Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Herbert A. Simon. * 15. června 1916 Milwaukee, Wisconsin † 9. února 2001, Pittsburgh, Pensylvánie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Herbert A. Simon. * 15. června 1916 Milwaukee, Wisconsin † 9. února 2001, Pittsburgh, Pensylvánie."— Transkript prezentace:

1 Herbert A. Simon

2 * 15. června 1916 Milwaukee, Wisconsin † 9. února 2001, Pittsburgh, Pensylvánie

3 Studium ZŠ - Milwaukee, Wisconsin ZŠ - Milwaukee, Wisconsin SŠ - Milwaukee, Wisconsin SŠ - Milwaukee, Wisconsin 1933 nastoupil na Chicagskou univerzitu 1933 nastoupil na Chicagskou univerzitu Matematický ekonom, Henry SchultzeMatematický ekonom, Henry Schultze Logika, Rudolf Carnap a Charlese MerriamaLogika, Rudolf Carnap a Charlese Merriama 1939-1942 korespondečně získal doktorské studium na Chicagské univerzitě 1939-1942 korespondečně získal doktorské studium na Chicagské univerzitě

4 Administrative Behavior Vydáno 1947 Vydáno 1947 Prof. Simon zde popisuje podnik jako adaptivní systém složený z fyzikálních, sociálních a personálních složek, které drží pohromadě díky informační síti a odhodlání svých členů spolupracovat pro dosažení společných cílů. Aby firma přežila a rozvíjela se, musí usilovat o rovnováhu nejenom k vnějšímu světu, ale také o vnitřní rovnováhu mezi jednotlivými složkami organizace. Prof. Simon zde popisuje podnik jako adaptivní systém složený z fyzikálních, sociálních a personálních složek, které drží pohromadě díky informační síti a odhodlání svých členů spolupracovat pro dosažení společných cílů. Aby firma přežila a rozvíjela se, musí usilovat o rovnováhu nejenom k vnějšímu světu, ale také o vnitřní rovnováhu mezi jednotlivými složkami organizace.

5 NOBELOVA CENA 8. PROSINCE 1978 ZÍSKA NOBELOVU CENU ZA EKONOMII 8. PROSINCE 1978 ZÍSKA NOBELOVU CENU ZA EKONOMII Průkopnický výzkum v oblasti rozhodovacích procesů v hospodářských organizacích Průkopnický výzkum v oblasti rozhodovacích procesů v hospodářských organizacích

6 Klasická teorie firmy x teorie firmy podle H. A. Simona Klasický model požaduje: - znalost všech alternativ - schopnost vypočítat důsledky - rozhodovatelovu jistotu při přítomném a budoucím hodnocení důsledků - schopnost porovnat důsledky

7 Úkolem je nahradit tento klasický model takovým modelem, který by popsal, jak by bylo možné rozhodnutí udělat, jsou-li důsledky volby známé pouze nedokonale. - základní teorie firmy – chování trhu jako celku a nikoli chování jednotlivých firem Postupem času: - velikost podniků roste - aktivita podniků přesáhla státní hranice - zaměstnanci začali vytvářet odbory - tempo rozvoje se začalo zvyšovat - cenové soupeření nahrazeno soupeřením s ohledem na kvalitu a služby

8 NORMATIVNÍ TEORIE ROZHODOVÁNÍ Před 2.SV se teorií řízení zabývali: - prům. inženýři - specialisté v podnikových funkcích Po 2.SV: - vědci - matematikové - statiskové ( zabývali se otázkami vojenského řízení a logistiky) → tato oblast přejmenována na „operační výzkum“ - ekonomové → vytvořili vlastní oblast, kterou nazvali „teorie řízení“

9 SNAHY H. A. SIMONA - studium struktury a rozhodování ve firmě se stalo důležitým úkolem ekonomické vědy - právě tento nový směr určoval prof. Simon - Simon popisuje podnik jako adaptivní systém složený z fyzikálních, personálních a sociálních složek, spojené v celek díky informační síti a odhodlání členů spolupracovat pro dosažení společných cílů

10 ROZVOJ FIRMY - firma musí usilovat o rovnováhu nejenom k vnějšímu světu, ale také o vnitřní rovnováhu mezi jednotlivými složkami organizace - Simon odmítá předpoklad klasické teorie firmy o racionálním a vševědoucím podnikateli, který maximalizuje zisk - vychází z psychologie procesu učení → méně komplikovaná pravidla volby méně komplikovaná pravidla volby mírnější požadavky na paměť mírnější požadavky na paměť výpočetní schopnosti rozhodovatele výpočetní schopnosti rozhodovatele → nahrazuje podnikatele mnoha spolupracujícími rozhodovateli

