Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 10.1 Zájmena …zejména zájmena… 5´10´´ - 6´30´´ Paní učitelka při hodině češtiny: „Pepíčku, vyjmenuj dvě zájmena.“ „Kdo? Já?“ „Výborně, Pepíčku, píšu ti jedničku!“ Autor: Mgr. Drahomíra Párová

2 10.2 Co již víme? Druhy zájmen:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 10.2 Co již víme? Zájmena (latinsky pronomena) jsou slova, která zastupují podstatná nebo přídavná jména. Druhy zájmen: OSOBNÍ JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY ONI, ONA, SE VZTAŽNÁ KDO, CO, JAKÝ, KTERÝ, ČÍ, JENŽ PŘIVLASTŇOVACÍ MŮJ, TVŮJ, JEHO, JEJÍ, NÁŠ, VÁŠ, JEJICH, SVŮJ NEURČITÁ NĚKDO, NĚCO, NĚJAKÝ, NĚKTERÝ, NĚČÍ, KAŽDÝ, VŠECHEN, MÁLOKDO, …….. UKAZOVACÍ TEN, TENTO, TENHLE, ONEN, TAKOVÝ, TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM ZÁPORNÁ NIKDO, NIC, NIJAKÝ, NIČÍ, ŽÁDNÝ TÁZACÍ KDO?, CO?, JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ? PRAVOPIS TVARŮ ZÁJMENA „JÁ“ pád MNĚ (mi) pád MĚ (mne) S SEBOU/ SEBOU Vrtěl sebou. ( jako: Vrtěl hlavou.) Vzali si s sebou svačinu. (7.pád)

3 10.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 10.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Skloňování zájmen podle vzoru „NÁŠ“ Krátké i je tam, kde je u vzoru ten krátká samohláska, a dlouhé í tam, kde je u vzoru ten dlouhá samohláska nebo dvojhláska. Podle vzoru „náš“ se skloňují zájmena: váš, on, jenž, co, někdo, nic. Skloňování zájmen podle vzoru „TEN“ Podle vzoru „ten“ se skloňují zájmena: tento, onen, kdo, někdo, nikdo, kdosi …. MUŽSKÝ A STŘEDNÍ ROD ŽENSKÝ ROD náš naši, naše 1. naše naše našeho našich 2. naší našich našemu našim 3. naší našim našeho, náš naše 4. naši naše našem našich 6. naší našich naším našimi 7. naší našimi MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ ROD ten ti, ty 1. ta ty 1. to ta toho toho, těch 2. té těch 2. toho těch tomu těm 3. té těm 3. tomu těm toho, ten ty 4. tu ty 4. to ta tom těch 6. té těch 6. tom těch tím těmi tou těmi 7. tím těmi

4 POROVNEJ ROD MUŽSKÝ A STŘEDNÍ
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 10.4 Co si řekneme nového? Skloňování zájmena „JENŽ“ Skloňování zájmen podle vzoru „MLADÝ“ Podle vzoru „mladý“ se skloňují zájmena: můj, tvůj, svůj. MUŽSKÝ ROD STŘEDNÍ ROD JENŽ JEŽ, JIŽ 1. JEŽ JEŽ JEHOŽ,JEJŽ JICHŽ 2.JEHOŽ,JEJŽ JICHŽ JEMUŽ JIMŽ 3.JEMUŽ JIMŽ JEHOŽ,JEJŽ JEŽ 4. JEŽ JEŽ NĚMŽ NICHŽ 6.NĚMŽ NICHŽ JÍMŽ JIMIŽ 7.JÍMŽ JIMIŽ ŽENSKÝ ROD JEŽ JEŽ JÍŽ JICHŽ JÍŽ JIMŽ JIŽ JEŽ NÍŽ NICHŽ JÍŽ JIMIŽ MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ ROD 1. můj mí, moji 1. má, moje mé, moje mé,moje má,moje mé,moje mé,moje 2. mého mých 2. mé mých 2. mého mých 3. mému mým 3. mé mým 3. mému mým 4. mého,můj mé, moje 4. mou,moji mé,moje 4. mé,moje má,moje můj 5. můj! mí!, moji! 5. má!,moje! mé!, moje! 5. mé!,moje! má!,moje! mé!, moje! 6. mém mých 6. mé mých 6. mém mých 7. mým mými 7. mou mými 7. mým mými POROVNEJ ROD MUŽSKÝ A STŘEDNÍ

