Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 8 Základy měření, posuzování a testování Charakteristiky testů Testové baterie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 8 Základy měření, posuzování a testování Charakteristiky testů Testové baterie."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 8 Základy měření, posuzování a testování Charakteristiky testů Testové baterie

2 Měření a testování Měření je přiřazování čísel objektům či událostem podle daných pravidel. Měření je přiřazování čísel objektům či událostem podle daných pravidel. Základem měření je metrický systém s dekadickými násobky a základní měrné jednotky SI (mezinárodní měrová soustava): metr, kilogram, sekunda, stupeň, ampér, kandela. Základem měření je metrický systém s dekadickými násobky a základní měrné jednotky SI (mezinárodní měrová soustava): metr, kilogram, sekunda, stupeň, ampér, kandela. Testování je standardizovaná zkouška, kde obsah, zkušební postup, pomůcky i způsob skórování je přesně určen. Testování je standardizovaná zkouška, kde obsah, zkušební postup, pomůcky i způsob skórování je přesně určen.

3 Chyby měření a) systematické chyby: způsobené přístrojem, osobou (výška, hmotnost, čas) odstranění pomocí cejchování přístroje, několikanásobné kontroly a) systematické chyby: způsobené přístrojem, osobou (výška, hmotnost, čas) odstranění pomocí cejchování přístroje, několikanásobné kontroly b) náhodné chyby: chyby nestejné velikosti, vyskytující se náhodně (časoměřiči 0,1 s), odstraníme je odhadem vypočteným jako aritmetický průměr z většího počtu opakování, velikost chyby pak zapisujeme jako střední kvadratickou chybu spolu s výsledkem a = [3.94  0.03] m (výsledek na tolik des. míst na kolik je chyba), chyby můžeme vyjádřit i relativně, na cejchovaných přístrojích chyby uváděny b) náhodné chyby: chyby nestejné velikosti, vyskytující se náhodně (časoměřiči 0,1 s), odstraníme je odhadem vypočteným jako aritmetický průměr z většího počtu opakování, velikost chyby pak zapisujeme jako střední kvadratickou chybu spolu s výsledkem a = [3.94  0.03] m (výsledek na tolik des. míst na kolik je chyba), chyby můžeme vyjádřit i relativně, na cejchovaných přístrojích chyby uváděny c) hrubé chyby: vznikají ze špatného použití přístroje, špatného přečtení výsledků, atd. (měření je nutné opakovat) c) hrubé chyby: vznikají ze špatného použití přístroje, špatného přečtení výsledků, atd. (měření je nutné opakovat)

4 Měrné škály a) škála nominální (klasifikační): číslo nahrazující název objektu (čísla na dresech), nebo označení kvalitativně odlišných kategorií - tříd objektů, které se shodují se v určitém znaku (známky) a) škála nominální (klasifikační): číslo nahrazující název objektu (čísla na dresech), nebo označení kvalitativně odlišných kategorií - tříd objektů, které se shodují se v určitém znaku (známky) b) škála ordinální (pořadová): seřazení objektů do pořadí podle kvantitativního znaku (seřazení dle velikosti, výkonů, atd.), můžeme určit   , nelze určit odstupy (rozdíly) b) škála ordinální (pořadová): seřazení objektů do pořadí podle kvantitativního znaku (seřazení dle velikosti, výkonů, atd.), můžeme určit   , nelze určit odstupy (rozdíly) c) škála intervalová: konstantní měrná jednotka- interval (den, hodina, atd.), můžeme stanovit nejen pořadí, ale i rozdíl (teploměry, kalendáře) c) škála intervalová: konstantní měrná jednotka- interval (den, hodina, atd.), můžeme stanovit nejen pořadí, ale i rozdíl (teploměry, kalendáře) d) škála poměrová: stejná jako intervalová, pouze pevně definován nulový bod (cm, kg, počty, frekvence) d) škála poměrová: stejná jako intervalová, pouze pevně definován nulový bod (cm, kg, počty, frekvence)

5 Posuzování (rating) Posuzování je odhad umístění daného znaku na stupnici (kvantitativní vyjádření kvality pohybu – gymnastika, krasobruslení, skoky na lyžích, karate, skoky do vody, atd.), hodnotí se buď výsledek pohybu, nebo jeho průběh (či držení těla)–pouze pozorovatelné jevy. Posuzování je odhad umístění daného znaku na stupnici (kvantitativní vyjádření kvality pohybu – gymnastika, krasobruslení, skoky na lyžích, karate, skoky do vody, atd.), hodnotí se buď výsledek pohybu, nebo jeho průběh (či držení těla)–pouze pozorovatelné jevy. Techniky posuzování: Techniky posuzování: A Kontrolní seznam: vypsány pohybové činnosti a testovaná osoba (sebeposuzování), nebo učitel zaškrtává splněné činnosti ( gymnastické zápočtové požadavky, lyžování) B Posuzovací škály: - numerické: 5-ti, 10-ti, 20-ti stupňová škála. Pohybový ideál je plný počet bodů a pak se podle přesně stanovených pravidel body sráží. - grafické: na horizontální, či vertikální přímku se umístí značka C Uspořádání do pořadí: - posuzovatel udělá pořadí ve sledované skupině dle úrovně (jemnější rozčlenění než umožňují škály) - kombinované uspořádání do pořadí: při velkém počtu rozdělení do skupin a uvnitř skupin pak stanovení pořadí ( u kvantitativních znaků možno roztřídit pomocí procentilového pořadí na st. velké skupiny)

