Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza rizik z hlediska převodních cen a vazeb na daňové ráje Workshop Daňové ráje - škodlivá či prospěšná konkurence? Jakub Charbulák Oddělení mezinárodního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza rizik z hlediska převodních cen a vazeb na daňové ráje Workshop Daňové ráje - škodlivá či prospěšná konkurence? Jakub Charbulák Oddělení mezinárodního."— Transkript prezentace:

1

2 Analýza rizik z hlediska převodních cen a vazeb na daňové ráje Workshop Daňové ráje - škodlivá či prospěšná konkurence? Jakub Charbulák Oddělení mezinárodního zdaňování – SFÚ

3 Organizační struktura SFÚ

4 Oddělení mezinárodního zdaňování (OMZ) Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění a příslušných směrnic EU Posuzování převodních cen (TP) Analýza rizik TP Daňová kontrola Závazné posouzení způsobu tvorby ceny mezi spojenými osobami (APA) Koordinace a dohled v působnosti SFÚ Následné úpravy zisků Úkony mezinárodní spolupráce vycházející ze smluv o zamezení dvojího zdanění, Směrnic EU a TIEA Daňové ráje Simultánní daňová kontrola ve spolupráci s partnerskou daňovou správou Spolupráce s ostatními odděleními a územními pracovišti SFÚ ve vztahu k mezinárodnímu aspektu kontroly daní z příjmů

5 Analýza rizikovosti DS z pohledu převodních cen Riziko : Přesun zisků zdanitelných v ČR v rámci skupiny spojených podniků mimo území ČR Optimalizace daňového zatížení skupiny Přesun zisku spolu s korespondujícími ekonomickými aktivitami, riziky, funkcemi a aktivy v souladu s principem tržního odstupu – legální daňová optimalizace Pouhý přesun zisku – nelegální daňová optimalizace (agresivní daňové plánování) Vytváření umělých struktur Důležité nahlížet na skupinu jako celek a nikoli samostatně na jednotlivé podniky a snažit se rozkrýt celou strukturu daňového plánování. Převaha obsahu nad formou - zneužití práva Nesprávné nastavení cen mezi spojenými osobami bez motivu daňové optimalizace velká komplexnost, jedinečnost transakcí, obtížné nalézt ocenění odpovídající principu tržního odstupu

6 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP a vazeb na daňové ráje Riziková kritéria z hlediska spřízněnosti Existence spojených osob BvD indikátor „závislosti“ 99,4 % společností na SFÚ dostupných v Amadeu je spojených Propojení s osobou usazenou v preferenčním daňovém režimu bez ohledu na výši vlastnického podílu

7 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP a vazeb na daňové ráje Potenciálně rizikové zahraniční subjekty Rizikové formy podnikání Offshore jurisdikce Příznivý daňový režim, často neveřejné obchodní rejstříky Onshore jurisdikce Tradiční ekonomiky, společnosti jsou evidovány ve veřejně dostupných databázích. K optimalizaci daňové povinnosti společnosti využívají slev na dani, daňových výhod a daňových úspor.

8 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP a vazeb na daňové ráje Podrobná analýza rizikovosti Výstup Zpráva o posouzení rizikovosti DS Účel rozhodnutí, zda je úroveň rizik v konkrétním případě tak vysoká, že by měla být provedena daňová kontrola zaměřená na TP podklad pro daňovou kontrolu vytvoření celistvého výstupu mapujícího konkrétní potenciální oblasti rizika nesprávně nastavených převodních cen u DS sestavení rámcového okruhu otázek

9 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP a vazeb na daňové ráje výroční zprávy, zápisy ze schůzí, podnikové časopisy informace z médií, internetu sektorové analýzy obchodní rejstřík informace z místních šetření, kontrol mezinárodní výměna informací podněty třetích stran Informační zdroje Podrobná analýza rizikovosti

10 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP Podrobná analýza rizikovosti Všeobecné údaje o DS popis činnosti poslední kontrolované období čerpání IP žádost o závazné posouzení Spojené osoby Vztahová analýza vlastnické struktury skupiny – Analyst´s notebook

11 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP Podrobná analýza rizikovosti Existence rizikových skutečnosti Ztráty Nízká daňová povinnost v porovnání s obratem a funkčním profilem Transakce se spřízněnými osobami Podnikové restrukturalizace Transfer nehmotného majetku Dohody o podílení se na nákladech

12 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP Podrobná analýza rizikovosti Analýza finančních výkazů vývoj ukazatelů hospodářský výsledek základ daně, daňová povinnost rentabilita tržeb rentabilita celkového kapitálu poměr ZD a čistého obratu celková zadluženost Zhodnocení případných výkyvů Analýza transakcí uskutečněných se spojenými osobami struktura, vývoj v čase

13 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP Podrobná analýza rizikovosti Srovnání v rámci skupiny Srovnání v rámci odvětví se závislými subjekty X nezávislými subjekty – kvartilové rozpětí relevantního ukaztele

14 Postupy SFÚ Spolupráce se zahraničními úřady pro velké daňové subjekty Horizontální monitoring E-audit Informace o vnitroskupinových vztazích k datu podání DaP Využití informací ze zahraničních obchodních rejstříků Ve vhodných případech využití institutu simultánní daňové kontroly u daní z příjmů v rámci prověřování komplexní struktury skupiny podniků Šetření podezřelých řetězců nezávislých osob nejen z titulu DPH – možná aplikace ustanovení o spojených osobách z titulu snížení základu daně či zvýšení daňové ztráty

15 Děkuji za pozornost! Jakub.Charbulak@fs.mfcr.cz


Stáhnout ppt "Analýza rizik z hlediska převodních cen a vazeb na daňové ráje Workshop Daňové ráje - škodlivá či prospěšná konkurence? Jakub Charbulák Oddělení mezinárodního."

Podobné prezentace


Reklamy Google