Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 1. MAKROEKONOMICKÁ DATA. slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 1. MAKROEKONOMICKÁ DATA. slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index."— Transkript prezentace:

1 slide 0 1. MAKROEKONOMICKÁ DATA

2 slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index spotřebitelských cen (CPI)  Míra nezaměstnanosti (u)

3 slide 2 1.1. Hrubý domácí produkt

4 slide 3 Hrubý domácí produkt  Definice z malýho Mankiwa:  Tržní hodnota všech finálních statků a služeb vyrobených v ekonomice za dané časové období.

5 slide 4 Hrubý domácí produkt: výdaje a důchody Dvě definice HDP:  Celkové výdaje na doma vyrobenou finální produkci.  Celkové důchody vydělané domácími výrobními faktory. Výdaje se rovnají důchodům, protože každá koruna utracená nakupujícím se stává důchodem prodávajícího.

6 slide 5 Ekonomický koloběh Domácnosti Firmy Statky Výrobní faktory Výdaje (Kč) Důchody (Kč)

7 slide 6 Přidaná hodnota Definice: přidaná hodnota (firmy) je hodnota jejího výstupu mínus hodnota meziproduktů, které firma použila k výrobě výstupu.

8 slide 7 Příklad:  Farmář vypěstuje obilí a prodá ho mlynáři za $1.00.  Mlynář semele obilí na mouku a prodá ho pekaři za $3.00.  Pekař použije mouku na upečení chleba, který prodá ekonomovi za $6.00.  Ekonom chleba sní. Vypočítejte přidanou hodnotu na každém stupni produkce a porovnejte s HDP

9 slide 8 Finální statky, přidaná hodnota a HDP  HDP = hodnota finálního statku = součet přidaných hodnot na každém stupni produkce  Hodnota finálních statků již zahrnuje hodnotu mezistatků, takže započítání mezistatků a finální statků do HDP by znamenalo dvojité započtení

10 slide 9 Výdajová skladba HDP  spotřeba  investice  vládní nákupy  čisté exporty

11 slide 10 Spotřeba (C)  V US rozlišují:  durable goods (statky dlouhodobé spotřeby) např. auta, domácí spotřebiče  nondurable goods (statky krátkodobé spotřeby) např. jídlo, benzín  services (služby) např. úklid, cestování letadlem Def: Hodnota statků a služeb nakupovaných domácnostmi

12 slide 11 Investice (I) Def 1: výdaje na kapitálové statky (výrobní faktory) Def 2: výdaje na statky nakoupené pro budoucí užití  business fixed investment (tvorba hrubého fixního kapitálu) výdaje na budovy a stroje, které firmy používají na výrobu statků a služeb  residental fixed invetment (investice do bydlení) nákup nemovitostí domácnostmi  Změna zásob změna hodnoty zásob firem

13 slide 12 Stav x Tok Tok je množství měřené za určité časové období. Např: “Investice během roku 2009 činily 500 mld. €” Tok Stav Stav je množství měřené v určitém časovém okamžiku. Např: “Zásoba kapitálu k 1.1. 2010 byla 3000 mld. €”

14 slide 13 Stav vs. tok - příklady vládní deficitvládní dluh počet nových absolventů VŠ tento rok počet lidí s vysokoškolským vzděláním roční úsporyosobní bohatství tokstav

15 slide 14 Stav nebo tok?  Zůstatek na bankovním účtu  Čas strávený učením se makroekonomie  HDP  Míra inflace  Míra nezaměstnanosti

16 slide 15 Vládní výdaje (G)  G zahrnuje všechny vládní výdaje na statky a služby  G nezahrnuje transferové platby (např. výplata dávek v nezaměstnanosti), protože ty nepředstavují výdaj na statek nebo službu (žádná protihodnota)

17 slide 16 Čisté exporty: NX = EX – IM def: hodnota exportů (EX) mínus hodnota importů (IM).

18 slide 17 Makroekonomická identita Y = C + I + G + NX Agregátní výdaje Celkový produkt

19 slide 18 Otázka… Předpokládejme, že firma  vyrobí produkci v hodnotě 10 miliónů Kč,  ale prodá produkci pouze za 9 miliónů Kč Představuje tato situace porušení identity „produkt = výdaje“?

