Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU KIP/CPEU Katedra managementu, inovací a projektů Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU KIP/CPEU Katedra managementu, inovací a projektů Ing. Jiří Vacek, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU KIP/CPEU Katedra managementu, inovací a projektů Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

2 LS 2006/7 2KIP/CPEU COURSEWARE http://cw.zcu.cz http://cw.zcu.cz http://cw.zcu.cz Přihlásit se (ORION login jméno a heslo) Přihlásit se (ORION login jméno a heslo) Předměty po fakultách Předměty po fakultách Fakulta ekonomická Fakulta ekonomická Katedra managementu, inovací a projektů Katedra managementu, inovací a projektů Metodika čerpání prostředků EU (KIP/CPEU) Metodika čerpání prostředků EU (KIP/CPEU)

3 Strukturální fondy EU

4 LS 2006/7 4KIP/CPEU Rozcestníky - portály http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.esfcr.cz http://www.esfcr.cz http://www.esfcr.cz http://www.ireas.cz/ http://www.ireas.cz/ http://www.ireas.cz/

5 LS 2006/7 5KIP/CPEU Dokumenty ke stažení Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (překlad metodiky Evropské Komise, její anglická verze Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (překlad metodiky Evropské Komise, její anglická verze Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektůjejí anglická verze Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektůjejí anglická verze Sieber P.: Analýza nákladů a přínosů. Metodická příručka Sieber P.: Analýza nákladů a přínosů. Metodická příručkaAnalýza nákladů a přínosů. Metodická příručkaAnalýza nákladů a přínosů. Metodická příručka Sieber P.: Studie proveditelnosti Metodická příručka Sieber P.: Studie proveditelnosti Metodická příručkaStudie proveditelnosti Metodická příručkaStudie proveditelnosti Metodická příručka Šíp E.: Projekty PPP v oblasti Fondu soudržnosti (2.2MB) Šíp E.: Projekty PPP v oblasti Fondu soudržnosti (2.2MB)Projekty PPP v oblasti Fondu soudržnosti (2.2MB)Projekty PPP v oblasti Fondu soudržnosti (2.2MB) O. Potluka a kol.: Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti, kap. 3,4 (4,28 MB) O. Potluka a kol.: Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti, kap. 3,4 (4,28 MB)Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnostiPříprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti O. Potluka a kol.: Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl II. Finanční řízení Fondu soudržnosti, kap. 4 - 8 (3,02 MB) O. Potluka a kol.: Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl II. Finanční řízení Fondu soudržnosti, kap. 4 - 8 (3,02 MB)Příprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl II. Finanční řízení Fondu soudržnostiPříprava a řízení Fondu soudržnosti - Díl II. Finanční řízení Fondu soudržnosti Logický rámec – metodická příručka Logický rámec – metodická příručka Logický rámec – metodická příručka Logický rámec – metodická příručka Vacek J.: Hodnocení programů lokálního a teritoriálního rozvoje v EU, REGIO 2006 Vacek J.: Hodnocení programů lokálního a teritoriálního rozvoje v EU, REGIO 2006Hodnocení programů lokálního a teritoriálního rozvoje v EUHodnocení programů lokálního a teritoriálního rozvoje v EU http://www.esfcr.cz/files/clanky/5771/prirucka_2_1.pdf Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OPRLZ, http://www.esfcr.cz/files/clanky/5771/prirucka_2_1.pdf http://www.esfcr.cz/files/clanky/5771/prirucka_2_1.pdf

6 LS 2006/7 6KIP/CPEU Další zdroje DOČKAL V., Strukturální fondy EU – Projektový cyklus a projektovém řízení, Masarykova univerzita, Brno, 2007, ISBN 978-80-210-4390-9 DOČKAL V., Strukturální fondy EU – Projektový cyklus a projektovém řízení, Masarykova univerzita, Brno, 2007, ISBN 978-80-210-4390-9 TAUER V., ZEMÁNKOVÁ H., ŠUBRTOVÁ J., Získejte dotace z fondů EU, Computer Press, 2010, ISBN 978-80-251-2649-3 TAUER V., ZEMÁNKOVÁ H., ŠUBRTOVÁ J., Získejte dotace z fondů EU, Computer Press, 2010, ISBN 978-80-251-2649-3

7 LS 2006/7 7KIP/CPEU Strukturální fondy Strukturální fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. Strukturální fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. ČR může v období 2007-2013 čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. ČR může v období 2007-2013 čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007. Pro úspěšné čerpání musí ČR přidat přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. Pro úspěšné čerpání musí ČR přidat přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. http://www.strukturalni-fondy.cz/

8 LS 2006/7 8KIP/CPEU musí existovat dostatečné množství kvalitních projektů, bez nichž by ČR nemusela z nabízené částky vyčerpat ani euro. musí existovat dostatečné množství kvalitních projektů, bez nichž by ČR nemusela z nabízené částky vyčerpat ani euro. projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech. projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech.

9 LS 2006/7 9KIP/CPEU Alokace prostředků Prostředky jsou rozděleny do tří fondů: Prostředky jsou rozděleny do tří fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Evropského sociálního fondu Evropského sociálního fondu Evropského sociálního fondu Evropského sociálního fondu Fondu soudržnosti (FS) Fondu soudržnosti (FS) Fondu soudržnosti (FS) Fondu soudržnosti (FS) Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů (OP). Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a regionálních operačních programů (OP).operačních programůoperačních programů Podrobné rozložení alokace podle programů a fondů na jednotlivé roky viz http://www.strukturalni- fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/Financni_ tabulka_NSRR.pdf (185,96 KB) Podrobné rozložení alokace podle programů a fondů na jednotlivé roky viz http://www.strukturalni- fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/Financni_ tabulka_NSRR.pdf (185,96 KB)http://www.strukturalni- fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/Financni_ tabulka_NSRR.pdfhttp://www.strukturalni- fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/Financni_ tabulka_NSRR.pdf

