Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 3 Controlling zásob  Pojem zásoby a jejich klasifikace  Pozitivní efekty držby zásob  Negativní efekty držby zásob  Účtování zásob  Nástroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 3 Controlling zásob  Pojem zásoby a jejich klasifikace  Pozitivní efekty držby zásob  Negativní efekty držby zásob  Účtování zásob  Nástroje."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 3 Controlling zásob  Pojem zásoby a jejich klasifikace  Pozitivní efekty držby zásob  Negativní efekty držby zásob  Účtování zásob  Nástroje a úlohy řízení zásob

2 zásoby a jejich klasifikace zásoby a jejich klasifikace  Členění zásob je možné z pohledu:  Manažerského  kontrola  plán  Ekonomického  náklady  rentabilita  Účetního  způsob účtování  způsob ocenění  Controllingového  reporting  analýza  Marketingového  systémového  Zásoby jako druh majetku – viz znalost rozvahy

3 Mezi pozitvní efekty držby zásob patří především:  využívání množstevních slev, okamžitě výhodných cen, či úspěšné spekulace na trhu,  vyšší objemy jednotlivých nákupů a s tím spojené nižší náklady na objednávkový a přijímací proces. Podmínkou je, že tento efekt převýší zvýšené náklady z objemu,  většími pojistnými zásobami se snižují rizika ve výrobě,  možnost v sobě tlumit negativa vyplývající z rozdílu požadavků jednotlivých funkčních procesů podniku, které na sebe navazují (viz nákup-výroba-prodej),  rovnoměrnější využívání výrobních kapacit,  výhody u typu speciálních zásob. Pozitivních efektů držby zásob může být a jistě je i více.

4 Mezi negativní efekty držby zásob patří především:  náklady držby zásob,  náklady související s pořízením zásob,  náklady při nedostatku zásob,  náklady na objednávání a přejímání zásob,  náklady vzniklé znehodnocením zásob,  náklady vázaného kapitálu v zásobách.  apod.

5 Účtování zásob  Účtování zásob ve finančním účetnictví  způsob A  způsob B  Účtování zásob v manažerském (nákladovém účetnictví)  jednookruhová soustava účetnictví  dvouokruhová soustava účetnictví  kombinace  Účtování zásob vlastní výroby

6 Možný oceněný tok zásob v podniku je následující:

7 Kritické položky zásob Problém řízení zásob v takové úrovni, aby pozitivní efekty převažovaly negativní efekty držby zásob je základní a určující nejen pro controlling, ale i pro celý podnikový management. V případě, že má podnik rozsáhlé zásobovací aktivity, nebo je tento proces v podniku zásadní, řešíme většinou problematiku zásob speciálním systémem controllingu zásob. Zájmovou oblastí controllingových úloh budou ty zásoby, kde lze dosáhnout nejvyššího efektu, zde mluvíme o tzv. „kritických položkách“ V reálném prostředí se budeme vždy ptát na dvě základní otázky a to: 1) Kdy objednat či vyrobit zásobu? 2) Kolik objednat či vyrobit? Většinou lze využít následujících úloh controllingu zásob:  lineární programování, především v plánování produkce a tedy i zásob výrobků,  síťové modely, jako např. metoda PERT či její modifikace CPM se sice více používají u investic, ale zásoby někdy vystupují i v tzv. pozici „investiční“,  deterministické metody řízení zásob, kdy tyto metody pomáhají manažerům při rozhodování jaké množství jednotlivých položek objednávat,  plánování materiálových požadavků (MRP-Material Requirement Planning), řízení zásob systémem Just-in-time, popř. TQM,  stochastické modely řízení zásob.