20 slide 19 Proč „výstup = výdaje“?  Neprodaný výstup se dostane do zásob a je započítán jako „investice do zásob“, přičemž nezáleží na tom, zda toto zvýšení zásob bylo úmyslné či nikoliv.  De-facto tak předpokládáme, že si firmy samy nakupují svoji neprodanou produkci.

21 slide 20

22 slide 21 HDP: pružný indikátor Hrubý domácí produkt vyjadřuje současně:  celkový důchod  celkový výstup  celkové výdaje  součet veškeré přidané hodnoty ve všech fázích výroby finální produkce

23 slide 22 ČR: HDP 2011 3 838 mld. CZK běžné ceny 4,0 % 21,4 % 24,5 % 50,0 % 153 821 942 1.920 Čisté exporty Vládní nákupy Investice Spotřeba % of HDPMld. CZK Zdroj: ČSÚ

24 slide 23 ČR: HDP 1995-2011, mil CZK, běžné ceny Zdroj: ČSÚ

25 slide 24 ČR: HDP 1995-2011, podíly složek, běžné ceny Zdroj: ČSÚ

26 slide 25 ČR: EX a IM 1995-2011, podíl na HDP, běžné ceny) Zdroj: ČSÚ

27 slide 26 HNP vs. HDP  Hrubý národní produkt (HNP): Celkový důchod vydělaný národními výrobními faktory, bez ohledu na jejich lokalizaci.  Hrubý domácí produkt (HDP): Celkový důchod vydělaný domácími výrobními faktory bez ohledu na jejich národnost. (HNP – HDP) = (příjmy z VF ze zahraničí) - (platby za VF do zahraničí)

28 slide 27 (HNP – HDP) jako % HDP vybrané země, 2005 zdroje: World Development Indicators, World Bank Makroekonomická predikce MFČR HNP mld. Kč 3.521 HDP mld. Kč 3.775 Rozdíl % HDP -6.7 ČR: 2010

29 slide 28 Reálný x nominální HDP  HDP je hodnota veškeré finální vyrobené produkce.  nominální HDP měří tuto hodnotu pomocí běžných cen.  reálný HDP měří tuto hodnotu pomocí cen základního období.

30 slide 29 Příklad  Vypočítejte nominální HDP v každém roce.  Vypočítejte reálné HDP v každém roce s využitím roku 2006 jako základního období. 200620072008 PQPQPQ statek A$30900$311,000$361,050 statek B$100192$102200$100205

31 slide 30 Řešení nominální HDP vynásob P & Q ve stejném roce 2006: $46,200 = $30  900 + $100  192 2007: $51,400 2008: $58,300 reálné HDP vynásob Q cenami P roku 2006 2006: $46,200 2007: $50,000 2008: $52,000 = $30  1050 + $100  205

32 slide 31 Reálný HDP je očištěný o inflaci Změny v nominálním HDP mohou být způsobeny:  změnami v cenách  změnami v množství vyrobené produkce Změny v reálném HDP mohou být způsobeny pouze změnami v množství, protože reálný HDP je ohodnocen stálými cenami základního období.

33 slide 32 USA: Nominální a reálný HDP, 1950–2007 Nominální HDP Reálný HDP (v stálých cenách roku 2000)

34 slide 33 ČR: Růst reálného HDP v % (meziroční změna)

35 slide 34 Deflátor HDP  Míra inflace je procentní zvýšení agregátní cenové hladiny.  Jedním z indikátorů cenové hladiny je deflátor HDP, který je definován jako:

36 slide 35 Příklad  Využijte předchozí odpovědi k výpočtu deflátoru HDP pro každý rok  Použijte deflátor k výpočtu míry inflace mezi lety 2006 až 2007, a 2007 až 2008. Nom. HDPReal HDP GDP deflátor Míra inflace 2006$46,200 n.a. 200751,40050,000 200858,30052,000

37 slide 36 Řešení Nominal HDP Real HDP HDP deflátor Míra inflace 2006$46,200 100.0n.a. 200751,40050,000102.82.8% 200858,30052,000112.19.1%

38 slide 37 HDP deflátor - podrobněji Příklad se 3 statky Statky i = 1, 2, 3 P it = tržní cena statku i v roce t Q it = množství statku i vyrobeného v roce t NGDP t = Nominální HDP v roce t RGDP t = Reálný HDP v roce t

39 slide 38 HDP deflátor - podrobněji Deflátor HDP je vážený průměr cen. Váha každé ceny odráží relativní význam dotyčného statku v HDP. Tyto váhy se v průběhu času mění.

