Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doškolení rozhodčích 2003 Pravidla WKF v nové úpravě 2003 Copyright 1996-99 © Dale Carnegie & Associates, Inc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doškolení rozhodčích 2003 Pravidla WKF v nové úpravě 2003 Copyright 1996-99 © Dale Carnegie & Associates, Inc."— Transkript prezentace:

1 Doškolení rozhodčích 2003 Pravidla WKF v nové úpravě 2003 Copyright 1996-99 © Dale Carnegie & Associates, Inc.

2 Proč úpravy po dvou letech Změny dlouhodobého charakteru Zpřesnění pravidel Oprava chybných skutečností Nové trendy v jednotlivých disciplinách Úpravy pro žákovské karate v ČR

3 Trendy českého karate a jejich rozhodčích Postupný zisk tří licencí v rámci Evropy Příprava nové koncepce pro rozvoj rozhodčích za účasti zahraničního instruktora Úspěchy při reprezentaci rozhodčích na Golden league

4 Změny v oblasti kumite Shiro Bodování Tresty Týmová soutěž – uplatnění Hantei Úpravy v oblečení Nástupy rozhodčích Gestikulace rozhodčích Desetisekundové pravidlo

5 Změny v oblasti kata Počet kata dle počtu soutěžících Počet Shitei kata Časové omezení Bunkai Počet soudců Kiken v kata Repasáž

6 Úpravy pro žáky v ČR Zápasiště pro ml. Žáky Časové limity Kontakty a vzdálenost Práva kouče Počet kata v závislosti na počtu startujících a dle kategorií Shitei kata u žáků Zodpovědnost kouče při hlášení kata

7 Kumite a jeho změny Shiro - Ao

8 Bodování Sanbon (3 body) je udělen za: 1.Kopy Jodan. Jodan je definován jako obličej, hlava a krk dovoleném hodu, podmetením nohy nebo podrazu protivníka na zem. 2.Jakákoliv skórující technika, která je zasazena po dovoleném hodu, podmetením nohy nebo podrazu protivníka na zem.

9 Nihon (2 body) je udělen za: 1.Kopy Chudan. Chudan je definován jako břicho, hruď, záda a strany trupu včetně zadní strany hlavy a krku. 2.Údery vedené na soupeřova záda, včetně zadní strany hlavy a krku. každá boduje j e vedena na jakoukoliv ze 7 skórujících oblastí. 3.Kombinace tsuki a uchi jako samostatné techniky, z nichž každá boduje j e vedena na jakoukoliv ze 7 skórujících oblastí. ztrátu rovnováhy. 4.Jakoukoliv bodovatelnou techniku zasazenou po předchozí dovolené technice, která způsobila soupeři ztrátu rovnováhy.

10 Ippon (1 bod) je udělen za: vyjma zad, zadní části hlavy a krku. Jakékoliv tsuki zasazené na jakoukoliv ze 7 zásahových oblastí vyjma zad, zadní části hlavy a krku. Jakékoliv uchi zasazené na jakoukoliv ze 7 zásahových ploch (oblastí)

11 Další body pro bodování - změny Vypuštěn článek o nutnosti předchozí techniky před hodem nebo porazem Soupeř, který padne bez příčiny podmetu nebo hodu – považován za stojícího Správná vzdálenost 2-5cm

12 Tresty Kategorie 1 – doplněna o všechny hody bez výjimky zda způsobí zranění či nikoliv Kategorie 2 – opraveny jen podmínky při trestech za držení, klinč, náznak nebezpečného hodu atd.

13 Tresty 10 sekund před koncem Tato pasáž je doplněna o úmyslné Jogai, držení nebo klinčování včetně unikání po zápasišti – přímo Keikoku (HC, Hansoku), když je deset a méně sekund Nutnost posoudit rozdíl mezi úmyslným Jogai a nikoliv, popř. ústupem před nebezpečnými technikami

14 Mubobi Akt Mubobi je v případě kdy je soupeř zasažen nebo zraněn vlastní vinou a chování nelze připsat jako nebezpečné jeho soupeři Zpravidla trestán jen jeden – není vyloučeno trest pro oba (kontakt – Mubobi) Je možné udělit Mubobi a zároveň druhý trest za zveličování zranění – jediná výjimky kdy jde udělit dva tresty v jedné kategorii najednou!!!!

