Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evoluce ontogeneze a životního cyklu. Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evoluce ontogeneze a životního cyklu. Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného."— Transkript prezentace:

1 Evoluce ontogeneze a životního cyklu

2 Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného organismu Segregace zárodečné linie Stárnutí organismu Epigenetické procesy Evoluční plasticita organismů Vývinová plasticita a životní strategie

3 G1 + G2G2 M S Buněčný cyklus předání celého genomu regulace zahájení dělení vznik chromosomů počet chromosomů a variabilita prostředí

4 Metageneze Morfologické rozdíly mezi haploidní a diploidní buňkou Rozdílná ekologická role Rozdílná odolnost vůči mutagenům Rozdílná role G1 a G2 fáze v životním cyklu druhu

5 Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného organismu Segregace zárodečné linie Stárnutí organismu Epigenetické procesy Evoluční plasticita organismů Vývinová plasticita a životní strategie

6 Vznik amfimixie Obnovení ploidie po rozdělení buňky replikace x syngamie Různé formy syngamie Původní funkce amfimixie – opravy genomu? Hlavní důsledek vzniku amfimixie – přechod od Darwinovské k Dawkinsovské evoluci Vznik meiozy a crossing overu – obrana proti sestrovrahům

7 Sestrovrazi

8 Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného organismu Segregace zárodečné linie Stárnutí organismu Epigenetické procesy Evoluční plasticita organismů Vývinová plasticita a životní strategie

9 Vznik mnohobuněčnosti Pseudoaltruistické chování a vznik mnohobuněčnosti diferenciace somatické a germinální linie nutnost udržování genetické uniformity buněk somatické linie

10 Mitóza Udržování genetické uniformity Hemimeioza

11 crossing over Poziční efekt

12 Výhody mnohobuněčnosti Evoluční constraints difúze a aktivní transport vznik velké buňky vznik velkého organismu nové ekologické strategie

13 Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného organismu Segregace zárodečné linie Stárnutí organismu Epigenetické procesy Evoluční plasticita organismů Vývinová plasticita a životní strategie

14 Segregace zárodečné linie Weismannovská bariéra Menšina živočišných kmenů (ale nejúspěšnější) Obrana před polymorfismem Obrana před genetickým převratem Genetické chiméry Organismy s pevnými buněčnými stěnami a Weismannovská bariéra Sir Sebright efekt

15 Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného organismu Segregace zárodečné linie Stárnutí organismu Epigenetické procesy Evoluční plasticita organismů Vývinová plasticita a životní strategie

16 Stárnutí Stárnutí jako daň složitosti Stárnutí jako aktivní proces Asi nikoli naprogramováno – dožití v zajetí Člověk – mortalita vzroste na dvojnásobek každých 8 let, ve vysokém věku se nárůst zpomalí stáří (roky) 01234567 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 mortalita (rok – 1 )

17 Stárnutí a spolehlivost systému Technika – kontrola jakosti, organismy - redundance Gompertz zákon (exponenciala) x Weibull zákon – mocninová funkce (technické zařízení) Ve stáří ubývá redundance – mizí rozdíly mezi populacemi, plato Rozdílný stupeň redundance orgánů – selhání jednotlivých orgánů popisuje Weibullův zákon, selhání celku Gompertzův zákon stáří pravděpodobnost smrti y = x a (mocninová f.) y = a x (exponenciální f.)

18 Teorie stárnutí Výhoda v mezidruhové kompetici (uvolňování místa) Optimalizace nákladů na údržbu Teorie selekčního stínu Teorie antagonistických účinků mutací mutovaná alela pozitivní vliv negativní vliv

19 Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného organismu Segregace zárodečné linie Stárnutí organismu Epigenetické procesy Evoluční plasticita organismů Vývinová plasticita a životní strategie

20 Vývoj mnohobuněčného organismu Vznik vývojového cyklu Častá návaznost na cyklus rodozměny Role jednobuněčného stádia v cyklu –možnost komplexní tělní stavby –genetická uniformita somatických buněk

21 Epigenetické procesy Vývoj (vývin) organismu neřídí přímo genetická informace, ale systémy vytvořené v průběhu tohoto vývoje Spolupráce epigenetických a genetických procesů Množství informace v organismu může převyšovat množství informace v genomu Mechanismus negativní zpětné vazby Odolnost vývojových procesů vůči disturbanci

22 Epigenetické procesy II Testování funkčnosti vznikajících orgánů –krevní řečiště –kostní trámčina –inervace svalových vláken

23 IIIIIIIV nervové buňky svalové buňky Vznik inervace svalu

24 Epigenetické procesy II Testování funkčnosti vznikajících orgánů –krevní řečiště –kostní trámčina –inervace svalových vláken –inervace sítnice (postranní zraková jádra thalamu)

25 Epigenetické procesy a pravidlo rekapitulace Haeckelovo pravidlo rekapitulace (von Baerův první embryologický zákon) Vznik rudimentů a atavizmů

26

27 Epigenetické procesy a pravidlo rekapitulace Haeckelovo pravidlo rekapitulace (von Baerův první embryologický zákon) Vznik rudimentů a atavizmů fylotypové stádium (faryngula obratlovců, segmentovaná páska členovců)

28 Fylotypové stádium exprese Hox genů

29 Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného organismu Segregace zárodečné linie Stárnutí organismu Epigenetické procesy Evoluční plasticita organismů Vývinová plasticita a životní strategie

30 vývoj somatických orgánů vývoj reprodukčních orgánů název procesu urychlennezměněnurychlení nezměněnurychlenprogenese zpomalennezměněnneotenie nezměněnzpomalenhypermorfosa Heterochronie drobná změna v načasování – velká v morfologii vývoj reprodukčních a somatických orgánů

31 Epigeneze a vývojová plasticita Kasty a pohlaví Larvální stádia Vývojová plasticita – adaptivní odpověď na vnější vlivy Evoluční důsledky

32 Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného organismu Segregace zárodečné linie Stárnutí organismu Epigenetické procesy Evoluční plasticita organismů Vývinová plasticita a životní strategie

33 Nové ekologické strategie Díky vývojové plasticitě se obohacuje spektrum možných strategií Biodemografické parametry populace Možnost koexistence podobných druhů Trade offs a investice do různých aktivit Vegetativní růst x množení Genet a jeho ramety

34 Shrnutí Cykličnost životních procesů vyplývá z cykličnosti replikace genomu Ploidita může být obnovena syngamií Amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a jeho důsledky Stárnutí mnohobuněčného organismu Ontogeneze a epigenetické procesy Evoluční a vývojová plasticita Plasticita životních strategií


Stáhnout ppt "Evoluce ontogeneze a životního cyklu. Obsah Vznik buněčného cyklu Vznik amfimixie a její důsledky Vznik mnohobuněčnosti a její důsledky Ontogeneze mnohobuněčného."

Podobné prezentace


Reklamy Google