5 10.5 Procvičení a příklady Podle vzoru „mladý“ se skloňují zájmena:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 10.5 Procvičení a příklady Vyhledej v textu zájmena, vytvoř jejich 1.p.,č.j.,mužského rodu a urči druh: Když vás popadne škytavka a začne s vámi lomcovat, pověra praví, že na vás v tu chvíli někdo myslí. Jenže netušíte kdo. Povím vám to. Myslím na vás já. Nevadí, že se s vámi osobně neznám, znám se však důvěrně se škytavkou, která do vás vstoupila. Mám tudíž soucit s každým, kdo jí podlehne. Abych se vyjádřil po indiánsku: od prvního škytu se stáváte mým pokrevním bratrem, případně ségrou. Ano, myslím na vás. Dobře totiž vím, že škytavka je prevít. _______________________________________________________________ ZÁJMENO 1.P. Č.J. DRUH __ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Skloňování zájmen podle vzoru „NÁŠ“ Proti naš_m zásadám, s vaš_m vedoucím, na vaš_ střeše, do naš_ch aktovek, před vaš_zahradou, hovořil o (ona)_, to bych do (ona)__ neřekl, bez (ona)__ by to nešlo, na vaš_ třídu, o naš_ kamarádce, vidím (on)__, s (on)__ byla legrace, vracel se k (oni)__, k naš_ velké radosti, o vaš_ knize, s (ona)__ nepůjdu, stav se pro (ona)__ , při (on) __ Skloňování zájmen podle vzoru „MLADÝ“ Doplň postupně zájmena můj, tvůj, svůj: při ….. příletu, u …... počítače, v …..zájmu, před ….. cestou, vedle ….. domu, z ….. židle, při …… odjezdu, ….. představám, pro ….. potřebu, na …… pěst, od ….. kamarádky, pod ….. skříní, na ….. spolubydlící, pro ….. kočku, o ….. zálibách, na ….. dotaz, k ….. potížím, ….. přátelé Podle vzoru „mladý“ se skloňují zájmena: můj, tvůj, svůj. Skloňování zájmena „JENŽ“ Jedním z oborů, ….. Keltové dovedli k dokonalosti bylo šperkařství. Hrnčířský kruh – vynález, ….. umožnil vyrábět dokonalou keramiku, současně odňal tuto činnost ženám. Kolébkou Germánů byl Jutský poloostrov, ….. tvoří předěl mezi Baltským a Severním mořem. Hlad byl jednou z hlavních příčin, ….. uvedly germánské obyvatelstvo do pohybu. Nepatrné zmínky, ….. které byly objeveny, odkazují na rané osídlení území.

6 NAJDETE CESTU Z BLUDIŠTĚ? POKUD POZNÁTE ZÁJMENA, PAK ANO.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 10.6 Něco navíc pro šikovné NAJDETE CESTU Z BLUDIŠTĚ? POKUD POZNÁTE ZÁJMENA, PAK ANO. M N Ě K O B Y L A T E H V S R Ý U Ž I Ú D Ů C Č J É P Z Í Á Ď

7 There aren’t ANY mistakes in his test.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language a. literature 10.7 CLIL SOME OR ANY? There aren’t ANY mistakes in his test. You can borrow ANY books you want. There were SOME CDs in the box. SOME of these photos are black and white. Would you like SOME ice-cream? Can I have SOME mineral water, please? Have you got ANY pets?

8 10.8 Test znalostí 1. Zájmena jsou slova,
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 10.8 Test znalostí 1. Zájmena jsou slova, A/ která vyjadřují názvy osob a zvířat. B/ která zastupují jména. C/ která vyjadřují děj. D/ která vyjadřují pocity osob a zvířat. 3. Vyber chybný výraz zájmena: A/ Bez ní to není možné. B/ Zhotovil poličky, jež nahradily knihovnu. C/ Na vaší střeše chybí krytina. D/ Vy mně ale zásobujete! 2. Urči správnou řadu druhů zájmen: A/ osobní, neurčitá, tázací, určitá B/ záporná, neurčitá, vztažná, kladná C/ neurčitá, vztažná, tázací, osobní D/ záporná, osobnostní, tázací, určitá 4. Vyber správný druh zájmena: A/ vás - osobní B/ mě - přivlastňovací C/ ní - ukazovací D/ mými - neurčité Správné odpovědi B C D A Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 10.9 Použité zdroje, citace Český jazyk, učebnice pro 6. ročník, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek, nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2005 Český jazyk, učebnice pro 7. ročník, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek, nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2005

10 10.10 Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 07 – 12/2011 Ročník 6. a 7. ročník Klíčová slova zájmena Anotace Prezentace popisující skloňování zájmen.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google