Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  37 Číslo DUM  14 Předmět  Písemná a elektronická komunikace Tematický okruh  Písemná komunikace v současných právních podmínkách Název materiálu  Tabulky Autor  Mgr. Jaroslava Kuhnová Datum tvorby  listopad 2013 Ročník  2. Anotace Prezentace vysvětlující úpravu tabulek podle ČSN Metodický pokyn Vyučující vysvětlí jednotlivé snímky prezentace, které konzultuje s dotazy žáků (mají před sebou otevřené učebnice s konkrétními tabulkami). Snímek č. 11 (Test Pravda/Nepravda) zadá jako samostatnou práci, kterou ověří, zda žáci látku pochopili. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 1

2 Tabulky Tabulka má obsahovat nadpis, hlavičku (záhlaví), názvy sloupců, názvy řádků, příp. poznámku či zdroj

3 Obyvatelstvo největších měst okresu České Budějovice
Nadpis tabulky Nadpis tabulky zvýrazňujeme, obvykle tučným písmem či podtrženě Nadpis začíná velkým písmenem, nezakončujeme tečkou Nadpis umísťujeme doprostřed nad tabulku Nadpis by neměl přesahovat šíři tabulky, je-li příliš dlouhý, rozděluje se do několika řádků tak, aby údaje na jednotlivých řádcích patřily logicky k sobě Nadpis nemá obsahovat slova „tabulka“, „přehled“, „údaje o“ Mezi nadpisem a tabulkou se vynechává mezera o velikosti minimálně 6 bodů Obyvatelstvo ČR Obyvatelstvo největších měst okresu České Budějovice v roce 2012

4 Měrná jednotka Jsou-li v tabulce všechny číselné údaje uvedeny ve stejné měrné jednotce, napíše se její značka nebo název do závorek doprostřed pod nadpis tabulky, nezvýrazněně (Kč) Pokud jsou v jednotlivých sloupcích údaje v různých měrných jednotkách, píše se značka nebo název jednotky do závorek pod nadpisy sloupců, příp. vedle nadpisů

5 Hlavička tabulky (Záhlaví)
Názvy sloupců označují jejich obsah Nadpisy sloupců se umísťují na horizontální a vertikální střed buňky, začínají velkým písmenem Nadpisy sloupců uvádíme většinou v 1. pádě čísla jednotného Podsloupce, které jsou pokračováním hlavního názvu, začínají písmenem malým (vyjma vlastních jmen), také je umísťujeme na horizontální a vertikální střed buňky Záhlaví se člení svislými a vodorovnými linkami Linku pod záhlavím lze zvýraznit, zpravidla oddělujeme záhlaví od tabulky dvojitou čarou

6 Sloupce Šířku sloupců volíme podle nejširšího údaje
První sloupec zpravidla obsahuje text (tzv. legendu) k číselným údajům uváděným v dalších sloupcích Údaje v prvním sloupci (tzv. legendě) se řadí od levé svislice Text v řádcích začíná velkým písmenem, pokud je příliš dlouhý, píše se do dvou i více řádků, slova se nedělí Číselné údaje se umísťují na střed sloupce, píšou se vždy podle desetinných řádů Jestliže to dovoluje šířka tabulky, esteticky dobře působí sloupce s číselnými údaji ve stejné šířce Ve všech sloupcích má být vzdálenost mezi textem a svislými linkami vlevo i vpravo alespoň 1 mm

7 Řádky Jednotlivé řádky v tabulce lze oddělit vodorovnou linkou, ale není to nutné Linky musí být v záhlaví, dále zesílená (dvojitá) linka pod záhlavím, linka nad a pod součtem (pokud se součet v tabulce vyskytuje) Vodorovné linky mezi řádky se uplatňují ve složitých tabulkách, které obsahují mnoho sloupců Tabulka se vždy ukončuje linkou

8 Poznámka - Zdroj Uvádí se pod tabulkou od levé svislice
Poznámka ve formě věty se zakončuje tečkou, za heslo se tečka nepíše Text poznámky nemá přesahovat šířku tabulky Je-li třeba, rozdělí se do více řádků Pokud se pod tabulkou uvádí Zdroj, tečka se nedělá, jelikož nejde zpravidla o větu Zdroj: Nařízení vlády č. 495/2003 Sb. Zdroj: Poznámka: V tabulce nejsou zahrnuty údaje z prvního měsíce t. r.

9 Značky v tabulce Používají se proto, aby byla v tabulce vyplněna všechna pole a aby se zabránilo dodatečnému vpisování číselných hodnot Nejčastější značky: - (pomlčka) případ se nevyskytuje 0 (nula) číselná hodnota je tak malá, že ji nelze vyjádřit podle pravidla o zaokrouhlování čísel x údaj by byl v daném místě nelogický . (tečka) údaj není k dispozici nebo není věrohodný

10 Umístění tabulky Jestliže je tabulka vytištěna na samostatnou stránku, umísťuje se na vertikální i horizontální střed Tabulka umístěná do textu nesmí přesahovat řádek, lze zarovnat jakkoli, můžeme také nastavit obtékání tabulky textem; nad tabulkou a pod tabulkou vynecháváme alespoň jeden řádek Tabulka, která je přímým pokračováním textu, nemusí mít případně nadpis Přednostně se tabulka umísťuje na jednu stránku, pokud se nevejde, je nutné upozornit na její rozdělení; na následující stránce se uvede, že jde o dokončení a celá hlavička se opakuje

11 Test - Pravda/Nepravda
1. Nadpis tabulky nepřesahuje šíři tabulky 2. Nadpis tabulky začíná velkým písmenem a končí tečkou jako věta. 3. Mezi nadpisem a tabulkou nevynecháváme mezeru, tabulku umísťujeme hned pod nadpis. 4. Pokud máme více měrných jednotek, pak jejich značky dáme pod nadpis do závorky a zvýrazníme. 5. Pokud máme hodnotu v tabulce nevěrohodnou nebo ji nemáme k dispozici, pak užijeme tečku. 6. Číselné sloupce zarovnáváme podle desetinných řádů, desetinné čárky. 7. Názvy sloupců i podsloupců píšeme s velkými počátečními písmeny. 8. Textové údaje v tabulce zarovnáváme na vertikální i horizontální střed buňky. 9. Poznámka ve formě věty se zakončuje tečkou. 10. První sloupec zpravidla obsahuje slovní údaje – legendu, řadíme od levé svislice. P/N

12 Správné řešení 1. P 2. N 3. N 4. N 5. P 6. P 7. N 8. P 9. P 10. P

13 Zdroje -, -. ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007, ISBN ICS OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace. -: HYL s.r.o., 2010, ISBN NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. -: Computer Media s.r.o., 2009, ISBN


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google