11 - tito rozhodovatelé neznají všechny důsledky svých rozhodnutí - na rozdíl od podnikatelů klasické teorie nemohou zvolit nejlepší alternativu - spokojí se s přijatelnou alternativou → firmy neusilují o maximalizaci zisku, ale o nalezení přijatelného řešení naléhavých problémů - Simon měl zájem o zjednodušení a pochopení složitých rozhodovacích situacích

12 TEORIE ŘÍZENÍ - má zájem o ZPŮSOBY rozhodování, nikoli pouze o výsledky rozhodování - teorie o tom, JAK rozhodovat, spíš než teorie o tom, co rozhodovat

13 Mezi neznámější z nich patří hledání jehly v kupce sena. Předpokládejme, říká H. Simon, že ve stohu sena je mnoho jehel. Potom lze rozlišit dva vyhledávací procesy. První z nich je hledání nejostřejší jehly v kupce, což je právě maximalizační proces. Druhý je hledání takové jehly, která je dost ostrá na to, aby ten, kdo ji hledá, mohl dokončit nějaké šití. Tento typ procesu hledá "uspokojivé" řešení a postuluje tzv. princip satisfakce. Mezi neznámější z nich patří hledání jehly v kupce sena. Předpokládejme, říká H. Simon, že ve stohu sena je mnoho jehel. Potom lze rozlišit dva vyhledávací procesy. První z nich je hledání nejostřejší jehly v kupce, což je právě maximalizační proces. Druhý je hledání takové jehly, která je dost ostrá na to, aby ten, kdo ji hledá, mohl dokončit nějaké šití. Tento typ procesu hledá "uspokojivé" řešení a postuluje tzv. princip satisfakce.

14 POSTUPY TRANSFORMUJÍCÍ NEZVLÁDNUTELNÉ ROZHODOVACÍ PROBLÉMY NA ZVLÁDNUTELNÉ 1) hledání uspokojivé volby místo volby optimální 2) nahrazení abstraktních, globálních cílů hmatatelnými dílčími cíly ( jejichž dosažení lze pozorovat a měřit) 3) rozdělení problémů mezi více odborníků a jejich práce je koordinována pomocí komunikační sítě 4) struktury vztahů jsou založené na podřízenosti

15 Zaměstnanecký poměr Základní charakteristikou moderní průmyslové společnosti: - práci neprovádějí jednotlivci za účelem prodeje - ale osoby, které přijaly zaměstnání ve firmě a tím na sebe vzali podřízenost vůči zaměstnavateli

16 OMEZENÁ RACIONALITA - racionalita je omezená, ztrácí-li se vševědoucnost - selhání vševědoucnosti je většinou selháním znalosti všech alternativ a neschopností propočítat důsledky - klíčové prvky: podstata podřízenosti podstata podřízenosti organizační rovnováha organizační rovnováha mechanismus vyhledávání a uspokojování mechanismus vyhledávání a uspokojování

17 BEHAVIORÁLNÍ TEORIE Pokroky: 1) Psychologické výzkumy – laboratorní i terénní, zaměřené na zjištění, zda se lidé v jednoduchých rozhodovacích situacích chovají tak, jak předpokládá statistická teorie rozhodování 2) Psychologický výzkum – účelem objevit skutečné mikroprocesy lidského rozhodování a řešení problémů 3) Empirické pozorování rozhodovacích procesů v organizačních a podnikatelských souvislostech 4) Rozšíření teorie firmy → předpoklady behaviorální teorie jsou bližší realitě než předpoklady teorie klasické

18 ZÁVĚR - přínos H. A. Simona je nesmírně rozsáhlý a zasahuje do mnoha oborů - od filozofie přes ekonomii, až po studium procesů řešení problémů - jeho ekonomické práce jsou neustále používané - snažil se o pozměnění a zobecnění ekonomické teorie tak, aby lépe odrážela skutečné chování člověka


Stáhnout ppt "Herbert A. Simon. * 15. června 1916 Milwaukee, Wisconsin † 9. února 2001, Pittsburgh, Pensylvánie."

Podobné prezentace


Reklamy Google