10 LS 2006/7 10KIP/CPEU Alokace podle Cílů €, běžné ceny 2007-2013 Konvergence25 883 511 035 Strukturální fondy17 140 260 798 Fond soudržnosti8 819 022 439 Konkurenceschopnost (Praha)419 093 449 Přeshraniční a transnac. spolupráce389 051 107 z toho: přeshraniční275 599 077 dodatečná přeshraniční75 990 880 transnacionální37 461 150 Celkem soudržnost 26 691 655 591

11 LS 2006/7 11KIP/CPEU Alokace podle OP - 1 Operační programFond€, běžné ceny Podnikání a inovaceERDF3 041 312 546 Výzkum a vývoj pro inovaceERDF2 070 680 884 Životní prostředí ERDF + FS4 917 867 098 ERDF702 482 212 FS4 215 384 886 Doprava ERDF + FS5 759 081 203 ERDF1 155 443 650 FS4 603 637 553 Integrovaný operační programERDF1 582 390 162

12 LS 2006/7 12KIP/CPEU Alokace podle OP - 2 Regionální operační programyERDF4 659 031 986 Střední Čechy ERDF559 083 839 Jihozápad ERDF619 651 254 Severozápad ERDF745 911 021 Jihovýchod ERDF704 445 636 Severovýchod ERDF656 457 606 Moravskoslezsko ERDF716 093 217 Střední Morava ERDF657 389 413 Technická pomocERDF247 783 172 Lidské zdroje a zaměstnanostESF1 837 421 405 Vzdělávání pro konkurenchopnostESF1 828 714 781 Praha - KonkurenceschopnostERDF234 936 005 Praha - AdaptabilitaESF108 385 242

13 LS 2006/7 13KIP/CPEU Klíčové strategické programové dokumenty Strategické obecné zásady Společenství (SOZS): definuje hlavní priority politiky HSS v období 2007-2013. Strategické obecné zásady Společenství (SOZS): definuje hlavní priority politiky HSS v období 2007-2013. Strategické obecné zásady Společenství Strategické obecné zásady Společenství Národní rozvojový plán (NRP): popisujíce hlavní rozvojové problémy země. Národní rozvojový plán (NRP): popisujíce hlavní rozvojové problémy země. Národní rozvojový plán Národní rozvojový plán Jelikož nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám politiky HSS dohodnutým všemi členskými státy EU na nadnárodní úrovni, musí se najít společný průnik NRP a SOZS. Dokumentem představujícím soulad NRP a SOZS a vymezujícím tak podobu realizace politiky HSS na území členského státu je Národní strategický referenční rámec (NSRR). Jelikož nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám politiky HSS dohodnutým všemi členskými státy EU na nadnárodní úrovni, musí se najít společný průnik NRP a SOZS. Dokumentem představujícím soulad NRP a SOZS a vymezujícím tak podobu realizace politiky HSS na území členského státu je Národní strategický referenční rámec (NSRR).Národní strategický referenční rámecNárodní strategický referenční rámec Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační programy pro realizaci politiky HSS. Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační programy pro realizaci politiky HSS.

14 LS 2006/7 14KIP/CPEU Operační programy Pro žadatele a realizátory projektů jsou nejdůležitějšími dokumenty operační programy (OP), které jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout. Pro žadatele a realizátory projektů jsou nejdůležitějšími dokumenty operační programy (OP), které jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout. V období 2007-2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS V období 2007-2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS http://www.strukturalni-fondy.cz/

15 LS 2006/7 15KIP/CPEU Operační programy - struktura Úvod Úvod Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické situace v dané oblasti) Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické situace v dané oblasti) Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah k horizontálním tématům Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah k horizontálním tématům Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, typy projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců podpory, monitorovací indikátory apod.) Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, typy projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců podpory, monitorovací indikátory apod.) Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita) Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita) Přílohy Přílohy

16 LS 2006/7 16KIP/CPEU Cíl Konvergence Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států (HDP < 75% průměru EU) - v ČR všechny regiony soudržnosti (NUTS II) s výjimkou Hl. m. Prahy Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států (HDP < 75% průměru EU) - v ČR všechny regiony soudržnosti (NUTS II) s výjimkou Hl. m. Prahy 8 tematických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč) 8 tematických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč) 7 regionálních operačních programů (ROP) (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč) 7 regionálních operačních programů (ROP) (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč) Celkem cíl Konvergence: 25,89 mld. € (cca 730,00 mld. Kč). Celkem cíl Konvergence: 25,89 mld. € (cca 730,00 mld. Kč).

17 LS 2006/7 17KIP/CPEU Cíl Konvergence - tematické OP OP Doprava OP Doprava OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný operační program Integrovaný operační program Integrovaný operační program Integrovaný operační program OP Technická pomoc OP Technická pomoc OP Technická pomoc OP Technická pomoc

18 LS 2006/7 18KIP/CPEU Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V ČR Hl. m. Praha, 0,42 mld. € (cca 11,73 mld. Kč). Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V ČR Hl. m. Praha, 0,42 mld. € (cca 11,73 mld. Kč). OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita OP Praha Adaptabilita OP Praha Adaptabilita OP Praha Adaptabilita

19 LS 2006/7 19KIP/CPEU Cíl Evropská územní spolupráce Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Podporu lze čerpat ve všech regionech Podporu lze čerpat ve všech regionech 9 operačních programů, 0,39 mld. € 9 operačních programů, 0,39 mld. €

20 LS 2006/7 20KIP/CPEU Cíl Evropská územní spolupráce – operační programy OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) OP Meziregionální spolupráce OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce (CENTRAL EUROPE) (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) OP Nadnárodní spolupráce (CENTRAL EUROPE) (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) OP Nadnárodní spolupráce OP Nadnárodní spolupráce Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)ESPON 2013ESPON 2013 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy) Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)INTERACT IIINTERACT II

21 LS 2006/7 21KIP/CPEU Horizontální priority Klíčové pro rozvoj společnosti, jdou napříč všemi oblastmi, všemi operačními programy Klíčové pro rozvoj společnosti, jdou napříč všemi oblastmi, všemi operačními programy V programovacím období 2007-2013 musejí programy a projekty respektovat dvě horizontální priority: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj V programovacím období 2007-2013 musejí programy a projekty respektovat dvě horizontální priority: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj

22 LS 2006/7 22KIP/CPEU Rovné příležitosti vhodná opatření, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. vhodná opatření, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. zohlednění potřeb osob se zdravotním postižením. zohlednění potřeb osob se zdravotním postižením. další skupiny ohrožené sociálním vyloučením: imigranty a azylanty, dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislé, propuštěné vězně a absolventy škol. další skupiny ohrožené sociálním vyloučením: imigranty a azylanty, dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislé, propuštěné vězně a absolventy škol.

