Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání V zdělávací obor : Chemie T ematický okruh : Obecná chemie T éma : Názvosloví - soli kyslíkatých kyselin Metodický list/anotace: Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu „názvosloví solí kyslíkatých kyselin“, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. Důraz kladen na křížové pravidlo, krácení a finální úprava vzorců. Animace tvorby vzorců a názvů anorganických sloučenin slouží k názornějšímu pochopení mechanizmu jejich tvorby.

2

3 Koncovka –á z názvu kyseliny nahrazena koncovkou -an Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule !!! I - nan II - natan III - itan IV - ičitan V - ečnan, - ičnan VI - an (!!! ne – ovan !!!) VII - istan VIII - ičelan I - nan II - natan III - itan IV - ičitan V - ečnan, - ičnan VI - an (!!! ne – ovan !!!) VII - istan VIII - ičelan Oxidační čísloSOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN

4 Soli kyslíkatých kyselin anion soli = podstatné jméno odvozené od příslušné kyseliny (kyseliny siřičitá = sůl siřičitan) u prvků končících na „-n“ - mangan je pro I - mangannan, pro VI - manganan oxidační číslo aniontu (zbytku kyseliny) se určí podle počtu H v kyselině H NO 3 NO 3 -I H 2 SO 4 SO 4 -II

5 Soli kyslíkatých kyselin Název podstatné jméno + přídavné jméno název anionanion název prvku + koncovka kladného oxidačního čísla  je-li index u skupiny prvků nebo zbytku kyseliny větší než 1 píše se za ( ) an  jsou-li obě oxidační čísla sudá dělíme 2 (NH4) 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3

6 VYTVÁŘENÍ vzorce z názvu Soli kyslíkatých kyselin 1. pořadí – prvek + anion kyseliny 3. oxidační číslo prvku 4. oxidační číslo centrálního atomu a kyslíku(-II) 5. oxidační číslo aniontu 2. koncovka přídavného jména 6. křížové pravidlo síran hlinitý itý 4 () VI-II an 32

7 VYTVÁŘENÍ vzorce z názvu Soli kyslíkatých kyselin uhličitan sodný ný 3 () IV-II ičitan 2

8 VYTVÁŘENÍ názvu ze vzorce Soli kyslíkatých kyselin 1. křížové pravidlo 4. název kyseliny + koncovka an 5. oxidační číslo kationtu určí koncovku 2. oxidační číslo aniontu a kationtu 3. a) oxidační číslo aniontu určí počet H = název kyseliny b) oxidační číslo aniontu vypočíst oxidační číslo centrálního atomu 3 () IV -II 2 siřičitanměďný

9 VYTVÁŘENÍ názvu ze vzorce Soli kyslíkatých kyselin 3 () V -II 2 dusičnanměďnatý

10 VIII -ičelan M I 2 (AO 5 ) -II VII -istan M I (AO 4 ) -I Na I ClO 4 -I VI -an M I 2 (AO 4 ) -II K I 2 SO 4 -II V -ečnan -ičnan M I (AO 3 ) -I K I ClO 3 -I Na I NO 3 -I IV -ičitan M I 2 (AO 3 ) -II Na I 2 CO 3 -II III -itan M I (AO 2 ) -I 3 K I ClO 2 -I II -natan M I 2 (AO 2 ) -II Na I 2 NO 2 -II I -nan M I (AO) -I K I ClO -I Oxidační číslo koncovkaObecný vzorecpříklad SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN – tabulka

11 VIII -ičelan M II (AO 5 ) -II VII -istan M II (AO 4 ) -I Ba II (ClO 4 ) 2 -I VI -an M II (AO 4 ) -II Zn II 2 SO 4 -II V -ečnan -ičnan M II (AO 3 ) -I Ba II (ClO 3 ) 2 -I Ca II (NO 3 ) 2 -I IV -ičitan M II (AO 3 ) -II Ca II CO 3 -II III -itan M II (AO 2 ) -I 3 Zn II (ClO 2 ) 2 -I II -natan M II (AO 2 ) -II Ba II NO 2 -II I -nan M II (AO) -I Ca II (ClO) 2 -I Oxidační číslo koncovkaObecný vzorecpříklad SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN – tabulka