40 slide 39 Zřetězený HDP (chain-weighted)  V průběhu času se mění relativní ceny, a proto by výchozí rok měl být průběžně aktualizován.  Zřetězený reálný HDP aktualizuje stálé ceny každý rok, a proto je více přesný než reálný HDP s fixními stálými cenami.  V rámci kurzu budeme používat převážně reálný HDP s fixními stálými cenami, protože:  oba indikátory jsou silně korelovány  reálný HDP s fixními stálými cenami se jednodušeji počítá

41 slide 40 1.2. Index spotřebitelských cen

42 slide 41 Index spotřebitelských cen (CPI)  Měřítko agregátní cenové hladiny  Měřen Českým statistickým úřadem (ČSÚ)  Využití:  zaznamenává změny v životních nákladech typické domácnosti  pomocí CPI se indexuje mnoho smluv oproti inflaci  umožňuje srovnání korunových částek v průběhu času

43 slide 42 Jak ČSÚ vypočítá CPI? 1. Průzkum domácností za účelem zjištění skladby typického spotřebního koše průměrné domácnosti. 2. Každý měsíc se pak zjistí data o cenách všech položek ve spotřebitelském koši; následně se pak vypočte hodnota spotřebitelského koše. 3. CPI se v libovolném měsíci vypočte jako :

44 slide 43 Příklad: výpočet CPI Koš obsahuje 20 pizz a 10 cedéček ceny: pizzaCDs 2002$10$15 2003$11$15 2004$12$16 2005$13$15 Pro každý rok vypočítejte:  Výdaje na koš  CPI (použijte 2002 jako základní rok)  Míru inflace oproti předchozímu roku

45 slide 44 výdajeMíra na koš CPIinflace 2002$350100.0n.a. 2003 370105.75.7% 2004 400114.38.1% 2005 410117.12.5% Řešení:

46 slide 45 ČR: Složení spotřebitelského koše

47 slide 46 ČR: Míra inflace 1995-2012 (Procentní změna průměrného CPI za 12 měsíců daného roku oproti průměru 12-ti předchozích měsíců.)

48 slide 47 CPI - podrobně Příklad se 3 statky Pro statky i = 1, 2, 3 C i = množství statku i ve spotřebitelském koši P it = cena statku i v měsíci t E t = výdaje na spotřebitelský koš v měsíci t E b = výdaje na spotřebitelský koš v základním období

49 slide 48 CPI podrobně CPI je vážený průměr cen. Váha každé ceny odráží relativní význam tohoto zboží ve spotřebitelském koši. Váhy zůstávají v čase fixní.

50 slide 49 Důvody, proč CPI může nadhodnocovat inflaci.  Substituční efekt: CPI používá fixní váhy, proto nemůže zachytit schopnost spotřebitelů substituovat dražší statky levnějšími.  Nové zboží na trhu: Nové zboží na trhu je pro spotřebitele přínosem a zvyšuje reálnou kupní sílu koruny. Ovšem nesníží CPI, protože CPI používá fixní váhy.  Neměřitelné změny kvality: Zlepšení kvality zvyšují hodnotu koše, ale nejsou často plně promítnuty do CPI.

51 slide 50 Velikost odchylky CPI  V 1995, skupina expertů (v US) odhadla, že CPI nadhodnocuje inflaci asi o 1.1% za rok.  Navrženy úpravy ke snížení odchylky.  Nyní je odchylka CPI pravděpodobně pod 1% za rok.