23 LS 2006/7 23KIP/CPEU Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete rovné příležitosti? Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete rovné příležitosti? Zaměstnáváte ve svém podniku zdravotně postižené? Zaměstnáváte ve svém podniku zdravotně postižené? Nabízíte sociální služby občanům bez přístřeší? Nabízíte sociální služby občanům bez přístřeší? Účastní se Vašich vzdělávacích aktivit ve stejné míře ženy jako muži? Účastní se Vašich vzdělávacích aktivit ve stejné míře ženy jako muži? Pak podporujete rovné příležitosti a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU. Pak podporujete rovné příležitosti a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU.

24 LS 2006/7 24KIP/CPEU Udržitelný rozvoj Chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu. Chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu. Směřovat k dosahování rovnováhy Směřovat k dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí

25 LS 2006/7 25KIP/CPEU Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete udržitelný rozvoj? Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete udržitelný rozvoj? Chcete si do svého podniku pořídit nové technologie šetrnější k životnímu prostředí? Chcete si do svého podniku pořídit nové technologie šetrnější k životnímu prostředí? Organizujete vzdělávací kurzy pokrývající tématiku ochrany životního prostředí? Organizujete vzdělávací kurzy pokrývající tématiku ochrany životního prostředí? Hodláte si pořídit energeticky úsporné zdroje energie? Hodláte si pořídit energeticky úsporné zdroje energie? Pak podporujete ochranu životního prostředí a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU. Pak podporujete ochranu životního prostředí a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU.

26 PROJEKTOVÝ CYKLUS

27 LS 2006/7 27KIP/CPEU Projekt Souhrn plánovaných aktivit, které jsou časově, obsahově i funkčně ohraničeny Souhrn plánovaných aktivit, které jsou časově, obsahově i funkčně ohraničeny Ojedinělý a neopakovatelný proces, jehož výsledek lze předpokládat, ale ne předpovědět Ojedinělý a neopakovatelný proces, jehož výsledek lze předpokládat, ale ne předpovědět

28 LS 2006/7 28KIP/CPEU Projektový manažer Tvoří a řídí projekty Tvoří a řídí projekty Pokud je umí i napsat, je to výhoda Pokud je umí i napsat, je to výhoda

29 LS 2006/7 29KIP/CPEU Projektový cyklus 1. Identifikace problému 2. Zajištění konsensu žadatele 3. Vyhledání vhodného dotačního titulu, posouzení jeho přijatelnosti 4. Zpracování projektové žádosti 5. Předrealizační příprava 6. Vlastní realizace 7. Ukončení projektu, zjištění udržitelnosti 8. Vyhledání nového problému

30 LS 2006/7 30KIP/CPEU Jednotlivé fáze nemusí probíhat přísně lineárně, mohou se prolínat, jsou možné i návraty zpět a iterace Jednotlivé fáze nemusí probíhat přísně lineárně, mohou se prolínat, jsou možné i návraty zpět a iterace Ne každý projekt dojde až do konce, nejčastější je „úmrtnost“ projektů do čtvrté fáze; v každém programu je určitá typická úspěšnost Ne každý projekt dojde až do konce, nejčastější je „úmrtnost“ projektů do čtvrté fáze; v každém programu je určitá typická úspěšnost Pokud se projekt nevyvíjí dobře, je lépe ho ukončit včas. Pokud se projekt nevyvíjí dobře, je lépe ho ukončit včas.

31 LS 2006/7 31KIP/CPEU Etapa 1: Identifikace problému Existence problému potřeba strukturální intervence Existence problému potřeba strukturální intervence Projekt je řešením problému Projekt je řešením problému Místo realizace musí odpovídat podmínkám EU i ČR (národní mohou být přísnější) Místo realizace musí odpovídat podmínkám EU i ČR (národní mohou být přísnější) Projektový záměr by měl vycházet ze strategických dokumentů Projektový záměr by měl vycházet ze strategických dokumentů

32 LS 2006/7 32KIP/CPEU Etapa 2: Zajištění konsensu žadatele Žadatel často není totožný s projektovým manažerem Žadatel často není totožný s projektovým manažerem Projektový manažer musí Projektový manažer musí vysvětlit žadateli všechny aspekty dotačního titulu, seznámit ho s případnými riziky a návrhy řešení vysvětlit žadateli všechny aspekty dotačního titulu, seznámit ho s případnými riziky a návrhy řešení analyzovat poptávku žadatele a formulovat životaschopné záměry analyzovat poptávku žadatele a formulovat životaschopné záměry Ve většině případů nutné spolufinancování a náklady jsou propláceny zpětně Ve většině případů nutné spolufinancování a náklady jsou propláceny zpětně Získáním dotace proces nekončí, ale v podstatě začíná Získáním dotace proces nekončí, ale v podstatě začíná

33 LS 2006/7 33KIP/CPEU Etapa 3: Vyhledání vhodného dotačního titulu Výzvy pro předkládání projektů stanoví požadavky, které musí projekty splňovat Výzvy pro předkládání projektů stanoví požadavky, které musí projekty splňovat Otevřené – projekt lze podávat až do přerozdělení celé plánované alokace Otevřené – projekt lze podávat až do přerozdělení celé plánované alokace Uzavřené – je stanoveno konkrétní datum uzávěrky přijímání projektů Uzavřené – je stanoveno konkrétní datum uzávěrky přijímání projektů Z dokumentů výzvy je možné vyvozovat závěry o preferovaných oblastech podpory Z dokumentů výzvy je možné vyvozovat závěry o preferovaných oblastech podpory