15 Týmové soutěže Neuplatňuje se Encho- sen ani Hantei, výsledek Hikiwake Encho sen pouze v rozhodujícím zápase, popř. Hantei Při Hansoku, Shikaku, Kiken se nuluje skóre a soupeř dostává osm bodů stav vždy 8:0!!!! Družstvo je připuštěno pokud má min. 3 členy (dva u žen) – zrušen článek o povinnosti na první utkání být kompletní!!!!

16 Hantei a Encho -sen Hantei se používá pouze v jednom případě a to když utkání skončí nerozhodně po Encho-sen a to v soutěži jednotlivců Encho-sen je automaticky v jednotlivcích po skončení řádného času a skóre je shodné. Okamžitě vyhlášeno Hikiwake a zápas pokračuje prodloužením. Hantei lze požít při Kiken, když se oba závodníci zraní a nemohou pokračovat a skóre je shodné.

17 Úpravy v oblečení Kalhoty nesmí být delší než přes kotníky Stuhy a ostatní dekorace (hlavně pro soutěže kata) nejsou dovoleny – myslí se tím ozdobné tzv. bobíky u žen proplétané účesy stužkami atd.

18 Nástupy rozhodčích Zrušeny tzv. vzájemné úklony Stažení panelu normální úklona v panelu a odchod jedním směrem ze zápasiště Druhý panel příchod a stejný postup jako předtím

19 Nová gesta pro rozhodčí Shomeni –rei Pozdrav divákům a hostům

20 Preference rozhodčího Nutné vždy ukazovat Tato preference slouží pro rozhodnutí 2 aka, 1 ao, rozhodčí Ao –musí ukázat Proč Aka nebo Ao

21 Předstírání a zveličování zranění Nové gesto pro komunikaci se soudci

22 Úmyslné vyhýbání se boji Gesto pro komunikaci se soudci V posledních 10 sek. – přímo Keikoku

23 Bezdůvodné sevření, strkání, zápasení nebo tahání bez použití techniky V posledních 10 sek. – přímo Keikoku Gesto pro komunikaci se soudci

24 Nebezpečné a nekontrolované techniky Gesto pro komunikaci se soudci

25 Útok hlavou kolenem nebo loktem Gesto pro komunikaci se soudci

26 Mluvení nebo provokování soupeře nebo neslušné chování závodníka či kouče Gesto pro komunikaci se soudci

27 Desetisekundové pravidlo Verdikt po použití pouze Hansoku, Shikaku nebo Kiken – jiná volba nelze Použití velmi málo – kontakt na hlavu Kontakt na tělo nebo zjevné nebezpečné techniky – nepoužívat toto pravidlo

28 Kata Počet závodníků nebo družstev Počet potřebných kata Tokui kata Shitei kata 65-128 752 33-64642 17-32532 9-16431 5-8330 4220

29 Shitei kata Počet Shitei kata je vždy 2, pouze je-li 16 a méně 1, a méně než 8 jsou pouze Tokui Shitei kata zůstávají v platnosti dle stylů U shitei kata nejsou povoleny žádné úpravy, vše musí být podle oficiální knihy Shitei kata nebo videokazet JKF Jakákoliv změna nebo úprava vede vždy k diskvalifikaci

30 Bunkai Kata Bunkai se časově prodlužuje na 5 minut Čas měří časoměřič a zahájení měření je na konci předvedené Kata a končí na konci předvedené aplikace Bunkai Na aplikace nejsou dovoleny žádné pomůcky ani zbraně

31 Počet soudců Počet soudců na kata je určen na tři nebo pět. Doporučuje se nejlépe pět soudců Zachovává se, že soudci nesmí být ze stejné země jako startující závodník Vítěz je určen majoritou, soudci mohou označit vítěze modrým nebo červeným praporkem, nelze provést nerozhodně

32 Kiken nebo diskvalifikace Pokud závodník nenastoupí je prohlášen Kiken a druhý nemusí cvičit předepsanou Kata s tím, že tuto Kata může použít kdykoliv Pokud je závodník diskvalifikován, hlavní soudce ho označí torimasen na straně závodníka a soupeře prohlásí vítězem Jsou-li diskvalifikováni oba není vítěz určen a do dalšího kola nepostupuje nikdo

33 Repasáž V soutěži Kata v repasáži je povolena libovolná kata ze seznamu Tokui nebo Shitei odlišná od předchozích kol Není vyžadována Shitei !!!

