Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.1 Zájmena Paní učitelka při hodině češtiny: „Pepíčku, vyjmenuj dvě zájmena.“ „Kdo? Já?“ „Výborně, Pepíčku, píšu ti jedničku!“ Elektronická učebnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.1 Zájmena Paní učitelka při hodině češtiny: „Pepíčku, vyjmenuj dvě zájmena.“ „Kdo? Já?“ „Výborně, Pepíčku, píšu ti jedničku!“ Elektronická učebnice."— Transkript prezentace:

1 10.1 Zájmena Paní učitelka při hodině češtiny: „Pepíčku, vyjmenuj dvě zájmena.“ „Kdo? Já?“ „Výborně, Pepíčku, píšu ti jedničku!“ Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Drahomíra Párová …zejména zájmena… 5´10´´ - 6´30´´

2 10.2 Co již víme? Zájmena (latinsky pronomena) jsou slova, která zastupují podstatná nebo přídavná jména. Druhy zájmen: Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura OSOBNÍ JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY ONI, ONA, SE OSOBNÍ JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY ONI, ONA, SE PŘIVLASTŇOVACÍ MŮJ, TVŮJ, JEHO, JEJÍ, NÁŠ, VÁŠ, JEJICH, SVŮJ PŘIVLASTŇOVACÍ MŮJ, TVŮJ, JEHO, JEJÍ, NÁŠ, VÁŠ, JEJICH, SVŮJ NEURČITÁ NĚKDO, NĚCO, NĚJAKÝ, NĚKTERÝ, NĚČÍ, KAŽDÝ, VŠECHEN, MÁLOKDO, …….. NEURČITÁ NĚKDO, NĚCO, NĚJAKÝ, NĚKTERÝ, NĚČÍ, KAŽDÝ, VŠECHEN, MÁLOKDO, …….. TÁZACÍ KDO?, CO?, JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ ? TÁZACÍ KDO?, CO?, JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ ? ZÁPORNÁ NIKDO, NIC, NIJAKÝ, NIČÍ, ŽÁDNÝ ZÁPORNÁ NIKDO, NIC, NIJAKÝ, NIČÍ, ŽÁDNÝ PRAVOPIS TVARŮ ZÁJMENA „JÁ“ 3.+ 6. pád MNĚ (mi) 2.+ 4. pád MĚ (mne) VZTAŽNÁ KDO, CO, JAKÝ, KTERÝ, ČÍ, JENŽ VZTAŽNÁ KDO, CO, JAKÝ, KTERÝ, ČÍ, JENŽ UKAZOVACÍ TEN, TENTO, TENHLE, ONEN, TAKOVÝ, TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM UKAZOVACÍ TEN, TENTO, TENHLE, ONEN, TAKOVÝ, TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM S SEBOU/ SEBOU Vrtěl sebou. ( jako: Vrtěl hlavou.) Vzali si s sebou svačinu. (7.pád)

3 10.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Skloňování zájmen podle vzoru „NÁŠ“ Krátké i je tam, kde je u vzoru ten krátká samohláska, a dlouhé í tam, kde je u vzoru ten dlouhá samohláska nebo dvojhláska. Podle vzoru „náš“ se skloňují zájmena: váš, on, jenž, co, někdo, nic. Skloňování zájmen podle vzoru „TEN“ Podle vzoru „ten“ se skloňují zájmena: tento, onen, kdo, někdo, nikdo, kdosi …. MUŽSKÝ A STŘEDNÍ RODŽENSKÝ ROD 1.nášnaši, naše1. našenaše 2.našehonašich2. našínašich 3.našemunašim3. našínašim 4.našeho, nášnaše4. našinaše 6.našemnašich6. našínašich 7.našímnašimi7. našínašimi MUŽSKÝ RODŽENSKÝ RODSTŘEDNÍ ROD 1.ten ti, ty1. ta ty1. to ta 2.toho toho, těch2. té těch2. toho těch 3.tomu těm3. té těm3. tomu těm 4.toho, ten ty4. tu ty4. to ta 6.tom těch6. té těch6. tom těch 7.tím těmi 7. tou těmi7. tím těmi

4 10.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Skloňování zájmen podle vzoru „MLADÝ“ Podle vzoru „mladý“ se skloňují zájmena: můj, tvůj, svůj. Skloňování zájmena „JENŽ“ MUŽSKÝ RODSTŘEDNÍ ROD 1.JENŽJEŽ, JIŽ1. JEŽ JEŽ 2.JEHOŽ,JEJŽJICHŽ2.JEHOŽ,JEJŽ JICHŽ 3.JEMUŽJIMŽ3.JEMUŽ JIMŽ 4.JEHOŽ,JEJŽJEŽ4. JEŽ JEŽ 6.NĚMŽNICHŽ6.NĚMŽ NICHŽ 7.JÍMŽJIMIŽ7.JÍMŽ JIMIŽ ŽENSKÝ ROD 1.JEŽJEŽ 2.JÍŽJICHŽ 3.JÍŽJIMŽ 4.JIŽJEŽ 6.NÍŽNICHŽ 7.JÍŽJIMIŽ MUŽSKÝ RODŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ ROD 1. můj mí, moji1. má, moje mé, moje 1. mé,moje má,moje mé,moje mé,moje 2. mého mých2. mé mých2. mého mých 3. mému mým3. mé mým3. mému mým 4. mého,můj mé, moje4. mou,moji mé,moje4. mé,moje má,moje můj 5. můj! mí!, moji!5. má!,moje! mé!, moje!5. mé!,moje! má!,moje! mé!, moje! 6. mém mých6. mé mých6. mém mých 7. mým mými7. mou mými7. mým mými POROVNEJ ROD MUŽSKÝ A STŘEDNÍ