34 LS 2006/7 34KIP/CPEU Pokyny pro žadatele - přílohy Podmínky získání a udržení dotace Podmínky získání a udržení dotace Pravidla pro výběr dodavatelů Pravidla pro výběr dodavatelů Hodnotící tabulky a výběrová kritéria Hodnotící tabulky a výběrová kritéria Pravidla publicity Pravidla publicity Rozložení finančních alokací Rozložení finančních alokací Pravidla způsobilosti výdajů Pravidla způsobilosti výdajů Návod pro vyplnění žádosti Návod pro vyplnění žádosti Další podmínky Další podmínky

35 LS 2006/7 35KIP/CPEU Posouzení přijatelnosti – obsahová náplň Kritická autoevaluace založená na hodnotících tabulkách a výběrových kritérií Kritická autoevaluace založená na hodnotících tabulkách a výběrových kritérií Kritéria: Kritéria: Binární (ano – ne) – MUSÍ Binární (ano – ne) – MUSÍ Bodová – MĚLO BY; některá s prahovou hodnotou, která musí být minimálně dosažena Bodová – MĚLO BY; některá s prahovou hodnotou, která musí být minimálně dosažena Někdy je vhodná konzultace s řídícím orgánem Někdy je vhodná konzultace s řídícím orgánem

36 LS 2006/7 36KIP/CPEU Posouzení přijatelnosti – finanční alokace Vyhodnotit konkurenci projektů npř, podle Vyhodnotit konkurenci projektů npř, podle Výše finanční alokace na danou výzvu Výše finanční alokace na danou výzvu Nastavení výzvy (otevřená – uzavřená) Nastavení výzvy (otevřená – uzavřená) Počet dosud podaných projektů a součet jimi požadovaných dotací; odhad převisu poptávky nad nabídkou určuje míru konkurence a pravděpodobnost úspěchu Počet dosud podaných projektů a součet jimi požadovaných dotací; odhad převisu poptávky nad nabídkou určuje míru konkurence a pravděpodobnost úspěchu

37 LS 2006/7 37KIP/CPEU Hledání náhradních řešení Mimo SF existují i další možnosti podpory Mimo SF existují i další možnosti podpory Někdy je možné projektový záměr modifikovat tak, aby vyhověl podmínkám jiných fondů Někdy je možné projektový záměr modifikovat tak, aby vyhověl podmínkám jiných fondů Někdy není žádná dotace reálná a je třeba posoudit proveditelnost záměru na základě vlastních financí Někdy není žádná dotace reálná a je třeba posoudit proveditelnost záměru na základě vlastních financí

38 LS 2006/7 38KIP/CPEU Důležitost 3. etapy Rozhoduje se, zda přistoupit k dalším, časově i zdrojově již daleko náročnějším etapám Rozhoduje se, zda přistoupit k dalším, časově i zdrojově již daleko náročnějším etapám Může již docházet k řadě smluvních závazků, které mohou v případě neúspěchu projektového záměru žadateli způsobit problémy Může již docházet k řadě smluvních závazků, které mohou v případě neúspěchu projektového záměru žadateli způsobit problémy

39 LS 2006/7 39KIP/CPEU Etapa 4: Zpracování žádosti V prvních 3 etapách jsou často příčinou neúspěchu faktory na projektovém manažerovi nezávislé (nedostatečná součinnost žadatele, nesplnění podmínek programu, nedostatek peněz na spolufinancování), je od čtvrtého kroku strůjcem úspěchu či neúspěchu většinou projektový manažer. V prvních 3 etapách jsou často příčinou neúspěchu faktory na projektovém manažerovi nezávislé (nedostatečná součinnost žadatele, nesplnění podmínek programu, nedostatek peněz na spolufinancování), je od čtvrtého kroku strůjcem úspěchu či neúspěchu většinou projektový manažer. Žádosti jsou předkládány elektronicky: Žádosti jsou předkládány elektronicky: E-Account (MPO, Czechinvest) E-Account (MPO, Czechinvest) Benefit 7+ (všechny kromě OPPI) Benefit 7+ (všechny kromě OPPI)

40 LS 2006/7 40KIP/CPEU Etapa 5: Předrealizační příprava O schválení projektu je žadatel informován O schválení projektu je žadatel informován Schválení projektu ještě neznamená přidělaní podpory, často je nutné doložit další dokumenty Schválení projektu ještě neznamená přidělaní podpory, často je nutné doložit další dokumenty Je dobré je mít připraveny předem Je dobré je mít připraveny předem

41 LS 2006/7 41KIP/CPEU Etapa 6: Vlastní relizace Každá realizace je většinou unikátní, i když lze využívat zkušenosti z jiných projektů Každá realizace je většinou unikátní, i když lze využívat zkušenosti z jiných projektů Obsahová složka: vlastní realizace plánovaných výstupů (včetně zajištění udržitelnosti) Obsahová složka: vlastní realizace plánovaných výstupů (včetně zajištění udržitelnosti) Administrativní složka: dodržení formálních podmínek a omezení; často (zvláště u „měkkých“ projektů) stejně náročná jako obsahová, nedodržení pravidel a postupů může mít za následek krácení dotace i při splnění obsahu projektu. Administrativní složka: dodržení formálních podmínek a omezení; často (zvláště u „měkkých“ projektů) stejně náročná jako obsahová, nedodržení pravidel a postupů může mít za následek krácení dotace i při splnění obsahu projektu.