6 Chyby při posuzování 1) velkomyslnost: nadhodnocení známých (svých) probandů 1) velkomyslnost: nadhodnocení známých (svých) probandů 2) přísnost: opak shovívavosti při posuzování „cizích“ 2) přísnost: opak shovívavosti při posuzování „cizích“ 3) chyba centrální tendence: nepoužívání krajních hodnot (špičatost křivky, 1,2 pravostranná, levostranná křivka), záměrné roztažení škály, nebo dodatečná oprava 3) chyba centrální tendence: nepoužívání krajních hodnot (špičatost křivky, 1,2 pravostranná, levostranná křivka), záměrné roztažení škály, nebo dodatečná oprava 4) chyba vyplývající z kontrastu (přísní ve svém oboru, benevolentní v ostatních oborech) 4) chyba vyplývající z kontrastu (přísní ve svém oboru, benevolentní v ostatních oborech) 5) halo – efekt: chyba podobná velkomyslnosti, kde u sympatických dochází k nadhodnocení a naopak 5) halo – efekt: chyba podobná velkomyslnosti, kde u sympatických dochází k nadhodnocení a naopak 6) logická chyba: vysoké hodnocení při zdánlivě souvisejících prvcích (brzdění pluhem předvede nejlépe ten kdo nejlépe jezdí snožné oblouky) 6) logická chyba: vysoké hodnocení při zdánlivě souvisejících prvcích (brzdění pluhem předvede nejlépe ten kdo nejlépe jezdí snožné oblouky)

7 Testové skóre a normy 1) Hrubé skóre: 1) Hrubé skóre: a) skóre vyjádřené v hrubých jednotkách (cm, s, stupně,..) b) skóre vyjádřené počtem opakování: do úplného vyčerpání, či za určitý čas c) skóre vyjádřené počtem úspěchů, či počtem chyb (podání) 2) Rozdělení četností: 2) Rozdělení četností: - variační řada: vzestupně (sestupně) uspořádané hodnoty a jejich počet výskytů (četností, frekvencí) - skupinové rozložení četností: hranice intervalu: odhad šíře např. 0,08. R (xmax - xmin) počet intervalů: 8-15, dle rozsáhlosti souboru střední hodnota intervalu: „xj“ – hodnota zastupující interval četnost intervalu: „nj“ – počet hodnot v daném intervalu kumulativní četnost: „Nj“ = n1 + n2 + n3 + n4 +...+ nj relativní četnost: „fj“ = nj. 100/ n relativní kumulativní četnost: „Fj“ = f1 + f2 + f3 + f4 +...+ fj

8 Typy rozložení Normální (Gaussovo) Normální (Gaussovo) Dvouvrcholové Dvouvrcholové Rozložení typu U Rozložení typu U Pravostranné asymetrické rozložení Pravostranné asymetrické rozložení

9 Základní testové charakteristiky

10 Unifittest (6-60) Somatická měření (výška, hmotnost, podkožní tuk – triceps, scapula, spina) Somatická měření (výška, hmotnost, podkožní tuk – triceps, scapula, spina) Motorické testy: Motorické testy: - Skok z místa - Leh – sed opakovaně - Běh na 12 minut – Vytrvalostní člunkový běh – Chůze na 2 km - Člunkový běh 4x10 m - Opakované shyby – Výdrž ve shybu - Hluboký předklon v sedu

11 Eurofit Testy 1. priority: aerobní zdatnost (chůze na 2 km, VO2 max, vytrvalostní člunkový běh), svalově kosterní zdatnost (leh-sedy, úklony trupu, hloubka předklonu), motorická zdatnost (rovnováhový test). Testy 1. priority: aerobní zdatnost (chůze na 2 km, VO2 max, vytrvalostní člunkový běh), svalově kosterní zdatnost (leh-sedy, úklony trupu, hloubka předklonu), motorická zdatnost (rovnováhový test). Testy 2. priority: svalově kosterní zdatnost (výška výskoku, výdrž ve shybu, abdukce paže). Testy 2. priority: svalově kosterní zdatnost (výška výskoku, výdrž ve shybu, abdukce paže). Testy 3. priority: svalově kosterní zdatnost (ruční dynamometrie), motorická zdatnost (talířový taping) Testy 3. priority: svalově kosterní zdatnost (ruční dynamometrie), motorická zdatnost (talířový taping) Antropometrie: 4 kožní řasy (biceps, triceps, scapula, spina), hmotnost, výška, obvod pasu a boků. Antropometrie: 4 kožní řasy (biceps, triceps, scapula, spina), hmotnost, výška, obvod pasu a boků.


Stáhnout ppt "Přednáška č. 8 Základy měření, posuzování a testování Charakteristiky testů Testové baterie."

Podobné prezentace


Reklamy Google