5 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Skloňování zájmen podle vzoru „NÁŠ“ Proti naš_m zásadám, s vaš_m vedoucím, na vaš_ střeše, do naš_ch aktovek, před vaš_zahradou, hovořil o (ona)_, to bych do (ona)__ neřekl, bez (ona)__ by to nešlo, na vaš_ třídu, o naš_ kamarádce, vidím (on)__, s (on)__ byla legrace, vracel se k (oni)__, k naš_ velké radosti, o vaš_ knize, s (ona)__ nepůjdu, stav se pro (ona)__, při (on) __ Vyhledej v textu zájmena, vytvoř jejich 1.p.,č.j.,mužského rodu a urči druh: Když vás popadne škytavka a začne s vámi lomcovat, pověra praví, že na vás v tu chvíli někdo myslí. Jenže netušíte kdo. Povím vám to. Myslím na vás já. Nevadí, že se s vámi osobně neznám, znám se však důvěrně se škytavkou, která do vás vstoupila. Mám tudíž soucit s každým, kdo jí podlehne. Abych se vyjádřil po indiánsku: od prvního škytu se stáváte mým pokrevním bratrem, případně ségrou. Ano, myslím na vás. Dobře totiž vím, že škytavka je prevít. _______________________________________________________________ ZÁJMENO1.P. Č.J.DRUH__ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 10.5 Procvičení a příklady Skloňování zájmen podle vzoru „MLADÝ“ Doplň postupně zájmena můj, tvůj, svůj: při ….. příletu, u …... počítače, v …..zájmu, před ….. cestou, vedle ….. domu, z ….. židle, při …… odjezdu, ….. představám, pro ….. potřebu, na …… pěst, od ….. kamarádky, pod ….. skříní, na ….. spolubydlící, pro ….. kočku, o ….. zálibách, na ….. dotaz, k ….. potížím, ….. přátelé Podle vzoru „mladý“ se skloňují zájmena: můj, tvůj, svůj. Skloňování zájmena „JENŽ“ Jedním z oborů, ….. Keltové dovedli k dokonalosti bylo šperkařství. Hrnčířský kruh – vynález, ….. umožnil vyrábět dokonalou keramiku, současně odňal tuto činnost ženám. Kolébkou Germánů byl Jutský poloostrov, ….. tvoří předěl mezi Baltským a Severním mořem. Hlad byl jednou z hlavních příčin, ….. uvedly germánské obyvatelstvo do pohybu. Nepatrné zmínky, ….. které byly objeveny, odkazují na rané osídlení území.

6 10.6 Něco navíc pro šikovnéMNĚKOBYLATENHLEKAMNALOVSRNAKOKO KTERÝUŽAŽTIÚLTYRYBAVODALESMRAKY VŮLCOAČJAKÉJEVYKUSSTROPPRAMENNA UJAKÝPOMYZAŽEČÍVENŮŽKYNĚKDOZUBR IONMEZTOTOABYTENVŮZHŮMNĚAUTOBĚA VJÁSONANÁMLÉTOMIKOZAJAKÉAUTOČÍZ AJAKÁMASOZEMÍČKTERÝIONVÍSKACOKE JŮBOKIVANAPESSTŮLTAHLEVTUKTYBĚH SOBLOSKYJMĚĎENKABLANKAÚNOSTAHLE RYSBOSALYŽEROKAUSMRKLŮJLAKZAKDO LEVHARTLEVSUMECPARDÁLŽESUKNA↓↓↓ Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura NAJDETE CESTU Z BLUDIŠTĚ? POKUD POZNÁTE ZÁJMENA, PAK ANO.

7 10.7 CLIL SOME OR ANY? There aren’t ANY mistakes in his test. You can borrow ANY books you want. There were SOME CDs in the box. SOME of these photos are black and white. Would you like SOME ice-cream? Can I have SOME mineral water, please? Have you got ANY pets? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language a. literature

8 10.8 Test znalostí Správné odpovědi 1.B 2.C 3.D 4.A Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 10.9 Použité zdroje, citace http://www.dvdklub.cz/DVD/FILM/5348--Vesnicko-ma-strediskova.html http://www.youtube.com/watch?v=XrFPIF-9oFk&feature=related Český jazyk, učebnice pro 6. ročník, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek, nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2005 Český jazyk, učebnice pro 7. ročník, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek, nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2005 http://www.dvdklub.cz/DVD/FILM/5348--Vesnicko-ma-strediskova.html http://www.youtube.com/watch?v=XrFPIF-9oFk&feature=related Český jazyk, učebnice pro 6. ročník, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek, nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2005 Český jazyk, učebnice pro 7. ročník, Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek, nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2005

10 AutorMgr. Drahomíra Párová Období07 – 12/2011 Ročník6. a 7. ročník Klíčová slovazájmena AnotacePrezentace popisující skloňování zájmen. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 10.10 Anotace


Stáhnout ppt "10.1 Zájmena Paní učitelka při hodině češtiny: „Pepíčku, vyjmenuj dvě zájmena.“ „Kdo? Já?“ „Výborně, Pepíčku, píšu ti jedničku!“ Elektronická učebnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google