42 LS 2006/7 42KIP/CPEU Etapa 7: Ukončení a udržitelnost projektu Ukončení projektového řízení: schválení závěrečné monitorovací zprávy, proplacení způsobilých výdajů Ukončení projektového řízení: schválení závěrečné monitorovací zprávy, proplacení způsobilých výdajů Úspěšné dokončení projektu: proplacené výdaje nejsou později vyžadovány zpět, což je podmíněno řádným splněním náležitostí Úspěšné dokončení projektu: proplacené výdaje nejsou později vyžadovány zpět, což je podmíněno řádným splněním náležitostí věcných věcných administrativních administrativních

43 LS 2006/7 43KIP/CPEU Věcné náležitosti ukončení projektu Splnění indikátorů – nutná podmínka proplacení nákladů Splnění indikátorů – nutná podmínka proplacení nákladů Multiplikační efekty Multiplikační efekty aktivity uskutečněné navíc proti plánovaným aktivity uskutečněné navíc proti plánovaným Vedlejší pozitivní dopad plánovaných aktivit Vedlejší pozitivní dopad plánovaných aktivit Vznik nákladů a jejich řádné proplacení (proplácí se pouze výdaje způsobilé, skutečné a doložitelné – zaznamenány v účetnictví) Vznik nákladů a jejich řádné proplacení (proplácí se pouze výdaje způsobilé, skutečné a doložitelné – zaznamenány v účetnictví)

44 LS 2006/7 44KIP/CPEU Administrativní náležitosti ukončení projektu Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Řádné doložení účetních dokladů a jejich archivace (10 let od závěrečné platby) Řádné doložení účetních dokladů a jejich archivace (10 let od závěrečné platby) Doložení publicity Doložení publicity Audit (pokud je povinný, je způsobilým nákladem) Audit (pokud je povinný, je způsobilým nákladem)

45 LS 2006/7 45KIP/CPEU Udržitelnost projektu - 1 Projekt musí v nějaké podobě pokračovat i po obdržení závěrečné platby, a to po dobu 5 let od ukončení projektového řízení Projekt musí v nějaké podobě pokračovat i po obdržení závěrečné platby, a to po dobu 5 let od ukončení projektového řízení Předpoklad: projekt bude generovat zisk, který jej udrží Předpoklad: projekt bude generovat zisk, který jej udrží Obtížné u „měkkých“ projektů, především o oblasti rozvoje lidských zdrojů – lze zajistit např. vznikem informačních materiálů, které budou k dispozici zájemcům po ukončení podpory a možností jejich aktualizace a inovace při získání další podpory Obtížné u „měkkých“ projektů, především o oblasti rozvoje lidských zdrojů – lze zajistit např. vznikem informačních materiálů, které budou k dispozici zájemcům po ukončení podpory a možností jejich aktualizace a inovace při získání další podpory

46 LS 2006/7 46KIP/CPEU Udržitelnost projektu - 2 Možnosti zajištění udržitelnosti: Možnosti zajištění udržitelnosti: Zachování majetku nabytého z dotace ve vlastnictví uživatele Zachování majetku nabytého z dotace ve vlastnictví uživatele Udržení právního statutu právnické osoby, která vznikla na základě dotace Udržení právního statutu právnické osoby, která vznikla na základě dotace Zachování ekonomických trendů či hodnot (růst exportu, obratu apod.) Zachování ekonomických trendů či hodnot (růst exportu, obratu apod.) Zachování pracovních míst vytvořených s podporou dotace Zachování pracovních míst vytvořených s podporou dotace Jiné, v rozhodnutí stanovené podmínky Jiné, v rozhodnutí stanovené podmínky

47 LS 2006/7 47KIP/CPEU Etapa 8: Vyhledání nového problému Úspěch jednoho projektu obvykle vyvolá poptávku po dalších projektech Úspěch jednoho projektu obvykle vyvolá poptávku po dalších projektech Možné důvody, proč řešitel od realizace dalšího projektového záměru odstoupí: Možné důvody, proč řešitel od realizace dalšího projektového záměru odstoupí: Negativní zkušenost během realizace projektu Negativní zkušenost během realizace projektu Nedostatečná vůle k práci na novém projektu Nedostatečná vůle k práci na novém projektu Nedostatek lidských zdrojů Nedostatek lidských zdrojů Neexistence vhodných záměrů Neexistence vhodných záměrů Nedostatek finančních zdrojů na spolufinancování Nedostatek finančních zdrojů na spolufinancování

48 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

49 LS 2006/7 49KIP/CPEU Význam projektového řízení úspěšná realizace cílů (naplnění plánovaných výstupů) úspěšná realizace cílů (naplnění plánovaných výstupů) úspora lidských zdrojů úspora lidských zdrojů zvýšení kvality zvýšení kvality úspora financí úspora financí

50 LS 2006/7 50KIP/CPEU Projektový záměr a projektové řízení - 1 Projektový záměr Projektové řízení Lidské zdroje Plánování lidských zdrojů, vytvoření týmu Určení manažera projektu Určení manažera projektu Členové projektového týmu Členové projektového týmu Partneři projektu Partneři projektu externisté externisté Aktivity týmu a partnerů: Sledování činnosti členů týmu a partnerů Sledování činnosti členů týmu a partnerů Manažerské techniky Manažerské techniky Týmová práce Týmová práce Soulad aktivit týmu s obsahem projektu Soulad aktivit týmu s obsahem projektu

51 LS 2006/7 51KIP/CPEU Projektový záměr a projektové řízení - 2 Projektový záměr Projektové řízení Obsah projektu Plánování výstupů projektu Určení charakteru výstupů Určení charakteru výstupů Kvantifikace výstupů Kvantifikace výstupů Předpokládané ceny výstupů Předpokládané ceny výstupů Plán aktivit po dosažení výstupů Plán aktivit po dosažení výstupů Plnění výstupů: Reálná podoba výstupů ve srovnání s plánem Reálná podoba výstupů ve srovnání s plánem Vztah realizovaných výstupů k indikátorům projektu Vztah realizovaných výstupů k indikátorům projektu Reálná cena realizovaných výstupů Reálná cena realizovaných výstupů Překážky v realizaci výstupů Překážky v realizaci výstupů

