Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Charbulák Oddělení mezinárodního zdaňování – SFÚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Charbulák Oddělení mezinárodního zdaňování – SFÚ"— Transkript prezentace:

1

2 Jakub Charbulák Oddělení mezinárodního zdaňování – SFÚ
Analýza rizik z hlediska převodních cen a vazeb na daňové ráje Workshop Daňové ráje - škodlivá či prospěšná konkurence? Jakub Charbulák Oddělení mezinárodního zdaňování – SFÚ

3 Organizační struktura SFÚ

4 Oddělení mezinárodního zdaňování (OMZ)
Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění a příslušných směrnic EU Posuzování převodních cen (TP) Analýza rizik TP Daňová kontrola Závazné posouzení způsobu tvorby ceny mezi spojenými osobami (APA) Koordinace a dohled v působnosti SFÚ Následné úpravy zisků Úkony mezinárodní spolupráce vycházející ze smluv o zamezení dvojího zdanění, Směrnic EU a TIEA Daňové ráje Simultánní daňová kontrola ve spolupráci s partnerskou daňovou správou Spolupráce s ostatními odděleními a územními pracovišti SFÚ ve vztahu k mezinárodnímu aspektu kontroly daní z příjmů

5 Analýza rizikovosti DS z pohledu převodních cen
Přesun zisků zdanitelných v ČR v rámci skupiny spojených podniků mimo území ČR Optimalizace daňového zatížení skupiny Přesun zisku spolu s korespondujícími ekonomickými aktivitami, riziky, funkcemi a aktivy v souladu s principem tržního odstupu – legální daňová optimalizace Pouhý přesun zisku – nelegální daňová optimalizace (agresivní daňové plánování) Vytváření umělých struktur Důležité nahlížet na skupinu jako celek a nikoli samostatně na jednotlivé podniky a snažit se rozkrýt celou strukturu daňového plánování. Převaha obsahu nad formou - zneužití práva Nesprávné nastavení cen mezi spojenými osobami bez motivu daňové optimalizace velká komplexnost, jedinečnost transakcí, obtížné nalézt ocenění odpovídající principu tržního odstupu

6 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP a vazeb na daňové ráje
Riziková kritéria z hlediska spřízněnosti Existence spojených osob BvD indikátor „závislosti“ 99,4 % společností na SFÚ dostupných v Amadeu je spojených Propojení s osobou usazenou v preferenčním daňovém režimu bez ohledu na výši vlastnického podílu

7 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP a vazeb na daňové ráje
Potenciálně rizikové zahraniční subjekty Offshore jurisdikce Příznivý daňový režim, často neveřejné obchodní rejstříky Onshore jurisdikce Tradiční ekonomiky, společnosti jsou evidovány ve veřejně dostupných databázích. K optimalizaci daňové povinnosti společnosti využívají slev na dani, daňových výhod a daňových úspor. Rizikové formy podnikání

8 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP a vazeb na daňové ráje
Podrobná analýza rizikovosti Účel rozhodnutí, zda je úroveň rizik v konkrétním případě tak vysoká, že by měla být provedena daňová kontrola zaměřená na TP podklad pro daňovou kontrolu vytvoření celistvého výstupu mapujícího konkrétní potenciální oblasti rizika nesprávně nastavených převodních cen u DS sestavení rámcového okruhu otázek Výstup Zpráva o posouzení rizikovosti DS

9 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP a vazeb na daňové ráje
Podrobná analýza rizikovosti Informační zdroje výroční zprávy, zápisy ze schůzí, podnikové časopisy informace z médií, internetu sektorové analýzy obchodní rejstřík informace z místních šetření, kontrol mezinárodní výměna informací podněty třetích stran

10 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP
Podrobná analýza rizikovosti Všeobecné údaje o DS popis činnosti poslední kontrolované období čerpání IP žádost o závazné posouzení Spojené osoby Vztahová analýza vlastnické struktury skupiny – Analyst´s notebook

11 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP
Podrobná analýza rizikovosti Existence rizikových skutečnosti Ztráty Nízká daňová povinnost v porovnání s obratem a funkčním profilem Transakce se spřízněnými osobami Podnikové restrukturalizace Transfer nehmotného majetku Dohody o podílení se na nákladech

12 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP
Podrobná analýza rizikovosti Analýza finančních výkazů vývoj ukazatelů hospodářský výsledek základ daně, daňová povinnost rentabilita tržeb rentabilita celkového kapitálu poměr ZD a čistého obratu celková zadluženost Zhodnocení případných výkyvů Analýza transakcí uskutečněných se spojenými osobami struktura, vývoj v čase

13 Analýza rizikovosti DS z pohledu TP
Podrobná analýza rizikovosti Srovnání v rámci odvětví se závislými subjekty X nezávislými subjekty – kvartilové rozpětí relevantního ukaztele Srovnání v rámci skupiny

14 Postupy SFÚ Spolupráce se zahraničními úřady pro velké daňové subjekty
Horizontální monitoring E-audit Informace o vnitroskupinových vztazích k datu podání DaP Využití informací ze zahraničních obchodních rejstříků Ve vhodných případech využití institutu simultánní daňové kontroly u daní z příjmů v rámci prověřování komplexní struktury skupiny podniků Šetření podezřelých řetězců nezávislých osob nejen z titulu DPH – možná aplikace ustanovení o spojených osobách z titulu snížení základu daně či zvýšení daňové ztráty

15 Děkuji za pozornost! Jakub.Charbulak@fs.mfcr.cz


Stáhnout ppt "Jakub Charbulák Oddělení mezinárodního zdaňování – SFÚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google