Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Broumov, Hradební 218"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Tematická oblast: Člověk a příroda Číslo materiálu: EU050120 Název: Les – závěrečné opakování Autor: Mgr. Lenka Radochová Ročník: první osmiletého gymnázia Doporučený čas: 20 – 25 minut Stručná anotace Materiál slouží k interaktivnímu souhrnnému opakování učiva o lese. Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/

2 LES ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

3 Význam lesa Doplňte pojmy do textu:
Les má v přírodě velký Lesní porosty působí na všechny složky prostředí. Zabraňují půdní , půdu kořeny provzdušňují a díky zvýšené vlhkosti se tu daří velkému množství , který rozkládá organickou hmotu na . Ovzduší v lese je čistší, protože stromy zachytávají a , potřebný pro fotosyntézu, a na oplátku uvolňují . Lesy jsou také důležitou zásobárnou , kterou zachytávají a nedovolí ji rychle odtéct nebo se rychle odpařit. Vodu čerpají a listy ji odpařují. Proto je v lese stálejší a nedochází k velkým výkyvům jako v otevřené krajině. Les je také domovem mnoha . Pro nás má také význam jako zdroj , a je příjemný pro . význam příznivě erozi edafonu humus nečistoty oxid uhličitý kyslík vody kořeny klima teploty organizmů dřeva lesních plodů rekreaci rekreaci dřeva význam příznivě nečistoty kyslík vody klima kořeny lesních plodů erozi oxid uhličitý edafonu humus teploty organizmů

4 Škrtněte, co nepatří mezi přirozené ekosystémy
SMRKOVÝ LES NA BROUMOVSKU POLE RYBNÍK LUŽNÍ LES TUNDRA RAŠELINIŠTĚ ZAHRADA BOROVÝ LES NA PÍSKOVCOVÝCH SKALÁCH

5 Lesní patra K obrázku napište názvy pater lesa stromové keřové
Doplňte, v kterém lesním patru je podhoubí muchomůrky plodnice hřibu tříletý semenáček smrku stromové 1. keřové 2. do 3 m bylinné 3. do 1 m mechové 4. do 5 cm kořenové 5. kořenové bylinné keřové

6 Ke schématu potravního řetězce vymyslete příklady organizmů
organizmy v lese Ke schématu potravního řetězce vymyslete příklady organizmů Konzumenti býložravci Konzumenti masožravci producenti rozkladači

7 Jehličnaté dřeviny vytvářejí většinou zdřevnatělé šištice, ve kterých jsou semena. Šištice nejsou plody. Rostliny, které nemají semena ukryta v plodech se nazývají: rostliny Podtrhni názvy stromů a bylin, které jsou typické pro lužní les dymnivka dutá, borovice lesní, vrba bílá, sasanka hajní, modřín opadavý, buk lesní, brusnice borůvka, kopřiva dvoudomá, dub letní nahosemenné

8 Roztřiďte lesní ptáky na pěvce, dravce, sovy a šplhavce
strakapoud velký, poštolka obecná,sojka obecná, datel černý, krkavec velký, brhlík lesní, puštík obecný, jestřáb lesní, žluna zelená, výr velký pěvci dravci sovy šplhavci sojka obecná poštolka obecná puštík obecný strakapoud velký krkavec velký jestřáb lesní výr velký datel černý brhlík lesní žluna zelená

9 Test Zakroužkujte správné odpovědi (pouze 1 odpověď je správně)
Smrčiny rostou v ČR přirozeně na horách ve všech nadmořských výškách se v ČR přirozeně nevyskytují Přirozený les je bohatý na druhy stromů různých výšek i různého stáří má druhově pestrou strukturu stromů stejného stáří tvoří jeden dominantní druh např. smrk Pojem monokultura znamená: soužití houby a kořenů rostlin porost rostlin tvořený z velké části jedním druhem totéž jako kulturní krajina – tedy krajina vytvořená člověkem

10 Jarní aspekt je: porost rostlin v listnatém lese, které vykvetou ještě než stromům vyrostou listy porost rostlin v listnatém lese, které kvetou až po olistění stromů zvednutí hladin řeky v lužním lese na jaře po tání sněhu Mykorhiza je: věda zabývající se výzkumem hub jiný výraz pro podhoubí soužití hub a kořenů stromů Vztah klíštěte a člověka je příkladem: symbiózy parazitizmu býložravce a jeho oběti

11 Poznávání organizmů borovice lesní vraní oko čtyřlisté jedle bělokorá
modřín opadavý

12 javor mléč buk lesní javor klen olše lepkavá

13 hřib smrkový muchomůrka růžovka muchomůrka zelená bedla vysoká křemenáč březový liška obecná

14 chrobák lesní páskovka keřová lumek velký přástevník medvědí

15 mlok skvrnitý ropucha obecná zmije obecná slepýš křehký

16 sokol stěhovavý strakapoud velký kuna lesní zajíc polní

17 zdroje obrázky ostatní fotografie – archiv autorky
, , , , , , , , ostatní fotografie – archiv autorky


Stáhnout ppt "Gymnázium, Broumov, Hradební 218"

Podobné prezentace


Reklamy Google