52 LS 2006/7 52KIP/CPEU Projektový záměr a projektové řízení - 3 Projektový záměr Projektové řízení Vnější podmínky Deklarovaný soulad se stanovenými podmínkami Soulad s podmínkami programu Soulad s podmínkami programu Soulad s podporovanými aktivitami Soulad s podporovanými aktivitami Dodržení finančních a ekonomických podmínek Dodržení finančních a ekonomických podmínek Dodržení vnějších podmínek a administrativní kontrola: Soulad projektového řízení a vnitřních postupů s vnějšími podmínkami Soulad projektového řízení a vnitřních postupů s vnějšími podmínkami Vnitřní administrativní kontrola Vnitřní administrativní kontrola Vnější administrativní kontrola (ex ante, interim, ex post monitoring Vnější administrativní kontrola (ex ante, interim, ex post monitoring

53 LS 2006/7 53KIP/CPEU Projektový záměr a projektové řízení - 4 Projektový záměr Projektové řízení Ukončení projektu Plánované ukončení projektu Plánovaný způsob ukončení projektu Plánovaný způsob ukončení projektu Časový plán ukončení projektu Časový plán ukončení projektu Plánovaný dopad projektu Plánovaný dopad projektu Završení projektu a dodržení podmínky jeho udržitelnosti Administrativní a obsahové ukončení projektu Administrativní a obsahové ukončení projektu Povinné pokračování projektu po jeho skončení Povinné pokračování projektu po jeho skončení Uplatnění zkušeností pro další projektový záměr Uplatnění zkušeností pro další projektový záměr

54 LS 2006/7 54KIP/CPEU Zásady projektového řízení Užívat logického rámce (Logical Framework Approach) k analýze problémů a navrhovat udržitelná řešení Užívat logického rámce (Logical Framework Approach) k analýze problémů a navrhovat udržitelná řešení Systematicky připravovat klíčové dokumenty v každé fázi projektu Systematicky připravovat klíčové dokumenty v každé fázi projektu Konzultovat a zapojovat klíčové aktéry (stakeholders), kteří mohou přímo nebo nepřímo, pozitivně nebo negativně, projekt ovlivnit nebo jím bát ovlivněni Konzultovat a zapojovat klíčové aktéry (stakeholders), kteří mohou přímo nebo nepřímo, pozitivně nebo negativně, projekt ovlivnit nebo jím bát ovlivněni Definovat cíle v souladu s programovými dokumenty Definovat cíle v souladu s programovými dokumenty Zahrnout klíčové kvalitativní faktory již v počátku tvorby projektového záměru Zahrnout klíčové kvalitativní faktory již v počátku tvorby projektového záměru Definovat odpovědnosti (a pravomoci) účastníků projektu Definovat odpovědnosti (a pravomoci) účastníků projektu

55 LS 2006/7 55KIP/CPEU Zásady projektového řízení - 1 transparentnost a přehlednost: schopnost doložit, že je s podporou nakládáno řádně a je využívána pouze na vymezené a schválené aktivity; archivovat dokumentaci 10 let transparentnost a přehlednost: schopnost doložit, že je s podporou nakládáno řádně a je využívána pouze na vymezené a schválené aktivity; archivovat dokumentaci 10 let monitoring: ex ante – interim – ex post monitoring: ex ante – interim – ex post monitoring činnosti projektového týmu a partnerů monitoring činnosti projektového týmu a partnerů monitoring obsahu projektu monitoring obsahu projektu monitoring ze strany poskytovatele monitoring ze strany poskytovatele

56 LS 2006/7 56KIP/CPEU Zásady projektového řízení - 2 komunikace – mezi členy týmu, stakeholdery a řídícím orgánem komunikace – mezi členy týmu, stakeholdery a řídícím orgánem pravidelné schůzky s členy projektového týmu a partnery pravidelné schůzky s členy projektového týmu a partnery účast na školeních pořádaných řídícím orgánem účast na školeních pořádaných řídícím orgánem konzultace problémů se zadavatelem konzultace problémů se zadavatelem

57 LS 2006/7 57KIP/CPEU Sledování realizace projektu Poskytuje projekt požadované výstupy a užitky? Poskytuje projekt požadované výstupy a užitky? Je projekt správně řízen? Je projekt správně řízen? zůstává projekt v souladu s prioritami příslušného fondu? zůstává projekt v souladu s prioritami příslušného fondu? Odpovídají cíle a postup projektu potřebám cílové skupiny? Odpovídají cíle a postup projektu potřebám cílové skupiny? Jsou cílové skupiny jasně definovány? Jsou cílové skupiny jasně definovány? Jsou výsledky projektu dosahovány v souladu s časovým plánem a mají požadovanou kvalitu? Jsou výsledky projektu dosahovány v souladu s časovým plánem a mají požadovanou kvalitu? Odpovídají cíle a výsledky potřebám cílových skupin? Odpovídají cíle a výsledky potřebám cílových skupin? Odpovídají výsledky důvodům, pro které byl projekt připraven? Odpovídají výsledky důvodům, pro které byl projekt připraven?

58 LS 2006/7 58KIP/CPEU Monitoring činnosti projektového týmu podíl výdajů na osobní náklady je větší u „měkkých“ projektů (rozvoj lidských zdrojů, VaV) podíl výdajů na osobní náklady je větší u „měkkých“ projektů (rozvoj lidských zdrojů, VaV) pravidelné porady pravidelné porady vhodný interval mezi poradami (ani příliš krátký, ani příliš dlouhý) vhodný interval mezi poradami (ani příliš krátký, ani příliš dlouhý) strukturování strukturování příprava, rozeslání dokumentace před poradou příprava, rozeslání dokumentace před poradou prezenční listina prezenční listina zápis, rozeslání zápisu hned (druhý den) po poradě zápis, rozeslání zápisu hned (druhý den) po poradě kulaté stoly – s účastí externích expertů kulaté stoly – s účastí externích expertů výkazy práce – povinný doklad výkazy práce – povinný doklad interní dotazníková šetření interní dotazníková šetření

