Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba webových sídel jako inženýrský úkol Ing. Martin Molhanec, CSc České vysoké učení technické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba webových sídel jako inženýrský úkol Ing. Martin Molhanec, CSc České vysoké učení technické."— Transkript prezentace:

1

2 Tvorba webových sídel jako inženýrský úkol Ing. Martin Molhanec, CSc České vysoké učení technické

3 Ú v o d  Důvod vzniku tohoto příspěvku –Praktická zkušenost  Návrh webového sídla si žádá svoji metodiku podobně jako návrh informačních systémů nebo jiný inženýrsko-technický úkol  Webové sídlo až na výjimky není umělecký artefact, ale informační systém - technický produkt

4 Příliš mnoho umělců  V současné době převládá často důraz na grafický vzhled, ale informační (přehlednost a navigace) obsah je mnohdy velice nevyhovující a to i u renomovaných firem

5 Bludiště kolem nás  Typickým znakem je nedostatečná navigace  Uživatel musí projít množstvím pro něj nezajímavých stránek, než se dostane na tu kterou hledá  Je obtížné rozpoznat kudy se dát ke svému cíli

6 Já dělám to a ty zas ono  Mezera mezi tvůrci a zákazníky  Zákazník je laik a neví o webové technologii příliš mnoho, předpokládá, že mu tvůrce poradí se strukturou sídla  Tvůrce, se soustřeďuje pouze na technickou problematiku (HTML, grafika) a myslí si, že mu zákazník dodá podklady a řekne jaká je struktura webového sídla

7 Metodologie  Vznikla z nutnosti  Nebyl čas na studium pramenů  Vychází ze zkušeností metodologií IS  Byla prakticky s úspěchem použita (nicméně se nejednalo i nikterak rozsáhlý projekt)

8 Představení u zákazníka  Osnova jednání  Zásady součinnosti  Co je cílem metodiky  Předběžná analýza  Analýza požadavků  Matice afinity  Typologie stránek  Vzhled stránek  Struktura webového sídla

9 Karty požadavků  Požadavek –Stanovení prezentovaných objektů (výrobek, služba, atp.)  Data –Jaké údaje nás o daném objektu zajímají  Time –Jak často se daný objekt bude aktualizovat  Funkcionalita –Navigace daného objektu (například UPLINK)

10 Struktura webového sídla  Je sestrojena na základě vyplněných karet  Vzájemné vztahy jsou určeny navigací (funkcinalita)  Dá se vyjádřit –Strukturogramem (1, 2.1, 2.2, 3, …) –Diagramem struktury webového sídla (například FrontPage)

11 Vzhled webových stránek  Typologie – jaké existují různé elementy, které je možné na webových stránkách umístit  Vlastní navrh s využitím výše uvedených elementů a vyplněných karet

12 Komunikace se zákazníkem  Formuláře pro zákazníka, aby věděl jaké informace má dodat a kam patří  Odpovídající šablony stránek, zejména těch které se opakují (například: výrobek, řada výrobků, služby, atp.)  Lze oddělit práci návrháře a toho, kdo do šablon umisťuje informace (šlo by částečně zautomatizovat)

13 Návrh webových sídel ve světě  Je podroben teoretickým studiím (od poloviny 90 let)  Navazuje na klasické techniky softwarového inženýrství (ERM, OOA)  Zejména navazuje na techniky vytváření multimediálních aplikací! (počátek 90 let)

14 Některé současné techniky  HDM – Hypermedia Design Model  OOHDM – Object Oriented based design method with hypermedia domain specific extensions  RMM – A methodology for the structure design of hypermedia systems  ERMIA – High level design method based on E-R modelling  Thuring Framework – A design based methodology based on cognitive issues

15 Dobrý vstupní bod  Kurs: Website Design and Management obsahuje cenné anotace a další odkazy http://ise.ee.uts.edu.au/ise/wdm  Stránky anotací k dalším IS kursům (WEB, Hypermedia) http://ise.eng.uts.edu.au/ise/ise_note.htm

16 RMM – Relationship Management Methodology  1995 – Isakowitz, Stohr, Balasubramanian  Je použitelná i na hypermedia  Využívá ERM  Stanovuje 7 kroků vývoje aplikace  Definuje vlastní diagramy pro popis problému  Existuje pro ní CASE nástroj

17 RMDM – Relational Management Data Model  Domain Primitives –Entity, Atributy, Vztahy –Slice (pizza slice)  Access primitives (navigace) –Links (jen mezi slices) –Indexy, guided tour, groupings (menu)

18 RMDM – Relational Management data Model

19

20

21

22

23

24

25

26 7 kroků RMM 1. E-R design 2. Slice design 3. Navigational design 4. Conversion protocol design 5. User-interface design 6. Run-time behaviour design 7. Construction and testing

27 Z á v ě r  V současné době je bohužel v praxi upřednostňována grafická stránka věci  V českých zdrojích jsou prozatím diskutovány pouze technické aspekty  Ve světě existují dostupné zdroje k této problematice  Je nezbytné si uvědomit, že pro správný návrh webového sídla je metodika nezbytně nutná, podobně jako u jiného inženýrsko technického díla.

28 Ing. Martin Molhanec, CSc. Molhasoft ČVUT-FEL, K313 Technická 2 166 27 PRAHA 6 Tel.: ++420 (2) 2435 2118 mailto://molhanec@fel.cvut.cz http://martin.feld.cvut.cz/~mmm http://k313.feld.cvut.cz mailto://martin@molhanec.cz http://www.molhanec.cz


Stáhnout ppt "Tvorba webových sídel jako inženýrský úkol Ing. Martin Molhanec, CSc České vysoké učení technické."

Podobné prezentace


Reklamy Google