Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středisko společných činností AVČR, v.v.i. Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6. prosince 2007 Centrum inovačního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středisko společných činností AVČR, v.v.i. Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6. prosince 2007 Centrum inovačního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Středisko společných činností AVČR, v.v.i. Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6. prosince 2007 Centrum inovačního vzdělávání Liblice Mgr. Jaroslava Barbara Sporková Projekt se realizuje s finanční pomocí ESF a ČR

2 Operační program: JPD 3 Priorita: Adaptabilita a podnikání Název opatření: Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Číslo projektu: CZ.04.3.07/4.2.01/0030

3 Partneři Spolupracující instituce:

4 Hlavní cíl Vytvořit profesionální vzdělávací centrum zaměřené především na rozvoj znalostí a dovedností potřebných k zavádění inovací, nových technologických postupů a nových metod řízení, které se bude významnou měrou podílet na zvýšení kvality spolupráce pracovišť výzkumu, vývoje a podnikatelské sféry.

5 Další cíle  Vytvořit a realizovat vzdělávání rozšiřující všeobecné i odborné znalosti cílové skupiny.  Naučit podnikatele strategickému uvažování o budoucnosti vlastního podniku.  Vytvořit základnu pro setkávání výzkumných pracovníků s manažéry malých a středních podniků a usnadnit tak jejich vzájemnou komunikaci. Podněcovat setkávání podnikatelů i výzkumníků s politiky. Umožnit předávání zkušeností odborníků zejména ze Švédska.  Využít důstojným způsobem impozantní prostory zámku Liblice, ke kterému má právo hospodaření AV ČR.  Vytvoření vzdělávacích programů, studijních textů, WWW stránek, PWP prezentací, E-learningový vzdělávací program „Inovace ve vzdělávání o inovacích“ - iVi

6 Hlavní aktivity Vytvoření vzdělávacího programu společného bloku iVi Vytvoření E-learningové podpory iVi Marketing a realizace iVi „Cesta na sever“ – studijná pobyt nejúspěšnějších řešitelů projektu inovačního produktu Příprava a realizace přednášek – speciální blok Konzultantské služby v rámci speciálního bloku Propagace a WWW Konference

7 Současný stav Projekt byl prodloužen o 5 měsíců do 30. června 2008

8 Klastry společného bloku Systém a jeho implementace Legislativa Dokumenty Financování a management Příklady dobré praxe 26 přednášek a 1 studijní text (pouze E-learning)

9 Vzniklé studijní texty 1.Úvod do studia 2.Znalostní společnost, Lisabonský proces 3.Koncepce v ČR vztahující se k rozvoji inovací 4.Základní terminologie, teorie inovací, inovační řády 5.Evropský inovační prostor a jeho historie 6.Evropský výzkumný prostor 7.Systém IP v ČR 8.Asociace inovačního podnikání, INOVACE 2006 9.Úloha finančních institucí v rozvoji inovačního podnikání 10.Financování výzkumu a vývoje 11.7.RP výzkumu a vývoje 12.Ochrana duševního vlastnictví 13.Transfer technologií a pracoviště TT, VTP 14.Zkušenosti z transferu výsledků výzkumu a vývoje v ČR 15.Zdroje informací o inovacích ve světě a v ČR 16.Projektové řízení 17.Projektové řízení – logický rámec 18.Evropské strukturální fondy – struktura, cíle, priority 19.OP VaVpI, OPPP, OPVpK 20.Podávání žádostí o finanční podporu z ESF a ERDF 21. Marketing a management inovací 22.Švédské zkušenosti s podporou inovačního podnikání 23.Švédské zkušenosti s vládní podporou inovačního podnikání 24.Švédské zkušenosti s financováním výzkumu a vývoje 25.Švédské zkušenosti z pracovišť transferu technologií 26.Inovační činnost v ČR a USA – srovnání 27.Zadání práce: projekt inovačního produktu 357 posluchačů Thomas Anderson

10 Nejlépe hodnocené akce

11 „Cesta na sever“ 27. května až 3. června 2007 Královského technologického institutu Univerzity v Jönköpingu –Rektorát –Knihovna –vědecko-technickém parku Královská inženýrská akademie věd Švédska /IVA Uppsala Innovation Centre

12 E-learning pro iVi

13 Speciální blok (dosud neukončen) Inovace ve službách 7.RP – Mobility Uživatelské rozhraní Lidské faktory v administraci a organizaci Marketing a management Inovace ve službách I Inovace ve službách II St. Proveditelnosti a podnik.plány Studie proveditelnosti CBA Nový - Možnosti čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů v letech 2007 až 2013 (s ohledem na potřeby výzkumu a vývoje) Nový - Příprava žádosti o finanční dotaci z Evropských strukturálních fondů a záludnosti při jejím zpracování, uznatelné a neuznatelné náklady, zkušenosti z období 2004 až 2006(7) Nový - Úloha finančních institucí v zavádění inovací – se zvláštním zřetelem na oblast výzkumu a vývoje Nový - Základní aspekty tvorby psaných projevů – PR s akceptací pro umístění v médiích

14 Současný stav Cílové skupiny Podnikatelé Vědci Manažeři výzkumu a vývoje Doktorandi Studenti Pedagogové na VŠ Státní úředníci Skutečnost: 1174/ 1350/ 87% Reálný odhad (do 30.6.2008): 1450/ 1350/ 107% Aron Marcus

15 Co dál? Specializační blok – do května 2008 Propagace Almanach – Deník projektu

16 Problémy v průběhu realizace Konkurence AGIT AB Rekonstrukce zámku Liblice Transformace AV ČR Monitorovací zprávy

17 Anketa Dotazníkové šetření s využitím SPSS (statistický balík pro společenské vědy) – PhDr. Jan Rytina, CSc. Absolventi společného bloku – 45 60% odpovědělo Otázky: – Motivy pro účast na kurzu –Spolupráce organizátorů s účastníky projektu –Vzdělávací moduly –Vnímání metod výuky –Vztahy mezi účastníky vzdělávání –Co po projektu –Doporučení účastníků organizátorům projektu

18 Benefit 1.Pocit zmoudření – 83,3 % 2.Svitlo mi – 39,1% 3.Už nejsem přehnaně sebevědomý – 83,3% 4.Navázání nových partnerství (obchodní, pracovní, osobní) – 69,6% 5.Vzájemné pochopení účastníků dvou věkových kategorií – 60% 6.Větší doceňování „hlediska toho druhého“ 7.Šance poznat lidi z různých oblastí – 76,9% 8.Nové zaměstnání – 8,3% 9.Pochopení nutnosti dál se vzdělávat – 69,2% 10.Hledání nového místa, kde se uplatní poznatky z iVi

19 Překážky Časová náročnost (ukončit?) – 29,2% Problém s prezentací českých projektů ve Švédsku

20 Udržitelnost SSČ AVČR, v.v.i., bude pokračovat (Liblice, Třešť, Ostrava) Podání žádosti - ESF Zájem i o placenou formu školení Zájem o udržování kontaktů s realizátory projektu – 83,3%

21 Hlavní inovace v projektu Nový vzdělávací program iVi Úspěšné propojení lidí z různých oblastí Vznik projektů inovačního produktu

22 Další informace www.civ-liblice.cz

23 Otázky? http://sporkova.spytech.cz sporkova@spytech.cz


Stáhnout ppt "Středisko společných činností AVČR, v.v.i. Konference Inovace ve vzdělávání – vzdělávání o inovacích Praha, 6. prosince 2007 Centrum inovačního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google