59 LS 2006/7 59KIP/CPEU Monitoring činnosti partnerů Za chyby odpovídá příjemce – uzavřít kvalitní partnerskou smlouvu! Za chyby odpovídá příjemce – uzavřít kvalitní partnerskou smlouvu! kontrola finančních toků kontrola finančních toků kontrola aktivit partnera v projektu kontrola aktivit partnera v projektu kontrola administrace projektu partnerem kontrola administrace projektu partnerem

60 LS 2006/7 60KIP/CPEU Monitoring obsahu projektu kontrola věcného plnění projektového záměru kontrola věcného plnění projektového záměru povinné výstupy: dodržení indikátorů – musí být doloženo povinné výstupy: dodržení indikátorů – musí být doloženo prezenční listiny účastníků aktivit prezenční listiny účastníků aktivit zhotovení studijních materiálů zhotovení studijních materiálů správní rozhodnutí správní rozhodnutí ostatní věcné plnění je „nadstandard“ ostatní věcné plnění je „nadstandard“ administrativní i obsahové výstupy musí splňovat pravidla vizuálního označování administrativní i obsahové výstupy musí splňovat pravidla vizuálního označování

61 LS 2006/7 61KIP/CPEU Monitoring ze strany poskytovatele kontrola na místě (fyzická kontrola) kontrola na místě (fyzická kontrola) kontrola prostřednictvím monitorovacích zpráv (administrativní kontrola) kontrola prostřednictvím monitorovacích zpráv (administrativní kontrola) věcné plnění plánovaných indikátorů věcné plnění plánovaných indikátorů dodržení harmonogramu dodržení harmonogramu administrativní správnost projektového řízení administrativní správnost projektového řízení dodržení dalších povinností dodržení dalších povinností

62 LS 2006/7 62KIP/CPEU ex ante (předběžná) – ověření pravdivosti údajů uvedených v projektové žádosti – většinou fyzická ex ante (předběžná) – ověření pravdivosti údajů uvedených v projektové žádosti – většinou fyzická průběžná (interim) – probíhá realizace projektu podle projektové žádosti? – většinou administrativní průběžná (interim) – probíhá realizace projektu podle projektové žádosti? – většinou administrativní ex post (následná) – plní projekt nadále svou funkci, je zajištěna udržitelnost? - většinou fyzická, do 10 let po ukončení projektu ex post (následná) – plní projekt nadále svou funkci, je zajištěna udržitelnost? - většinou fyzická, do 10 let po ukončení projektu

63 LS 2006/7 63KIP/CPEU Monitorovací zprávy průběžná průběžná etapová (u víceetapových projektů) etapová (u víceetapových projektů) závěrečná závěrečná o udržitelnosti (1x ročně po dobu udržitelnosti) o udržitelnosti (1x ročně po dobu udržitelnosti) struktura monitorovací zprávy: http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=2518 struktura monitorovací zprávy: http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=2518 http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=2518 http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=2518 Dočkal, tab. 5, str. 60-61, http://www.kip.zcu.cz/kursy/CPEU/dockal/tab5.ZIP Dočkal, tab. 5, str. 60-61, http://www.kip.zcu.cz/kursy/CPEU/dockal/tab5.ZIP http://www.kip.zcu.cz/kursy/CPEU/dockal/tab5.ZIP

64 FINANCE A PROJEKTY

65 LS 2006/7 65KIP/CPEU Formy pomoci ze SF dotace (přímá pomoc, nevratná půjčka) dotace (přímá pomoc, nevratná půjčka) bezúročný úvěr bezúročný úvěr úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou záruky a jiné speciální formy záruky a jiné speciální formy

66 LS 2006/7 66KIP/CPEU Časové hledisko zpětné proplácení způsobilých výdajů zpětné proplácení způsobilých výdajů zajistit financování v průběhu projektu z vlastních nebo cizích zdrojů zajistit financování v průběhu projektu z vlastních nebo cizích zdrojů zálohové platby zálohové platby obvykle v kombinaci s průběžným proplácením, možná zpoždění plateb mohou způsobit problémy toku hotovosti (cash-flow) obvykle v kombinaci s průběžným proplácením, možná zpoždění plateb mohou způsobit problémy toku hotovosti (cash-flow) průběžné proplácení způsobilých výdajů podle etap – etapizace podle podmínek programu průběžné proplácení způsobilých výdajů podle etap – etapizace podle podmínek programu čtvrtletní proplácení způsobilých výdajů – na základě čtvrtletního vyúčtování čtvrtletní proplácení způsobilých výdajů – na základě čtvrtletního vyúčtování

67 LS 2006/7 67KIP/CPEU Finanční spoluúčast zvýšení odpovědnosti přijemce za výsledek tím že musí do projektu vložit vlastní finanční prostředky zvýšení odpovědnosti přijemce za výsledek tím že musí do projektu vložit vlastní finanční prostředky souvisí s pravidly poskytování veřejné podpory souvisí s pravidly poskytování veřejné podpory konkrétní výše závisí na dotačním titulu a typu žadatele, zvýhodněn je neziskový sektor, MSP apod. konkrétní výše závisí na dotačním titulu a typu žadatele, zvýhodněn je neziskový sektor, MSP apod.

