les dymnivka dutá, borovice lesní, vrba bílá, sasanka hajní, modřín opadavý, buk lesní, brusnice borůvka, kopřiva dvoudomá, dub letní nahosemenné

8  Roztřiďte lesní ptáky na pěvce, dravce, sovy a šplhavce strakapoud velký, poštolka obecná,sojka obecná, datel černý, krkavec velký, brhlík lesní, puštík obecný, jestřáb lesní, žluna zelená, výr velký pěvcidravcisovyšplhavci sojka obecná krkavec velký brhlík lesní poštolka obecná jestřáb lesní puštík obecný výr velký strakapoud velký datel černý žluna zelená

9 Test  Zakroužkujte správné odpovědi (pouze 1 odpověď je správně) 1.Smrčiny rostou v ČR přirozeně a)na horách b)ve všech nadmořských výškách c)se v ČR přirozeně nevyskytují 2.Přirozený les a)je bohatý na druhy stromů různých výšek i různého stáří b)má druhově pestrou strukturu stromů stejného stáří c)tvoří jeden dominantní druh např. smrk 3.Pojem monokultura znamená: a)soužití houby a kořenů rostlin b)porost rostlin tvořený z velké části jedním druhem c)totéž jako kulturní krajina – tedy krajina vytvořená člověkem

10 4.Jarní aspekt je: a)porost rostlin v listnatém lese, které vykvetou ještě než stromům vyrostou listy b)porost rostlin v listnatém lese, které kvetou až po olistění stromů c)zvednutí hladin řeky v lužním lese na jaře po tání sněhu 5.Mykorhiza je: a)věda zabývající se výzkumem hub b)jiný výraz pro podhoubí c)soužití hub a kořenů stromů 6.Vztah klíštěte a člověka je příkladem: a)symbiózy b)parazitizmu c)býložravce a jeho oběti

11  Poznávání organizmů vraní oko čtyřlisté borovice lesní jedle bělokorá modřín opadavý

12 javor mléč javor klen buk lesní olše lepkavá

13 hřib smrkový muchomůrka růžovka muchomůrka zelená bedla vysoká křemenáč březovýliška obecná

14 páskovka keřová chrobák lesní přástevník medvědí lumek velký

15 ropucha obecná mlok skvrnitý slepýš křehký zmije obecná

16 strakapoud velký sokol stěhovavý zajíc polní kuna lesní

17 zdroje obrázky http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Paris_quadrifolia_2011_G2.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Paris_quadrifolia_2011_G2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Pinus_sylvestris_MHNT.BOT.2005.0.971.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Pinus_sylvestris_MHNT.BOT.2005.0.971.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Larix_decidua-Nadelansatz.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Larix_decidua-Nadelansatz.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Larix_decidua_-_Larch_cones.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Larix_decidua_-_Larch_cones.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Alkottar.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Alkottar.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Maple_seed_pods_Fcb981.JPG, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Maple_seed_pods_Fcb981.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Acer_pseudoplatanus5_ies.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Acer_pseudoplatanus5_ies.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Boletus_edulis_1.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Boletus_edulis_1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Amanita_phalloides_1.JPG, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Amanita_phalloides_1.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Muchom%C5%AFrka_r%C5%AF%C5%BEov%C3%A1_1.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Muchom%C5%AFrka_r%C5%AF%C5%BEov%C3%A1_1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Parasol-macrolepiota_procera.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Parasol-macrolepiota_procera.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Leccinum_versipelle_3.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Leccinum_versipelle_3.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Snail-WA_edit02.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Snail-WA_edit02.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anoplotrupes.stercorosus.jpg?uselang=cs, 18. 6. 2013 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anoplotrupes.stercorosus.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Arctia_caja_01_%28HS%29.jpg?uselang=cs, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Arctia_caja_01_%28HS%29.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Rhyssa_persuasoria.jpg?uselang=cs, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Rhyssa_persuasoria.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Bufo_bufo_2_%282005_07_11%29.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Bufo_bufo_2_%282005_07_11%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Feuersalamander-salamandra-salamandra.jpg, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Feuersalamander-salamandra-salamandra.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Anguidae.jpg?uselang=cs, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Anguidae.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vipera_Berus_Haukipudas_20110602b.JPG?uselang=cs, 18. 6. 2013 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vipera_Berus_Haukipudas_20110602b.JPG?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Peregrine_Falcon_12.jpg?uselang=cs, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Peregrine_Falcon_12.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/DendrocoposMajor.jpg?uselang=cs, 18. 6. 2013 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/DendrocoposMajor.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martes_martes_crop.jpg?uselang=cs, 18. 6. 2013 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martes_martes_crop.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:01-sfel-08-009a.jpg?uselang=cs, 18. 6. 2013 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:01-sfel-08-009a.jpg?uselang=cs ostatní fotografie – archiv autorky


Stáhnout ppt "Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050120 Název: Les – závěrečné opakování Autor: Mgr. Lenka Radochová."

Podobné prezentace


Reklamy Google