12 SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN I tvorba vzorce z názvu - procvičování dusičnan bismutitý chlorečnan barnatý chloristan měďnatý síran železitý manganan draselný jodičnan draselný bromičnan sodný Sb (NO 3 ) 3 Ba (ClO 3 ) 2 Cu (ClO 4 ) 2 Fe 2 (SO 4 ) 3 K 2 MnO 4 Na BrO 3 K IO 3 chlorečnan sodnýNa ClO 3

13 SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN I tvorba vzorce z názvu - procvičování wolframan sodný chroman olovnatý dusičnan kademnatý dusičnan draselný dusičnan měďnatý fosforečnan sodný uhličitan thallný Na 2 WO 4 Pb CrO 4 Cd (NO 3 ) 2 K NO 3 Cu (NO 3 ) 2 Tl 2 CO 3 Na 3 PO 4 síran cínatýSn SO 4

14 SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN I tvorba názvu ze vzorce - procvičování síran olovičitý síran olovnatý dusičnan thoričitý síran gallitý síran draselno-hlinitý síran rtuťnatý síran strontnatý Pb (SO 4 ) 2 Pb SO 4 Th (NO 3 ) 4 Ga 2 (SO 4 ) 3 KAl (SO 4 ) 2 Sc SO 4 Hg SO 4 uhličitan barnatý Ba CO 3

15 SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN I tvorba názvu ze vzorce - procvičování křemičitan vápenatý síran lanthanitý dusičnan sodný síran ceričitý dusitan sodný dusičnan amonný síran chromitý Ca SiO 3 La 2 (SO 4 ) 3 Na NO 3 Ce (SO 4 ) 2 Na NO 2 Cr 2 (SO 4 ) 3 NH 4 NO 3 chloristan draselný K ClO 4

16 SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN II tvorba vzorce z názvu - procvičování siřičitan sodný uhličitan lithný dusičnan barnatý síran zinečnatý titaničitan draselný chlornan sodný síran thoričitý Na 2 SO 3 Li 2 CO 3 Ba(NO 3 ) 2 ZnSO 4 K 2 TiO 3 Th(SO 4 ) 2 NaClO dusičnan rtuťnatýHg(NO 3 ) 2

17 SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN II tvorba vzorce z názvu - procvičování chloritan sodný síran hlinitý síran bismutitý dusičnan železitý uhličitan amonný arzenitan měďnatý křemičitan sodný NaClO 2 Al 2 (SO 4 ) 3 Bi 2 (SO 4 ) 3 Fe(NO 3 ) 3 (NH 4 ) 2 CO 3 Na 2 SiO 3 Cu(AsO 2 ) 2 chlornan vápenatýCa(ClO) 2

18 SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN II tvorba názvu ze vzorce - procvičování síran amonný chloristan hořečnatý bromičnan draselný chloritan barnatý síran yttritý síran thallný uhličitan vápenatý (NH 4 ) 2 SO 4 Mg(ClO 4 ) 2 KBrO 3 Ba(ClO 2 ) 2 Y 2 (SO 4 ) 3 CaCO 3 Tl 2 SO 4 síran ceritý Ce 2 (SO 4 ) 3

19 SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN II tvorba názvu ze vzorce - procvičování fosforečnan vápenatý fosforečnan draselný síran draselno - železitý manganistan draselný chloristan hořečnatý vanadičnan sodný síran amonno železitý Ca 3 (PO 4 ) 2 K 3 PO 4 KFe(SO 4 ) 2 KMnO 4 Mg(ClO 4 ) 2 NH 4 Fe(SO 4 ) 2 NaVO 3 síran amonno - železnatý (NH 4 ) 2 Fe(SO 4 ) 2

20 Dušek B.; Flemr V. Chemie pro gymnázia I. (Obecná a anorganická), SPN 2007, ISBN:80-7235-369-1 Literatura Vacík J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie, SPN 1995, ISBN: 80-85937-08-5 Kotlík B., Růžičková K. Chemie I. v kostce pro střední školy, Fragment 2002, ISBN: 80-7200-337-2 Blažek, J., Melichar, M. Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 1986


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google