68 LS 2006/7 68KIP/CPEU Finanční způsobilost žadatele doložení „finančního zdraví“ žadatele doložení „finančního zdraví“ žadatele čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám potvrzení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám potvrzení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám čestné prohlášení o dalších fin. aspektech (není v konkurzu apod.) čestné prohlášení o dalších fin. aspektech (není v konkurzu apod.) doložení finanční situace žadatele – obvykle vychází z účetních uzávěrek za poslední 2 uzavřená období a aktuální čtvrtletí neuzavřeného roku doložení finanční situace žadatele – obvykle vychází z účetních uzávěrek za poslední 2 uzavřená období a aktuální čtvrtletí neuzavřeného roku

69 LS 2006/7 69KIP/CPEU Způsobilé výdaje Výdaje, které je možné hradit z dotace Výdaje, které je možné hradit z dotace v souladu s legislativou EU a ČR v souladu s legislativou EU a ČR přiměřené (v místě a čase obvyklé, vynaloženy účelně a hospodárně) přiměřené (v místě a čase obvyklé, vynaloženy účelně a hospodárně) doložitelné, identifikovatelné, prokazatelně související s realizací projektu doložitelné, identifikovatelné, prokazatelně související s realizací projektu vzniklé po odevzdání projektové žádosti vzniklé po odevzdání projektové žádosti

70 LS 2006/7 70KIP/CPEU Způsobilé výdaje - kategorie osobní náklady (mzdy, platy a odměny včetně zákonných odvodů) osobní náklady (mzdy, platy a odměny včetně zákonných odvodů) režijní náklady režijní náklady investice investice nákup drobného hmotného a nehmotného majetku a služeb nákup drobného hmotného a nehmotného majetku a služeb provozní náklady provozní náklady finanční výdaje a poplatky (vedení účtu) finanční výdaje a poplatky (vedení účtu) DPH – u neplátců DPH a u plátců, kteří nemají nárok na odpočet DPH DPH – u neplátců DPH a u plátců, kteří nemají nárok na odpočet DPH mohou být stanoveny finanční stropy pro jednotlivé položky - max. procentní podíl mohou být stanoveny finanční stropy pro jednotlivé položky - max. procentní podíl

71 LS 2006/7 71KIP/CPEU Osobní náklady mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění) povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění)

72 LS 2006/7 72KIP/CPEU Investiční majetek náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku UN = (A/B) x C x D UN........... uznatelné náklady A........... doba po kterou bude majetek užíván pro řešení projektu řešení projektu B........... doba upotřebitelnosti (odepisování) C........... pořizovací cena majetku D........... podíl užití majetku pro řešení projektu

73 LS 2006/7 73KIP/CPEU Provozní náklady náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku další provozní náklady další provozní náklady náklady na materiál, zásoby náklady na materiál, zásoby náklady na drobný hmotný (tj. do 40.000 Kč) a nehmotný (do 60.000 Kč) náklady na drobný hmotný (tj. do 40.000 Kč) a nehmotný (do 60.000 Kč)

74 Rozdělení nákladů

75 LS 2006/7 75KIP/CPEU Další náklady náklady na služby náklady na služby náklady na zveřejňování výsledků projektů náklady na zveřejňování výsledků projektů cestovní náhrady cestovní náhrady

76 LS 2006/7 76KIP/CPEU Nepřímé (režijní) náklady Nepřímé (režijní) náklady Obvykle paušální sazba – procentuální výše režie vztažena k přímým nákladům (bez subkontraktů) Obvykle paušální sazba – procentuální výše režie vztažena k přímým nákladům (bez subkontraktů) Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví

77 LS 2006/7 77KIP/CPEU Finanční a ekonomická způsobilost projektu prokázání finanční a ekonomické udržitelnosti projektu prokázání finanční a ekonomické udržitelnosti projektu investiční a neinvestiční náklady investiční a neinvestiční náklady provozní náklady provozní náklady odpisy odpisy příjmy z projektu příjmy z projektu další ukazatele (obrat, podíl na trhu, růst exportu, …) další ukazatele (obrat, podíl na trhu, růst exportu, …)

78 LS 2006/7 78KIP/CPEU Veřejná podpora a SF výjimky ze zákazu veřejné podpory výjimky ze zákazu veřejné podpory podpora de minimis – do 200 tis.€ za tři roky podpora de minimis – do 200 tis.€ za tři roky povolená výše veřejné podpory podle regionální mapy povolená výše veřejné podpory podle regionální mapy Malé podniky: zvýšení limitu o 20%, střední podniky o 10% Malé podniky: zvýšení limitu o 20%, střední podniky o 10% blokové výjimky na úseku podpory VaV, inovací, ochrany životního prostředí blokové výjimky na úseku podpory VaV, inovací, ochrany životního prostředí max. veřejná podpora po všech bonifikacích: 85% max. veřejná podpora po všech bonifikacích: 85%

79 LS 2006/7 79KIP/CPEU Veřejné zakázky dotační pravidla mohou být přísnější než zákonná norma dotační pravidla mohou být přísnější než zákonná norma minimální finanční hranice pro zadání veřejné zakázky minimální finanční hranice pro zadání veřejné zakázky časový průběh (lhůta mezi zveřejněním a odevzdáním nabídek) časový průběh (lhůta mezi zveřejněním a odevzdáním nabídek) způsob zveřejnění způsob zveřejnění

80 LS 2006/7 80KIP/CPEU Publicita projektu povinnost příjemce upozorňovat během realizace projektu na to, že byl spolufinancován ze zdrojů EU, případně dalších veřejných zdrojů povinnost příjemce upozorňovat během realizace projektu na to, že byl spolufinancován ze zdrojů EU, případně dalších veřejných zdrojů způsobilý výdaj, obvykle cca 2% rozpočtu způsobilý výdaj, obvykle cca 2% rozpočtu základní formy: základní formy: publikace, letáky, plakáty, www stránky publikace, letáky, plakáty, www stránky propagační materiály, reklamní plochy, tabule propagační materiály, reklamní plochy, tabule tiskové konference, tiskové zprávy, články a inzerce v tisku, jiná média tiskové konference, tiskové zprávy, články a inzerce v tisku, jiná média

81 LS 2006/7 81KIP/CPEU Výběr programu vhodného pro projektový záměr viz Dočkal, str. 89-94, http://www.kip.zcu.cz/kursy/CPEU/dockal/schema5- 6.ZIP viz Dočkal, str. 89-94, http://www.kip.zcu.cz/kursy/CPEU/dockal/schema5- 6.ZIP http://www.kip.zcu.cz/kursy/CPEU/dockal/schema5- 6.ZIP http://www.kip.zcu.cz/kursy/CPEU/dockal/schema5- 6.ZIP


Stáhnout ppt "ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU KIP/CPEU Katedra managementu, inovací a projektů Ing. Jiří Vacek, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google