34 Zápasiště pro ml. Žáky Zápasiště pro mladší žáky je upraveno na 6 x 6 metrů. Není povinností pořadatele upravit zápasovou plochu tak, aby zde byla varovná zóna Není potřeba měnit prostor s ochranou částí.

35 Časové limity Pro mladší žáky 1 minuta 30 sekund Pro starší žáky obecně 2 minuty Skóre je bez omezení, stejné jako u ostatních kategorií

36 Bodování Dobrou vzdáleností u kategorií žactva je vzdálenost 2-10 cm od dopadové plochy. Techniky musí splňovat všechna kritéria včetně Zanshin zohledněná v závislosti na věku a muskulatuře závodníka Hlavními kritérii není síla a rychlost, ale čistota a načasování skórující techniky

37 Kontakty Za kontakt je považována jakákoliv technika, která způsobí zranění nebo sníží potenciál závodníka na jakoukoliv úroveň Kontakt na hlavu je zakázaný včetně doteku rukavice a vždy bude penalizován nebo trestán Kontakt na tělo je jen v rozumné míře. Jakýkoliv kontakt, který způsobí zranění nebo jen otisk dopadu je penalizován nebo trestán Hody musí být náležitě kontrolovány. Nekontrolovaný hod bude penalizován¨nebo trestán.

38 Práva kouče Kouč může v průběhu zápasu kumite svého svěřence regulérním způsobem povzbuzovat, radit atd. Nesmí zasahovat do utkání křičením popř. neregulérním či vulgárním způsobem. Za takové jednání bude vždy trestán jeho svěřenec nebo vyloučen kouč, popř. svěřenec Kouč se bude zdržovat jen ve vyhrazeném prostoru pro kouče (židle pro kouče) a odtud může svým svěřencům předávat hodnocení a rady. Jiné místo není dovoleno, pouze hlediště Kouč bude náležitě oblečen tak, jak ukládají pravidla popř. jak povolí HR soutěže

39 Počet kata v závislosti na počtu startujících a dle kategorií Upravuje již výše uvedená tabulka

40 Shitei a Tokui kata u žáků Žáci nemají Shitei Kata Žáci mají rozšířen seznam Tokui kata WKF o kata základní (Heian 1-5, Pinan 1-5, Geksai dai 1-2,Taikyoku 1-5 aj.) Mladší žáci mohou opakovat Tokui kata ještě jednou a to kdykoliv během turnaje(dvakrát jednu kata a dost) Starší žáci nemohou opakovat Tokui kata již předvedenou.

41 Zodpovědnost kouče při hlášení kata Kouč je plně zodpovědný za nahlášení kata před jednotlivými koly Závodník nemající kouče nebo osobu odpovědnou si nahlásí kata sám Při sporech o nahlášení kata nebo při předvedení jiné kata než byla zapsána bude toto řešeno jen s koučem nebo osobou odpovědnou (závodník jež ho nemá nemůže v tomto protestovat)

42 Diskuse

43 Rozhodování M-ČR -Přesné jasné bodování -Jasná gestikulace -Přísné tresty -Přesné posouzení posledních vteřin zápasu -Vynikající komunikace panelu včetně kontrolora -Snah přiblížit tento turnaj evropskému trendu -Finále pouze nejlepší -Licence RA rozhodčí, RB, SA – pouze soudci -Střídání panelů nejlépe po dvou zápasech – KZP upřednostňovat ty lepší do semifinále a repasáže -Chyby, které budou v rozporu s pravidly ¨a doškolení mohou vést ke stažení rozhodčího z turnaje

44 Finálový blok KZP navrhnou rozhodčí na finálový blok HR a KZP vytvoří panely na finále

45 Závěr Všechny novinky zavedou nové povzbuzení pro závodníky Přesná práce jako příprava na práci s p. Zaccarem Dobře připravená reprezentace


Stáhnout ppt "Doškolení rozhodčích 2003 Pravidla WKF v nové úpravě 2003 Copyright 1996-99 © Dale Carnegie & Associates, Inc."

Podobné prezentace


Reklamy Google