8 Náklady na pořízení a udržování zásob Obecné pojetí problematiky řízení zásob je patrné z následujícího schématu – obecně EOQ Obecné pojetí problematiky řízení zásob je patrné z následujícího schématu – obecně EOQ

9 Modelování zásob  Determintistické modely  EOQ  POQ Model EOQ zjednodušeně:

10 Model POQ zjednodušeně

11 Model MRP

12 Závěry z modelování zásob  Z provedené diskuse a kritiky uvedených modelů řízení a tedy i controllingu zásob lze odvodit tyto poznatky:  všechny uvedené modely mají za cíl určit takové množství zásob, aby aby bylo dosaženo minimálních nákladů s jejich držbou,  modely EOQ a POQ nejvíce zjednodušují realitu a snaží se stanovit konstantní výši pravidelné dodávky,  model MRP, resp. JIT vychází z velkého množství informací, které popisují realitu co nejvěrněji a pomocí těchto modelů právě chceme stanovit potřebnou výši dodávky materiálu, jehož transformace plně uspokojí zákazníka (viz odvolávky),  model MRP je tedy vhodný pouze pro velké výrobní podniky,  model JIT je vhodný zatím především pro podniky s obchodním zaměřením či jednoduchou montáží, navíc je úzce spjat s modely řídícími kvalitu,  modely EOQ a POQ jsou relativně jednoduché a nevyžadují výraznou datovou základnu a náročný software, lze zde využít i tabulkových procesorů. Za negativní je zde možné považovat, že u těchto modelů lze v praxi poměrně obtížně stanovit parametry, se kterými model počítá, např. ztráty z nedostatku a náklady na skladování. Dále je nutné připustit i kritiku, že při větší rozmanitosti výroby a tím i zásob není v praxi tempo čerpání zásob konstantní a tím se i výpočty modelů komplikují a přestávají být efektivní,  velkou předností modelu MRP je poměrně přesné plánování výroby a zásob a tedy i možná minimalizace nákladů ve vztahu k zásobám. Významnou výhodou zde může být zdroj informací z vhodně řešeného účetního systému (např. manažerského účetnictví), který může poměrně přesně sledovat tok zásob systémem a zároveň platí, že tento systém může umožňovat průběžné a reálné zaúčtování pohybu zásob na aktuální bázi. Nevýhodou je však již uváděná organizační a softwarová náročnost. Tento nedostatek lze částečně kompenzovat některými nástroji ovlivňujícími usnadnění využívání takovéhoto systému, jako jsou např. čárové kódy, číselníky apod. Zde je nutné informace samozřejmě pořizovat včas a přesně, resp. nutnost využít drahý naprogramovaný algoritmus co nejvíce s ohledem na jeho nákladovost,  stochastické a pravděpodobnostní modely se většinou ve finančním controllingu nevyužívají a jsou řešeny především ve strategické úrovni managementu zásob.  Osobně lze souhlasit s tvrzením, že modely controllingu zásob jsou však většinou využívány spíše managementem než samotnými controllery. Samozřejmě i zde závisí na kompetencí, kterými je controller či controllingový útvar vybaven. Uváděné modely mohou být samozřejmě zabudovány i do úloh manažerského účetnictví,

13 Ukazatele řízení zásob  Obrátka zásob  Doba obratu zásob  Zásoby na konci období  Změna stavu zásob  Zásoby v ukazatelích finanční analýzy

14 Kontrolní otázky k přednášce č. 3  Vysvětlete pojem zásoby?  Jaká jsou pozitiva a negativa držby zásob?  Jaké členění zásob znáte?  K čemu slouží modelování zásob?  Vysvětlete základní princip možných modelových přístupů v controllingu zásob?  Jak se počítá obrátka a doba obratu zásob?  Jak je možné účtovat zásoby – zákl. principy účtování zásob?  Jak zásoby oceňujeme?  Co jsou to kritické položky zásob?  Znázorněte graficky obecný model řízení nákladů s pořízením a udržování zásob? Pozn.:Pokud znáte odpovědi na položené otázky můžete přistoupit ke studiu dalších oblastí controllingu.


Stáhnout ppt "Přednáška č. 3 Controlling zásob  Pojem zásoby a jejich klasifikace  Pozitivní efekty držby zásob  Negativní efekty držby zásob  Účtování zásob  Nástroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google