52 slide 51 CPI x Deflátor HDP Ceny kapitálových statků  zahrnuty v deflátoru HDP (pokud jsou produkovány doma)  vyloučeny z CPI Ceny importovaného spotřebního zboží  zahrnuty v CPI  vyloučeny z deflátoru HDP Koš zboží  CPI: fixní váhy  Deflátor HDP: mění se každý rok

53 slide 52 USA: Deflátor HDP a Index CPI 1950-2007 Procentuální změna oproti hodnotě před 12 měsíci

54 slide 53 1.3. Míra nezaměstnanosti

55 slide 54 Skladba populace  zaměstnaní pracující v placeném zaměstnání  nezaměstnaní ne-zaměstnaní, ale hledající práci  pracovní síla množství práce k dispozici pro produkci zboží a služeb; všichni zaměstnaní plus nezaměstnaní  neaktivní ne-zaměstnaní, nehledající práci

56 slide 55 Tři významné indikátory trhu práce  míra nezaměstnanosti = (nezaměstnaní/pracovní síla)  míra ekonomické aktivity = (pracovní síla/populace)  míra zaměstnanosti = (zaměstnaní/populace)

57 slide 56 Příklad: vypočítejte statistiky trhu práce Dospělá populace v US, červen 2007 Počet zaměstnaných = 146.1 milionů Počet nezaměstnaných = 6.9 milionů Dospělá populace = 231.7 milionů Použijte výše uvedená data k výpočtu  Pracovní síly  Počtu lidí mimo pracovní sílu  Míru ekonomické aktivity  Míru nezaměstnanosti

58 slide 57 Řešení:  Data: E = 146.1, U = 6.9, POP = 231.7  Pracovní síla (L)  L = E +U = 146.1 + 6.9 = 153.0  Mimo pracovní sílu (NILF)  NILF = POP – L = 231.7 – 153 = 78.7  Míra nezaměstnanosti U/L x 100% = (6.9/153) x 100% = 4.5%  Míra ekonomické aktivity L/POP x 100% = (153/231.7) x 100% = 66.0%

59 slide 58 Dvě míry nezaměstnanosti  Registrovaná - podle počtů přihlášených na úřadech práce (MPSV)  VŠPS – výběrové šetření pracovních sil; standardizovaný dotazník ohledně chování na trhu práce

60 slide 59 ČR: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti

61 slide 60 Dvě míry nezaměstnanosti ČR čtvrtletní průměry,v tis. osob, v % (pravá osa) Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

62 slide 61 Míra ekonomické aktivity ČR Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

63 slide 62 ČR+USA: Míry zaměstnanosti (%) 20002010 ČR (věk 15-64)65,265,0 ČR (věk 15-24)38,325,2 ČR (věk 25-54)81,682,2 ČR (věk 55-64)36,341,5 USA (věk 15-64)74,166,7 USA (věk 15-24)59,745,0 USA (věk 25-54)81,575,1 USA (věk 55-64)57,860,3 Zdroj: OECD Factbook

64 Shrnutí 1. Hrubý domácí produkt (HDP) měří současně jak celkový důchod, tak celkové výdaje na finální produkci zboží a služeb. 2. Nominální HDP oceňuje výstup v běžných cenách; reálný HDP oceňuje výstup ve stálých cenách. Změny ve výstupu ovlivňují oba ukazatele, ale změny v cenách ovlivňují pouze nominální HDP. 3. HDP je součet spotřeby, investic, vládních nákupů a čistých exportů. slide 63

65 Shrnutí 4. Agregátní cenová hladina může být měřena buď  indexem spotřebitelských cen (CPI), cenou fixního spotřebitelského koše nakupovaného typickým spotřebitelem nebo  deflátorem HDP, poměrem nominálního a reálného HDP 5. Míra nezaměstnanosti je podíl pracovní síly, která není zaměstnána. slide 64

66 slide 65 Literatura Mankiw (2010): Chapter 2: The Data of Macroeconomics Holman (2010): Kapitola 2: Národohospodářské agregáty a národohospodářská identita Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (autor: R. Cronovich) slide 65


Stáhnout ppt "Slide 0 1. MAKROEKONOMICKÁ DATA. slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index."

Podobné prezentace


Reklamy Google